Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Między nami nastolatkami :) => Wątek zaczęty przez: Asia w Lipiec 28, 2004, 09:49:46

Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Lipiec 28, 2004, 09:49:46
Dla mnie to mo¿e jeszcze przyszo¶æ, ale mo¿e kto¶ ma do¶wiadczenie z posy³aniem dziecka na róznego typu obozy.Zastanawiam siê nad wpisaniem Ewci do klubu narciarskiego za jaki¶ rok. Sama jezdzi³am na takie obozy jako instruktor z dzieciakami typu 1-3 klasa. Mo¿e wys³aæ dziecko i na pierwszy raz wynaj±c co¶ niedaleko w razie czego! Tak sobie my¶lê ¿e gdyby Pendre zatwierdzili dla dzieci to nie obawia³abym siê przynajmniej ¿e co¶ siê stanie drastycznego. Nie wiem czy dobrze my¶lê ale wydaje mi siê ¿e na zwyk³ych obozach jest mniej pokus dla naszych dzieciaków. Wiedz± ¿e tylko one maj± cukrzycê i musz± siê trzymaæ pewnych zasad. Natomiast na wyjezdzie dla cukrzyków kole¿anka ma gorsze cukry a na wiêcej sobie pozwala to mo¿e ja te¿ sobie odpuszczê. Mo¿e kto¶ mi powie jak to jest w praktyce, bo ja snujê tylko domys³y...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 28, 2004, 16:52:18
To wspania³y pomys³ z tym obozem:D moja co prawda ma 4 lata:-),ale kiedy¶ na pewno po¶lê ja na obóz:-) A jesli chodzi o ró¿nicê...to róznie to bywa.Zale¿y od samodyscypliny dziecka,chocia¿ jak wiadomo pokus zawsze jest wiele:D mozesz zaryzykowac i wys³aæ Ewcie na normalny obóz albo na pocz±tek na integracyjny a potem na drugi:-)Kazde dziecko jest inne i zachowuje sie inaczej.Trudno tu porównywaæ.Jeszcze jest druga sprawa...¯eby nie czu³a sie gorsza od rówie¶ników to wy¶lij Ewcie na normalny obóz:-)To wyzwanie dla Was :-)Znasz swoje dziecko,wiec zadecyduj:-)wiem,ze to trudne:-) Mo¿esz jeszcze pojechac z ni± jako opiekun grupy:D ale daæ jej nieco swobody:-) ale siê rozpisa³am..Pewnie za kilka lat ja zadam to pytanie...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 28, 2004, 17:22:43
Asiu ja ci powiem jak to jest na takich wyjazdach. W ubieg³ym roku wys³a³am córkê 2 razy - pierwszy raz na 3 tygodnie do Holandii, drugi raz nad morze na 2 tygodnie - do Mrze¿yna. Je¶li chodzi o opiekê nad cukierkami to nie by³o siê do czego doczepiæ, to dzieci czasami same stwarza³y sobie problemy np. dojadaj±c po kryjomu. Pisa³am ju¿ o tym na tym forum, chyba w temacie "Samodzielne wyjazdy dzieci z cukrzyc±" - poszukaj w starszych postach.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Lipiec 28, 2004, 18:18:15
Taaaak, pomys³ rewelacyjny... Tylko czemu mojej mamie nie da siê tego wyt³umaczyæ?!
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 28, 2004, 19:01:25
Te obozy s± organizowane w Stowarzyszeniu w klinice, prawda? Boo, a mog³aby¶ napisaæ co¶ wiêcej o nich? O posi³kach i innych rzeczach?

A co Bia³a, mama Ciê nie chce pu¶ciæ na obozy? Przecie¿ masz ju¿ 15 lat i napewno dasz sobie rade ;);)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 28, 2004, 19:23:15
Tak Megi w Stowarzyszeniu - z tego co wiem, na wyje¼dzie ka¿dy opiekun ma nadzór nad insulin± i wymiennikami (to na pewno jest kontrolowane), porcje s± wywa¿one, wiêc wiadomo ile zje¶æ... Nie wiem co jeszcze chcesz wiedzieæ, mo¿emy o tym pogadac na czacie...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Lipiec 28, 2004, 22:16:01
No to mam jeszcze jedno pytanko. Godziny posi³ków wszyscy maj± raczej takie same?
A co z pomiarami w nocy?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 28, 2004, 23:34:41
Godziny posi³ków s± dla wszystkich takie same, w nocy zawsze jeden wychowawca ma dy¿ur - mierzy poziomy wszystkim.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Lipiec 30, 2004, 15:11:46
Cytat: "Megi"
A co Bia³a, mama Ciê nie chce pu¶ciæ na obozy? Przecie¿ masz ju¿ 15 lat i napewno dasz sobie rade ;);)


Ja wiem, ¿e dam sobiê rade... Ale ona jakos nie chce mi uwierzyæ/zaufaæ... :(
Zgadza siê tylko na kolonie cukrzycowe. Ale ja w koncu chcia³abym na jakies ze zdrowymi ludzmi...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 04, 2004, 21:12:12
Bia³a, nie mia³aby¶ ¿adnych oporów przed takim samodzielnym wyjazdem ?;)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 05, 2004, 14:08:16
Nie, nie mia³abym ZADNYCH oporów  :wink:
Marzê o takim wyje¼dzie ju¿ od dawna...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 06, 2004, 07:41:24
Trzymam kciuki ¿eby w koñcu uda³o Ci sie pojechaæ na taki wyjazd. Sama zastanawiam siê jak to bêdzie z moj± cór±, ale wydajê mi siê ¿e je¿eli dawa³yby sobie radê ze swoj± cukrzyc± to nie mia³abym oporów. Z drugiej strony mam nadziejê, ¿e gdy zacznie jezdziæ sama bêdzie mia³a Pendre lub cos takiego... :wink:
W ka¿dym razie jestem b. b. za, ale oczywi¶cie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeñstwa. Czyli najlepiej WSZYSCY wiedz±. Sama jezdzi³am na obozy z klubu narciarskiego z dziewczyn± która mia³a cukrzycê. Mia³y¶my wtedy ok. 15 lat no i czasy (czyt. technika) by³y inne.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 07, 2004, 23:45:14
Bia³a, a mierzysz sobie cukier w nocy ? U mnie to jest problem wlasnie.. bo ja takich obozach, spanie jest grupowe... znaczy w jednym pomieszczeniu no :P I jak budzik zacznie o 4 nad ranem rwac to obudze sie z wbitym w serce drzewcem od halabardy, z karteczka "drodzy koledzy"...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 08, 2004, 01:23:34
Asiu je¿eli dziecko jest rozs±dne, to nie zastanawiaj siê wy¶lij j± na takie obozy czy kolonie. Na takich wyjazdach dziecko uczy siê samodzielno¶ci a naszym dzieciom jest to szczególnie potrzebne...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 09, 2004, 11:06:47
Hm...Trzeba dziecku zaufaæ...i nabraæ jednocze¶nie samemu odwagi.to nie jest ³atwe...dla mnie to temat odleg³y,ale ju¿ powoli przygotowujê sie do takiej ewentualno¶ci...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 11, 2004, 18:00:40
Cytat: "ArmlockedByLife"
Bia³a, a mierzysz sobie cukier w nocy ? U mnie to jest problem wlasnie..


Czasem mierzê, a czasem nie... To zale¿y ^_^

No, ale ja mich rodziców to nie rozumiem. to znaczy mamy nie rozumiem, bo tato to chcia³by zebym pojecha³a na "normalne" kolonie ^_^
Ale na 3 dniowe wycieczki szkolne to mnie puszczaj±. I to jest g³upie. Skoro w ci±gu 3 dni nic mi siê nie dzieje i dobrze sobie radze, to przeciez w ci±gu tygodnia czy dwóch to tez jest duze prawdopodobienstwo, ze wszyystko bedzie ok. Ech
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 11, 2004, 23:50:43
Powinni ciê pu¶ciæ... :?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 12, 2004, 16:41:47
No powinni....
Ca³y czas t³umacza siê tym, ¿e boj± siê o mnie i w ogóle... No nie wiem...
Ale w przysz³ym roku pojade chocby nie wiem co  :mrgreen:  Si³± ich zmuszê, albo sama nie wiem jak :P
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 12, 2004, 23:38:30
Bia³a  :D Przyslij tu  mamê to ja przekonamy  :D  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 12, 2004, 23:42:52
Cytat: "Misioza"
Bia³a  :D .... to ja przekonamy  :D  :D


ooo napewno przekonamy ... w to nie w±tpie :619: :619:  :701:  :701:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 13, 2004, 01:34:45
No w³a¶nie powraca temat "wpu¶æ mamê na forum"... :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 13, 2004, 13:14:41
Tak:-) My¶lê,¿e taka konfrontacja jest dobra:-) i mo¿e pomóc:-) Hm...Jak s±dzicie?  :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 15, 2004, 19:24:24
Ja tam nic nie s±dzê...
Ale mamy tu nie wpuszcze. I tyle. Koniec kropka! :P

Zreszta, ostatnio co¶ siê daje namówic. Zaczynam planowac ferie zimowe... troche sie wzbrania, ale chyba w koncu ulegnie  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 16, 2004, 00:34:18
Hm...siê zawziê³a  :lol:  :lol:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 16, 2004, 00:37:11
Cytat: "Bia³a"
Zaczynam planowac ferie zimowe... troche sie wzbrania, ale chyba w koncu ulegnie  :twisted:  :twisted:  :twisted:


Dobrze Bia³a, walcz  :twisted:  :twisted: Nie zebym Cie podpuszcza³a  :wink:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 16, 2004, 14:54:16
Popieram Monikê  :grin:  :grin:  :grin: I te¿ nie podpuszczam  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 18, 2004, 11:06:18
A czy w ferie zimowe tez s± dofinansowania? Czy w ogóle s± takie wyjazdy dla matek z dzieæmi i dla mlodzie¿y  :?:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 18, 2004, 19:44:27
Misia dofinansowania s± przez ca³y rok, przecie¿ ludzie wyje¿d¿aj± nie tylko w lecie. Je¶li chodzi o te wyjazdy - to pewnie ¿e takie s±. W ubieg³ym roku Paulina pojecha³a na kolonie sama, ale inny turnus by³ dla dzieci z rodzicami. W tym roku na jednym turnusie by³y , tzn. jeszcze s± - dzieci z cukrzyc±, dzieci zdrowe i dodatkowo chore dzieci z opiekunami. U nas organizuje to Stowarzyszenie.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Luty 07, 2005, 21:30:58
a je¶li dziecko z cukrzyc± chce pojechaæ na zwyk³y obóz, to jest mo¿liwo¶æ, ¿e organizator odmówi ze wzglêdu na chorobê?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: biker w Luty 07, 2005, 21:50:06
Nawet je¶li to dziecko jest w stanie w pe³ni samodzielnie kontrolowaæ swoj± cukrzycê, to pozostaje kwestia odpowiedniego wy¿ywienia. My¶lê, ¿e organizatorzy takich zwyk³ych obozów naprawdê nie s± przygotowani do zajmowania siê cukrzykami (a tak¿e dzieæmi chorymi na parê innych chorób przewlek³ych).
Lepiej ju¿, je¶li "dziecko" ma ju¿ kilkana¶cie lat pu¶ciæ je z zaufanymi przyjació³mi na samodzielnie zorganizowany biwak, nad jezioro pod namiot czy te¿ w góry do jakiego¶ schroniska. Z wy¿ywieniem organizowanym samodzielnie. Ja tak je¿d¿ê samodzielnie od oko³o 14-15 roku ¿ycia.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 07, 2005, 22:07:45
Miska maj±c orzeczenie o niepe³nosprawno¶ci mo¿esz staraæ siê o dofinansowanie pobytu  dla dziecka i opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym ze ¶rodków PEFRON. Sk³ada siê wniosek o dofinansowanie i po 30 dniach od z³o¿enia rozpatrywany jest wniosek. Listy o¶rodków rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez PEFRON znajdziecie na miescu godny polecenia jest o¶rodek nad morzem "Panorama" w Jaros³awcu piêknie zagospodarowany, morze, dobre jedzenie nawet dla cukierków, trochê rehabilitacji, du¿o zieleini tylko... koszty  ale jest dofinansowanie .
Dofinansowanie nie wiem jak jest teraz ale na 2003 rok wygl±da³o to tak na dziecko (osoba niepe³nosprawna) 578 z³ i opiekuna 385 z³. W zale¿no¶ci od kosztów danych turnusów resztê siê dop³aca ale resztê mozna odliczyæ na koñcu roku od dochodów i te¿ trochê siê zyskuje. Pozdrowienia  a Jaros³awiec polecam!!!!!!
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: julola w Luty 08, 2005, 09:41:25
A mo¿e siê kto¶ orientuje jak to jest - gdybym ja chcia³a pojechaæ na turnus rehabilitacyjny czy do sanatorium, to czy mogê zabraæ ze sob± dzieci i jak wtedy wygl±da odp³atno¶æ (za dzieci)?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Luty 08, 2005, 23:33:33
Jak to dzia³a w drug± stronê nie mam pojêcia, w ubieg³ym roku by³am na turnusie rehabilitacyjnym z Paulin±, dosta³am dofinansowanie dla niej i dla siebie jako opiekuna. W sumie PEFRON dofinansowa³ mi ponad 1000 z³.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 09, 2005, 00:53:56
Za dzieci  kolejne p³aci siê 100% jak nie masz dofinansowania ale musisz siê zapoznaæ z cenami bo wiele sanatoriów ma upusty i nie wychodzi nawet tak drogo
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: julola w Luty 09, 2005, 09:33:40
Dziêki Aga :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Luty 10, 2005, 13:05:47
a jakby tak na ten obóz jechaæ bez wy¿ywienia i kupowaæ sobie swoje rzeczy ( da³oby sie tak te 2 tygodnie prze¿yæ przecie¿) :P
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Aga w Luty 14, 2005, 10:53:57
Megi nie wiem  ale raczej wszystkie sanatoria maj± wy¿ywienie wliczone w pobyt i raczej nie mozna zrezygnowaæ nie ma takiej opcji bez wy¿ywienia
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Luty 15, 2005, 21:51:01
kurde...widze ze nic nie wykombinuje :(.... ale jeszcze sie zobaczy :]
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Luty 21, 2005, 19:32:57
Wracaj±c....

Cytat: "Megi"
a je¶li dziecko z cukrzyc± chce pojechaæ na zwyk³y obóz, to jest mo¿liwo¶æ, ¿e organizator odmówi ze wzglêdu na chorobê?


Jest mo¿liwosæ... W tym roku dosta³am odmown± odpowied¼ :(
nawet nie wiecie jak to mo¿e cz³owieka za³amaæ :(
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 22, 2005, 01:20:18
Z powodu cukrzycy odmówili??????????????????????? :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Luty 22, 2005, 09:31:30
Pocz±tkowo wymigiwali siê tym, ¿e niby nie ma wolnych miejsc. Jednak kiedy moja mama siê zaczê³a dowiadywaæ, to okaza³o siê, ¿e miejsc jest jeszcze ok 20. Z³ozy³a odwo³anie, a w odpowiedzi powiedzieli, ¿e te zimowisko jest zbyt mêcz±ce dla osoby chorej na cukrzycê i, ¿e branie mnie to zbyt du¿a odpowiedzialno¶æ... a oni bior± te¿ ok 70 osób i nie moga patrzec tylko na mnie. Mo¿e jakby moi rodzice troche ponaciskali, to by siê zgodzili, ale mi juz siê kompletnie odechcia³o  :x
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Luty 22, 2005, 16:43:09
acha... :( to kicha... :(
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 22, 2005, 18:17:50
Mogê zrozumieæ,¿e siê boj±,ale z drugiej strony to jawna DYSKRYMINACJA !!!!!!!!!! :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Megi w Luty 22, 2005, 22:17:54
no niestety trzeba siê powoli przyzwyczajaæ... :( ale przeciez to nie powinno miec wp³ywu na takie wyjazdy.. moze tylko nam siê tak zdaje? hmmm
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Owieczka w Maj 15, 2006, 21:25:30
Sorry ale ja tu 1-wszy raz i nie mam rozeznania jeszcze tutaj. Ja bym tylko chcia³a uzyskaæ informacje co do obozów gdzie ja mam ich szukaæ(chodzi mi o cukrzycowe)Z moj± lekark± nie pojade, to pewne a moja mama baaaaaardzo obawia sie wys³aæ mnie na "zwyk³y" obóz. Wiêc HELP ME!! Napiszcie na moje gg bo juz sama nie wiem co robiæ: 2231922
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Marzec 28, 2007, 22:29:38
No i sta³o siê!!!
Ewa ma trzydniowy wyjazd ze szko³y. Co ja mam zrobiæ? Bojê sie bardziej nie o to czy Ewcia sobie poradzi, ale o to czy nauczyciele bêd± chcieli podj±æ to "ryzyko". Na pocz±tku roku rozmawia³am z nauczycielk± na temat wyjazdów, ale sama nie podejmowa³am tematu samodzielnego wyjazdu Ewy. Minê³o pó³ roku i sytuacja trochê sie zmieni³a. Myslê, ¿e da³aby sobie sama radê, nawet z obliczaniem niekoniecznie dostosowanych do niej posi³ków. W koñcu zawsze ma przy sobie komórkê...
Bardziej bojê siê o potencjalne sytuacje w których sama nie da sobie rady. Nigdy co prawda jeszcze nie u¿ywali¶my glukagonu, ale ryzyko jest!
Napiszcie jak wygl±daj± takie wyjazdy z perspektywy cukierków. chodzi mi o posi³ki, badanie cukru w nocy (dzwoni±cy w nocy budzik) itp. Please!!!
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 28, 2007, 22:34:39
jest to problem, wydaje mi siê, ¿e oprócz stawiania na samodzielno¶c dziecka, je¶li mia³aby pojechac, musi znale¶c siê osoba zobowi±zana do udzielenia potrzebnej pomocy
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Marzec 29, 2007, 11:41:52
Rozmawia³am dzisiaj z wychowawczyni±. Stanê³o na tym, ¿e Ewcia jedzie SAMA, ale my bêdziemy niedaleko w innym o¶rodku. Nie bêdziemy jej odwiedzaæ, ale w razie czego (odpukaæ w niemalowane) mo¿emy pospieszyæ z pomoc±. Wszyscy bêd± mniej zestresowani, a jednocze¶nie Ewa pierwszy raz pojedzie ca³kiem sama. Nauczyciele niby s± przeszkoleni.
Poza tym dziêki Ci Bo¿e za komórki, gdyby nie ten wynalazek to chyba nawet do dziadków bym Ewy nie pu¶ci³a...
Trzymajcie kciuki za Ewciê. Wyjazd za 4 tygodnie.

Gdyby siê uda³o to mo¿e za rok jaki¶ obóz narciarski... Zapisa³am Ewê w tym roku do klubu narciarskiego mojego kolegi, wiêc tam akurat o opiekê siê nie bojê. Poza tym to twardy facet w razie czego nie przerazi siê glukagonu.
To jest niestety mój najwiêkszy koszmar, ¿e mimo teoretycznego przeszkolenia kto¶ po prostu wymiêknie, wpadnie w histeriê i zamiast podaæ glukagon jedyne co zrobi to wezwie pogotowie, a dziecko mi odleci...
B³agam napiszcie o jaki¶ swoich do¶wiadczeniach, bo bardzo bym chcia³a ¿eby Ewcia NORMALNIE ¿y³a, ale bardzo sie bojê. Sama je¼dzi³am na mnóstwo obozów i wiem jaka to frajda. Wiem równie¿, ¿e nie bêdzie jej ³atwo, ale na co dzieñ te¿ musi pamiêtaæ o wielu ró¿nych rzeczach, nie mo¿e byæ do koñca tak niefrasobliw± 9-latk± jak jej kole¿anki.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 29, 2007, 11:44:46
nie mia³am jeszcze takich doswiadczeñ, wiêc nie pomogê.
Trzymam kciuki i koniecznie opisz jak by³o :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 29, 2007, 11:49:19
Asia
Podziwiam za odwagê, bojê siê ¿e ja chyba nigdy nie puszczê ma³ego samego, a mo¿e tylko teraz mi siê tak wydaje.
Czy kiedy¶ opu¶ci mnie ten paniczny strach o moje dziecko....?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: beata_m w Marzec 29, 2007, 13:59:45
W wakacje Micha³ (14 lat) bardzo chcia³ jechaæ na koloniê z koleg± z klasy. Po bardzo d³ugich rozwa¿aniach i przepytywaniach organizatorów o zapewnienie podstawowej opieki i udzielenie ewentualnej pomocy postanowilismy  pozowliæ jechaæ Micha³owi na koloniê. Namówili¶my równie¿ m³odszego syna (13 lat)  na ten wyjazd (co go dwóch to nie jeden). Jeste¶my z niego bardzo dumni. Poradzi³ sobie na 6. Okaza³o siê, ¿e opieka medyczna pozostawia³a bardzo du¿o do ¿yczenia i syn raczej by³ zdany na siebie. Oczywi¶cie mia³ przy sobie komórkê a my na wszelki wypadek zacumowali¶my w pobli¿u. Nasze dzieci (Cukiereczki) s± bardzo rozwa¿ne.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 29, 2007, 14:25:43
Cytat: "Becia"

bojê siê ¿e ja chyba nigdy nie puszczê ma³ego samego,


Spoko! Spoko! Trochê podro¶nie, wydoro¶leje, to sam siê o swoj± wolno¶æ upomni!!! :-> Ale baæ siê o niego, to wiadomo: nie przestaniesz. Od tego przecie¿ s± matki! :) ;)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 29, 2007, 16:04:33
Cytat: "emh"
sam siê o swoj± wolno¶æ upomni!!!
tak bêdzie, wierzê i mam nadziejê, a, ze pewnie bedziemy jeszcze bardziej sie martwic to pewne
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Marzec 29, 2007, 18:48:25
Teraz  pisze  ja  Ewa  moje  konto  dopiero  siê  robi  :grin:  :grin:  :grin: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 kwietnia  jade  sama  na  obóz  ze  szko³y  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :!:
Troche  siê  boje  ,  a  jak bêdê mia³a  wysoki  cukier  :!:  :!:  :!:  :!:  :roll:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 29, 2007, 21:43:18
Ewunia
My¶l pozytywnie a Twoje poziomy nie bêd± wysokie. Jedziesz po to ¿eby odpocz±æ, zabawiæ siê, prze¿yæ co¶ fajnego, to i Twoje poziomki te¿ siê dostosuj± do ciebie i bêdzie superrrrrrrrr!  :D  :525:  :528:  :523:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 02, 2007, 17:49:30
czekamy na relacjê z tej wyprawy :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 03, 2007, 13:11:26
Na razie Ewa razem ze swoja przyjació³k± robi listê niezbêdnych rzeczy i odlicza dni. Dzisiaj rano zosta³am poinformowana, ¿e jeszcze tylko 19!!! :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Ewcia w Kwiecień 03, 2007, 19:00:43
Ju¿   za  19  dni  jadê  na  obóz  sama !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bêde  sama musia³a    badaæ  w  nocy  :neutral:  :neutral:  :neutral:  :|  :|  :|  :|  :|
Trochê  siê  boje :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ale    itak  bêdzie  fajnie   :razz:  :razz:  :razz:  :D  :D  :D  :D  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Iza w Kwiecień 03, 2007, 19:02:44
Na pewno Ewcia i trzymam za Ciebie kciuki!!!
Ty wiesz jak ja bym chcia³a ¿eby moja córa te¿ by³a taka dzielna jak Ty,na prawde!!!
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Ewcia w Kwiecień 03, 2007, 20:09:10
Na pewno tak bêdzie!!! :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 03, 2007, 20:27:39
trzymaj siê dzielnie, bêdziesz przyk³adem dla m³odszych cukierasków :D  :D  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 03, 2007, 21:19:35
Oj na pewno :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Ewcia w Kwiecień 06, 2007, 09:29:25
[shadow=violet]Ju¿ za 16 dni!!!!![/shadow] [shadow=violet]:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) [/shadow]
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 06, 2007, 09:34:04
Ewcia, najwa¿niejsze ¿e humorek dopisuje :D  :D  :D
dzieki Tobie mam nadziejê w przysz³osci na samodzielnosc mojego synka :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Przemo w Kwiecień 08, 2007, 20:55:27
Trzymaj siê :) :) :) No i pamiêtaj ¿e taka nauka pozwoli Ci w przyszo¶ci tak poznaæ swoje cia³o i cukrzycê, ¿e w zasadzie wszelkie ograniczenia w ramach obozów i sportów znikn± itp :) :) :) :) :)
G³owa do góry i mi³ego wypoczynku :) :) :) :) Trzymam kciuki :) :): ) :) :) :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 09, 2007, 13:08:47
Ewcia, trwa odliczanie :?:  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 09, 2007, 23:40:07
Na razie Ewa koncentrowa³a siê na mazurkach, ale ju¿ siê koñcz± wiêc my¶lê ¿e teraz na topie bêdzie znowu obóz!!! :grin:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 11, 2007, 21:58:25
a uzgodni³y¶cie, jak to bêdzie w razie konieczno¶ci sprawdzania w nocy :?:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: beata w Kwiecień 12, 2007, 07:46:29
czy ktos by³  z dzieckiem w jaros³awcu i czy warto?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 13, 2007, 19:01:36
Cytat: "grazyna"
a uzgodni³y¶cie, jak to bêdzie w razie konieczno¶ci sprawdzania w nocy :?:

Mamy dzwoniæ do Ewci i bêdzie sobie bada³a (budzikom nie ufam). My¶lê, ze w najlepszym wypadku bêdzie musia³a zbadaæ przynajmniej pierwszej nocy, a pewnie niestety nie tylko... Ewa w³a¶nie jedzie do dziadków i ma mieæ chrzest bojowy. dziadkowie w niczym jej nie bêd± pomagaæ zobaczymy jak sobie poradzi...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Kwiecień 13, 2007, 19:05:46
Je¶li chodzi o ten chrzest bojowy,to uwa¿am ,¿e to ¶wietny pomys³ .I Ewcia uwierzy w swoje
 mo¿liwo¶ci i Asia bêdzie odrobinê spokojniejsza o Ewciê. :)  :)  :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 13, 2007, 20:52:16
Asia, nie wiem czy moje dzieci by siê obudzi³y na telefon :D
Ale z dziadkami to super pomys³, zdajcie relacjê :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 16, 2007, 23:53:59
Pierwszej nocy dziadek musia³ budziæ Ewciê "recznie" po czym zadzwoni³a do nas w pe³ni przytomna. Drugiej nocy obudzi³a siê sama i zadzwoni³a z wynikiem. W dzieñ radzi³± sobie sama. Zmieni³a wk³ucie, nape³ni³a zbiorniczek now± insulin±, a nawet zmienia³a bazê i dawki. Oczywi¶cie po konsultacjach z nami.
Kole¿anka z któr± Ewcia bêdzie spa³a  w pokoju zapowiedzia³a jej, ¿e jezeli Ewa nie obudzi jej w nocy jak bêdzie bada³a cukier to j± zabije :sad: , wiêc niestety zaczynam siê baæ!
Ewa dalej odlicza, ale nie ma czasu pisaæ, bo jutro klasówka z angielskiego... Poza tym ³adna pogoda i kole¿anki wo³aj± na trzepak...
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Ewcia w Kwiecień 26, 2007, 19:31:15
Cytat: "grazyna"
Ewcia, trwa odliczanie :?:  :D


[shadow=green]Odliczanie  ju¿  nie  trwa  ,  bo  ju¿   nawet  wróci³am ,  ca³a  i  zdrowa   [/shadow]  [glow=orange]:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :509: [/glow]

[ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 7:36 pm ]
A  tak   w  ogóle  na  obozie  by³o SUPER
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 26, 2007, 19:59:20
bardzo siê cieszê, ¿e siê uda³o :509:  i Jeste¶ zadowolona, :DDDDDD  mam nadziejê, ¿e wrzucicie co¶ do : "Mojej s³odkiej historii", jaki¶ opisik  :!:
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 26, 2007, 20:43:00
Jak juz Ewcia napisa³a by³o SUPER! My tez trochê odpoczêlismy. Co prawda Ewcia dzwoni³a ¶rednio raz na godzinê (my¶leli¶my ju¿ ¿e bierze udzia³ w konkursie kto wiêcej razy zadzwoni do rodziców - telefony by³y czêste i bardzo tre¶ciwe 1, 2 zdania), ale radzi³a sobie ¶wietnie. Pierwszej nocy dzwonilismy do niej chyba z piêæ minut, a Ewa nic. Stwierdzili¶my, ze nie obudzi siê ju¿ na pewno. Po 5 minutach Ewcia zadzwoni³a z wyrzutem, ¿e jej nie obudzili¶my! Rano okaza³o siê, ¿e zrobilismy pobudkê dla ca³ego piêtra. Nastêpnego dnia dogadalismy siê z pani± wychowawczyni±, ze bêdzie budzi³a Ewciê o 24, a potem badanie dopiero rano. Cukry lecia³y w dó³ wiêc Ewa musia³a codziennie przestawiaæ bazê i bolusy, ale poradzi³a sobie ¶wietnie! Cukry by³y super chyba tylko dwa razy ok.200. Jedzenie obgada³am z kucharzem. Wszystko co by³o trzeba dostosowa³ do Ewci. I chyba jej smakowa³o, zjad³a podobno 2 i pó³ talerza kwa¶nicy!!! Jak znajde chwilê to jeszcze cos napiszê w naszej historii. W ka¿dym razie jeste¶my bardzo zadowoleni.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 26, 2007, 20:45:22
No to rewelacja, dla Ewci :532:  ode mnie i synka
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Lua w Kwiecień 26, 2007, 21:15:04
SUPER  :D  A kwa¶nicy nie jad³am jeszcze, ale chyba jest bardzo dobra skoro Ewcia 2 i pó³ talerza "wcie³a".  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 26, 2007, 22:13:16
Najwa¿niejsze ¿e Ewcia jest zadowolona z wyjazdu no i rodzice te¿.  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: betina_t w Kwiecień 27, 2007, 23:14:11
Supcio ¿e tak dobrze posz³o :) to teraz Ewcia bêdzie chyba czê¶ciej wyje¿dzaæ i rodzice odpoczn± :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 11, 2007, 09:51:14
czy szko³a, skoro nie zapewnia mojemu synowi opieki pielegniarskiej ani ¿adnej osoby przeszkolonej, ma prawo wymagac ode mnie p³atno¶ci za mnie, jesli pojadê jako opieka? zaznaczam, ¿e chodzi o wycieczkê jednodniow± gdzie ja nie muszê korzystac z zadnego noclegu ani posi³ku?
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Maj 11, 2007, 15:02:24
My za takie wyjazdy nie p³acimy,bo je¼dzimy jako opiekunowie.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Maj 11, 2007, 15:16:33
My równie¿ :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 11, 2007, 23:01:38
u nas na opiekê dobieraja siê nauczycielki i niechetnie widz± kogos z zewnatrz
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Maj 12, 2007, 02:04:27
Po pierwsze to rodzic nie jest kim¶ z zewn±trz, :!: a istnieje jaki¶ przepis ,który mówi ¿e na jednego opiekuna przypada 10 dzieci.Klasa liczy zwykle du¿o wiêcej,wiêc 1wychowawca to za ma³o.U nas nie ma problemu ¿eby rodzic móg³ pojechaæ,(nieodp³atnie)tym bardziej je¶li dziecko wymaga dodatkowej opieki.Musisz wiêc Gra¿ynko powalczyæ,bo racja jest po twojej stronie.  :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 12, 2007, 19:08:31
Jak rodzic jedzie jako opiekun szko³a nie ma prawa ¿±daæ op³aty za to.
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Maj 13, 2007, 01:11:54
Cytat: "grazyna"
czy szko³a, skoro nie zapewnia mojemu synowi opieki pielegniarskiej ani ¿adnej osoby przeszkolonej,


A je¿eli chodzio p³acenie, to za wyjazd, ale z noclegiem p³aci³am (niestety), z tym ze szko³a zapewnia³a 1 nauczyciela na 10 dzieci. Na wyjazdy bez noclegu puszcza³am Ewciê sam±... :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 29, 2007, 20:15:18
Na jednodniowe wycieczki ze szko³y je¼dzi³a jako opiekun moja mama, nigdy za nic nie p³aci³a, ja by³am parê razy na wypadzie do kina, te¿ jako opiekun...i te¿ bez ¿adnych op³at :D wej¶cie do kina gratis :D
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Maj 29, 2007, 20:27:57
ja do kina te¿ chodzi³am bezp³atnie, teraz dopiero wyniknê³y te wycieczki jednodniowe zobaczymy jak dalej bêdzie
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Marzec 28, 2012, 16:54:29
A ja jadê na Mazury :) Na 3 dni i strasznie siê cieszê. :)
Tytuł: Obozy
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 06, 2012, 19:22:55
Potem  Ewa zmienila szko³e i nie p³aci³am nawet za wyjazd na zielona szko³ê. raz by³am z Ew±, a w 6 klasie pojecha³a juz sama:) (nauczyciele budzili j± w nocy na badanie.

(Cos namieszalam z ostatnim postem chcialam cytowac i edytowa³am....)