Autor Wątek: Dzieci diabetycy  (Przeczytany 5299 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« dnia: Kwiecień 05, 2005, 18:51:28 »
Bardzo zaciekawi³ mne pewien artyku³:


http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2000/04/dzieci.html
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2005, 21:00:46 »
fajny ten artyku³ i ciekawy :D
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2005, 23:21:39 »
Zainteresowa³ mnie ten artyku³ i mam ju¿ pomys³  :twisted:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2005, 23:56:05 »
Wiedzia³am, ¿e siê Wam spodoba  :grin:  :grin:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2005, 12:09:14 »
naprawde ciekawy artykulik ... i tak fajnie napisany
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2005, 13:15:01 »
Firma Vulcan, na stronach której znajduje siê ten artyku³, zajmuje siê produkcj± oprogramowania dla szkó³ oraz generalnie doradzaniem szko³om. Jej dyrektorem jest mój kuzyn - jakby kto¶ mia³ konkretne pomys³y co mo¿emy zrobiæ z pomoc± Vulcana, to mogê siê zaj±æ po¶rednictwem ich wymiany.
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2005, 13:16:07 »
I tak dlugo cicho siedzia³e¶????? :shock:  :shock:  :shock:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2005, 13:42:28 »
Nie zapominaj, ¿e mnie nie zajmuj± problemy dzieci w szko³ach! Sam nie mia³em ¿adnych problemów, bo rodzice potrafili wszystko za³atwiæ po prostu rozmawiaj±c - i to w czasach, gdy cukrzyca w ogóle by³a rzadko¶ci±, a ¶rodków diagnostycznych i leków "ratuj±cych ¿ycie" (glukagon, insulina w penach czy w pompie) nie by³o.
Ja tych Waszych obecnych problemów zwyczajnie nie rozumiem...
na³ogowy browerzysta

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2007, 18:33:33 »
A ja czytaj±c ten artyku³ pomy¶la³am tylko, czy Ewa naprawdê powinna siê czuæ a¿ tak inna, gorsza. Nie chcê byæ ¼le zrozumiana ale mimo, ¿e artyku³ fajnie napisany takie odnios³am wra¿enie.
Pocieszy³ mnie Biker, mo¿e nie ka¿dy z nas musi trafiæ na jaki¶ idiotów w swoim ¿yciu. My na razie raz siê tylko z czym¶ takim zetknêli¶my.
A teraz na pocieszenie:
Kole¿anka Ewci w pierwszej klasie skar¿y³a siê swojej mamie: "Mamo a dlaczego ja nic nie mam?" Biedna mama nie wiedzia³a o co chodzi. Kasy maj± do¶æ du¿o wiêc raczej nie w tym problem. Córeczka jej wyt³umaczy³a: "Ewa ma cukzrycê, Justynka nie mo¿e je¶æ nic z mlekiem, a ja nie mam nic". Wiêc mama zaczê³a j± pocieszaæ, ¿e ma przecie¿ okulary. "Ale okulary to ma du¿o ludzi!" us³ysza³a.
Poza tym pisa³am ju¿ gdzie¶ chyba o innej kole¿ance, która strasznie Ewci zazdro¶ci³a pompy. Najpierw badania cukru, a pompa by³a kompletnym hitem. Co chwilê prosi³a ¿ebym jej zbada³a cukier.

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Dzieci diabetycy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 01, 2007, 22:09:37 »
Cytat: "biker"
Nie zapominaj, ¿e mnie nie zajmuj± problemy dzieci w szko³ach! Sam nie mia³em ¿adnych problemów, bo rodzice potrafili wszystko za³atwiæ po prostu rozmawiaj±c - i to w czasach, gdy cukrzyca w ogóle by³a rzadko¶ci±, a ¶rodków diagnostycznych i leków "ratuj±cych ¿ycie" (glukagon, insulina w penach czy w pompie) nie by³o.
Ja tych Waszych obecnych problemów zwyczajnie nie rozumiem...


Biker zgadzam sie z Toba w 100%. My chyba wiemy o czym mowa....
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump