Autor Wątek: Alkohol i inne u¿ywki  (Przeczytany 50236 razy)

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #135 dnia: Lipiec 29, 2010, 19:35:24 »
Cytat: "biker"
Cytat: "koniarra"
Wystarczy³a mi jedna impreza na trze¼wo, ¿eby siê zniechêciæ do alkoholu. To okropne, co ludzie wyprawiaj± pod jego wp³ywem.

Formalnie to nie masz jeszcze prawa piæ alkoholu. :roll:
I po powy¿szym po¶cie muszê stwierdziæ, ¿e to jest dobre prawo - bo ma³olaty z zasady piæ nie potrafi±, co sama stwierdzi³a¶!

Oj, by¶ siê zdziwi³, nie tylko ma³olaty, nie tylko jak okre¶li³e¶ :D doro¶li te¿ nie s± wcale lepsi :D
Ja tak jak koniarra, na zakoñczenie gimnazjum by³am na takiej imprezie, oczywi¶cie ja na trze¼wo obserwowa³am ca³e to "fajne towarzystwo" i wiecie, pó¼niej ze 2 razy powtarzali te "imprezy", a ja jako¶ nie mia³am ochoty siê na nich pojawiæ :D
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #136 dnia: Lipiec 29, 2010, 19:36:43 »
pinczerka,  ja s³ysza³am historiê o ch³opaku, który wypi³ kilka (8) piw i nie da³ rady podnie¶æ cukru, trafi³ na oddzia³.
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline Aleksandra

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #137 dnia: Lipiec 29, 2010, 20:30:19 »
Ja alkoholu wysokoprocentowego siê wogole nie tykam  :)   piwko bardzo sporadycznie ... ale za to lampkê ( góra 2 .. bo mnie szybko ¶cina  :P  :P  ) czerwonego wytrawnego winka  lubiê siê napiæ  :oops:  z tym ¿e muszê uwa¿aæ  bo cukier leci pó¼niej w dó³ ... wieczorem daje mniejsz± bazê i rano do ¶niadania mniej insuliny :D a do obiadu juz normalnie  i jest ok   ;)

Offline tina

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpień 27, 2010, 12:47:13 »
Cze¶æ;)
Mam dzi¶ imprezê z przyjació³mi,móg³by mi kto¶ podpowiedzieæ co robiæ,wiem,¿e alkohol to raczej nie wchodzi w grê. Ale co z tañcem i nocn± dawk± insuliny??kiedy mam j± podaæ?na noc u¿ywam Levemiru
bêdê wdziêczna za wszelkie pomocne informacje ;)

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpień 27, 2010, 16:52:35 »
Jak by³am na penach i mia³am noc ca³± do przetañczenia to redukowa³am dawkê insuliny tej nocnej, ale o ile to Ci nie powiem, bo to zale¿a³o od tego ile planowa³am tañczyæ, od organizmu i insuliny. Jak siê okaza³o, ¿e zredukowa³am za ma³o i cukier spada³ to po prostu dojada³am. Tak¿e niezale¿nie od tego ile zredukujesz trzeba bêdzie sprawdzaæ co jaki¶ czas w nocy poziom cukru.

Offline tina

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpień 27, 2010, 17:06:06 »
Ale to znaczy,¿e mam wzi±æ pena na imprezê??;/

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2693
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpień 27, 2010, 17:12:39 »
Tina od dzisiaj z penem i glukometrem sie nie rozstajesz- dasz radê :D  :D moje dzieciê w glukometr ma wsadzon± zawsze glukozê- na wszelki wypadek.
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline tina

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 4
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpień 27, 2010, 17:20:08 »
ale jak ja mam go przenosic,jak bede tanczyc czy cos,podobno to trzeba chronic przed wstrzasami i temperatura!?? i co znaczy,ze mam redukowac dawke??

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpień 27, 2010, 20:34:57 »
Zredukowaæ dawkê to znaczy, ze po prostu podajesz mniej jednostek.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline AfroOsman

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #144 dnia: Styczeń 02, 2011, 15:13:32 »
Oki, dwa dni temu by³ sylwester i u¿yczy³em sobie trochê(oczywi¶cie w dobrych granicach). Szczerze mówi±c, chcia³em przetestowaæ jak to wp³ywa na moj± cukrzycê. Ca³kowicie neutralnie to na mnie wp³ynê³o. ¯adnych problemów z cukrem. Czytaj±c wcze¶niejsze posty wynika,¿e alkohol ró¿nie wp³ywa na dany organizm.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #145 dnia: Styczeń 08, 2011, 16:12:58 »
U mnie zaczynaj± siê osiemnastki :P I wczoraj by³am w³a¶nie na takiej osiemnastce ;P Mia³am 4 godziny na spanie, bo o 6 do K³odzka na zakupy... niestety, nic nie upolowa³am ;/
Po raz pierwszy na imprezie mia³am idealne cukry. Zaczê³am od 212, ale pó¼niej jak tañczy³am, to ³adnie spada³o - 160, 89, musia³am doje¶æ i skoczy³o mi do 180 i do koñca imprezy trzyma³o siê na tym poziomie, pó¼niej co prawda wyskoczy³o na 248, ale szybko zbi³am i rano mia³am 77 ;)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #146 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:48:46 »
Pinczerko wiêc balowanie ci s³u¿y  :D
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #147 dnia: Styczeń 08, 2011, 18:12:54 »
Wychodzi na to, ¿e tak :P ale to dobrze, bo za 2 tygodnie idê na kolejn± :P
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Alkohol i inne u¿ywki
« Odpowiedź #148 dnia: Styczeń 08, 2011, 18:38:06 »
Pinczerka, baw siê, ile wlezie.  :D Widaæ Twoje cukry s± stworzone do tañca.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.