Autor Wątek: Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD  (Przeczytany 11442 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 23, 2005, 20:48:15 »
Jaga, nie ma co ukrywaæ - to bardzo trudna decyzja. Jednak masz bardzo du¿o do stracenia w postaci swojego dziecka. Nie wiem, jaki masz uk³ad w swojej pracy, ale wydaje mi siê, ¿e powinna¶ szczerze porozmawiaæ ze swoim szefem, je¶li siê zdecydujesz na tê pó³roczn± terapiê. Je¶li go powiadomisz o swoich planach z odpowiednim wyprzedzeniem, to ³atwiej go przekonasz. Mo¿e przecie¿ na ten okres zatrudniæ kogo¶ na zastepstwo.....
A mo¿e spróbuj zasiêgn±æ porady jeszcze jednego lekarza - mo¿e on wymy¶li jak±¶ alternatywn± terapie?
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 23, 2005, 22:59:49 »
g³owa do góry wazniejsze jest w tym momecie dobro dziecka nie martw sie o wyp³ate ja tez zyje tylko z jednej wyp³aty dacie sobie rade trzymam kciuki powodzenia :)
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 24, 2005, 00:19:22 »
Ja wiem,ze to okrutnie zabrzmi,ale s± jeszcze inne ¶wiadczenia socjalne,które moga Was wspomóc...Trzeba dzieckiem sie zaj±æ i po¶wiêciæ mu troche czasu.Teraz to ciê¿ko zrozumieæ,ale jak zobaczysz pierwsze efekty, ul¿y ci na sercu.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 24, 2005, 00:42:49 »
Nie taki diabe³ straszny.... widzisz wszystko zaczyna siê uk³adaæ najwa¿niejsze ¿e opinia czy diagnoza jest w³a¶nie taka (mog³o byæ gorzej)!!! A co do pracy to Mirka ma racjê pogadaj i spróbuj przekonaæ szefa. Dobrym wyj¶ciem jest te¿ wizyta u innego specjalisty i potwierdzenie s³uszno¶ci decyzji mo¿e co¶ innego Ci zapropnuje jednak...? Pamiêtam jak jezdili¶my z Mart± po specjalistach to ka¿dy z nich mia³ w³asn± teoriê i technikê operacji w  wyniku czego nie wiedzieli¶my co jest dobre dla naszej córeczki ale intuicja nas nie zawiod³a i uda³o nam siê. Zdaj siê wiêc na w³asne wyczucie jeste¶ matk± i najlepiej wiesz co jest dla Twojego synka najlepsze, znasz Go przecie¿ jak nikt inny. G³owa do góry i powodzenia
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Nadpobudliwo¶æ psychoruchowa u dzieci czyli ADHD
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 24, 2005, 10:21:28 »
Jagu¶ ja napisze tylko, ¿e trzymam kciuki aby wszystko siê u³o¿y³o. I na pewno ka¿da decyzja któr± podejmiesz bêdzie s³uszna.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....