Autor Wątek: Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!  (Przeczytany 8531 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 14, 2005, 08:36:19 »
No to Misia ju¿ wszystko rzetelnie opisa³a :D:D:D

Kochana Monisiu na pewno dasz radê, masz pewnie jakie¶ kole¿anki czy tez kolegów w Gliwicach chêtnych do pomocy :) :) :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 14, 2005, 10:54:00 »
Wiadomo, ¿e wszyscy chcemy mieæ jak najwiêkszy wk³ad i jak naj³atwiejszy dostêp do owej gazetki!!!!
Co do tematyki, to proponujê nieco powieliæ tê z forum. W koncu tutaj tematy s± jak najbardziej na fali!!! :D A reszta i tak wyjdzie w praniu. Jak ju¿ dotrzecie/dotrzemy do jaki¶ czytelników, to na pewno sami siê do nas odezw± ze swoimi pomys³ami i potrzebami!
A ja tam kontynuujê has³a reklamowe: :D
Nie bêdziesz mieæ braków, gdy przeczytasz gazetkê dla s³odziaków. :D
Pozdrawiam bardzo, ale to bardzo mocno!!! Wasza Ewunia. :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 14, 2005, 15:04:11 »
W dystrybucji chêtnie bym pomóg³ :D . Napiszcie tylko na czym ma ona polegaæ :D Mo¿liwo¶ci jakie mam takie mam. W ka¿dym razie , puki co to ja te¿ macham r±czk±   :516:  


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 14, 2005, 16:04:39 »
Ja te¿  chêtnie pomogê w dystrybucji.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 14, 2005, 16:56:32 »
Cytat: "WERTY"
W dystrybucji chêtnie bym pomóg³ :D . Napiszcie tylko na czym ma ona polegaæ :D Mo¿liwo¶ci jakie mam takie mam.Zasieg dystrybucji:
Na pocz±tek ko³a diabetologiczne,klinki i przychodnie  diabetologiczne, apteki.

Chodzi³o by o to aby poroznosiæ te gazetki do w/w instytucji...b±d¼ te¿ nadzorowaæ kogo¶ kto by to robi³....
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 14, 2005, 16:57:25 »
Wiedzia³am,ze mo¿na na Was liczyæ  :D  :D  :D  :D  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 14, 2005, 17:13:57 »
Zapomnieli¶my jeszcze o logo, przyda³by siê jaki¶ znak rozpoznawczy gazetki...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 14, 2005, 19:38:28 »
Znakiem rozpoznawczym mog³oby byæ logo forum...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 14, 2005, 19:47:58 »
Cytat: "boo"
Znakiem rozpoznawczym mog³oby byæ logo forum...


Mi siê ten pomys³ podoba  ;)  ;)  ;)


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 14, 2005, 19:52:11 »
No to musimy poczekaæ co na ten temat powie szefowa forum :D:D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 14, 2005, 21:14:36 »
Ja te¿ jestem zwarta i gotowa :D
I wpad³ mi jeszcze do g³owy tytu³ - Diabeticus(¶) i Diabetyczek.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 14, 2005, 21:31:41 »
Diabetu¶ :D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 14, 2005, 22:48:38 »
Szkoda,¿e istnieje juz Diabu¶...CD nazwa³o tak w Akademii Diabetyka ma³ego Dinozaura...Je¶li Podoba wam siê Diabu¶,to zapytam ich,czy nie maj± nic przeciwko,aby¶my te¿ tak nazwali nasz± gazetkê :-)

To tylko propozycja :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 15, 2005, 10:15:02 »
A ja proponujê: "Diabetica". :)
na³ogowy browerzysta

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 15, 2005, 18:48:20 »
W³a¶nie - popieram. Ta nazwa ju¿ siê z nami kojarzy. Wiêc dlaczego nie??? Mo¿na dodaæ, ¿e jest to miesiêcznik czy kwartalnik dla dzieci i doros³ych chorych na cukrzycê...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...