Autor Wątek: Przedszkola i szkoły  (Przeczytany 141499 razy)

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #690 dnia: Styczeń 24, 2013, 15:46:05 »
Mój syn mia³ wyd³u¿ony czas na te¶cie szóstoklasisty. Mia³am pismo od diabetologa. Tam by³o te¿ zaznaczone, ¿e musi mieæ przy sobie glukometr i ww. I to pismo sk³ada³am w szkole jako¶ w lutym, a w kwietniu pisa³ test.

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #691 dnia: Styczeń 24, 2013, 16:30:05 »
Ja "nie cudowa³am"ztakimi sprawami...Wiele rzeczy mo¿e potem naszym dzieciom po prostu zaszkodziæ...Mam znajome,któe na si³ê próbuj± zrobiæ z dzieci dyslektyków,itp.,byleby tylko pociecha mia³a ³atwiej,a potem dziecko ma k³opot z dostaniem siê na wymarzony kierunek do szko³y...
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #692 dnia: Styczeń 24, 2013, 17:03:33 »
dlatego ja nie chce na dysleksje choc jest zalecenie od Pani z polskiego zeby isc do poradni,
 tylko cukrzyce a tylko dlatego ze moja Natalia ma czesto problem zeby sie skupic i czesto nie zdazy z czyms mysle ze w tym wypadku te 30 minut wiecej to cos jednak daje
Mamy sporo czasu jeszcze bo jest w czwartej klasie ale chcialam sie zorientowac co i jak zeby pozniej nie bylo za pozno

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #693 dnia: Styczeń 24, 2013, 20:54:13 »
Ja te¿ nie mia³am na dyslekcje, tylko z powodu cukrzycy, a przede wszystkim chodzi³o mi o to, ¿eby móg³ mieæ przy sobie glukometr i ww, ¿eby w razie potrzeby móg³ zmierzyæ cukier.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6081
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #694 dnia: Styczeń 24, 2013, 21:01:40 »
w trzeciej klasie  nie bêdê sk³adaæ papierów ale rozmawia³am ju¿ z pani± czy podczas testu 3-klasisty Kaja bêdzie mog³a mieæ glukometr, dextro i co¶ do zjedzenia i picia- nie ma ¿adnego problemu... natomiast zastanawiam siê nad potem czyli  sprawdzianem 6-klasisty no ale to za 3 lata.... mo¿e jednak papier by mieæ wyd³u¿ony czas pisania... no ale to siê wi±¿e z pisaniem testu w osobnej sali.... nie wiem czy to nie bêdzie dodatkowy stres :evil:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #695 dnia: Styczeń 24, 2013, 21:13:42 »
Bêdzie. Ja tak jak Joasia mam podobne zdanie.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #696 dnia: Styczeń 24, 2013, 22:41:06 »
Mo¿e warto rozpatrzyæ za i przeciw. Popatrzeæ przez pryzmat dziecka.

1.Czas normalny – z³e samopoczucie (wp³ywa na my¶lenie) – wyj¶cie z sali, pomiar i dzia³anie. Niski cukier – docukrzenie. Wysoki – trzeba korektê. Po jakim¶ czasie kolejne wyj¶cie, by podaæ korektê. Jednemu to nie przeszkodzi, inny ma totalne rozproszenie uwagi, nerwówka (czy zd±¿ê?). A jak ten stres znowu wp³ynie na cukry? A i tak trzeba pisaæ pismo do dyrekcji w sprawie pozwolenia na zabranie oprzyrz±dowania na sprawdzian.

2.Czas wyd³u¿ony – wy¿ej wymienione czynno¶ci nie bêd± oznacza³y straty tak cennego czasu. Stres? Bo piszê z „innymi”? Mo¿e. Tylko w której sytuacji ten stres bêdzie mniejszy?
A jak trzeba bêdzie zadzwoniæ po konsultacjê do rodzica? Tu spokojnie. I nie bêdzie pociecha sama. Bêdzie kilkoro dzieci i taki inny klimat, jakby w¶ród swoich (inni rozumiej± takie sytuacje, bo sami siê w nich znajduj±). Kwestia, jak siê na to zapatruje sam zainteresowany.

Do tego trzeba podej¶æ indywidualnie, bo ka¿de dziecko jest indywidualno¶ci±.

Szykuj± siê zmiany w sprawie egzaminów.

Wiêcej informacji o prawach dziecka z cukrzyc± na sprawdzianach/egzaminach w poradniku na portalu w rozdziale o prawach dziecka.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Szybki kot

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 514
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #697 dnia: Styczeń 25, 2013, 00:11:28 »
Có¿ ja ju¿ to wszystko przerobi³am, tzn test 6 klasisty. Teraz przed nami test gimnazjalny.  Moje dziecko pisa³o test 6-klasisty w czasie wyd³u¿onym, jako dyslektyk i móg³ mieæ przy sobie sok, glukometr i wodê. Jest kilka stopni dysleksji i w zale¿no¶ci od stopnia s± ró¿ne odstêpstwa od podstawowej formy egzaminu.

Je¶li chodzi o za¶wiadczenia dyslektyczne to uprawniona jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna rejonowa.
Na naszym za¶wiadczeniu o dysleksji, by³a tak¿e adnotacja o cukrzycy i wymaganiach jakie powoduje tak¿e na egzamin, czyli co powinien mieæ ze sob±. Nie wiem czy sama cukrzyca uprawnia do przed³u¿enia czasu na egzaminie.

Moje dziecko by³o kilkakrotnie diagnozowane w poradni pedagogicznej, ostatni raz w 6 klasie i to za¶wiadczenie jest wa¿ne,tak¿e na egzamin gimnazjalny.

Pozdrawiam serdecznie
Paradigm 722, Quick-set, Novorapid

Offline tommi

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #698 dnia: Styczeń 28, 2013, 08:21:37 »
wydaje mi siê, ¿e w 6 klasie mozna juz cukiereczka zapytaæ czy chce wyd³u¿ony czas czuje siê dobrze
syn Jakub ur 08,2009, choruje od 11,2010
córka Zuzia ur 2004 zdrowa

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #699 dnia: Styczeń 29, 2013, 11:41:36 »
ja by³am wczoraj u burmistrza, teraz czekam na odpowied¼ czy jako 6 latek zostanie w przedszkolu czy pójdzie do szko³y, móg³by i¶æ do szko³y ale w szkole pielêgniarka tylko do czwartku ..... a w piatek nie wiem co....
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6081
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #700 dnia: Styczeń 29, 2013, 11:42:46 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
ale w szkole pielêgniarka tylko do czwartku ..
w Kai szkole  pielêgniarka jest tylko w ¶rody
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #701 dnia: Styczeń 29, 2013, 11:46:56 »
Kaja teraz radzi sobie sama, a jak radzi³y¶cie sobie wcze¶niej jak by³a mniejsza?
no mam wyj¶cie chyba zwolniæ siê z pracy, bo Adam umie zmierzyæ cukier ale z cyframi jeszcze na bakier wiêc nie mogê powierzyæ mu pompy
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6081
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #702 dnia: Styczeń 29, 2013, 11:49:40 »
Cytat: "asiakrzysiek1"
Kaja teraz radzi sobie sama, a jak radzi³y¶cie sobie wcze¶niej jak by³a mniejsza?
w przedszkolu Kaja by³a tylko w innej grupie ale 3km ode mnie..... a w zerówce by³a ju¿ sama i od tamtej pory jest ze mn± w kontakcie telefonicznym
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #703 dnia: Styczeń 29, 2013, 12:00:32 »
hmmm z moim ch³opakim to siê tak nie da jeszcze narazie, bo to ma³y roztrzepaniec.....
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline tommi

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
Przedszkola i szko³y
« Odpowiedź #704 dnia: Styczeń 29, 2013, 12:13:52 »
eee no co Ty, a on o tym wie? :D
syn Jakub ur 08,2009, choruje od 11,2010
córka Zuzia ur 2004 zdrowa