Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - aniasolt

Strony: 1 ... 3 4 [5]
61
Hyde Park / Nasze Hobby
« dnia: Styczeń 31, 2012, 16:44:04 »
Jogi nie próbowa³am, nie wiem, czy bym da³a rade. Moim sposobem na odreagowanie jest si³ownia. Trzy razy w tygodniu wpadam na bie¿nie na 40 minut, seria æwiczeñ na brzuch i czujê siê po tym bardzo dobrze. Natalka je¼dzi ze mn±, zawsze znajdzie dla siebie jakie¶ zajêcie i cukry s± wtedy super :)

62
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 30, 2012, 21:50:55 »
Ika: "Moja córcia ma identyczny sta¿ choroby jak twoja (rozpoznanie 28.02.2011)"


Ika te¿ Ciê ³apie chwila zadumy jak spogl±dasz na córkê co noc..? jako¶ ta rocznica ¼le nie mnie wp³ywa... :((

pansa gratulacje, te¿ siê cieszê z Waszego wyniku!  :smile:

63
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 29, 2012, 17:57:09 »
dziêki pansa :) prawda jest taka, ¿e jeszcze siê pilnujemy, BARDZO rzadko pozwalam ma³ej na jakie¶ kaloryczne szaleñstwo. Mam nadzieje, ¿e dalej tak bêdzie, chyba, ¿e z³apie jakie¶ za³amanie nerwowe  :evil:  za kilka dni mija nam rok... :shock:

64
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Styczeń 29, 2012, 10:02:23 »
a u nas 6,5 (ostatnio by³o 6.0  :? )

Strony: 1 ... 3 4 [5]