Autor Wątek: Przychodnie  (Przeczytany 9064 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« dnia: Wrzesień 09, 2005, 01:37:29 »
Kochani tu wrzucam liste przychodni.pomózcie ustali¶ mi kto jest gdzie kierownikiem? Z góry bardzo dziêkujê :-)))


mi¶ka ;-)


maty Sta³e > Przychodnie Diabetologiczne
Bia³a Podlaska
Szpital Wojewódzki
Poradnia Diabetologiczna
dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. Terebelska 57/65
tel. (0-83) 342-84-45

Bia³ystok
Akademia Medyczna
II Klinika Chorób Dzieci
ul. Waszyngtona 17
tel. (0-85) 745-05-16

Bielsko-Bia³a
Szpital Pediatryczny
Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
ul. Sobieskiego 83
tel. (0-33) 812-50-04 wew. 232

Bydgoszcz
Wojewódzki Szpital Dzieciêcy
Poradnia Diabetologiczna
ul. Chodkiewicza 44
tel. (0-52) 326-21-69

Czêstochowa
Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka
Poradnia Diabetologiczna
ul. Sobieskiego 7a
tel. (0-34) 360-51-32 lub 33

Elbl±g
Niepubliczny ZOZ
Elbl±skie Centrum Diabetologii
ul. Królewiecka 146
tel. (0-55) 234-65-22

Gdañsk
Akademia Medyczna
Klinika Pediatrii, Hematologii,
Onkologii i Endokrynologii
ul. Dêbniki 7
tel. (0-58 349-28-78

Gliwice
O¶rodek Diabetologiczny Dzieci i M³odzie¿y
ul. M³yñska 17
tel. (0-32) 231-07-66

Katowice
Górno¶l±skie Centrum Zdrowia
Dziecka i Matki
Klinika Pediatrii, Endokrynologii
i Diabetologii Dzieciêcej
ul. Medyków 16
tel. (0-32) 207-16-91

Kielce
Wojewódzki Szpital Dzieciêcy
Oddzia³ i Poradnia Diabetologii Dzieciêcej

ul. Artwiñskiego 3A
tel. (0-41) 345-89-48

Koszalin
Szpital Wojewódzki
Poradnia Diabetologii Dzieciêcej
ul. Cha³ubiñskiego 7
tel. (0-94) 348-82-50

Kraków
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
Klinika Endokrynologii Dzieci i M³odzie¿y
ul. Wielicka 265
tel. (0-12) 658-12-77

Lublin
Akademia Medyczna
Klinika Endokrynologii
i Neurologii Dzieciêcej
ul. Chod¼ki 2
tel. (0-81) 718-54-40

£ód¼
Centrum Zdrowia Matki Polki
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej
ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-15

£ód¼
Klinika Chorób Dzieci
Instytut Pediatrii, Poradnia Diabetologiczna
dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. Sporna 36/50
tel. (0-42) 656-79-52

Olsztyn
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Poradnia Diabetologiczna
ul. ¯o³nierska 18
tel. (0-89) 539-34-55

Opole
Wojewódzka Poradnia Diabetologiczna
Al. Witosa 26
tel. (0-77) 452-01-67

Poznañ
Akademia Medyczna
II Klinika Pediatrii
Klinika Endokrynologii
i Diabetologii Wieku Rozwojowego
ul. Szpitalna 27/33
tel. (0-61) 848-02-91

Radom
Radomski Szpital Specjalistyczny
Poradnia Diabetologiczna
dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. Lekarska 4
tel. (0-48  361-54-54

Rzeszów
Szpital Wojewódzki
Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
ul. Lwowska 60
tel. (0-17) 866-41-90

Siedlce
Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Poradnia Diabetologiczna
ul. Czerwonego Krzy¿a 41
tel. (0-25) 633-36-36

Sopot
Poradnia Diabetologiczna
dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. Chrobrego 6/8
tel. (0-58  550-00-81

Szczecin
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny nr 1
Poradnia Diabetologiczna
i Endokrynologiczna dla Dzieci i M³odzie¿y
ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (0-91) 425-34-08

Toruñ
Wojewódzki Szpital Dzieciêcy
Poradnia Diabetologiczna
ul. Konstytucji 3 Maja 42
tel. (0-56) 610-05-77

Warszawa
Samodzielny Publiczny Dzieciêcy
Szpital Kliniczny
Poradnia Diabetologiczna
ul. Dzia³dowska 1
tel. (0-22) 452-32-58

Warszawa
Samodzielny Publiczny Dzieciêcy
Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii
i Endokrynologii Akademii Medycznej
Poradnia Diabetologiczna
ul. Marsza³kowska 24
tel. (0-22) 629-06-05

Warszawa
Instytut Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Pediatrii
Oddzia³ Diabetologii
Al. Dzieci Polskich 20
tel. (0-22) 815-12-14

Wroc³aw
Akademia Medyczna
Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego
ul. Wroñskiego 13c
tel. (0-71) 320-06-89

Zielona Góra
NZOZ „Consilium” Przychodnia Lekarska
Poradnia Diabetologiczna
ul. S³owacka 27
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2005, 10:43:30 »
Bia³ysto -dr Irena Krasowska tel.(pokój lekarski) (085)74 50 726
                                                (pokój adiunktów) (085) 74 50 731


Bielsko Bia³a podlega pod poradniê Matki i Dziecka to Dr Andrzej Szczerbowski
                    a opiekun merytoryczny poradni diabetologicznej dr Maria Szafran   na      urlopie       do 20 wrze¶nia  Opole- nieoficjalnie dr Wanda Urbañska lub ordynator szpitala dr Kunicki
Wroc³aw to Nurczyñska

[ Dodano: Pi± Wrz 09, 2005 10:47 am ]
Rzeszów-dr Elzbieta Go³êbiowska

A w kierunkowych gdzie buziaczki to jaka to cyfra??
Mirk@

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2005, 12:03:51 »
Do tej nale¿ê:
CZMP - Dr Cypryk. Tylko numery macie stare. Aktualne to:
Centrala - 271-20-00
Poradnia Diabetologiczna - 271-11-53.

Na Sporn± nie mogê siê na razie dodzwoniæ. Ale dam znaæ.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2005, 16:58:57 »
O! Super! Dziêki Mircia i Ewcia!!! :D CZekam na dalsze :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 09, 2005, 22:50:06 »
Spornej nie sprawdzi³am, zrobi³ mi siê kocio³ w pracy! Zrobiê to w poniedzia³ek, bo pewnie numer z postu te¿ nie aktualny, podobnie jak przy  CZMP. Zatem: do poniedzia³ku!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2005, 15:05:59 »
Katowice
GCZDiM Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzieciêcej
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med. Ewa Ma³ecka- Tendera
Zespó³ lecz±cy: Dr hab. med. Przemys³awa Jarosz- Chobot
                       Dr med. Gra¿yna Deja
                       Lek. med. Mariola Minkina- Pêdras
tel. ( 0 32 )  207 16 55
Takie dane mam  na wypisie ze szpitala.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2005, 21:00:27 »
Tych lekarzy w Ligocie jest wiêcej :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 28, 2005, 18:46:47 »
Ewcia wpisz mi adres twojej ptrzychodni.

Dziêki

misia :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 28, 2005, 18:49:57 »
Luki numery ju¿ poprawi³am,tam by³y ósemki :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 28, 2005, 18:56:19 »
Potrzebujê jeszcze kierowników przychodni:

Bia³a Podlaska
Bydgoszcz
Czêstochowa
Gdañsk
Kielce
Koszalin
Olsztyn
Poznan
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sopot
Szczecin
Toruñ
Zielona Góra

Bardzo proszê o pomoc !!!!

misia :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 29, 2005, 12:10:33 »
G³upio mi jak nie wiem co, ale zapomnia³am!!!!  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:

Klinika Chorób Dzieci. Ul. Sporna 36/50. Centrala - 042/617-77-77.
Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i M³odzie¿y - 042/617-79-52
Kierownik: Pani El¿bieta Czerniawska (to ona mnie prowadzi³a w pierwszych latach!!!)


CZMP - Poradnia Leczenia Cukrzycy i Chorób Metabolicznych.
Kierownik: Dr Cypryk. £ód¼, ul. Rzgowska 281/289.
Centrala - 042/271-20-00
Poradnia Diabetologiczna - 042/271-11-53.

Przepraszam za zw³okê!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2005, 12:31:26 »
ciotak, sorki!  :oops:  

Klinika Diabetologii Dzieciêcej, Patologii Noworodka i Wad Wrodzonych
01-184 Warszawa, ul. Dzia³dowska 1/3, tel. do Poradni 0-22/ 45-23-258  
kierownik Poradni Diabetologicznej: dr n. med. Hanna Trippenbach-Dulska
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 29, 2005, 15:22:55 »
Nic sie nie sta³o :) no co Wy :-) Serdeczne dziêki  :D   :D  :D  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 29, 2005, 16:45:54 »
Ewcia jak dr Cypryk ma na imie? I jakbys jeszcze mog³a sprawdziæ ich dok³adnie tytu³y naukowe to bede wdzieczna :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Przychodnie
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2005, 18:02:40 »
Gliwice
O¶rodek Diabetologiczny Dzieci i M³odzie¿y
ul. M³yñska 17
tel. (0-32) 231-07-66
dr. Ryszard Bosowski
Pozdrawiam Monika  :smile: