Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Majka

Strony: [1] 2 3 4
1
Komunikaty / APEL DO MEDIÓW : NASZE"S£ODKIE"¯YCIE
« dnia: Sierpień 14, 2005, 14:46:34 »
Ja ju¿ wys³a³am do tych z mojego regionu.

2
Ja mam w domu dwa pieski, ale niestety ¿aden z nich nie wyczuwa u mnie hipo. :sad:

3
Pompy insulinowe / Kolejna pompka?
« dnia: Czerwiec 12, 2005, 09:12:32 »
Do noszenia pompy 24 h na dobê naprawdê mo¿na przywykn±æ, tak samo jak do obcego cia³a w swoim w³asnym ciele (ig³y). :mrgreen: Podoba mi siê ta nowa pompa Dana, a szczególnie jej wymiary/rozmiary. Jest taka malutka, ceny wkluæ te¿ s± niskie. Czy kto¶ z Was jest mo¿e jej posiadaczem ?

4
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Kwiecień 26, 2005, 18:06:10 »
By³am dzi¶ w poradni diabetologicznej po recepty na paski i dowiedzia³am siê, ¿e teraz wprowadzono nowy limit na paski. Na miesi±c tylko 2 opakowania pasków, czyli 100 sztuk. Po wielkich pro¶bach maksymalnie mo¿na 4 opakowania pasków na miesi±c, a jak zabraknie to mam i¶æ po recepty do lekarza rodzinnego, a nie do poradni diabetologicznej, bo oni mi nie przepisz± wiêcej i koniec. Po nastêpn± receptê mam przyj¶æ nie wcze¶niej ni¿ za miesi±c. Podobno wypisywali za du¿o recept na paski i maj± dop³aciæ do NFZ kilka tysiêcy z³. Zastanawiam siê czy jest to nowe rozporz±dzenie NFZ, czy kierownika przychodni. Je¶li kierownika to czy on ma do tego prawo ¿eby decydowaæ o limicie pasków ? Chorujê 14 lat, jestem na pompie, mam chwiejn± cukrzycê i nie odczuwam niskich cukrów, nawet takich w granicach 30. Muszê mierzyæ cukier minimum 8 razy na dobê, a czasem nawet 12. Po prostu rêcê opadaj±. Jak ¿yæ i leczyæ siê w tym chorym kraju ? Czy u was w poradniach te¿ s± takie ograniczenia na paski ? Jak z tym walczyæ ?

5
Pompy insulinowe / Pompa - co i jak?
« dnia: Kwiecień 23, 2005, 10:46:38 »
Wszystko to kwestia przyzwyczajenia.  Ja jestem na pompie od roku, na pocz±tku baaardzo mi przeszkadza³a, ale teraz wcale. Cukry mam super, o wiele lepsze ni¿ na penach. Chorujê od 14 lat, wiêc mia³am zrosty po zastrzykach. Nigdy nie wyrwa³o ani nie zagiê³o mi siê wk³ucie , lekko zgiête wk³ucia by³y, ale nie mia³o to wp³ywu na cukry. Pompê noszê w kieszeni w spodniach,a w domu mam przypiêt± na klipsie do spodni, w nocy wk³adam j± pod poduszkê.

6
Mleko i nie tylko.... / Produkty sojowe
« dnia: Marzec 01, 2005, 12:44:25 »
Ja lubiê budyñ sojowy bananowy i mleko w proszku sojowe  waniliowe. Kotlety sojowe te¿. :wink:

7
Słodkie przepisy na różne okazje / Ciasta,ciasteczka i inne s³odycze
« dnia: Styczeń 31, 2005, 19:54:19 »
Endzi, a z którego przepisu korzysta³a¶ ?

8
Pompy insulinowe / Pompa i peny
« dnia: Styczeń 28, 2005, 18:18:38 »
Tyko jedn±. :D Humalog.

9
Pompy insulinowe / Pompa i peny
« dnia: Styczeń 28, 2005, 15:35:36 »
Ja od wczoraj jestem z powrotem na pompie. Mia³am 3 miesi±ce przerwy (by³am na Lantusie i na Humalogu). Jednak nie by³am tak do koñca zadowolona z Lantusa, dlatego ¿e nie dzia³a on 24 godziny.  Po wstrzykniêciu Lantus zaczyna dzia³aæ po 4-5 godzinach, koñczy dzia³anie po oko³o 20 godzinach. Najlepiej chyba by³oby go braæ 2 razy dziennie, ale to mniej wygodne ni¿ raz dziennie. :wink:

10
Ogólnie o diecie / Nowe dropsy Alpenlibe
« dnia: Styczeń 25, 2005, 22:08:25 »
Ja kupowa³am je w realu. Smaki: kawowe, miêtowe i toffi. Niestety truskawkowych nie ma.Opakowanie 30 g kosztuje 1,79 z³. Baaardzo smaczne.

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 04, 2004, 15:17:28 »
Hm, nie mam pojêcia. :roll: Muszê przyznaæ, ¿e nawet nie wiedzia³am, ¿e do oznaczenia HBA1C pobiera siê krew z palca. :?

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 04, 2004, 11:16:09 »
Ja mam zawsze pobieran± krew z ¿y³y na HBA1C i nigdy nie mia³am pobieranej krwi z palca na HBA1c. :roll:

13
Mleko i nie tylko.... / Jogobella light
« dnia: Grudzień 04, 2004, 11:14:03 »
Megi, ja zjadam ca³y nawet je¶li ma 400 g. :D

14
Mleko i nie tylko.... / Jogobella light
« dnia: Grudzień 03, 2004, 18:39:40 »
Ja czêsto kupujê te jogurty. Maj± mniej wymienników i mniej kalorii. :lol:

15
Nasze "cukiereczki" / Jak czêsto wymieniacie lancety w nak³uwaczu?
« dnia: Grudzień 03, 2004, 18:33:14 »
Przeciêtnie lancety wymieniam raz na 2 tygodnie.

Strony: [1] 2 3 4