Forum Diabetica

Cukrzyca => Nowości w technice, medycynie, przemyśle farmaceutycznym => Wątek zaczęty przez: monia w Luty 04, 2005, 15:15:40

Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 04, 2005, 15:15:40
Znalaz³am sklep inetrnetowy z lancetami do nak³uwaczy

http://www.medicmar.com.pl/katalog7.html?sesja=1105828725

Gdyby kto¶ mia³ jeszcze linki do takich sklepów inetrnetowych z produktami diabetologicznymi to poprosze o linki :)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 04, 2005, 17:26:49
Tutaj znalaz³am najbardziej interesuj±c± mnie ofertê:
www.sklepmedyczny.com.pl/sklephp/sklephp/html/index.html
a tutaj :
www.ambulans.com.pl
ceny s± troszkê wy¿sze, nie ma jednak wymogów ilo¶ciowych.

Oczywi¶cie zachêcam najpierw do poczytania regulaminów, bo do cen trzeba doliczyæ koszty przesy³ki.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 04, 2005, 18:06:14
Dziêki dziewczyny adresy siê przydadz±
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: ann w Luty 07, 2005, 12:25:05
ja kupujê lancety do nak³uwacza softclix po 0.45 za sztukê...czyli dosyæ tanio...w Chorzowie na ulicy Wolno¶ci "apteka Królewska Huta"
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 08, 2005, 17:08:04
Znalaz³am pare rzeczy na allegro

http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=41391852

http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=41391923
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: monia w Kwiecień 20, 2005, 18:05:38
Nie zaczynaj±c nowego tematu wklejam link do medisense, mo¿e komu¶ siê to przyda...


http://www.medisense.com.pl/index.php?pid=26
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 25, 2005, 21:08:42
mam pytanie odno¶nie igie³ do penów
producent dodaje ig³y do insuliny przy jej zakupie
mam problem, bo insuliny mam jeszcze spory zapas a ig³y mi siê juz koñcz± (zmieniam je czê¶ciej ni¿ producent przewiduje :P )
mozna kupiæ w aptece ig³y?
pyta³am w jedenj to kobita chcia³a z³otówkê za jedn± sztukê! czy u Was te¿ tak jest?
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Sierpień 25, 2005, 21:54:20
Mam  zapasy jak mi brakuje to idê do lekarki i ona mi wydaje 5 - 10 sztuk i z t±d zapasy (przynajmniej do tego sie nadaje) nie wiem jak ci pomódz mo¿e ktos inny?

Nigdy nie kupowa³em w aptece.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 25, 2005, 23:12:50
No, niestety, ig³y tyle kosztuj±. Ja kupujê raz na jaki¶ czas w hurtowni internetowej - wychodzi taniej, ale to wiêkszy wydatek jednorazowo.
to jest adres tej hurtowni:
http://www.sklepmedyczny.com.pl/sklephp/sklephp/html/index.html

Jest to oczywi¶cie jedna z wielu - wystarczy poszukaæ :) Ta akurat mia³a najlepsz± ofertê, kiedy robi³am zakupy :)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 26, 2005, 11:21:18
w przysz³ym tygodniu idê do lekarki, pomêczê j± mo¿e mi co wyci±gnie  zszuflady :grin:
a jak nie to bêdê musia³a wyskrobaæ forse i kupiæ

Mia dziekujê za adres strony
mam jeszcze pytanie, bezpieczne s± takie zakupy internetowe? wziê³abym te 100 sztuk igie³, tylko czy mam pewno¶æ ¿e twoar dostanê :twisted:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 26, 2005, 18:03:52
Ja te¿ kupujê w hurtowni, biorê paczkê lub dwie - po 100 sztuk, ostatnio kupowa³am ig³y 5 mm, wychodzi po 60 gr, za sztuke. Lancety by³y chyba po 30 gr.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 26, 2005, 19:17:35
Jak na razie robi³am zakupy raz - nie by³o ¿adnych problemów, wrêcz przeciwnie, pani z hurtowni zadzwoni³a do mnie, ¿eby powiedzieæ o mo¿liwo¶ci zakupu promocyjnego. Paczka przysz³a po dwóch dniach.  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 26, 2005, 19:57:02
I jeszcze fakturkê przy¶l± :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 27, 2005, 18:23:52
S³ysza³em, ¿e niektórzy kupuj± najtañsze insuliny, czyli te z Biotonu, p³ac±c 3,20 i dostaj±c do tego 5 igie³. Ig³a wychodzi po 64 gr sztuka, a insulinê wyrzucaj±...

Efekt jest taki, ¿e ogromne pieni±dze z bud¿etu id± do Biotonu jako refundacja i s± marnotrawione. I potem p³acimy za to wszyscy, poprzez zmniejszenie refundacji, bo NFZ nie ma pieniêdzy (mo¿e tutaj przerysowujê, ale tak to wygl±da z punktu widzenia ekonomii).
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 27, 2005, 18:31:41
Moim zdaniem ig³y i lancety powinny równiez byc refundowane. Mnie te sprzety wiêcej kosztuj± ni¿ paski i insulina razem wziête- trochê dziwne to, prawda?
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 28, 2005, 12:05:33
faktycznie kupie ig³y w hurtowni, wiêcej wydam za jednym razem ale wyjd± taniej

moim zdaniem powinni wiêcej igie³ dawaæ do 1 opakowania insuliny. je¶li kto¶ siê k³uje 3 razy dziennie to taka ig³a po jednym dniu juz jest têpa :x
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 28, 2005, 22:07:37
Jedn± ig³± k³ujê siê przeciêtnie 20 razy. Nie zauwa¿am, aby siê wyra¼nie têpi³a. Nie mam do³ów ani zrostów...
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 29, 2005, 07:29:39
Ja jestem lepsza!!! W³a¶nie wyliczy³am: mnie wychodzi ok. 30 razy z jednej ig³y!!!! Póki co te¿ jeszcze nie mam zrostów (odpukaæ). Bik, mo¿e mamy tak miêkk± skórê, ¿e ig³y na nas tak bardzo siê nie têpi±?!?! :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 29, 2005, 12:38:44
Pewnie tak, bo ja muszê wymieniaæ po 2-3 dniach czyli jakie¶ 6-9 uk³uæ. W przeciwnym razie mam problemy z wk³uciem ig³y. No i dzieko siê skar¿y, ¿e boli. Najbardziej ostra ig³a musi byæ do zastrzyku w brzuch, tu nawet po 3 wk³uciach potrafi± byæ problemy. :roll:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 29, 2005, 12:53:34
ja po oko³o 10 wk³uciach mam wyra¼ne z tym problemy, boli, krew cieknie, siniaki siê robi± itp
w brzuch siê ju¿ nie k³ujê, nawet now± ig³a boli mnie jak diabli :twisted: a kiedy¶ nie bola³o wogóle ciekawe

dzi¶ spotka³am siê z bardzo mi³a sytuacj±, posz³am do apteki wykupic 2 opakowania pasków, babka mówi mi 22 z³ote, je jej "no to dziêkujê, zawsze kupujê po 3,20" a ona mi na to, ¿e powinnam siê cieszyæ ¿e tylko 22 z³ote, ¿e pañstwo mi dop³aca do pasków bo one w rzeczywistosci kosztuj± 60 z³otych za 1 opakowanie a ja jeszcze wybrzydzam. normalnie ci¶nienie mi tak skoczy³o :evil:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: julola w Sierpień 29, 2005, 13:14:28
Nie¼le :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 29, 2005, 13:16:18
zaraz kupiê bilet do Warszawy i pojadê wyca³owaæ panów polityków po ty³kach za to ¿e mi dop³acaj± do pasków..
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 29, 2005, 14:18:53
Uwa¿aj, Kicia! Do biletów nie dop³acaj±!!!! :)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 29, 2005, 20:01:15
Mo¿e podci±gn±æ to pod wyjazd celowy ;)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 29, 2005, 20:31:38
Cytat: "kicia"
dzi¶ spotka³am siê z bardzo mi³a sytuacj±, posz³am do apteki wykupic 2 opakowania pasków, babka mówi mi 22 z³ote, je jej "no to dziêkujê, zawsze kupujê po 3,20" a ona mi na to, ¿e powinnam siê cieszyæ ¿e tylko 22 z³ote, ¿e pañstwo mi dop³aca do pasków bo one w rzeczywistosci kosztuj± 60 z³otych za 1 opakowanie a ja jeszcze wybrzydzam. normalnie ci¶nienie mi tak skoczy³o :evil:


Chamstwo!!
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Sierpień 29, 2005, 20:39:44
Ale s± tacy co kupi± z niewiedzy b±d¼ dlatego, ¿e nie ma innej apteki w pobli¿u. Trzeba podrzuciæ im ma³y :573: wrrrrr :shock:  :cry:  :cry:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 31, 2005, 17:37:29
tylko po co mam "przep³acaæ" skoro mogê kupic za 3,20? :D a nawet za 1 grosz? :D zaraz robie nalot na aptekê w chorzowie :D  :D  :D bójcie siê panie aptekarki, mam receptê na 12 opakowañ :D  :D  :D tylko czy mi tyle jednorazowo wyda? :roll:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: julola w Sierpień 31, 2005, 19:17:21
Cytat: "kicia"
tylko czy mi tyle jednorazowo wyda? :roll:

to ju¿ chyba zale¿y od Twojego szczê¶cia i humoru pani aptekarki.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Sierpień 31, 2005, 19:50:11
nie mia³am tyle szczê¶cia :grin:
owszem wydaæ mi chcia³a, ale akurat nie mia³a  :lol:
umówi³am siê na odbiór, jak juz zamówi± i bêd±
no i "okrad³am" pañstwo nasz drogie, bo za 5 opakowañ da³am 5 groszy :lol:
jako¶ mi ¿al nie ma
tata siê ¶mieje, ¿e mnie bêd± ¶cigaæ i do wiêzienia mnie zamkn± :razz:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Giga w Wrzesień 01, 2005, 03:50:02
Spoko, nie zamkn±.
Rozporz±dzenie o receptach mówi, ¿e maj± wydaæ bez szemrania.
Mnie do¶wiadczenie nauczy³o, ze prêdzej apteka wyda, ni¿ lekarz wypisze takie ilo¶ci bez strachu na jednej recepcie.
Ale dziêki pomocy forum uda³o nam siê i to :)))
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 01, 2005, 11:09:05
w³asnie moja diabetolog siê przerazi³a po co mi a¿ 12 opakowañ? :twisted: nie przyzna³am siê :lol:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: emh w Wrzesień 01, 2005, 11:41:43
Dok³adnie! Z jednej strony: ¿ebry u lekarza, z drugiej: ataki na pani± magister!!! Jak nie kijem go, to pa³±!!
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 01, 2005, 12:45:40
Cytat: "kicia"
:twisted: nie przyzna³am siê :lol:

a do czego? czy¿by do mierzenia cukrów?? ;) :lol:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 01, 2005, 15:47:03
Cytat: "Mia"
Cytat: "kicia"
:twisted: nie przyzna³am siê :lol:

a do czego? czy¿by do mierzenia cukrów?? ;) :lol:


tak czêstego mierzenia cukrów :D  :D  :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Wrzesień 02, 2005, 13:12:09
No i w aptece najmniejsze ig³y jakie daja do insuliny to 8mm, i nies³yszeli o mniejszych :lol:

A pani mgr w aptece, która tak pojecha³a po Kici, to nale¿a³oby oddaæ swoj± cukrzycê ZA DARMO!!!!! :twisted:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 02, 2005, 16:01:22
Cytat: "lukjan"
No i w aptece najmniejsze ig³y jakie daja do insuliny to 8mm, i nies³yszeli o mniejszych :lol:

 w mojej to mi chcieli 12 mm wcisn±æ, o dziekujê masochistka nie jestem :lol: a 6mm to dla nich czysta abstrakcja, niestety :cry:

Cytuj
A pani mgr w aptece, która tak pojecha³a po Kici, to nale¿a³oby oddaæ swoj± cukrzycê ZA DARMO!!!!! :twisted:

chetnie bym jej podarowa³a taki prezent, i kilka innych jej zyczy³am :oops: w¶ciek³a by³am, tylko to mnie usprawiedliwia :twisted:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Wrzesień 02, 2005, 21:56:43
W "mojej" aptece maj± igie³ki 5mm :D:D:D- z tym, ¿e ta apteka znajduje siê pod akademi± medyczn± i tam maja poprostu wszystko ;) (i tak zawsze biorê 8 mm) :grin:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 03, 2005, 11:02:04
Agniesia no to jest Ci czego zazdro¶ciæ :wink:
ja bym chetnie wzie³a 5 mm bo 8 to czasem dla mnie za du¿o, wczoraj siê dorobi³am "pieknego" siniaka :cry:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 03, 2005, 12:46:25
Kiciu, w tej hurtowni, co to linka da³am, maj± 5 mm - ja w³a¶nie te kupujê  :lol:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Wrzesień 03, 2005, 13:41:25
Cytat: "Mia"
Kiciu, w tej hurtowni, co to linka da³am, maj± 5 mm - ja w³a¶nie te kupujê  :lol:


w³asnie widzia³am i siê na nie "napali³am" :lol:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Wrzesień 09, 2005, 20:15:19
W Gdañsku jest taka apteka, gdzie ig³y i lancety s± bardzo tanie. W porónaniu z t± podan± przez Miê hurtowni±, przebicie na jednym opakowaniu (tego co mnie interesuje) to oni maj±  6 z³- zarówno lancety(200szt.) jak i igly (100szt.). Bior±c pod uwagê koszty przesylki- bardziej oplaca mi sie kupowac w aptece+ tam sprzedaj± na sztuki :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 28, 2006, 20:32:38
do tej pory u¿ywa³am igie³ 8, mo¿ecie mi powiedzieæ czy 5 mm nie bed± dla mnie za cienkie? dla dziecka mo¿e s± w porz±dku bo ma ciensz±, delikatniejsz± skórê. zastanawiam siê nad zakupem tych 5mm ale bojê siê ¿e siê nimi nie "przebijê"
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: boo w Styczeń 29, 2006, 00:49:20
Do tej pory u¿ywa³am igie³ 5mm, ale Paulina sama stwierdzi³a, ¿e ju¿ z nich wyros³a, coraz czê¶ciej zdarza³o siê ¿e insulina wyp³ywa³a po uk³uciu. Przetestowa³a 6-tki i 8-ki. Wybra³a te 8mm, wiêc kupi³am w hurtowni 3 paki... na zapas  :wink:  Kicia te pi±teczki naprawdê nadaj± siê dla maluchów...
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 29, 2006, 12:43:40
dziêki boo :wink:
testowa³am 6mm i chcia³abym takie kupiæ w internetowej aptece (wychodzi taniej ni¿ w zwyk³ej), ale niestety jeszcze nie trafi³am na tak± co mia³aby w sprzeda¿y 6 :cry:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 29, 2006, 15:07:03
Kiciu, w gliwickiej poradni kiedys mieli ... w sprzedazy. Jak chcesz to sie dowiem w przyszlym tygodniu :) I jakos to za³atwimy ... ;)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 29, 2006, 15:15:13
Je¶li chodzi o ig³y do penów, to ja tam biorê jak leci... Jako¶ nie robi mi ró¿nicy ich rozmiar. Raczej producent. Nie pamiêtam w tej chwili firmy, ale te w ró¿owych opakowaniach têpi± siê znacznie,  znacznie szybciej...
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 29, 2006, 16:54:19
Monika, by³abym wdziêczna :wink:
ale to zapytaj przy okazji, bynajmniej nie rób sobie problemu specjalnie

[ Dodano: Pi± Kwi 14, 2006 11:14 am ]
kupi³am 1 opakowanie igie³ 8mm w Lecznicy Ursusa, wszystko fajnie:przesy³ka szybka, kontakt mailowy, kwietniowy numer Diabetyka, tylko zamiast 100 sztuk dosta³am 99 :twisted:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Lipiec 26, 2010, 18:21:07
a ja bede wdzieczna moze ktos ma nawet moge kupic ig³y 5 badz 6 mm  dla Natalki bo jest szczupla ;/
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 26, 2010, 19:32:02
Ig³y kupisz w aptekach np.tu (http://www.doz.pl/apteka/p18331-NovoFine_igly_31G_025_x_6mm_10_szt)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 26, 2010, 19:55:07
Agnessj ja wpisywa³am nazwê igie³ek np. mikro fine 0,5 x 5mm i mi wyskakiwa³o gdzie mogê zakupiæ. Ostatecznie jednak zamawia³am przez aptekê bo tak mniej problemów. Je¶li mogê Ci doradziæ to kup raczej te 6mm, nie wiem mo¿e tylko mi siê to przytrafia,ale jak podajê ig³± 5mm to czêsto mi troszkê insuliny wyp³ywa a przy 6 nic, a mój Maciek sk³ada siê z ko¶ci i skóry  :D  :twisted:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Lipiec 26, 2010, 19:56:34
no wlasnie myslalam czy 5 czy 6 dzieki za doradzenie :)
Natalia tez kosci i skóra :)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 26, 2010, 20:01:08
No teraz Maciek wa¿y ju¿ ponad 19 :D ,ale w styczniu wa¿y³ 16kg a ma 8tat i 5 miesiêcy.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Lipiec 26, 2010, 20:11:02
no to rzeczywiscie natalka ten sam wiek jak szlismy do szpitala 19 z groszami teraz 23
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Lipiec 26, 2010, 21:03:50
Aneta, Twój Maciu¶ faktycznie nie wa¿y za du¿o. Moja Kasia ma prawie 5 lat i wazy 19 kg i raczej jest szczuplutka. Ale co tam, mój brat zawsze by³ przera¼liwie chudy a przyszed³ moment, ¿e zmê¿nia³ i ch³op z niego ¿e hej :) Ja to bym wola³a byæ chudzin± ;) , ale mi to niiiigdy nie grozi :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Lipiec 26, 2010, 22:05:44
Cytat: "EVITA"
Aneta, Twój Maciu¶ faktycznie nie wa¿y za du¿o. Moja Kasia ma prawie 5 lat i wazy 19 kg i raczej jest szczuplutka. Ale co tam, mój brat zawsze by³ przera¼liwie chudy a przyszed³ moment, ¿e zmê¿nia³ i ch³op z niego ¿e hej :) Ja to bym wola³a byæ chudzin± ;) , ale mi to niiiigdy nie grozi :D


Oj Ewa nie przesadzaj :!: Wypasiona to Ty tez nie jeste¶ :D


Laurze ¿ebra mo¿na policzyæ a wa¿y 23 kg :roll:  W pa¼dzierniku skoñczy 7 lat.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 26, 2010, 22:20:27
Chcia³am Maæka troszkê podtuczyæ,ale jemu przyby³o 300g a mi .... :D  :evil: ,o wiele za du¿o.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Lipiec 26, 2010, 23:18:57
Cytat: "Agnessj"
a ja bede wdzieczna moze ktos ma nawet moge kupic ig³y 5 badz 6 mm dla Natalki bo jest szczupla ;/


Powiem szczerze ¿e ja jeszcze nie spotka³am siê ¿ebym w aptece nie mog³a kupiæ igie³ 6mm. Zawsze kiedy potrzebowa³am a nawet ostatnio kupowa³am bez problemu.Tak jak sugeruje Ania-matimartyna mo¿na zamówiæ przez internet ale to zawsze dodatkowa op³ata wysy³ki.Spróbuj po prostu u siebie w aptece  :D
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 26, 2010, 23:31:28
http://www.doz.pl/apteka/p8267-BD_PEN_igly_micro-fine_025_x_5_mm_100_szt
http://www.doz.pl/apteka/p18331-NovoFine_igly_31G_025_x_6mm_10_szt
Zamawia siê przez internet i odbiera w aptece bez op³aty. Ale nie wiem czy te ceny s± konkurencyjne (0,75 - 0,80 z³ / szt.)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Lipiec 27, 2010, 00:09:52
Ja za micro fine 5mm p³aci³am w aptece 96z³ za 100szt., wiêc na stronce,któr± poda³ biker s± przyzwoite ceny.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Lipiec 27, 2010, 00:20:02
Cytat: "biker"
czy te ceny s± konkurencyjne (0,75 - 0,80 z³ /
S± je¶li zamawiasz ig³y i niektóre leki przez internet, za¶ gdy je kupujesz bezpo¶rednio w aptece s± dro¿sze, sama to sprawdzi³am. Tylko nie wszystkie leki s± w nich tañsze. Np insuliny lepiej kupowaæ w innych aptekach.
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Lipiec 27, 2010, 08:22:20
Nie orientujê siê jak to jest teraz z ig³ami, bo jestem na pompie.
Ale 7 lat temu, jak u¿ywa³am penów te¿ by³y problemy z kupieniem igie³ 6 mm.
W wieku 7 lat wa¿y³am dok³adnie tak jak Laura.
Teraz mam 10 lat i wa¿ê 35 kilo :)
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Lipiec 27, 2010, 09:24:33
Oj Ewa nie przesadzaj :!: Wypasiona to Ty tez nie jeste¶ :D

Laurze ¿ebra mo¿na policzyæ a wa¿y 23 kg :roll:  W pa¼dzierniku skoñczy 7 lat.[/quote]
Oj Beata, dziêki ale ja wiem swoje. Ca³e ¿ycie jestem na diecie, a nawet na dwóch ¿ebym nie by³a g³odna :wink:
Tytuł: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Listopad 03, 2014, 12:22:38
Oddam lancety jakby kto¶ potrzebowa³. U mnie le¿± niepotrzebne.
   
Accu-Chek Softclix (ok 100szt) i OneTouch® Ultrasoft (ok 150szt)
Tytuł: Niemieckie ig³y do penów - nowo¶c na rynku.
Wiadomość wysłana przez: zn_mt w Listopad 19, 2014, 12:23:31
Witam.
W³a¶nie wprowadzili¶my na polski rynek nowe ig³y do penów.
Zapraszam do wypróbowania.

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=122584&us_id=21462568

pozdrawiam
Tytuł: Re: Lancety, ig³y i inne...
Wiadomość wysłana przez: edziajan w Grudzień 02, 2014, 15:22:00
Cytat: "monia"
Znalaz³am sklep inetrnetowy z lancetami do nak³uwaczy

http://www.medicmar.com.pl/katalog7.html?sesja=1105828725

Gdyby kto¶ mia³ jeszcze linki do takich sklepów inetrnetowych z produktami diabetologicznymi to poprosze o linki :)


Witam.
Nowe ig³y niemieckie TRUfine - dosta³am na wypróbowanie ( trzeba zadzwoniæ i przysy³aj± )
podajê link :

http://www.sklep-mana.com.pl/products/?query=ig%C5%82y&type=title
sklep-mana.com.pl

[ Dodano: Wto 02 Gru, 2014 ]
:grin: