Autor Wątek: Sanatorium dla cukiereczka  (Przeczytany 12124 razy)

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« dnia: Marzec 15, 2006, 14:40:08 »
Mam problem. Napisa³am o sanatorium dla mojego cukiereczka i dla siebie. do³±czy³am podanie z pro¶b± o przydzielenie w jednym terminie i w tym samym miejscu. Ostatnio przysz³o mi pismo, ze Piotrka zakwalifikowali do szpitala sanatoryjnego, a mnie do uzdrowiska. zastanawiam sie czy to oznacza, ¿e nie bêdziemy razem? Jak my¶licie? Mo¿e kto¶ z was by³ w szpitalu sanatoryjnym bo ja z tym sie w ogóle nie spotka³am.
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2006, 15:07:18 »
Pierwszy raz siê z czym¶ takim spotykam. 2 razy by³am z Paulk± w sanatorium, za ka¿dym razem jako opiekun - wiêc nie mo¿e byæ tak ¿e dziecko jest osobno a opiekun gdzie¶ z boku hmm......
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2006, 16:36:13 »
Boo bo Ty jecha³as typowo jako opiekun. A Ela chcia³a chyba po³±czyc jedno z drugim tzn. sama jechac do sanatorium na turnus jako pacjent a przy okazji byc tez opiekunem dla malucha... tak mi sie wydaje ...
Dzieci zazwyczaj s± chyba przydzielane do szpitali sanatoryjnych ... od sanatorium rozni sie chyba tylko nazw± (aaa i w szpitalu nonstop jest gdzies lekarz, nie wiem jak w typowym samym sanatorium)  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2006, 17:37:41 »
Moja znajoma w³a¶nie wróci³a z sanatorium w D±bkach, p³aci³a tylko za swój pobyt. Jej 5 letni syn nie ma cukrzycy, by³ z powodu czêstych chorób dróg oddechowych.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2006, 17:48:04 »
Weronika w wieku 4 lat  (2002 r.) by³a w sanatoriu w D±bkach (nie by³a jeszcze chora na cukrzycê) w³a¶nie na mgórne drogi oddechowe. Moja mama by³a jako opiekun i pamiêtam, ¿e za trzy tygodniowy pobyt p³aci³a co¶ oko³o 1000z³ z mo¿liwo¶ci± wykupienia zabiegów Wróci³y zadowolone
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2006, 20:31:35 »
W czwartek by³am w NFZ z zapytaniem czy jest mo¿liwo¶æ, ¿eby¶my byli razem. No i nie stety Piotrek bêdzie w szpitalu, a poniewa¿ zkoñczy³ 6 lat wiêc nie nale¿y mu sie opiekun. Raczej nie ma mo¿liwo¶ci ¿eby¶my byli w jednym terminie i w tej samej miejscowo¶ci. Jest mi z tego powodu przykro, bo ja bêdê musia³a zrezygnowaæ gdy¿ nie zostowiê go w domu na tak d³ugo. Mo¿e kto¶ z was m a pomys³ co mo¿na zrobiæ?
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2006, 01:53:00 »
Ela dlaczego nie za³atwisz tego przez Pefron i nie wybierzesz sama sanatorium, gdzie mo¿esz jechaæ jako opiekun z dzieckiem do 14 lat. Mo¿esz odliczyæ od podatku 100% takiego wypadu, jesli pracujesz to zak³ad pracy te¿ pewnie co¶ dofinansuje.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2006, 11:59:40 »
Boo dziêki za radê. W poniedzia³ek pójdê dowiedzieæ siê jak to jest u nas.
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2006, 12:27:52 »
Z PFRON to dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny. Trwa 14 dni, sama wybierasz miejsce i okres ktory Ci odpowiada.
PFRON (z tego co sie uczy³am w szkole :wink: ) dok³ada ok. 600 z³ na dziecko i ok. 400 z³ na opiekuna (zalezy te¿ od dochodów) ... reszte jesli jest taka potrzeba dop³acasz sama.
Aaaa i musicie miec orzeczenie o niepe³nosprawno¶ci  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 08, 2006, 10:11:03 »
Od¶wie¿ê temat aby sie pochwaliæ, ¿e dostali¶my razem z Piotrem turnusy w tej samej miejscowo¶ci - Ko³obrzegu i w tym samym czesie. Jestem bardzo wdziêczna NFZ. Chocia¿ to nam siê uda³o. :razz:  :razz:  :razz:
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 08, 2006, 10:16:00 »
Elu raczej to siê NFZtowi uda³o :evil: Bo oni ze wszystkiego robi± problem i niczego ogarn±æ nie mog±. A wam siê te¿ uda i nie tylko w kwestii sanatoeium. :D
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 10, 2006, 12:27:33 »
Lua dzieki. Co ja dym zrobi³a bez waszego optymizmu. :lol:  :lol:
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 10, 2006, 13:59:47 »
Po to wszyscy tu jeste¶my, ¿eby siê wspieraæ i dzieliæ swoim do¶wiadczeniem. Samemu walczyæ jest ciê¿ko. ;)
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 12, 2006, 21:05:09 »
¦wiêta racja. :)  :smile:  :grin:  :D

[ Dodano: Wto Wrz 19, 2006 6:52 pm ]
Kochani wla¶nie jestem z synkiem w sanatorium w "S³oneczku" w Ko³obrzegu. Jestem za³amana jak na cztery dni pobytu. Piotrek ma cukry powy¿ej 200 ka¿de i nikogo to z personelu nie przera¿a. Moje wskazówki podane jednej pielêgniarce nie s± przekazywane nastêpnej i kiedy zwracam uwagê to ka¿da twierdzi, ¿e nic nie wiedziala. Nie ma lekarza diabetologa a decyzje o ilo¶ci insuliny podejmuje lekarz, "po przeszkoleniu diabetologicznym". Pierwszego dnia wyliczy³ dwie jednostki za ma³o na posi³ek i przy 250 nie poda³ insuliny na zbicie. Pielêgniarki jak dzisiaj siê dowiedzia³am nie maj± pojêcia o dzia³aniu pompy i nie s± przeszkolone w tym wzglêdzie. Dziecko jest skazane samo na siebie bo leka¿ pyta-ile proponujesz daæ insuliny? Przez pierwsze noce budzili Piotrka w nocy i kazali zmierzyæ sobie cukier. Gdy spyta³am czemu w nocy nie dosta³ korekty na cukier 200 pielêgniarka spyta³a - a czemu sobie nie da³e¶? Istny Horror. Dzisiaj zrobi³am awanturê pielêgniarkom, a jutro idê do lekarza. A co najciekawsze na cukier 250 na ¶niadanie dosta³ P³atki kukurydziane i mleko. Fajnie co? Jestem za³amana, bo nasze starania o dobre ABH1c posz³y na marne. bo po tych czterech dniach, a ciekawe jak bêdzie dalej nie da siê ju¿ chyba uratowaæ dobrego wyniku. Jak spyta³am dzisiaj czy mia³ badany aceton w moczu siostra powiedziala, ¿e oni tego nie praktykuj±. Ciekawa tylko jestem jak stwierdz± czy dziecko siê nie zakwasza przy takich poziomach? Przepraszam ¿e sie tak rozpisa³am, ale nó¿ mi siê w kieszeni otwiera i nie mam komu siê wy¿aliæ a znalaz³am doj¶cie do kompa.
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Sanatorium dla cukiereczka
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 19, 2006, 19:51:22 »
No to zaj...jefajne sanatorium dla cukiereczków  :!:  :twisted:  :!:  :twisted:
Mi to niestety przypomina nasz pobyt w Klinice przy wykryciu cukrzycy u Julki.  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:

[ Dodano: Wto Wrz 19, 2006 7:53 pm ]
My¶lê, ¿e trzeba zrobiæ niez³± rozrubê na samej górze. Jak to nic nie da to pisemnie skargi do "dyrektorstwa".
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua