Autor Wątek: Nadopiekuñczo¶æ  (Przeczytany 28268 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« dnia: Czerwiec 07, 2004, 11:26:50 »
Hm...Jak nie byc nadopiekuñczym????Czêsto s³yszy siê,ze rodzice dzieci specjalnej troski sa nadopiekuñczy...Ja zapewne tez jestem,chocia¿ staram siê jak tylko mogê,jednakze to bardzo trudne...Boje siê o ma³± na ka¿dym kroku,chocia¿ pozwalam jej na wiele..Ostatnio skaka³a na bungee:D,zjezdza³a z dwumetrowej ¶lizgawki i w ogóle wyprawia niekiedy cuda:D Ja jako matka mam wtedy serce  w gardle i chocia¿ staram siê nie pokazywac mojego strachu to ponoæ wytarczy na mnie spojrzeæ i juz wszystko wiadomo:D Chcê aby moje dziecko by³o pewne siebie,¿eby mog³o liczyæ na siebie (a w razie potrzeby na mnie ),ale strach mnie paralizuje naprawdê w najmniej odpowiednich momentach.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2004, 11:31:51 »
Kurcze ja te¿ chyba jestem nadopiekuñcza i nic na to nie poradze  :?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2004, 23:13:18 »
[glow=yellow]Moja mama te¿ jest nadopiekuñcza i szczerze mówi±c przeszkadza mi to...[/glow]
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2004, 21:29:34 »
a ja ... chcia³abym aby moja mama chociaz raz na tydzieñ spyta³a siê jaki mam cukier, albo jak siê czuje ... cokolwiek  :?
Niestety w tej kwesti o nadopiekuñczo¶ci nie moge powiedziec a wrêcz przeciwnie... czesto brakuje mi takiego chociaz malego zainteresowania z jej strony .... :sad:
Trudno moze kiedys sie to zmieni... moze.....
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline amelia

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2004, 23:28:38 »
I tak ¼le i tak niedobrze :? My¶le ¿e nadmiar nadopiekuñczosci mo¿e doprowadziæ do wielu negatywnych i na pewno nie chcianych przez was cech u dziecka. Mo¿e ono staæ siê nie¶mia³ym i wycofanymdzieciakiem, które bez wsparcia ze strony rodzicielki nie bêdzie w stanie wykonaæ ¿adnej pracy wymagaj±cej samodzielno¶ci. Z drugiej strony zbyt silna ozieb³o¶æ te¿ mo¿e doprowadzic do zani¿onej samooceny czy niskiego poczucia w³asnej warto¶ci. Nie ma z³otego ¶rodka. Dodatkowo ka¿da choroba wzbudza w rodzicach lêk i wiêkszy niepokój o dziecko. Co gorsza niepokj pojawia siê z chwil± narodzin i wcale nie maleje wraz z wiekiem dziecka, nawet gdy bêdzie ju¿ doros³± osob± w naszych oczach ci±gle bêdzie ma³ym, nieporadnym dzieciakiem o którego trzeba sie koniecznie zatroszczyæ :grin:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2004, 23:32:14 »
No tak...Tylko jak to zrobiæ,¿eby byæ po srodku?????
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2004, 10:02:31 »
¦wiadomo¶æ mo¿liwo¶ci w³asnej nadopiekuñczo¶ci to ju¿ trzy czwarte sukcesu. :D
na³ogowy browerzysta

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2004, 11:04:25 »
Ja niestety by³am nadopiekuñcza jeszcze przed zachorowaniem dziecka.
Po zachorowaniu to najchêtniej przypie³abym sobie go do pleców, ale z drugiej strony wiem,¿e musi siê usamodzielniæ dla w³asnego dobra. I choæ nie chce, to zaciskam zêby i pozwalam mu siê usamodzielniaæ i wiecie co pó¼niej jestem z niego dumna, ¿e tak sobie radzi :(  :grin:
Mirk@

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 26, 2004, 11:49:50 »
:grin: Heh..Ja te¿ tak mia³am:-)Teraz z drzeniem serca  patrzê na Tysi akrobacje podwórkowe.Nie mogê siê nadziwiæ jaka jest zwinna i jestem dumna razem z ni± jak uda jej sie co¶ nowego wymy¶liæ:-) Ale wewnatrz bojê siê bardzo.Zdajê sobie sprawê,ze musi byc samodzielna i staram siê jak tylko mogê nie okazywaæ swojej troski i przerazenia:-)
Ma 4 latka i sama potrafi zrobic sobie poziom i odczytaæ wynik:-) Nie chcê jej ograniczaæ,ale do tego te¿ potrzeba troszkê czasu...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2004, 20:26:34 »
ach te mamy....,ale dzieci s± dzieæmi przez ca³e ¿ycie.. :lol:
Mirk@

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 05, 2004, 20:57:00 »
Znam pewnego ch³opaka. Choruje chyba ponad 8 lat. Przez ten ca³y czas nie chodzi³ do szko³y. Ani do podstawówki, ani do gimnazjum. Do liceum te¿ chyba nie. Bra³ tylko prywatne lekcje. Powód? Cukrzyca. Tylko.
Mama mu nie pozwala³a.
Czy to straszne...?  :neutral:
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 05, 2004, 21:43:05 »
hmmm ......  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: poprostu masakra .... wspó³czuje mu .... a matke radze zaprowadzic do psychiaty  :!:  :!:  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 05, 2004, 22:26:11 »
Matka zrobi³a z dziecka kalekê...odizolowa³± Go od normalnego ¿ycia w¶ród rówie¶ników...Nie bardzo mogê poj±æ tak± nadopiekuñczo¶æ... :evil:  :evil:  :evil:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 05, 2004, 23:24:24 »
Kurcze, ja mam nadzieje nie byc taka nadopiekuncza  :roll:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Nadopiekuñczo¶æ
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 06, 2004, 01:06:32 »
Nie chodzi³ do szko³y? To ju¿ przegiêcie ze strony matki... Psychiatry jej trza...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...