Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - pinczerka

Strony: 1 ... 16 17 [18]
256
Glukometry / Glukometr
« dnia: Czerwiec 11, 2009, 12:24:25 »
Cytat: "Becia"
mamablizniaczek, porównuj±c moje i Twoje wyniki to wygl±da tak jakby ACCU-CHECK zawy¿a³.


Ja mam teraz do Accu-Cheka Go paski, które mierz± z osocza, czyli tak, jak mierzyæ powinny. Dla przyk³adu u¿y³am kiedy¶ Accu Cheka i Optium Xido:
Accu Chek Go: 212
Optium Xido: 232
A zawsze tak by³o, ¿e Accu Chek du¿o zani¿a³, bo pobiera³ krew pe³n±. A paski z glukometru Contour to jak pobieraj± krew? Becia, a jakie macie paski do Accu Cheka -  z tym ¿ó³tym kóleczkiem z czarne paski na opakowaniu?

257
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 04, 2009, 19:28:04 »
Cytat: "agnieszka1975ka"
nasz wynik to 5,8 jestem w szoku, bo wyniki by³y rózne, stram siê wprawdzie szybko reagowaæ na wysoki cukier ale i tak jestem zdziwiona


Równie¿ gratulujê, to super wynik :)
agnieszka1975ka: a Twój synek ma 9 miesiêcy, czy 9 miesiêcy choruje na cukrzycê?

258
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 18, 2009, 14:31:16 »
no to ja nie mam czym siê chwaliæ....a¿ wstyd mi siê przyznaæ, ale hba1c z dnia dzisiejszego to 7,4... ostatnie by³o 6,6....eh;/

259
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Maj 12, 2009, 14:42:58 »
A ja idê w czwartek na badania. I siê zastanawiam, ile bêdê mieæ.,.. ostatnimi czasy to co¶ cukry wymykaj± mi siê spod kontroli, ale miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie a¿ tak ¼le.

Lua, 6,7 to nie jest a¿ tak ¼le. Ja mia³am ostatnio 6,6. :)

260
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Kwiecień 28, 2009, 20:28:42 »
Hmm, no w³a¶nie, zdrowe dziecko nie do koñca zycia musi byæ zdrowe, a gdy jemu siê co¶ stanie, to co? dyektorka te¿ siê zas³oni przepisami? to jest po prostu ¶mieszne, ¿e w szko³ach nie u¶wiadamiaj± o cukrzycy, jest to przecie¿ ju¿ taka "popularna choroba" nikt nie ka¿de nauczycielom przeliczaæ WW, ale parê informacja na temat pierwszej pomocy, podania glukagonu, zmierzenia cukru powinnno siê wiedzieæ.

Ja w szkole na szczê¶cie siê pilnuje, bo nie wiem, czy by dobrze zareagowano, gdybym zemdla³a...a¿ strach normalnie...
eh...

261
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pieczywo
« dnia: Kwiecień 27, 2009, 19:46:45 »
moja mama kiedy¶ upiek³a chleb kukurydziany. pyszny by³, chocia¿ w tej piekarni, co kupujê, te bu³ki sa naprawdê dobre, jako¶ nie wydaje mi siê, ¿eby co¶ do nich dodawali.

hmm, nigdzie nie mogê znale¼æ m±ki pe³noziarnistej, a mam przepis na ciasteczka w³a¶nie z takiej m±ki. Musimy siê wybraæ chyba do jakiego¶ supermarketu w wiêkszym mie¶cie.:)

w³a¶ciwie to bardziej jem bu³ki grahamki, ale kto wie, co do nich dodaj±. ale smaczne s±^^
za bardzo moja mama i ja nie mamy czasu, aby piec chleb same, nie mamy te¿ specjalnej maszyny, tylko w zwyk³ej blasze na ciasto piek³a moja mama.

(:

262
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Pieczywo
« dnia: Kwiecień 26, 2009, 12:52:42 »
Ja nie lubiê bia³ego pieczywa. Za to zajadam siê chlebem orkiszowym, chlebem graham, bu³kami graham, jakimi¶ ciemnymi chlebami pe³noziarnistymi, a najbardziej to lubiê bu³ki kukurydziane :) s± pyszniutkie

263
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 15, 2009, 19:30:49 »
Ja na starcie (pierwsza hemoglobinka) mia³am 15%, a po trzech miesi±cach zesz³o mi do 6,6%.
7% to jeszcze nie tak ¼le, zwa¿ywszy, ¿e to w sumie dopiero pocz±tki, a zreszt± ci±gle siê trzeba uczyæ tej cukrzycy, a i tak czasami zaskoczy.
(:

264
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 09, 2009, 19:37:13 »
hba1c powinno robiæ siê raz na 3 miesi±ce, a przy dobrym wyrównaniu nawet raz na pó³ roku. \Przy hipo przede wszystkim uszkodzenia mózgu,podajê adres gdzie wszystko dok³adnie pisze: http://forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=1721

265
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 09, 2009, 10:14:53 »
Zgadzam siê z poprzedniczk±, niski cukier jest gorszy ni¿ za wysoki. Pojedynczy wysoki nie wp³ynie a¿ tak ¼le, jak silne niedocukrzenie. Lepiej mieæ wy¿sze hba1c ni¿ za niskie. Nie musimy do¶cigaæ zdrowych ludzi i d±¿yæ do jakiego¶ 4, co¶%! ja mia³am 6,6% i siê cieszê :)

266
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 07, 2009, 19:37:05 »
Cytat: "haarfa"
Ja dzi¶ odebra³am swój wynik....12,6%  :neutral:  fesss

 :|


ja przy wykryciu mia³am 15%, a pó¼niej zlecia³o mi do 6,6%. Zgadzam siê z powy¿szym, ¿e teraz mo¿esz mieæ nisk±, bo czêsto masz hipo.

267
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Marzec 28, 2009, 09:43:50 »
Witam :)
Moje najwy¿sze hba1c (przed cukrzyc±) wynosi³o 15%, a pierwsze po wyj¶ciu ze szpitala 6,6%.
Pozdrawiam :) :smile:

Strony: 1 ... 16 17 [18]