Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - biker

Strony: [1] 2 3 ... 29
1
Sposób na cukrzycę / PRZENIESIONY: LIBRA FreeStyle
« dnia: Grudzień 09, 2016, 21:55:21 »

2
Glukometry / Odp: LIBRA FreeStyle
« dnia: Grudzień 09, 2016, 21:50:28 »
Moje wrażenia po trzech sensorach.
Zakładanie - prosto i bezboleśnie. W porównaniu do Dexcoma to duży plus.
Zczytywanie wyników - bajka. Bez problemu nawet przy grubej, zimowej kurtce.
Klej - bez problemu, nic się nie odkleja nawet po basenie.
Wiarygodność - tu niestety jest problem. Jadę głównie na poziomach 200 i więcej - Libre solidnie zawyża. Przy stabilnym poziomie, jeśli pokazuje 250 - to z krwi wychodzi ok. 200. Jeśli 180 - to krew daje 140-150. Podkreślam, że mówię o odczycie stabilnym, bo trzeba pamiętać, że odczyt poziomu cukru z płynu śródtkankowego z natury jest opóźniony w stosunku do krwi o kilkanaście minut.
Nie wiem jak Libre zachowuje się przy hipo - w tym roku jeszcze nie miałem. :(

Ogólnie, mimo mankamentów, Libre jest dla mnie ogromnym postępem. Czekam tylko na refundację, choćby tyle ile NFZ dopłaca do pasków...

3
Doskonale znany lek przeciw pasożytom okazał się skuteczny w walce z cukrzycą typu 1.
Artemizyna jest wykorzystywana do leczenia malarii od lat. Teraz okazuje się, że z jej pomocą można odtworzyć uszkodzone komórki trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny. Na razie metodę tę wypróbowano jedynie na zwierzętach.
(...)
Badacze usiłowali znaleźć sposób na odbudowę komórek beta wysepek Langerhansa w trzustce. (...) zespół Stefana Kubicka znalazł metodę. Wspólnie z naukowcami z firmy Novo Nordisk udało im się przeprogramować inne komórki wysepek Langerhansa – tzw. alfa. Komórki alfa stanowią tylko jedną czwartą wszystkich, a w dodatku wytwarzają glukagon mający działanie odwrotne niż insulina. W badaniach laboratoryjnych odkryto jednak, że mogą one przejmować rolę komórek beta. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni przełącznik.
(...)
Austriacy wykorzystali ryby, myszy i szczury z trzustkami uszkodzonymi w podobny sposób, co u ludzi z cukrzycą typu 1. Podawanie artemizyny skutkowało rozwojem komórek beta i lepszym metabolizmem cukru.
(...)

źródło: http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/312059909-Pokonac-cukrzyce-lekarstwem-na-malarie.html

To jest według mnie najbardziej niezwykła ze wszystkich wiadomości w tym dziale.

4
Sposób na cukrzycę / Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« dnia: Listopad 27, 2014, 20:47:05 »
ugodor napisa³o cokolwiek tylko po to aby zareklamowaæ swoj± spamersk± stronê zamieszczon± na profilu.

5
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Październik 23, 2013, 21:25:49 »
Cytat: "grazka78"
Czym ró¿ni siê facet od ¿aby?

Facet nie kuma...


... i za¶mia³a siê kuma do kumy  :razz:

6
Pół żartem, pół serio / Kawa³y
« dnia: Styczeń 23, 2013, 22:42:28 »
Cytat: "EVITA"
Agata, kawa³ z pozdrowieniami gor±cymi dla naszych panów  :D

Dziêkujê za pozdrowienia, wracam do piwa.  :razz:

7
Mamo,co dzisiaj na obiad? / Nale¶niki
« dnia: Styczeń 21, 2013, 22:13:15 »
Cytat: "agh_sko"
Heh, ja nawet nie wiem co to WBT- wymiennik bia³okowo t³uszczowy.

Cytat: "Monika"
Przy podawaniu insuliny penami, szkoda zaprz±taæ sobie tym g³owy :)


1 WBT to ilo¶æ kalorii z bia³ka i t³uszczów równa ilo¶ci kalorii z wêglowodanów w 1 WW.
Warto sobie nim zaprz±taæ g³owê przy posi³kach, w których bia³ka i/lub t³uszcze stanowi± zdecydowan± wiêkszo¶æ spo¿ywanych kalorii.

8
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Październik 26, 2012, 21:42:34 »
Cytat: "Kaska28"
Nie mam pojecia co oni za jedzenie przygotowuja ze tak jej sie cukry podnosza.

Tak jest w 95% barów i sto³ówek - aby by³o smacznie i tanio, to jest full ukrytych wêglowodanów i t³uszczów. Na przyk³ad sos czy zupê mo¿na zagê¶ciæ cebul±, ale pro¶ciej m±k±. Ziemniaki, makaron czy ry¿ gotowany nie al dente tylko trzymane w wodzie godzinami, aby by³y ciep³e w momencie podania. A dla nas to kolosalna ró¿nica...

9
Sposób na cukrzycę / Czy masz wsparcie w swoim lekarzu diabetologu???
« dnia: Październik 24, 2012, 19:56:47 »
Obecnie u diabetologa pojawiam siê 1-2 razy w roku. W sumie to ja go wiêcej mogê nauczyæ ni¿ on mnie... ;) A recepty wypisuje mi bez problemu rodzinny.

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Lipiec 17, 2012, 19:39:24 »
Wynik wczorajszy: 8,3 - jak na mnie bardzo dobry
Wcze¶niejszy, sprzed prawie roku: 9,7

Ale subiektywnie wtedy mia³em lepsze cukry, tyle ¿e wtedy ostatni tydzieñ przed badaniem mia³em skopany, a teraz wyj±tkowo dobry.
Co¶ mi siê wydaje, ¿e waga poszczególnych dni z ca³ych 3 miesiêcy zwiêksza siê drastycznie na sam koniec przed badaniem.

11
Hyde Park / sezon rowerowy!
« dnia: Lipiec 13, 2012, 17:00:23 »
Lekarz mi kiedy¶ mówi³, ¿e na rowerze nale¿y wci±gaæ 1 WW co 20 minut. Mi siê to wydaje trochê przesadzon± ilo¶ci±, w godzinê wypijam rozcieñczonego wod± soku o warto¶ci oko³o 2 WW. No chyba ¿e jest to bardzo forsowna jazda, w trudnym terenie, albo z prêdko¶ci± 35-40 km/h przez d³u¿szy czas - to wtedy wspomagam siê dodatkowo jakimi¶ batonami itp.
Cukier leci trochê w dó³ jeszcze przez kilka godzin po treningu, podobnie jak po basenie.

13
Nasze "cukiereczki" / Jak czêsto wymieniacie lancety w nak³uwaczu?
« dnia: Kwiecień 14, 2012, 22:52:27 »
Dziêki serdeczne, napisa³em PW.  :smile:

14
Nasze "cukiereczki" / Jak czêsto wymieniacie lancety w nak³uwaczu?
« dnia: Kwiecień 14, 2012, 00:10:01 »
Zepsu³ mi siê nak³uwacz od starego Accu Cheka, a mia³em do niego zapas lancetów. Przesiad³em siê na nowy - ten bêbenkowy. A poniewa¿ bêbenki mam tylko dwa z kompletu, to na pierwszej igie³ce polecia³em chyba ze 3 albo 4 opakowania pasków... (jak za dawnych lat)  :|
Ale nie powiem ¿eby mi palce potarga³o jako¶ solidnie, da siê ¿yæ ;)

15
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu / Szko³a...
« dnia: Marzec 21, 2012, 21:19:31 »
Cytat: "karioka"
Kradzie¿ jest kradzie¿±. Gdyby¶my szli tym tokiem my¶lenia, to dzieciom nic nie wolno by³oby nosiæ, bo zawsze znalaz³by siê z³odziej. Nie wolno i ju¿. Kradzie¿ zaczyna siê od cukierka, co dalej, wola³abym nie przewidywaæ.

No sorry, bez jaj! Ryzykowanie powa¿nych konsekwencji zdrowotnych u dziecka jako sposób nauki innych dzieci? Nie patrz siê tylko na swój przypadek, gdy Ty ca³y czas opiekujesz siê tym dzieckiem i w razie potrzeby Ty masz dla niego ubezpieczenie!

Strony: [1] 2 3 ... 29