Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - slodziutka

Strony: [1] 2
1
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Styczeń 15, 2006, 15:36:56 »
a mówi±, ze sporty ekstremalne nie dla s³odkich <LOL[/quote]

2
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Styczeń 12, 2006, 22:38:01 »
w sklepie i na przej¶ciu cukierek ty¿ mierzy³am. a robili¶cie kiedy¶ zastrzyk w poci±gu w przedziale, w którym jad± starsze babcie? to dopiero hardkor by³  :D  :D

3
Glukometry / Glukometr
« dnia: Styczeń 07, 2006, 14:51:56 »
ALE CUDA !! !! ³o ja!

4
Balsam Dla Duszy / Cytaty, sentencje ...............
« dnia: Grudzień 23, 2005, 14:24:19 »
a ja znam to w wersji "nie ryzykujesz- nie ¿yjesz"  :)  i musze powiedzieæ, ze w sumie trzymam siê tego ;)

5
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Grudzień 03, 2005, 22:17:25 »
ostatnio 6,8%. ale cukry mam kosmiczne wiêc.... w sumie nie wiem sk±d, ale siê cieszê :)

6
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Listopad 25, 2005, 14:24:59 »
mi ja ju¿ zrobi± badania to albo czekam... d³uuuuuuugo albo wynik mam od razu (to jak robiê w przychodni i krew bior± z palca i mierza na czyms w stylu du¿ego glukometru na pr±d). ostatni wynik nie dobry i nie z³y 7,5 ale mog³oby byæ lepiej. tym bardziej ¿e taki bo krzywa cukrów z glukometru to góry i doliny :( z akcentem na góry :/

7
Między nami nastolatkami :) / Jawnie czy w ukryciu?
« dnia: Listopad 25, 2005, 14:19:56 »
zawsze jawnie. nie bojê siê g³upich spojrzeñ, g³upich uwag za to wkurzaj± mnie g³upi ludzie. ;)  jad±c autobusem przeciez nie bêdê wysiada³a bo mi s³abo, siedz±c w knajpie zawsze robiê jawnie (teraz mam pompê, ale zdarza siê, ¿e nie pasuje np. do sukienki i trzeba na pó³ nocy przej¶æ na pena). dobrze jest  :mrgreen:

8
Hyde Park / Andrzejki
« dnia: Listopad 15, 2005, 19:33:23 »
ja kupujê mro¿one francuskie i jako¶ tak zwijam ¿eby... by³o zwiniêtê ;) takie szybko i smacznie.

9
Hyde Park / Dekalog lekarza diabetologa
« dnia: Październik 02, 2005, 12:10:33 »
7. je¶li czego¶ nie wiesz, nie znasz odpowiedzi na pytanie (bez wzglêdu na to jakiej sfery choroby dotycz±) - przyznaj siê do tego zamiast kr±¿yæ i kluczyæ.

10
Hyde Park / Dekalog lekarza diabetologa
« dnia: Wrzesień 30, 2005, 22:22:18 »
5. To, ze NFZ da³ ci 15 minut na pacjenta nie znaczy, ze masz go wyrzuciæ z gabinetu po tym czasie. To, ze masz okre¶lony bud¿et nie znaczy, ¿e pacjenta, który przyszed³ w pa¼dzierniku musisz zapisaæ na styczeñ, bo "nie ma ju¿ miejsc".


(z do¶wiadczeñ znajomych, moich na szczê¶cie nei)

11
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Wrzesień 25, 2005, 00:00:39 »
przy niskim, szczególnie w nocy, zastanawiam siê czy dojdê do kuchni czy padne po drodze. przy wysokim- oj, agresor ¿e hej, ostatnio siê tak w¶ciek³am, ze az rzuci³am nak³uwaczem o ¶cianê...

12
Ogólnie o diecie / Jajecznica Piotrka (moja)
« dnia: Sierpień 18, 2005, 22:29:46 »
Cytuj
Kiedy spodnia warstwa siê zetnie, delikatnie unosimy j±, tak, ¿eby p³ynna masa wla³a siê pod ni±


tego w³a¶nie nigdy nie mogê zrobiæ  ;)

13
Balsam Dla Duszy / Co u ciebie s³ychaæ czyli jakiej muzyki s³uchasz?
« dnia: Sierpień 13, 2005, 16:31:05 »
:arrow:  teksty mam
 :arrow:  chwyty mam
 :arrow:  gitarê mam
 :arrow:  ale graæ nie umiem    :mrgreen:  :mrgreen:  :P

14
Balsam Dla Duszy / Cytaty, sentencje ...............
« dnia: Sierpień 11, 2005, 22:04:05 »
-O, królik jest m±dry- powiedzia³ Puchatek w zamy¶leniu.
-Tak- przyzna³ Prosiaczek, królik jest m±dry.
-I ma rozum- rzek³ Puchatek.
-Tak- zgodzi³ siê Prosiaczek, Królik ma rozum.
-Nast±pi³o d³ugie milczenie......
-I my¶lê- ci±gn± Puchatek- ¿e on w³a¶nie dlatego nigdy nic nie rozumie...¼ród³o chyba wiadome;)

a drugie- z "Armagedonu"

-Przegra³e¶ co¶ kiedy¶?
-Nigdy siê nie podda³em...

15
Balsam Dla Duszy / Co u ciebie s³ychaæ czyli jakiej muzyki s³uchasz?
« dnia: Sierpień 11, 2005, 21:59:24 »
wszystko co nie jest disco polo, HH, techno i nie jest spiewane przez blond lalki i ich odbicia p³ci mêskiej.
ulubieni- Akurat, IRA, Tori Amos, U2, Grzegorz Turnau, ...  :grin:

Strony: [1] 2