Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Kucka

Strony: [1] 2 3 ... 35
1
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Lipiec 22, 2010, 21:05:34 »
A mnie ostatnio dosz³y s³uchy o taniej aptece na Krakowskiej 1 we Wroc³awiu. Apteka nazywa siê chyba 'Apteka na 5+" i znajduje w chyba w Carefourze (Przepraszam ¿e tak piszê chyba ale by³am tam tylko raz i ju¿ nie pamietam :P ) Humalog po 5 z³ za opakowanie, Humulin N po 1gr za opakowanie, paski po 1gr, Glukagon po 1gr - Za 2 op humalogu, 2 Nki, 12 opakowan paskow i glukagon moj ch³opak zap³aci³ 10 z³ z jakimi¶ groszami :)

2
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Marzec 15, 2010, 17:51:23 »
A ja nie mam siê czym chwaliæ... dzisiejsza hemoglobina... 7,4  :(  :(  :(  :( A wcze¶niejsza by³a co¶ oko³o 6....  :(  :(  :(  No ale nie ma siê co dziwiæ... jakie¶ 1,5 miesi±ca temu mia³am ostr± jazde z cukrami, przez 2 tygodnie albo i lepiej schodzilam powoli coraz ni¿ej a¿ wkoncu uda³o sie wróciæ do normalno¶ci ale teraz te¿ nie ejst idealnie. Biore o wiele wiêcej bazy i do posi³ków te¿ mam ju¿ mocno zwiêkszon± insuline. Skoñczy³y sie te czasy brania 5j bazy ehhh.....  :( Powiem wam ze ostatnio, chyba pierwszy raz od kiedy zachorowa³am mam dziwne do³ki z powod cukrzycy. Tak jak zawsze by³am pogodzona ¿e choruje i radzi³am sobie jak mog³am tak teraz... cie¿ka sprawa :(

3
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 10, 2009, 17:53:56 »
Lua, moja diabetolog, ta na pl dominikañskim raz na jaki¶ czas wypo¿ycza taki sprzêt i robi badania ;) Mi sie uda³o 2 razy za³apaæ na takie hb z paluszka ;)

4
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Czerwiec 09, 2009, 14:12:21 »
Teraz ja teraz ja :D :D :D :D Przyznaje bez bicia, ¿e ostatni± hemoglobine robi³am do¶æ dawno, jak w styczniu chcia³am sie dostaæ do lekarza to by³a jaka¶ lipa bo nie mieli jeszcze umowy podpisanej i ci±gle co¶ i co¶ i wkoñcu wybra³am siê dzisiaj :D Pani pielêgniarka na moje szczêscie mia³a to urz±dzenie do robienia hb z palca, zrobi³a i podaje wynik...... 6,1  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  jaki szok  :shock: No i powiedzia³a mi ¿e ponoæ Lantus od 1 lipca wchodzi na liste leków refundowanych i zaproponowa³a mi np od wrze¶nia przej¶cie na lantus - ale to ju¿ w innym temacie powinnam pisaæ :D

5
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Maj 29, 2009, 20:25:38 »
To u Bigbikera nie ma ju¿ pasków po groszu czy co? Bo ja dawno nie robi³am zakupów, ostatnio tylko t± insuline kupowalam :)

6
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Maj 28, 2009, 18:05:48 »
Albo u BigBikera w aptece :) Przy Rynku ;)

7
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Maj 27, 2009, 18:14:20 »
A ja dizisaj sie ¿dziwi³am.... Posz³am do apteki po N-ke, na recepcie jedno opakowanie i dawkowanie 15j dziennie, po czym Pani bierze, liczy, przelicza, pyta drugiej pani i nagle co? Mam z³e dawkowanie napisane.... na recepcie ma byæ napsiane dawkowanie na 3 miesiace, inaczej NFZ siê czepia i cofa aptece refundacje... czyli ze co...15j dziennie razy 30 dni to 450 j miesiecznie razy 3 miesiace to 1350, czyli 1350 jednostek podzieliæ na 300 to 4,5 fiolki wiêc w czym problem? w po³owie fiolki? paranoja jaka¶.....wcze¶niej nie by³o takich problemów, co prawda nie pamietam jak mialam recepty wypisywane  :( Je¿eli chodzi o paski to przy wpisaniu dawkowania "wiadomo" ponoæ mo¿na dostaæ tylko 2 op a jak na recepcie na insuline napisz± "wiadomo" to wtedy nie ma problemu...
Nie nad±¿am za tym....

8
Cukrzyca a inne choroby / Kolczyki u cukiereczka
« dnia: Grudzień 09, 2008, 22:30:03 »
Moja kole¿anka chcia³a zrobiæ sobie kolczyk w chrz±stce przy uchu, i zrobi³a, 2 dni by³o ok a potem jak sie zacze³o babraæ i puchn±æ to a¿ zassa³o jej kolczyka do ¶rodka chrz±stki - tak spuch³o :D Posz³a do chirurga, pod znieczuleniem rozcia³, wyja³ kolczyka i koniec zabawy w piercing :D

9
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Listopad 21, 2008, 23:46:50 »
A dziêkowaæ dziêkowaæ :D Mam nadziejê ¿e gorzej nie bedzie :D

Reni, ja pracuje w firmie kurierskiej DPD w biurze obs³ugi klienta :D

10
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Listopad 21, 2008, 22:08:59 »
A ja sie pochwale :D Pracuje sobie juz prawie 2 miesiace i grzechem by by³o narzekaæ :) A cod do cukrzycy to normlanie w pokoju przy 8 osobach robie sobie cukier i podaje insuline, jak ostatnio mialam niski cukier to kole¿anka do mnie krzyczy "Ka¶ka, 5 minut przerwy, zjedz co¶" i zrobi³am sobie przerwe ;) Nikt krzywo nie patrzy ;) Nikt o nic nie pyta ( bo ju¿ wiekszo¶æ wie co i jak robie i na czym to wszystko polega) I ogólnie sie pochwale ¿e jestem bardzo chwalona przez kierowniczke i prawdopodbnie dostane podwy¿ke :D :D :D :D :D :D Nawet nie wiecie ile rado¶ci sprawia cz³owiekowi kilka mi³ych s³ów us³yszanych od kierowniczki :D

11
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Listopad 21, 2008, 21:59:04 »
Nie pamiêtam gdzie wcze¶niej pisali¶my o stypendiach ale  szko³a to szko³a :D Dosta³am w tym roku znowu stypendium dla niepe³nosprawnych, tyle ze w tym roku 120 z³ a nei 100 jak w zesz³ym :) Niby 20 z³ wiecej ale ja sie ciesze :D

12
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 22, 2008, 17:49:35 »
To i ja sie pochwale jak jezdze :D Hahaha :D Wstaje 5.30 :D 6.50 mam autobus i jak nie ma korków rano to o 7.15 JU¯ jestem na grabiszynskiej, w tramwaj, kilka przystanku i 7.35 jestem ju¿ w pracy :D A jak jade autobusem o 7.05 to zazwyczaj wpadam na styk :D Wiêc tak ¿le i tak nie dobrze :D Marzy mi sie ju¿ jazda samochodem :D Ale najpierw to ja musze zaczac zarabiac i dopiero pojde na prawko :D A z powrotem jak wracam to uuu... lepiej nie mówic :D Korki korki korki .. :P

13
Sposób na cukrzycę / Prawo jazdy i cukrzyca
« dnia: Październik 17, 2008, 17:49:01 »
A ja s³ysza³am ze jak kto¶ zdaje prawko w mie¶cie gdzie nie ma tramwajów to potem jak pojedzie do miasta z tramwajami to sie ich boi i nie umie z nimi ¿yæ w zgodzie :D Ale mi sie wydajê ¿e nawet jaks ie z bimbajami zdaje to i tak sie potem ma z nimi problemy :D

14
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Październik 15, 2008, 17:25:46 »
Wcale nie jestem wielka ;) Poprostu podchodze bez problemowo ;) Jak trzeba to hop i zrobione ;) Ja mysle ze to w³asnie przez ³uszczyce bo od ma³ego by³am uczona ¿eby nie przejmowaæ sie jak sie ludzie krzywo patrza i pewnie dlatego ;)

15
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Październik 14, 2008, 21:57:46 »
Reni :) U Pani Tomeczko trzeba by sie w miare przypominaxc bo nie zawsze widzi potrzebe robienia tego badania no i niby co 3 mieisiace ale w praktyce roznei bywa ;) A pani Tomeczko da ci skierowanie na robienie tego badania w przychodni na O³awskiej ;)

Strony: [1] 2 3 ... 35