Forum Diabetica

Dieta => Słodkie przepisy na różne okazje => Wątek zaczęty przez: monia w Maj 25, 2004, 02:47:10

Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 25, 2004, 02:47:10
Na Dzieñ Dziecka, który bêdzie organizowany 3 czerwca u nas w Kole Dzieci i M³odzie¿y w Siedlcach nasze pociechy dostan± w prezencie s³odycze bez cukru firmy Diavita..jest to ta sama firma która produkuje soki i d¿emy. Oprócz tego w swojej ofercie maj± czekolady diabetyczne o 4 smakach- 3,7 WW, krem z orzechów laskowych - 9,4 WW, bombonierki jedna ma 3,8 WW a druga 7,9 WW, batoniki o smaku bananowym w polewie czekoladowej 2,2 WW i sojowe o smaku jab³kowym i orzechowym 1,9 WW (te s³odycze nazywaj± siê Dianella).
Podajê stronke www do tej firmy...
www.diavita.pl
www.polgrunt.pl
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: Kejti9507 w Lipiec 27, 2008, 11:16:16
Hmmm... Ciekawe  :D  :D
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: forestkorsze w Lipiec 27, 2008, 21:56:45
nie jestem ³akomczuchem na s³odycze ,ale jak bym mia³ do wyboru to te bez cukru bym wybra³.
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: emkaa w Lipiec 28, 2008, 10:59:24
forestkorsze, na pocz±tku choroby dawa³am mojemu dziecku s³odycze bez cukru.A¿ "wczyta³am" siê w sk³ad i tabelki.I okaza³o siê ¿e   cukier zast±piono fruktoz± (te¿ maj± ww),abo s± sztuczne s³odziki.Wszystkie te produkty zawieraj± jednak i t³uszcze i m±kê(ciasteczka)-czyli insulinê trzeba podawaæ i tak.Ró¿nica w zawarto¶ci ww na 100g produktu jest ok 1ww-ale walory smakowe tych s³odzonych normalnym cukrem s± o wiele wy¿sze i mo¿na je kupiæ bez problemu wszêdzie,dlatego nie szukam specjalnie bezcukrowych. :D
Ps :s³odzone fruktoz± maj± dobry smak :razz:  :mrgreen:
Smacznego :)
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: forestkorsze w Lipiec 28, 2008, 20:00:38
emkaa, no ja jeszcze nie biorê ¿adnych leków od cukrzycy,zawsze lepiej sprawdziæ czy op³aca siê "skórka za wyprawkê " :grin:

Pozdrawiam.
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 03, 2008, 07:08:17
Ja tez wolê daæ synowi 1wafelek normalny,niz 2bezcukrowe.Jezeli jednak kupujê bezcukrowe,to te z fruktoz±..A`propos,czy mozna podawaæ b.ma³ym dzieciom rzeczy s³odzone aspartamem,naczyta³am siê o nim wiele z³ego?
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 03, 2008, 12:50:15
Cytat: "joanna ostrowsk"
b.ma³ym dzieciom rzeczy s³odzone aspartamem,naczyta³am siê o nim wiele z³ego?


Ja te¿ siê wiele z³ego naczyta³am o aspartamie. Ja bym zachowa³a ostro¿no¶æ.
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 03, 2008, 13:19:48
Ja sama mam opory co do s³odzików, a dziecku to na pewno bym nie dawa³a.  :evil:
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Wrzesień 03, 2008, 15:43:36
Kupi³em raz kruche ciastka bez cukru i... niestety po dwóch pierwszych kêsach nastêpnych ju¿ nie by³o. Nie dlatego, ¿e by³y niedobre, ale nie mia³y w ogóle smaku. Nie wiem do czego móg³bym je porównaæ, bo z ¿adnym produktem mi siê nie skojarzy³y...

Co do aspartamu i innych s³odzików na A, to zastanawiam siê kiedy wreszcie kto¶ zdecyduje siê prze³amaæ ich monopol na s³odzenie. Na razie mam wra¿enie, ¿e to taki OPEC w tym biznesie....   :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: Livonia w Wrzesień 03, 2008, 17:27:42
ja siê nie zgodzê. cukierki - landrynki wawla (lekka) s± zupe³nie identyczne w smaku jak te "normalne":) polecam - szczególnie czarn± porzeczkê. O wafelkach i innych siê nie wypowiem bo takowych nie jadam. Paradoks - od paru lat przed chorob± nie jem s³odyczy :lol: wiêc odstawienie ich to nie problem:)
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Wrzesień 03, 2008, 23:29:05
Cytat: "Livonia"
ja siê nie zgodzê. cukierki - landrynki wawla (lekka) s± zupe³nie identyczne w smaku jak te "normalne":) polecam


Ale nie zapomnij, ¿e zjedzenie wiêkszej ilo¶ci ( ró¿nie  t± ilo¶ci± bywa ) powoduje biegunki.
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: DamianJ w Wrzesień 04, 2008, 07:47:19
Livonia, ja niestety codziennie, no mo¿e prawie co dziennie jad³am co¶ s³odkiego, wiêc dla mnie to jest koszmar :cry:
co prawda kij ma 2 koñce - i s± dobre tego strony - schud³am ju¿ 5 kg :grin:  :grin:

[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 7:48 am ]
Ps. widzê, ¿e jeste¶ z Poznania - w jakim siê leczysz o¶rodku?
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: doroniuñka w Wrzesień 05, 2008, 19:33:28
Cytat: "matimartyna"


Ale nie zapomnij, ¿e zjedzenie wiêkszej ilo¶ci ( ró¿nie  t± ilo¶ci± bywa ) powoduje biegunki.


No w³a¶nie zaobserwowa³am u Dawka,¿e po bezcukrowych ma sensacje...
Te¿ podajê mu zwyk³e s³odycze ,oczywi¶cie w przyzwoitej ilo¶ci...
Tytuł: S£ODYCZE BEZ CUKRU
Wiadomość wysłana przez: Ela w Wrzesień 05, 2008, 19:40:22
A ja te¿ dajê zwyk³e s³odycze. Moja pani doktor powiedzia³a, ¿e je¿eli ju¿ chce zje¶æ, to mniejsze z³o wyrz±dz± mu zwyk³e s³odycze. Mniej w nich substancji chemicznych.