Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Między nami nastolatkami :) => Wątek zaczęty przez: Misioza w Luty 21, 2004, 21:46:38

Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 21, 2004, 21:46:38
Jak wyglada poziom wiedzy waszych rówiesników: kole¿anek i kolegów z klasy...?Czy pomagaj± Wam?Czuj± siê choæ w pewnym stopniu za Was odpowiedzialni?
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 22, 2004, 00:51:58
Powiem co zaobserwowa³am u Pauliny w klasie. Kiedy Paulina ¥le siê czuje, zawsze znajdzie siê jaka¶ chêtna kole¿anka, ktora chce z ni± posiedzieæ dopóki siê jej nie polepszy, dziewczyny pilnuj± jej zeby nie zapomniala zmierzyæ cukru i zje¶æ ¶niadania. Rozbroi³a mnie sytuacja, ktor± przyuwa¿ylam w czasie walentynkowej dyskoteki w szkole, gdy nadszed³ czas pomiaru i podania insuliny kole¿anki jedna przez drug± chcia³y jej pomagaæ - jedna wyci±ga³a insulinê, druga pyta³a czy umyla rêce, trzecia nawet poszla wyrzuciæ do kosza pasek po zmierzeniu cukru. Przy tym pyta³y czy j± to nie boli i co mo¿e zje¶æ (bo na tej dyskotece by³ sklepik z ³akociami). Bardzo interesowa³y siê penem i ampu³k± z insulin±. Widaæ ¿e w szkole Paulina nie jest odosobniona.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 22, 2004, 11:13:50
To bardzo dobrze:)Nastraja optymistycznie:)

Ja z kolei na podwórku jak mierze Martynce poziom to wzbudza to powszechne zainteresowanie:)Dzieci podbiegaja i wypytuj±:)Czy to boli i dlaczego ja jej tak robiê;)Potem juz nie reaguj± tak jak na sensacjê tylko jak na normaln± czynno¶c:)Dzieci nie robia z tego problemu,to raczej doro¶li nie potrafia sobie z tym poradziæ i niekiedy rózne g³upstwa opowiadaj± dzieciom:( Nawet takie,ze cukrzyca sie mo¿na zaraziæ:(
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 22, 2004, 11:25:46
Taaaaaa - mama kole¿anki Pauliny powiedziala, ¿e zachorowa³a bo jad³a za du¿o s³odyczy - co za bzdura.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Luty 22, 2004, 14:32:02
Hmm... Moje kole¿anki do¶æ sporo wiedz± o cukrzycy, moja przyjació³ka czasem nawet insuline mi w reke podaje :)

Czasem jednak denerwuj±ce jest, kiedy mówi±:

"Anka, ale ty jeste¶ blada. Zmierz cukier"

Z drugiej strony to jednak mi³e jest  :wink:  :wink:  :wink:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Monika w Luty 22, 2004, 15:28:58
U mnie.. hm....

Moja przyjaciólka wie o cukrzycy do¶æ duzo, umie podac insuline penem, glukagon i co najwazniejsze wcale siê nie boi  :wink: (dotego sama ma cukrzyce od roku)

W szkole sredniej klasa wiedzia³a ze jestem chora (dzieki wychowawcy  :twisted:), na pocz±tku zadawli pytania itd, a po jakim¶ czasie wszystko co robi³am by³o juz na tyle normalne ze nikt nie zwarca³ uwagi.

Natomiast teraz (po zmianie szko³y) nie wie prawie nikt ... jedynie moja wychowawczyni (moze pare nauczycieli-ale ja im nie mówi³am) i 3 kolezanki z klasy.Czesto szczególnie starsi ludzie mysl± ze cukrzyca jest od jedzenia s³odyczy, i ze mozna sie ni± zarazic :x
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Elnath w Lipiec 25, 2004, 00:44:25
wg mnie wiedza 95% procent jest zerowa.... sam przyznam sie ze o cukrzycy wiem zaledwie tyle co....nic :P
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 25, 2004, 01:55:09
Mam nadziejê El,¿e nasze forum wzbogaci Twoj± wiedzê:-)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Elnath w Lipiec 25, 2004, 02:16:32
Tez mam taka nadzieje...wkoncu tyle tu uroczych korepetytorek ;)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 27, 2004, 14:32:56
Pewnie ¿e uroczych hehehehehe.....
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: ania:/ w Sierpień 18, 2004, 16:11:36
ich wiedza jest znikoma, ale mi to nie przeszkadza
w sumie to moja choroba i ja powinnam wiedziec o niej najwiecej :P
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 18, 2004, 17:42:12
Inni te¿ powinni wiedzieæ,chociazby jak podaæ glukagon... i jak reagowaæ w trudnej sytuacji...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: ania:/ w Sierpień 19, 2004, 08:34:27
no niby powinni ...
moje najblizsze otoczenie sie orientuje w tej problematyce
a jezeli cos by sie dzialo, to sadze, ze nawet ci niezorientowani wezwaliby pogotowie<przynajmniej mam taka nadzieje;) >
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Wrzesień 25, 2004, 18:11:55
Mo¿e i nie jestem ju¿ nastolatkiem, ale... wrzucê swoje s³owo. Z moich znajomych to tylko jedna osoba wiedzia³a cokolwiek o cukrzycy (uczy siê na ratownika), pozostali nic. Po wyj¶ciu ze szpitala od razu wszystkich przeszkoli³em i powiedzia³em co i jak w razie czego. Teraz czuje siê pewniejszy w¶ród nich.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Wrzesień 26, 2004, 12:26:31
I bardzo dobrze Piotr!!!Nie mo¿na tego ukrywaæ!!! Nigdy nie wiadomo,kiedy potrzebna bêdzie pomoc...:-) Brawo   :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Październik 27, 2004, 12:39:31
Moja klasa w technikum ca³a wiedzia³a o co chodzi. Z zainteresowaniem przygl±dali sie, jak podajê insulinê hehe (to bylo zabawne), niejednokrotnie komu¶ zmierzy³em poziom cukru, mia³em sporo propozycji od kolegów którzy chcieli mi zrobiæ zastrzyk (ale na to sie ju¿ nie zgadza³em - sam to jednak sam). Gorzej w rodzinie. Moi rodzice s± starej daty i nie rozumiej± wcale o co w tym chodzi. Rodzeñstwo przeszkoli³em i w ka¿dej chwili móg³bym na nich liczyæ gdyby.. mieszkali z nami w domu (s± starsi i maj± ju¿ swoje rodziny i nie mieszkaj± ze mn±).
W¶ród znajomych z którymi utrzymujê sta³y kontakt chyba nie ma osoby która by nie wiedzia³a ¿e jestem chory i choæ ich wiedza nie jest osza³amiaj±ca to przynajmniej w pe³ni akceptuj± moj± chorobê i zawsze mogê na nich liczyæ (tylko musze daæ im wskazówki co maj± ewentualnie zrobiæ ;) )
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 27, 2004, 15:26:42
Brawo S³awciu  :grin:  :grin: Oby innym dodaly takie posty odwagi  :grin:  :grin: i pokazaly,ze jednak mo¿na....
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 18, 2005, 22:25:38
Kiedy ludzie dowiaduj± sie o mojej chorobie, zadaj± pytanie które bardzo mnie bawi: czy choruje na hipo czy na hiperglikiemiê :lol:. Nie wiedzieæ czemu, w³a¶nie tak sobie definiuj± typ I i II. Kiedy im t³umaczê, ¿e to s± jedynie stany w przebiegu cukrzycy, s± bardzo zdziwieni :) Chyba wszyscy moi znajomi, którzy wiedz± o mojej cukrzycy, zostali przeze mnie na tyle przeszkoleni, ¿e nie byloby ¿adnego problemu, gdyby co¶ sie zacze³o dziaæ. Narazie nie mialam okazji tego sprawdziæ, ale mam te¿ nadzieje, ¿e takowa sie nie nadarzy :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 18, 2005, 22:46:17
no mnie te¿ siê pytaj± czy mam "za du¿o cukru" czy "za ma³o" ... ale je¿eli siê kto¶ pyta i interesuje to moge odpowiadaæ nawet na najg³upsze pytania :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 19, 2005, 12:07:37
Kolejne z dziwnych pytañ, to: Czy du¿o "tej" insuliny biorê? Jakby laik orientowa³ siê w zapotrzebowaniu organizmu na jednostki (hmm, ja siê nie orientujê, ups!). Oraz: Od kiedy chorujê. Jakby, to w ogóle by³o istotne.
Chocia¿ ostatnio pewna kobitka totalnie mnie zastrzeli³a: zobaczy³a jak sobie mierzê poziom i spyta³a w³a¶nie: jak d³ugo ju¿ pani choruje. No to ja odpowiedzia³am, ¿e ponad 17 lat. Na co ona, ¿e mnie szkoda (???), bo czyta³a, ¿e ludzie z cukrzyc± ¿yj± 20 lat. Normalnie mnie ¶ciê³o. Za 3 lata przyjdzie kat z gilotynk± i mi utnie g³owê? Bo mój okres przydatno¶ci do spo¿ycia min±³. Horror i pora¿ka!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 19, 2005, 16:40:40
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 19, 2005, 16:47:52
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???


hmm moze z polskich gazet?  :wink: albo tv? ;)
Przeciez juz niejednokrotnie przekonalismy sie jaki piekny artykulik mozna napisac nie majac zupelnie pojecia o cukrzycy  :evil:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 20, 2005, 15:11:19
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???

Cu¿... mo¿e czyta³a ksi±¿kê dr Kwa¶niewskiego. Tam jest taki ro¼dzialik o cukrzycy tI. Jest tam napisane, ¿e nie ma problemu z taklimi lud¼mi, bo nie ¿yj± d³u¿ej ni¿ 35 lat. I to jest lekarz?? A przecie¿ nie jedna osoba czyta³a t± durna ksi±¿kê, która sze¿y ciemnotê....
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: rozalka w Czerwiec 20, 2005, 20:57:24
Cytat: "Agniesia"
Cytat: "boo"
He he he sk±d ludzie bior± takie informacje???

Cu¿... mo¿e czyta³a ksi±¿kê dr Kwa¶niewskiego. Tam jest taki ro¼dzialik o cukrzycy tI. Jest tam napisane, ¿e nie ma problemu z taklimi lud¼mi, bo nie ¿yj± d³u¿ej ni¿ 35 lat.


oooo   :!:  :!:  :!:
no to mi pozosta³o jeszcze parê miesiêcy.....
urodziny mam we wrze¶niu- mo¿e na te ostatnie wpadniecie  :lol:
trzeba bêdzie to uczciæ  :P  :D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 20, 2005, 21:22:56
:lol:  :lol:  :lol: Rozalka my siê mo¿emy z takich g³upot po¶miaæ...tylko, ¿e te g³upoty potem zapadaj± w g³owach ludziom, którzy nie znaj± tej choroby. I mówi± takie rzeczy, ¿e w³os na g³owie siê je¿y...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Megi w Czerwiec 20, 2005, 22:58:52
hmm..to nie pozostaje mi nic innego jak korzystaæ z zycia, bo za 19 lat skonczy sie moja kariera... i po co sie tu statraæ?;)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 00:54:46
Przestañcie gadaæ jak pot³uczeni!!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Czerwiec 21, 2005, 16:44:33
Przeciez to tylko nabijanie siê z bezgranicznej g³upoty i ciemnoty a nie mówienie serio, wiêc nie ma sie po co tak obruszac, Ewciu! :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 21, 2005, 16:46:13
No, jeszcze by tego brakowa³o, ¿ebym to wziê³a na powa¿nie!!!!
Ale tak faktycznie, to s³uchaæ/czytaæ hatko!!! Jak to mówi³ pewnien rycerz...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 03, 2005, 14:15:33
Pare dni temu.
Jestem u znajomych, rozmawiamy sobie spokojnie i pijemy piwo :D. Przysz³a znajoma (nie by³o jej pare lat w Polsce) nie wiedzia³a ¿e jestem chory. Siedzieli¶my jaki¶ czas, rozmawiali¶my dalej. W koñcu "wyda³o" siê ¿e jestem chory :D. Od razu zada³a pytanie czy moge piæ piwo,  :564:  . W ka¿dym razie jej zdaniem jestem chory (wogóle sk±d siê cukrzyca bierze) z powodu jedzenia s³odkich rzeczy i w³a¶nie od alkoholu. Pó¼niej mordêga. Ile musia³em j± paprostowywaæ :573: . Ale my¶le ¿e choæ trochê zrozumia³a. Najbardziej zdziwi³a mnie jednak wiadomo¶æ któr± mi powiedzia³a pó¼niej. Okazuje siê ¿e ma ojca chorego na T 1. O ZGROZO  :583:   :572:


Pozzdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 03, 2005, 19:12:04
Równie¿ kilka dni temu. Pub, wieczorek porzegnalny.
Natalka jest tylko moj± znajom±, widujê j± nie czê¶ciej ni¿ raz w miesi±cu w³a¶nie w tym pubie. Rozmowa na temat diety. Oswiecam j±, ¿e mam cukrzycê. Reakcja: "no co ty? Tak du¿ s³odyczy jad³a¶, ¿e cukrzycy siê nabawi³a¶?".  :shock:  :570: Wiêc t³umaczê, ¿e to nie od jedzenia s³odyczy. Ona na to, ¿e jej wujek choruje na T1, a zanim zachorowa³ obrzera³ siê s³odyczami... Rêce opadaj±! Ale jak przysta³o na porz±dnego cukierka- wyci±gne³am j± z odcha³ani ciemnoty :D:D:D Teraz wie co to znaczy autoagresja organizmu :D:D:D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Aga w Lipiec 03, 2005, 23:39:48
Do tej pory najczêstsze pytania o cukrzycê to jakie s± objawy i czy mo¿e w okresie dojrzewania z TEGO wyro¶nie ale ludzie w Polsce mimo tak wielu dodatków o cukrzycy jakie wychodz± s± nieu¶wiadomieni i to jest ¿a³osne!!!!! Dodatki ¶mieszne artyku³y st±d te¿ nasza fachowa wiedza na temat choroby
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 03, 2005, 23:58:18
Có¿ mogê dodaæ? Notorycznie spotykam siê z takim znawstwem naszej choroby, ¿e rêce opadaj±!!! :(  Ale wolê jak kto¶ spyta i da sobie wyja¶niæ to i owo, ni¿ pozostaje w swoich domys³ach i przekonaniach nie daj±c sobie nic powiedzieæ. Bo i takich znam. Co to maj± w³asne zdanie na temat i jest ono niepodwa¿alne! Brrr....... :(
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Lipiec 04, 2005, 00:06:04
Cytat: "emh"

Co to maj± w³asne zdanie na temat i jest ono niepodwa¿alne! Brrr....... :(


Tylko niech to bêdzie uzasadnione faktyczn± wiedz±, a nie t± ubzduran± czy zas³yszan± gdzie¶ niewiadomo gdzie. Czy by chodzi³o o cukrzyce czy o co¶ ca³kiem innego. A takie wym±drzanie siê "nieu¶wiadomionych" jest naprawde dra¿ni±ce   :evil:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 04, 2005, 00:08:25
Ech znam to wym±drzanie siê nieu¶wiadomionych...  :evil:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 04, 2005, 01:32:24
mysle ze niestety kazdy zna  :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 04, 2005, 11:01:53
Niestety ka¿dy zna, pare dni temu mia³am rozmowê z tak± m±draliñsk± pani±...nic nie da³a sobie wyt³umaczyæ, ona wie lepiej...scyzoryk mi siê w kieszeni otworzy³.... :573:  :573:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 04, 2005, 20:48:19
Rozstrzelaæ tych nie daj±cych siê u¶wiadomiæ!!!! :D
P.S. Dawno nie by³o terroru. :D Co¶ tak jako¶ za spokojnie ostatnio... :D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: mamas³odziaka w Lipiec 07, 2005, 00:15:23
Je¶li chodzi o rozstrzelanie tych co siê nie daj± u¶wiadomiæ to ja siê przy³±czam. ALe je¶li chodzi w ogóle o ich wiedzê, to nie przesadzajmy! Co wiedzieli¶cie o C1 w momencie wykrycia? Ja w szpitalu siê zastanawia³am czy Maks bêdzie mia³ hipo, czy hiper .  :oops: Oczywi¶cie na pocz±tku, jak jeszcze by³ na OIOM-ie i nikt nas jeszcze nie chcia³ uczyæ ( i mieli racjê)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 07, 2005, 10:13:01
No racja. Ja jak le¿a³am w szpitalu to my¶la³am za ile mi czasu minie mi ta cukrzyca...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 07, 2005, 17:05:35
Ale¿ ja nie sugerujê karaæ za niewiedzê!!!! Powtarzam: rozstrzelaæ tych nie daj±cych siê u¶wiadomiæ!!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Wrzesień 09, 2005, 19:07:49
jak ja trafi³em do szpitala to kompletnie nic nie wiedzia³em, moze dla tego ¶miaæ mi sie ze wszystkiego chcia³o :P jak sobie przyspiesza³em tempo podawania kroplówki (bo nudzi³o mnie te powolne kapanie :P ), jak nie potrafi³em trzymac pena w rêku a co dopiero zrobiæ zastrzyk :P
tak ¿e sie nie dziwiê ¿e ludzie ktorzy poprostu nie maj± styczno¶ci z osobami chorymi na cukrzycê wierz± w takie ploty ¿e cukrzyca jest od s³odyczy albo od alkoholu.....
a to ¿e nie powinienem piæ piwa to prawie od ka¿dego s³yszê.. to mnie dopiero wkurza! hehehe
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: nanciaz w Styczeń 08, 2007, 22:56:09
To podczas wigilii klasowej wszyscy mi ¿yczyli, ¿ebym wyzdrowia³a :) Z kole¿ankami to spox jedna nawet wszêdzie ze mn± chodzi, towarzyszy mi, wie wszystko co i jak, nawet dawki insuliny czasem ze mn± uzgadnia. Gorzej z nauczycielami bo jak wróci³am do szko³y zaraz po rozpoznaniu, to wszyscy mi mówili, ¿e bêdê sobie mog³a wszêdzie mierzyæ cukier i wogóle mówili, ¿e bêdzie dobrze itd. Wszystko przes³odzone. Atu nagle zaczêli mi wyrzucaæ, ¿e wszystko mia³am robiæ z ty³u klasy, bo czêsto spó¼nia³am siê na lekcje i  zaczê³a siê wielka afera. Pani pedagog u której dotychczas mierzy³am sobie cukier powiedzia³a, ¿e chce siê zobaczyæ z moimi rodzicami, a jak na drugi dzieñ przyprowadzi³am do niej mamê to siê obrazi³a i powiedzia³a, ¿e niepotrzebnie robiê aferê. To wo³a o pomstê do nieba. Jak chce wojny, to j± bêdzie mia³a. :twisted:  :twisted: Teraz muszê mierzyæ w klasie, a jak ju¿ siê zdarzy, ¿e muszê i¶æ do pedagoga to najpierw udaje, ¿e mnie nie widzi, potem siê tak jako¶ sztucznie u¶miecha, a jakby tego by³o ma³o, to na samym koñcu udaje zainteresowan± i milutko siê pyta ile mia³am cukru. :lol: Ponadto one (psycholo¿ka i pedago¿ka) doskonale wiedz±, ¿e zawsze powinnam z kim¶ byæ w razie wypadku a psycholo¿ka mówi do mojej kole¿anki: "To ty sobie poczekasz na zewn±trz" I przez to psuje nasz± przyja¼ñ bo kole¿anka siê wkurz i idzie do klasy.  :(  :(  :(
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Lila w Styczeń 10, 2007, 12:22:46
Z tego co piszesz nie wynika czy po Twoim powrocie do szko³y lub jeszcze przed, twoi rodzice rozmawiali z rodzicami wyja¶niajac wszelkie kwestie, które s± zwi±zane z cukrzyc±, czy te¿ te opinie, ¿e nie bêdzie problemu z mierzeniem wysz³y jakby samodzielnie od nauczycieli. Kiedy zachorowa³a Liwia zanim wróci³a do szko³y rozmawia³am kilkakrotnie z dyrektork± szko³y a potem wychowawczyni zorganizowaa spotkanie wszystkich nauczycieli, któryz Liwiê ucz±, na którym dok³adnie ich u¶wiadomi³am co ich czeka i czego mog± siê spodziewaæ, jak maj± siê zachowywaæ w okre¶lonych sytuacjach i na co MUSZ¡ pozwoliæ. Mo¿e spróbuj poprosiæ rodziców jeszcze raz, ¿eby spotkali siê z wychowawc± czy nauczycielami i tymi paniami pedagogiczno-psychologicznymi i wyja¶nili dra¿liwe kwestie.  Ja nawet przygotowywa³am materia³ y edukacyjne dla nauczcyieli, a potem dostarcza³am jeszcze materia³y które dosta³am od lekarza. Liwia mierzy cukier w sekretariacie, gdzie te¿ le¿y glukometr i glukagon.Czasem podaje sobie insulinê. Mo¿e to robiæ w gabinecie pani dyrektor. Liwia generalnie nie mierzy cukru na lekcji, ale czasem poczuje, ¿e jest co¶ nie tak i wychodzi bez problemów, po czym jesli musi to dojada na lekcji. Zawsze kto¶ jej towarzyszy. Mam nadziejê, ze to jest kwestia tylko niewiedzy tych nauczycieli a nie ich z³a wola.  Mo¿esz te¿ podaæ adresy internetowe stron nauczycielom.

[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 12:23 pm ]
Aha zapomnia³am, oczywi¶cie wszyscy takze ¿yczyli jej, ¿eby wyzdrowia³a, nawet nauczyciele.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: boo w Styczeń 10, 2007, 19:00:53
W³a¶ciwie dlaczego dziecko wychodzi z klasy ¿eby zmierzyæ poziom?? Paula na pocz±tku choroby mierzy³a poziom na lekcji i na lekcji jad³a... nie by³o z tym ¿adnego problemu. Teraz po kilku latach tak ustawi³a sobie posi³ki, ¿e w szkole wypadaj± jej miêdzy lekcjami i jest ok...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 10, 2007, 19:26:34
jak to siê mówi... Kochane przepisy   :502: :568:  :lol:
raczej przez ca³y czas mojej nauki nikt nie by³ "cukiereczkiem" lub ja tego nie widzia³em...
poprostu s± ludzie i ludzie i jako¶ nale¿y i¶æ na kompromis i siê dogadaæ...
Sie Ma!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Styczeń 10, 2007, 20:00:21
U nas jest tak : ok 7.00 w domu przed wyj¶ciem jest insulatard,actrapid i pierwsze ¶niadanie(mieszanina musli,kuleczk,cini-mini z mlekiem).W szkole je kanapkê jako drugie ¶niadanie(po³owê na pierwszej a resztê na drugiej lub trzeciej przerwie).Dodatkowo bierze tzw "zak³adkê"np.princessê ,lub jaki¶ batonik musli,lub jakikolwiek normalny batonik  ok 2WWCzêsto jest to jab³ko, pomarañcza, kiwi.Ta zak³adka jest na pokrycie szczytu insulatardu.W plecaku nosi ulubione cukierki (3-4 bo wiêcej kusi)i mo¿e poczêstowaæ kogo¶ albo zje¶æ po æwiczeniach1 lub 2 gdy du¿o biega³a.W szkole siê nie bada ,nie podaje insuliny,Je¶li j± czêstuj± -nie odmawia ,albo zjada i wtedy nie je swoich zapasów albo wk³ada do plecaka i je wtedy kiedy mo¿e.Reasumuj±c- mamy opracowany zestaw szkolny  i to u³atwia nam ¿ycie.Spróbuj w dniach wolnych od szko³y przetestowaæ u siebie taki twój schemat od¿ywiania a nie bêdziesz musia³a w szkole czêsto siê badaæ.Cukrzyca u ka¿dego inaczej siê zachowuje,chyba potwierdz± to weterani,najlepiej wiêc kupiæ ksi±¿ki i uczyæ siê ,uczyæ, uczyæ swjej cukrzycy.Jak j± dobrze poznasz ,zobaczysz ,¿e to nie takie straszne.Przepraszam ¿ê tak du¿o piszê ,ale inaczej siê nie da ¿eby by³o zrozumiale.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 10, 2007, 20:30:18
ja napisze tak kapkê offtopowo
takie zachowanie wymaga du¿ego zaufania do dziecka oraz wielkiej... olbrzymiej odpowiedzialno¶ci dziecka.
a pomys³ bardzo dobry by tak przetestowaæ
Sie Ma!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Styczeń 10, 2007, 21:01:30
Dziêki za uznanie,  :D  ale Asi naprawdê mo¿na zaufaæ mimo ¿e ma tylko niespe³na 9 lat :D  :D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Styczeń 10, 2007, 22:00:21
Hmmm to teraz nasuwa sie pytanie czy ja jestem jakas inna bo..... mierze poziom i podaje insuline w klasie przy wszystkich.... jem kiedy chce i gdzie chce :P nawet w srodku sprawdzianu :D poprostu wyciagam i jem jezeli musze :D cala klasa byla informowana co i jak maja mi zrobic w razie czego a najblizsi przyjaciele napewno nie zawiod± :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 10, 2007, 22:19:02
No to masz konfortow± sytuacje gdzie otaczaj±cy ludzie wiedz± o co biega tylko pozazdro¶ciæ takiego otoczenia
Sie Ma!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 11, 2007, 08:29:21
Hmmm... za moich m³odych lat... :) Có¿, ja by³am d³ugo na mikasach. Ustawiona by³am tak, by je¶æ na przerwach. Bez ¿adnych dostrzykniêæ w szkole.
Czasy podstawówki, to jeszcze czasy bez glukometrów...  
W liceum, to nawet nie pamiêtam, ale chyba te¿ raczej nie bada³am. Pamiêtam, ¿e przy sobie sprzêt zaczê³am nosiæ dopiero w czasach, jak zaczê³am pracowaæ. Wtedy te¿ za³atwi³am sobie drugi glukometr, z za³o¿enia mia³ le¿eæ w pracy, bym nie musia³a nosiæ domowego. Ale siê nie sprawdzi³o... Swój jeden ulubiony towarzyszy mi zawsze i wszêdzie, a drugi jako "awaryjny" le¿y w domu...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: julola w Styczeń 11, 2007, 16:48:33
Ja zawsze jad³am i mierzy³am na lekcjach, ewentualnie wychodzi³am do pielêgniarki z kole¿ank± jak±¶. Wszyscy nauczyciele i koledzy byli poinformowani, tak ¿e nie mia³am nigdy ¿adnych problemów:) W gabinecie pielêgniarki dawa³am te¿ insulinê. No tylko ¿e teraz nie ma pielêgniarek w szko³ach ...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: frankie w Styczeń 11, 2007, 16:55:28
Tasha jet na Levemirze czyli je kiedy chce.W szkole maja przerwe na lunch,wtedy sobie mierzy cukier i podaje insuline (ja szykuje lunch i zawsze wpisuje ile ma podac insuliny).Insuline podaje gdzie popadnie,nie wychodzi do jakis specjalnych pomieszczen.A  w klasie nauczyciel zakupil soki i jak potrzebuje to pije.(na razie jeszcze nie potrzebowala i tak trzymac :D ).W klasie ma jeszcze kolezanke z cukrzyca i jak raz zapomniala igly miala od kogo pozyczyc .
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Ela w Styczeń 12, 2007, 14:24:24
u nas te¿ nie ma ¿adnego problemu. Piotrek mierzy cukier kiedy chce i gdzie chce, a tak¿e jak musi to je. Nikt nie stwarza z tego ¿adnego problemu. Klasa te¿ jest przeszkolona przeze mnie  co i jak maj± zrobiæ w razie zas³abniêcia. Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e jeszcze s± takie szko³y, w których dyskryminuje siê dziecko ze wzglêdu na jego chorobê.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: nanciaz w Styczeń 12, 2007, 22:41:14
Kucka, nie jeste¶ sama. Ja czêsto nie zd±¿ê zje¶æ na przerwie i normalnie jem na lekcji. Tyle, ¿e wszyscy siê na mnie gapi± i wyra¼nie mi zazdroszcz±  :D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 28, 2007, 18:54:50
Wiecie co wiedza naszego spo³eczeñstwa na temat cukrzycy jest bardzo znikoma, pamiêtam jak kiedy¶ powiedzia³am dawno nie widzianej znajomej ¿e moj Bartosz choruje na cukrzycê i  dostaje 6 razy dziennie insulinê to powiedzia³a " to on jest ju¿ w takim stanie ¿e musi dostawaæ tyle insuliny,bo moja mama wstrzykuje sobie 2 razy dziennie"  nie mia³a zielonego pojêcia ¿e s± dwa rodzaje cukrzycy i ¿e T 1 to insulinozale¿na. Staram siê jak mogê ka¿dego u¶wiadamiaæ, a o chorobie mojego synka mowiê ka¿demu bo nigdy nie wiadomo kiedy bêdzie potrzebowa³ pomocy, tak ¿e wszyscy z naszego otoczenia wiedz±.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 29, 2007, 07:38:08
A ja mam now± sympatiê... :) I  znowu ten sam problem: jak opowiedzieæ to i  owo o chorobie nie strasz±c go i nie robi±c z siebie kaleki?  Wie,  ¿e chorujê, ale sam fakt przyjêcia do wiadomo¶ci to mo¿e ma³o...? Jak my¶licie?
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 29, 2007, 11:15:02
Znaczy ja nie lubie owijania w bawe³ne... wole wiedzieæ co jak. Jednak nie wiem jak inni do tego podchodz±...
Sie Ma!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 29, 2007, 11:28:21
Ewa jestem za tym,¿eby powiedzieæ.Pozna³am Ciebie osobi¶cie i nie s±dzê,¿eby fakt cukrzycy  u tak sympatycznej osoby móg³ mieæ wp³yw koleje losu Waszej znajomo¶ci :-)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 29, 2007, 11:37:27
Z samego faktu choroby nie robi³ ani nie robi problemów. Ale co innego wiedzieæ i akceptowaæ dany fakt, a co innego wiedzieæ czym to grozi. Pisa³am ju¿ kiedy¶ o tym... na has³o "cukrzyca' pojawia siê: amputacje nóg, ¶lepota i ca³a reszta plag egipskich. To nie nastraja pozytywnie... Sama wielokrotnie siê zastanawia³am jaki sens  maj± nasze próby znalezienia kogo¶ bliskiego... czy mamy prawno obarczaæ kogo¶ swoj± ewentualn± przysz³± niepe³nosprawno¶ci±? Je¶li dla kogo¶ co¶ znaczymy, to on automatycznie robi siê za nas w jaki¶ tam sposób odpowiedzialny...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 29, 2007, 11:46:57
Ewa, ale absolutnie nie mo¿esz tak my¶leæ  :!: Przecie¿ po pierwsze te powik³ania wcale nie musz± siê pojawiæ. A po drugie popatrz na to z innej strony - je¶li by przenie¶æ ten sposób my¶lenia na zdrowych, to jak siê zwi±zaæ z lotnikiem, kierowc±, górnikiem, budowlañcem, policjantem etc.? Poza tym kto¶, kto w tej chwili jest zdrowy, mo¿e w ka¿dej chwili zachorowaæ, ale czy to nale¿y rozwa¿aæ szukaj±c tej 'drugiej po³ówki'?
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 29, 2007, 14:41:04
Cytat: "Mia"
to jak siê zwi±zaæ z lotnikiem, kierowc±, górnikiem, budowlañcem, policjantem etc


Wiesz, generalnie statystyki dla tych grup zawodowych s± znacznie lepsze. :-> Niektórym udaje siê do¿yæ emerytury w zdrowiu. U nas to tylko kwestia czasu kiedy pojawi± siê powik³ania...  I to mnie dobija!!!
P.S. Wszak mikroalbuminuria i retinopatia  I stopnia... Wrrr...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Iza w Styczeń 29, 2007, 14:54:26
Cytuj
U nas to tylko kwestia czasu kiedy pojawi± siê powik³ania... I to mnie dobija!!!


Jezus Maria :!: Ewunia sk±d u ciebie to czarnowidztwo :?: Jak bym tak my¶la³a to bym zwariowa³a chyba,sk±d ta pewno¶c ¿e te powik³ania musz± wyst±pic :?:
Ja jestem dobrej my¶li i mam nadziejê ¿e przy takim prowadzeniu jak dotychczas,tzn.hemoglobina w normie-poni¿ej 7,wszystko bêdzie ok,
nawet w dalekiej przysz³o¶ci...!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 29, 2007, 17:58:24
Ewa  :wpale: za takie gadanie... U mnie to tylko kwestia czasu, kiedy ten Niemiec zacznie mi wszystko chowaæ...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Ela w Styczeń 29, 2007, 18:32:14
Ewa jak mo¿esz? :evil:  Mi nawet przez my¶l by nie przesz³o, ¿e z powodu choroby kto¶ mia³by ca³e ¿ycie byæ sam. Ka¿demu nale¿y siê odrobina szczê¶cia. A chorym w szczególno¶ci. Wszystko bêdzie dobrze. Trzymam kciuki  :lol:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 30, 2007, 08:41:44
Hemoglobiny mia³am wiecznie poni¿ej 7. Dos³ownie dwa razy ok. 9. Raczej siê pilnujê i raczej nie szalej± mi cukry. A co z tego? Po 18 latach choroby... Ju¿ pisa³am powy¿ej!!

Do tego kilka osób, które znam z cukrzyc±, które mia³y lepsze wyniki ode mnie i daleko wiêksz± wiedzê o tej chorobie... a i tak po jaki¶ 20 latach choroby zaczê³y ostro niedomagaæ. To na prawdê nic optymistycznego...  

Chocia¿ rozumiem Was. Jeszcze ze dwa lata temu te¿ tak my¶la³am, ¿e jestem ponad powik³ania cukrzycowe, ¿e siê pilnujê, wiêc niby dlaczego mia³yby mnie dopa¶æ? Na pewno nie mnie... a jednak! ;( Buuu... nic ju¿ nie piszê wiêcej, bo do reszty za³amê mamy m³odych cukierków...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Styczeń 30, 2007, 10:19:41
Witaj emh. Jak wszyscy zwi±zani z t± chorob± mamy swoje gorsze i lepsze dni.
Jako mama ma³ego cukierka ca³y czas wierzê, ¿e nasze dzieci zostan± wyleczone /mimo opinii niektórych forumowiczów, ¿e badania blokuj± firmy farmaceutyczne. Je¶li chodzi o kasê, to ¿aden z rz±dów nie pozwoli³by na to, bo ka¿dy taki pacjent jest kosztowny. A firmy farmaceutyczne bed± produkowa³y inne medykamenty - chorób jest przecie¿ wiele/.
Rozumiem ¿e u osób d³ugo choruj±cych wystepuj± powik³ania, ale czy osoby z innymi dolegliwosciami skazuj± siê na samotno¶c?
I czy Twoja sympatia jest okazem zdrowia?
Serdecznie Ciê pozdrawiam
Grazyna
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Styczeń 30, 2007, 11:04:55
:grin: Gra¿ynko :) -tak,¶miem twierdziæ ¿e ca³y ten przemys³ farmaceutyczny i produkuj±cy ró¿ny sprzêt(np.pompy)jest ma³o zainteresowany postêpem naukowym i ca³kowitym wyleczeniem chorób.A je¶li chodzi o rz±dy,no có¿ rz±dz± one pieniêdzmi podatników nie swoimi,wiêc im wszystko jedno u kogo ostatecznie peni±dze wyl±duj±.Ostatnio faworyzuj± Bioton-¿e to niby trzeba popieraæ polskie firmy(ciekawe kto kupi³ udzia³y?)Gdyby rz±dy my¶la³y o swoich obywatelach,to nie ogranicza³y by dostêpu do refundacji osobom powy¿ej 18 lat,refundowa³y by nie konkretne leki,bo to prowadzi do korupcji,ale [glow=yellow]refundowa³y by konkretnego pacjenta,i te leki które s± dla niego najbardziej odpowiednie[/glow].A tak tworzy siê listy leków refundowanych,tak± loteriê,chyba na zasadzie-która firma da..............itp Gdyby rz±dom zale¿a³o to nie potrzebne by³yby organizacje pozarz±dowe,to nie doprowadza³yby do zamykania szpitali,to dbano by aby rodzice chorych dzieci nie musieli walczyæ o szko³y rzedszkola ,itp  [glow=cyan]Mimo to wierzê ¿e znajdzie siê lekarstwo (i na lekarstwo)na cukrzycê.Dla wszystkich potrzebuj±cych[/glow].  :!:  :!:  :!:  :D  :D  :D
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Styczeń 30, 2007, 12:43:09
Wszystko prawda, ale postêpu siê nie zatrzyma. Lekarstwo bêdzie!
Jeszcze raz pozdrawiam.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 30, 2007, 13:26:52
No i wracamy do meritum...

Cytat: "grazyna"
Wszystko prawda, ale postêpu siê nie zatrzyma. Lekarstwo bêdzie!


Tylko ilu z nas takiego momentu do¿yje??? :->
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Styczeń 30, 2007, 13:48:02
Cytat: "emh"
Tylko ilu z nas takiego momentu do¿yje???

 :561:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 30, 2007, 18:10:15
nie wiem czy jestem zdrowy czy chory... kiedy¶ nie wierzono w bakterie... jak je ludzie na pocz±tku zauwa¿yli to szok co oni za brudn± wode pij± i wogóle...
lek bêdzie nie wiem kto go wymy¶li ani kiedy jednak wiem ¿e ludzko¶æ kiedy¶ przejdzie z warto¶ciami ponad pogl±dy polityczne, granice, wyznanie, pieni±dze i inne ma³o wa¿ne rzeczy i zajmnie siê polepszeniem bytu innym jak i dbaniem o nasz± planete...
Sie Ma!!!
Nie ma co upadaæ na duchu... ¿yjmy walczmy i wygrywajmy (rzecz jasna w pozytywny sposób :wink:  )
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Styczeń 30, 2007, 18:13:14
:509:
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Lua w Luty 01, 2007, 16:20:56
Ewa ty zamiast siê cieszyæ i kwitn±æ to siê sama do³ujesz i dobijasz gwó¼d¼ do trumny!!!!!!!!!!!!!! A mo¿e niech wszyscy cukierasy po³o¿± siê ju¿ do trumny i czekaj± na ¶mieræ!!!!!!!!!!!!!!!!!! No bez sensu, kobieto bierz co daje los i siê ciesz ¿yciem.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 02, 2007, 07:36:01
Lua, pogadamy za dwadzie¶cia lat...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Luty 02, 2007, 08:47:29
Lua :509:
My mo¿emy sobie prze¿ywac do³y, ale nie przy naszych ma³ych "cukiereczkach"
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Lua w Luty 02, 2007, 12:39:58
Ewa mniej ty lito¶æ dla siebie, popatrz siê troszeczkê na ¶wiat bardziej optymistycznym okiem. Proszê.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: emh w Luty 02, 2007, 13:41:50
Optymizmu chwilowo zabrak³o. Wyszed³... :(

Wyszed³ z domu i nie wraca...  a najgorsze jest to, ¿e kiedy¶ te¿ by³am przekonana, ¿e pewne sprawy mnie omin±... bo "dbam o siebie"... Wrrr... Idê siê utopiæ.
Przepraszam za czarnowidztwo. D³u¿ej choruj±cy mnie rozumiej±...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: :) w Luty 03, 2007, 20:39:58
ja jestem za³amany po egzaminie jednak mówie i wierze ¿e zdam wiêc musze walczyæ...
Sie Ma!!!
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Kwiecień 21, 2007, 23:54:55
Czy cz³owiek jest zdrowy,czy co¶ mu dolega i tak nie jest w stanie wszystkiego
przewidzieæ,bo nam sie tylko wydaje ,¿e jeste¶my panami swojego cia³a.
Bywa,¿e przytrafi sie zwyk³e zatrucie pokarmowe i nie jeste¶ w stanie kontrolowaæ siebie.
To jednak nie znaczy,¿e nie trzeba zapobiegaæ,bo trzeba ,chocia¿by po to,¿eby sobie
potem nie wyrzucaæ,¿e mog³am/mog³em ,a zaniedba³em .
I jak to dobrze ,¿e nie mo¿emy przewidzieæ co nas spotka.Bez wzglêdu na to czy dobre
czy z³e.Czy za rogiem czeka ¶mieræ...czy szczê¶cie...
Cieszmy siê ka¿d± piêkn± chwil±,a ulotne te odczucia chowajmy w sekretnym zakamarku serca by cieszyæ sie nimi wtedy w³a¶nie ,kiedy bêdzie bardzo ¼le.


Chyba zupe³nie odbieg³am od tematu.
Wydaje mi siê ,¿e nie ma sensu ukrywaæ tego,¿e kto¶ jest chory.
Nie ,¿eby siê chwaliæ,bo to przesada,a zdarza sie tak czasem ,¿e spotyka siê ludzi,
którzy namiêtnie rozpowiadaj± o swoich dolegliwo¶ciach,którymi mo¿na by pól ulicy
obdzieliæ.
Bo je¶li kto¶ kogo¶ lubi czy kocha, to przecie¿ nie przez co¶, tylko pomimo wszystko.
 :)  :)  :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 30, 2011, 22:41:57
Cytat: "emh"
Optymizmu chwilowo zabrak³o. Wyszed³... :(

Wyszed³ z domu i nie wraca...  a najgorsze jest to, ¿e kiedy¶ te¿ by³am przekonana, ¿e pewne sprawy mnie omin±... bo "dbam o siebie"... Wrrr... Idê siê utopiæ.
Przepraszam za czarnowidztwo. D³u¿ej choruj±cy mnie rozumiej±...


Ja rozumiem. Czêsto o tym my¶lê kiedy mi co¶ odetn±. Mo¿e, a¿ za czêsto, ale nie pokazujê zazwyczaj tego nikomu, bo wtedy to ju¿ bym by³a ca³kowicie sama. Tylko w domu s³yszê od w³asnej matki, ¿e prêdzej ja szybciej umrê ni¿ ona. Mi³e to nie jest, ale niestety takie jest ¿ycie.

Zastanawia³am siê sama jak to bêdzie, ¿e je¶li kiedy¶ bym mia³a dzieci i po jakim¶ czasie zmar³abym, to co z ojcem? Mo¿e te¿ chwilowo siê za³amaæ i co¶ sobie zrobiæ, a kto¶ dzieæmi musi siê zaj±æ... Wtedy dzieci bêd± bez matki, a wola³abym, ¿eby by³y one szczê¶liwe.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: zjawa w Kwiecień 07, 2011, 19:49:47
Moja klasa jest super.
Jak mierzê cukier na przerwie zawsze obstawiaj± ile bêdê mia³a :D
Nie mia³am problemów z akceptacj± z powodu choroby. :)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: paulina95429 w Grudzień 03, 2013, 01:09:15
My¶lê, ¿e obecnie jest trochê wiêksza ¶wiadomo¶æ spo³eczeñstwa o chorobie, ale na pewno bêdzie budziæ zainteresowanie szczególnie w¶ród kolegów i kole¿anek ze szko³y.
Jednak nie znaczy to, ¿e osoba z cukrzyc± ma czuæ siê w jaki¶ sposób "wykluczona".
Nie musi i nie powinna, wa¿ne, ¿eby osoby maj±ce styczno¶æ z cukrzykiem wiedzia³y jak wygl±da ta choroba itp.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Grudzień 03, 2013, 08:57:48
Cytat: "emh"
Lua, pogadamy za dwadzie¶cia lat...


6,5 ju¿ minê³o :P
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Lua w Grudzień 03, 2013, 21:44:08
Kangoo i emh gdzie¶ "wywia³o" ...
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 06, 2014, 01:04:08
Ewa ¿yje swoim ¿yciem zapewne :-)
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: ania1975 w Listopad 17, 2014, 09:25:47
W klasie u mojego syna w zasadzie jeden kolega "wytyka³" Marcinowi cukrzycê, ale to dziecko które dosz³o z innej szko³y i by³ to incydent jednorazowy, ale by³o mu przykro. Od czasu do czasu przeprowadzam za zgod± nauczyciela lekcje o cukrzycy, w pi±tek wybieram siê edukowaæ klasê.
Tytuł: Wiedza o cukrzycy w¶ród rówie¶ników
Wiadomość wysłana przez: julekk w Sierpień 03, 2015, 13:26:58
Spotka³em siê z przypadkiem w którym dziecko nie by³o "wytykane" ale ¼le odbiera³o zainteresowanie kolegów jego chorob±, ale wa¿ne by edukowaæ dziecko, by samo mia³o wiedzê na temat swojej przypad³o¶ci :)