Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Arleta

Strony: [1] 2 3 4
1
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Styczeń 24, 2013, 20:54:13 »
Ja te¿ nie mia³am na dyslekcje, tylko z powodu cukrzycy, a przede wszystkim chodzi³o mi o to, ¿eby móg³ mieæ przy sobie glukometr i ww, ¿eby w razie potrzeby móg³ zmierzyæ cukier.

2
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Przedszkola i szko³y
« dnia: Styczeń 24, 2013, 15:46:05 »
Mój syn mia³ wyd³u¿ony czas na te¶cie szóstoklasisty. Mia³am pismo od diabetologa. Tam by³o te¿ zaznaczone, ¿e musi mieæ przy sobie glukometr i ww. I to pismo sk³ada³am w szkole jako¶ w lutym, a w kwietniu pisa³ test.

3
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Maj 01, 2007, 16:30:15 »
Ja ostatnio kupowa³am paski po groszu w aptece na Stawowej.

4
Nasze "cukiereczki" / Sanatorium dla cukiereczka
« dnia: Marzec 15, 2006, 17:37:41 »
Moja znajoma w³a¶nie wróci³a z sanatorium w D±bkach, p³aci³a tylko za swój pobyt. Jej 5 letni syn nie ma cukrzycy, by³ z powodu czêstych chorób dróg oddechowych.

5
Hyde Park / ¯al...
« dnia: Marzec 12, 2006, 11:53:18 »
Trzymaj siê.

6
Hyde Park / ANKIETA
« dnia: Styczeń 15, 2006, 12:18:14 »
Ja te¿ znalaz³am w internecie.

7
Pompy insulinowe / Jakich wk³uæ u¿ywacie?
« dnia: Grudzień 28, 2005, 15:10:39 »
Quick set 6mm, wê¿yk 60 cm.

8
Komunikaty / Przychodnie
« dnia: Wrzesień 10, 2005, 15:05:59 »
Katowice
GCZDiM Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzieciêcej
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med. Ewa Ma³ecka- Tendera
Zespó³ lecz±cy: Dr hab. med. Przemys³awa Jarosz- Chobot
                       Dr med. Gra¿yna Deja
                       Lek. med. Mariola Minkina- Pêdras
tel. ( 0 32 )  207 16 55
Takie dane mam  na wypisie ze szpitala.

9
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Lipiec 23, 2005, 18:00:58 »
Nasz pediatra przepisuje 2-6 opakowañ, nie mam problemu.

10
Hyde Park / Gazetka - wymy¶lamy tytu³ !!!!
« dnia: Lipiec 14, 2005, 16:04:39 »
Ja te¿  chêtnie pomogê w dystrybucji.

11
Słodka Apteka / Ile opakowañ leku na jednej recepcie?
« dnia: Maj 02, 2005, 07:49:52 »
Nam diabetolog wypisuje 6 op., a jak potrzebujemy to i pediatra te¿ bez problemu wypisze, oczywi¶cie z dawkowaniem. W wiêkszo¶ci aptek wydaj± bez problemu.

12
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Kwiecień 06, 2005, 19:09:13 »
Ja te¿ gratulujê!!!!!!!

13
Słodka Apteka / APTEKI ZA 1 gr
« dnia: Marzec 01, 2005, 15:38:30 »
W Chorzowie w Euro Aptece, w aptece Królewska Huta, w aptece na ulicy Kazimierza Wielkiego- w lutym paski by³y po groszu.

14
Hyde Park / Pompy z Wielkiej Orkiestry ¦.P
« dnia: Luty 10, 2005, 14:07:14 »
A ja na szczê¶cie nie musia³am na razie korzystaæ z ¿adnej pomocy przedstawiciela i aby tak zosta³o.

15
Hyde Park / Pompy z Wielkiej Orkiestry ¦.P
« dnia: Luty 10, 2005, 09:44:32 »
Mój syn te¿ ma pompê z WO¦P, najpierw pisali¶my sami pro¶bê, potem oni napisali do nas, ¿eby dos³aæ parê dokumentów, a za jaki¶ czas przys³ali zawiadomienie ¿e przyznali pompê. Te¿ czekali¶my rok.

Strony: [1] 2 3 4