Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Balsam Dla Duszy => Wątek zaczęty przez: Misioza w Maj 15, 2004, 15:32:14

Tytuł: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 15, 2004, 15:32:14
Co jak co,ale muzyka naprawdê jest dobra na wiele smutków...Kocham muzê:-)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 15, 2004, 17:54:09
O tak - ¶wiête s³owa  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Maj 16, 2004, 12:22:04
hmmmm... Moim zdaniem to zale¿y od tego, jaki rodzaj muzyki wybierzemy... np. "Paint in black" The Rolling Stones nie nastraja mnie optymistycznie.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Maj 16, 2004, 14:55:09
fakt, to zalezy od rodzaju muzyki.
Kiedy ja w³±czam wie¿ê to moja mama dostaje normalnie jakiego¶ sza³u...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 16, 2004, 15:35:43
A moi ch³opcy w³±cznie z tatusiem uwilebiaj± skakaæ przy wybranych utworach hip hopowych...fajnie wtedy machaj± r±czkami jak Ci hip hopowcy z teledysków...hehe
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 17, 2004, 00:12:32
Dzieci to najwdziêczniejsi tancerze:):):):):):)::):):):)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 19, 2004, 21:22:32
Cytat: "Bia³a"
Kiedy ja w³±czam wie¿ê to moja mama dostaje normalnie jakiego¶ sza³u...


hehe
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Maj 20, 2004, 00:19:59
Ech... Niestety moi s±siedzi nie rozumiej±, ¿e Chór Aleksandrowa, puszczony na ca³y regulator o 5 rano jest czym¶ wspania³ym...  :622:  :621:  :619:  :evilbat:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 20, 2004, 01:00:55
Ja chyba te¿ bym nie zrozumia³a  :roll:  :roll:  :roll:
Nie o 5 rano!
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 20, 2004, 17:00:30
Masz racjê:)Choæ o pi±tej robimy w sam raz poziom:-)Hehehe ma³a pobudka:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 04, 2004, 15:48:50
Je¶li o muzyce mowa polecam szanty i poezjê spiewana:-) Leczy dusze jak nic:):):):)::)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 04, 2004, 18:56:47
Szanty? Nieeeee - tego nie trawiê, ale poezja ¶piewana jest super :gitara:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Elnath w Lipiec 25, 2004, 00:20:32
muzyka lagodzi obyczaje....taaak tak sie moowi :D:D:D moze i lagodzi , ale na ostatniej imprezie by³a wielka bitwa przez muzyke (metal & skate) tym sie nie podobalo to , tym sie nie podobalo to. skonczylo sie karetka i policja na imprezie, naszczescie mi (cieszycie sie? :D) nic sie nie stalo poza tam podbitym oczkie, :mrgreen:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 25, 2004, 00:28:08
No jasne ¿e siê cieszymy, i¿ by³e¶ ca³y i zdrowy...  :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Lipiec 25, 2004, 00:29:22
Czego ci ludzie chc± od metalu? Wszak nic bardziej nie koi ni¿ King Diamond, Sodom lub Slayer...  :twisted:  :twisted:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Lipiec 26, 2004, 11:52:25
Có¿ marder, ja raczej jestem zwolenniaczka HH  :D
Metal mi nie wchodzi :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Asia w Lipiec 27, 2004, 01:05:01
Uwielbiam shanties i to wcale nie ze wzglêdu na walory muzyki ale dlatego ¿e przypominaj± mi te wszystkie lata (czyt. wakacje) spêdzone na ³ajbach.
Przesz³am przez rock, trochê metal a teraz od ³adnych paru lat jazz! To jest co¶ co naprawdê pomaga. :wink:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 27, 2004, 01:18:08
Wow! Ja tez:D Ponoæ sa szanty dla dzieci???Moja Martysia szaleje za nimi:D Znasz jakie¶ linki moze??:):):):):):):)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Asia w Lipiec 27, 2004, 23:09:53
Koncert szantowy dla dzieci jest zawsze organizowany w ramach szant w Krakowie. W okolicach lutego. Mam nadziejê ¿e w tym roku uda nam siê wybraæ. W zesz³ym niestety trochê mi siê pochorowa³y dzieciaki i nie dotarli¶my. :cry:
Ostatnio trafi³am na stronê z ktorej mo¿na by³o zci±gaæ MP3 szantowe. Teraz nie pamiêtam adresu, ale jak j± znajdê to dam znaæ. :wink:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 28, 2004, 00:27:05
Asiu,czy to ta??

http://zagle.bajo.pl/mp3.php3
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Asia w Lipiec 28, 2004, 09:29:18
Dok³adnie! :wink:
A koncert dla dzieci w Krakowie 26.02 o 11.00. Bilety za 9z³! Zapraszam do Krakowa! :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Wrzesień 25, 2004, 16:49:38
Cytat: "marder"
Czego ci ludzie chc± od metalu? Wszak nic bardziej nie koi ni¿ King Diamond, Sodom lub Slayer...  :twisted:  :twisted:


Mi te¿ najbardziej w ucho wchodzi metal, rock i wszystko co jest miêdzy. Ogólnie s³ucham wszystkiego oprócz disco polo
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anio³ w Kwiecień 02, 2007, 22:24:26
Ja tam kochani powiem krotko....

Only house music  d(-_-)b 8)  8)  8)  8)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: natalia353 w Grudzień 25, 2007, 22:46:16
o tak..:) co jak co, ale niektore piosenki naprawde poprawiaj± samopoczucie i warto pos³uchaæ.:) tak jak np Scorpionsi :) polecam..;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: kundel w Grudzień 29, 2007, 01:38:44
A ja sam tworzê i nagrywam, ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ, bo nie chorujê a tylko próbujê pomóc chorej osobie, wiêc ju¿ bêdê cicho :wink: Ale fakt - muzyka ³±czy i ³agodzi... wszystko :wink:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Monika w Grudzień 29, 2007, 06:40:09
Cytat: "kundel"
ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ,

to forum nie jest TYLKO I WY£ACZNIE dla osob z cukrzyc±, ale te¿ dla rodzin cukierków, przyjació³ znajomych ... i my¶le ze nieznajomych tez ;)
I nie panuje tu zadna zasada ze pisaæ mog± tylko cukierki ;) Przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 29, 2007, 19:20:18
Cytuj
kundel napisa³/a:   
ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ,   
Jeste¶ tak warto¶ciowym ch³opcem, masz tak pouk³adane w g³owie ¿e ja lubiê czytaæ Twoje posty.Ja mam syna starszego tylko od Ciebie o 1 rok ale nie wiem czy odwa¿y³ by siê zmierzyæ z takim wyzwaniem jak Ty, chyba ¿e siê mylê. Pisz i b±d¼ z nami  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: kundel w Grudzień 29, 2007, 19:33:52
Cytat: Becia
Cytuj
Jeste¶ tak warto¶ciowym ch³opcem, masz tak pouk³adane w g³owie ¿e ja lubiê czytaæ Twoje posty.Ja mam syna starszego tylko od Ciebie o 1 rok ale nie wiem czy odwa¿y³ by siê zmierzyæ z takim wyzwaniem jak Ty, chyba ¿e siê mylê. Pisz i b±d¼ z nami  :D


To mi³e z Pani strony :wink: Chodzi³o mi o to, ¿e jestem tutaj by komu¶ pomóc, a nie siê promowaæ :wink: Zdrówka! :*

[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 7:39 pm ]
Cytat: "Bia³a"
jestem zwolenniaczka HH


To tak jak ja :wink: Ubolewam tylko, ¿e ludzie kieruj± siê stereotypami i przypisuj± wszystkim pewien wizerunek, który wykreowa³a poszczególna jednostka. I tak oto jest to muzyka z³a, æpunów, z³odziei, kryminalistów i têpaków, gdzie co drugie s³owo jest na "K" a piosenki stale s± na temat 'jak to mi jest ¼le'. Guzik prawda. Naprawdê dziwi± mnie tacy ludzie, którzy uwa¿aj±, ¿e to muzyka monotematyczna a sami na co dzieñ s³uchaj± powiedzmy Dody, Piotra Rubika, Krzysztofa Krawczyka, czy te¿ Maryli Rodowicz, którzy UWAGA... TE¯ S¡ MONOTEMATYCZNI, tyle ¿e zamiast opisywaæ prawdê, której ka¿dy polak siê domaga, ¶piewaj± po raz setny o tym jak Franek kocha Jole, a Jola nie chcia³a Franka. Ju¿ nie wspomnê o tym, ¿e w/w arty¶ci maj± teksty pisane przez kogo¶ - hiphopowcy pisz± je sami, wiêc... kto tu wychodzi na têpaka? :wink: Ci, którzy maj± swoje zdanie i je manifestuj± czêsto dobitnie u¿ywaj±c wulgaryzmów, bo nie kryj± siê z prawd±, czy Ci, którym kto¶ narzuca pewne my¶li, które on ma tylko wy¶piewaæ... :roll:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: QuentiniX w Luty 15, 2008, 22:49:31
Z gustami siê nie dyskutuje jak to kiedy¶ us³ysza³em :) :) :)
Zarówno hip hop, metal, Rubik, Doda, etc. wnosz± co¶ do ¶wiata muzyki. Jak¿e nudny by³by ¶wiat gdyby nie by³o odmienno¶ci. Ja na przyk³ad lubiê s³uchaæ muzyki instrumentalnej, g³ównie ambient - dark, atmospheric, muzykê klasyczn±, muzykê filmow±, celtyck±, odg³osy natury i ka¿dy inny gatunek, który swoj± wymow± potrafi mnie zahipnotyzowaæ, sprawiæ by umys³ przeniós³ siê w inny wymiar bytowania, choæby na krótk± chwilê :) :) :)

Ostatnio mój brat natrafi³ na co¶ takiego:
Jakub ¯ak (http://www.youtube.com/watch?v=MZ23C7CgSRE)

Mo¿e te¿ siê komu¶ spodoba :D :D :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Iza w Luty 16, 2008, 08:34:55
Ciekawe,ciekawe...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 14, 2008, 14:45:59
Ja ostatnio trochê 'z musu' s³ucham  :wink: :

tego (http://pl.youtube.com/watch?v=xpnvPEpH2Ic) , tego (http://pl.youtube.com/watch?v=XAdg455C9yA)  i tego (http://pl.youtube.com/watch?v=Efb6D0e3MJg)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 14, 2008, 16:23:12
Ooo widzia³am tam Twojego mê¿a? :D

fajne kawa³ki :)))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 15, 2008, 09:36:38
Cytat: "Monika"
Ooo widzia³am tam Twojego mê¿a? :D


ehe  :wink:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 01, 2008, 19:49:38
a ja ostatnio w³±czy³am na full  Kayah z Bregoviczem  a potem ¿ydowskie piosenki Justyny Steczkowskiej..... ale by³o ¶piewanie.....
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: wojtas71 w Maj 20, 2008, 13:38:44
S³ucham wszystkiego  :grin: co siê da s³uchaæ tak "od Abby do Zappy" :wink:
Nie bêdê wymienia³, bo bym zasmarowa³ ca³y serwer :twisted:
a ostatnio takie co¶ :P z innej bajki  :D http://www.wrzuta.pl/film/kFWNTUrKWl/
Tytuł: Re: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Iwona Lubos w Maj 21, 2008, 14:57:48
Cytat: "Misioza"
Co jak co,ale muzyka naprawdê jest dobra na wiele smutków...Kocham muzê:-)

Podpisujê siê pod Misioz± :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 13, 2010, 21:23:42
przed chwil± wróci³am z koncertu Ryszarda Rynkowskiego.... by³ za... r±biasty, ¶piewa³ rewelacyjnie
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 10, 2010, 21:14:16
A ja s³ucham sobie tego:

trochê smutne, trochê melancholijne, ale utwór ma w sobie to "co¶", co ka¿e nam pozostawiaæ nadziejê...nadziejê na nie wiem co, ka¿dy niech sobie co¶ innego dorobi...ale s³owa s± piêkne: "Id¼ w³asn± drog±, bo w tym ca³y sens istnienia, ¿eby umieæ ¿yæ..." Czy¿ nie s± takie proste, a jednocze¶nie prawdziwe i m±dre?? A wykonanie utworu genialne, solówka gitarowa, jak to siê mówi, "mia¿d¿y"...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: mk w Wrzesień 11, 2010, 12:26:50
Jak s³ucham tej piosenki to mam przed oczyma Oleñkê - dziewczynkê, która pokona³a bia³aczkê i w³a¶nie filmik z jej udzia³em, o jej historii, zachêcaj±cy do zg³aszania siê jako dawca szpiku mia³ jako podk³ad tê piosenkê. A Oleñka obecnie jest tak energiczn±, ¶liczn± i weso³± dziewczynk±, dowodem na to, ¿e nadzieja nie powinna w nas umieraæ. Jak na ni± patrzy³am to a¿ mi siê nie chcia³o wierzyæ, ¿e tyle przesz³a i ona i jej rodzice, a dzi¶ jest takim promykiem dla innych chorych...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 15, 2010, 01:07:16
Ta piosenka ³agodzi i koi wszystkie smutki :)Nie mo¿na siê poddawaæ, trzeba byæ twardym! :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Październik 19, 2010, 00:37:50
A ta muzyka mo¿e trafi do serca (wiadomo komu - przekornej) http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 12:41 am ]
A ta? http://www.duofenix.mp3.wp.pl/
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: AgAsia w Październik 19, 2010, 14:47:02
Cytat: "pinczerka"
A ja s³ucham sobie tego:


pinczerka, kocham D¿em :D

No, i takich klimatów s³ucham- D¿em, Happysad, Myslovitz, Coldplay, James Blunt i mog³abym tak wymieniaæ  :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 19, 2010, 15:42:27
Cytat: "AgAsia"
Cytat: "pinczerka"
A ja s³ucham sobie tego:


pinczerka, kocham D¿em :D

No, i takich klimatów s³ucham- D¿em, Happysad, Myslovitz, Coldplay, James Blunt i mog³abym tak wymieniaæ  :grin:

Ja D¿em raz s³ucham, raz nie. W zasadzie piosenkê "Do ko³yski" odkry³a moja siostra i bardzo mi siê spodoba³a. Ju¿ chyba zawsze bêdzie mi siê kojarzyæ z koñcem wakacji...

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 3:46 pm ]
Cytat: "karioka"
A ta muzyka mo¿e trafi do serca (wiadomo komu - przekornej) http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 12:41 am ]
A ta? http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

Karioka, przepraszam :P ale zupe³nie nie w moim stylu ten utwór, wolê inne :P :P Jako¶ nie przypad³a mi do gustu, wybacz. :D
A oprócz Bikera i Kruszynki s³ucha kto¶ Dire Straits? Genialny zespó³.
Albo z innej bajki, czy kto¶ s³ucha Kenny'ego G (chyba tak siê pisze :P) - znakomitego saksofonisty? Lub Boney Jamesa? Te¿ saksofonista, w dodatku kawa³ki ma genialne, do niektórych ¶piewa Al Jarreau. Poza tym kiedy¶ natrafi³am te¿ na zespó³ Tab Two(niestety, obecnie ju¿ nieistniej±cy...) pomieszanie hiphopu z tzw."acid" jazzem, te¿ super po³±czenie. Mog³abym tak wymieniaæ. W zasadzie s³ucham wszystkiego, co jest warto¶ciowe i wpada w ucho. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Październik 19, 2010, 15:54:11
Ja wszystko rozumiem (ró¿ne s± gusta), ale widzisz sama, jak dopingujemy "Mójnagerusia"!
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 19, 2010, 16:14:34
pinczerka....Kenny G gra rewelacyjnie....
 a ja bardzo lubiê Cohena.... strasznie mnie wycisza.... no i jedna z p³yt Krzysztofa Krawczyka" to, co w ¿yciu wa¿ne".. uwielbiam jego duet z Muñkiem i Janem Borysewiczem a ju¿ rozwala mnie piosenka "Deszcz"
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 19, 2010, 16:20:53
Cytat: "anitapa"
pinczerka....Kenny G gra rewelacyjnie....
 a ja bardzo lubiê Cohena.... strasznie mnie wycisza.... no i jedna z p³yt Krzysztofa Krawczyka" to, co w ¿yciu wa¿ne".. uwielbiam jego duet z Muñkiem i Janem Borysewiczem a ju¿ rozwala mnie piosenka "Deszcz"

Nareszcie kto¶, kto s³ucha Kenny'ego G!!! I zapomnia³am dodaæ o Cohenie, te¿ go bardzo, bardzo lubiê :) Masz racjê-wycisza niesamowicie! Ten g³os...teraz wieczorami bardzo, bardzo czêsto go s³ucham-tak przed snem albo jak czytam ksi±¿kê.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Październik 19, 2010, 21:45:11
a ja s³ucham sobie-EVA CASSIDY,STING i dla odmiany APOCALYPTICA I METALLICA te ostatnie to stare czasy.ostatnio znalaz³am na you tube filmik z mam talent i bra³ tam udzia³ Julian Smith-saksofonista rewelacja
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Październik 19, 2010, 22:47:15
To ja sobie s³ucham Fausto Papett,Jean Claude Borelly,Enya ,Okarina ,Era,Grechuta,Amstrong,,Bajor,Magda Femme te starsze jej piosenki,Stinga a najlepiej jak by³ w The Police,Eurythmics,Annie Lenox solo te¿ jest ¶wietna,Queen, Depeche Mode ,Wilki,Budka Suflera,Markowska i jej ojca z Perfektem. Mog³abym tak jescze d³ugo wymieniaæ ,bo dla mnie dzieñ bez muzyki to dzien stracony :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: jarek w Październik 19, 2010, 22:48:51
Mam zadanie dla fanów muzyki.Szukam nazwy zespo³u,byæ mo¿e rodzinny,kilka kobiet ???,w tym jedna niska czarnulka  :wink: solistka,graj±ca czasami na flecie???Nastêpna pulchniutka blondynka graj±ca na kontrabasie czy co¶ w tym stylu.Zespó³ skandynawski,irlandzki??? te rejony...Nie jest to kelly family.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Październik 20, 2010, 08:18:34
czy tu chodzi o THE CORRS??? :?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Październik 20, 2010, 10:50:52
To chyba nie jest The Corrs,tam nie wystêpuje murzynka.
Miedzy muzyk± irlandzk± a skandynawsk± jest spora ró¿nica, mo¿na prosiæ o u¶ci¶lenie zagadki lub wiêcej podpowiedzi . :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Październik 20, 2010, 16:50:48
anno ale czarnulka to nie musi byæ murzynka :P mo¿e ma czarne w³osy :roll: to w takim razie nie mam pojêcia.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: jarek w Październik 20, 2010, 20:51:54
Brawo,dziêkujê Pêkalinka,o ten zespó³ mi chodzi³o.To nie zagadka,tworzê album ulubionych zespo³ów itp i nie mog³em sobie przypomnieæ ani "wygooglowaæ"  :grin:  jego nazwy.@Anna 1968 potwierdza siê teza o my¶leniu damskim i mêskim  :D ,pisz±c czarnulka,mia³em na my¶li £ADN¡ brunetkê   :D  8)  :wink:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 20, 2010, 22:45:04
Szukaj±cym fajnej chilloutowej muzyki spoza mainstreamu polecam radio RAM online (http://www.radioram.pl/articles/index/68) oraz ich sk³adanki z serii RAM cafe, RAM chillout, etc.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Październik 21, 2010, 10:48:12
No tak a ja wypatrywa³am murzynki :oops: Po za tym  The Corrs ma w sk³adzie tez faceta.
A s³ucha kto¶ radia internetowego OpenFm?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Październik 24, 2010, 23:38:20
Polecam do samochodu:Zawsze jak jadê, to tego s³ucham - fajny klimacik, w sam raz do auta :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Październik 29, 2010, 19:48:46
A mo¿e co¶ takiego?Uwielbiam takie pomieszane style.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 04, 2010, 00:40:49


 8)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 08, 2010, 18:38:19
A to? Moim zdaniem tekst genialny. I gitarka tak super "chodzi"...mm...


Ehm, ten utwór do samochodu jest jeszcze do przes³uchania, wpada w ucho, ale Gosia Andrzejewicz? Przepraszam, ale wesz³am z ciekawo¶ci w link podany przez Nagera i my¶lê - a pos³ucham, chocia¿ Gosi Andrzejewicz nie lubiê. Ale tego nie da siê s³uchaæ... Taka moja opinia, mam nadziejê, ¿e nikogo nie urazi³am. Generalnie s³ucham tego, czego siê da, ogólnie wszystkie gatunki preferujê - no, oprócz techno, bo to wg mnie nie jest muzyka, nawet tañczyæ siê nie da. Pozdrawiam :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 09, 2010, 06:40:23
Nie podoba Ci siê ze wzglêdu na nazwisko? ;) To, ¿e kariera jej nie wysz³a, to nie znaczy, ¿e ka¿da piosenka jest do... wytarcia pupska :D

Je¿eli chodzi o Gosiê, to tylko i wy³±cznie ta piosenka w linku wy¿ej mi siê podoba.

By the way:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 09, 2010, 16:20:32
A sk±d Ci siê to wziê³o? Chcesz byæ na si³ê b³yskotliwy? Dlaczego mia³abym jej nie lubiæ w³a¶nie za nazwisko?  :shock:  Nie rozumiem... Otó¿ powiem Ci, ¿e nie, nie ze wzglêdu na nazwisko, ani na inne takie "duperele" - po prostu nie lubiê jej muzyki i tyle. Nawet tej piosenki, któr± poda³e¶. Zaznaczy³am, ¿e preferujê wiele gatunków muzyki, ale to nie znaczy, ¿e wszystkie piosenki mi siê podobaj±.
A w porz±dku, czasem tak jest, ¿e podoba siê jedna piosenka jakiego¶ wykonawcy, a reszta... no w³a¶nie, tak jak napisa³e¶ w pierwszej linijce, jest po prostu do ... hmm ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 09, 2010, 19:13:08
Cytat: "pinczerka"
A sk±d Ci siê to wziê³o? Chcesz byæ na si³ê b³yskotliwy? Dlaczego mia³abym jej nie lubiæ w³a¶nie za nazwisko?  :shock:

A co ma b³yskotliwo¶æ do tego, co napisa³em, bo nie rozumiem?
Cytat: "pinczerka"
 Nie rozumiem... Otó¿

Otó¿ jest tak, ¿e jak kolega mojego kolegi kole¿anki kolegi i wszyscy ¶wiêci nie lubi± Andrzejewicz, to ten kto¶, by nie byæ wy¶miany albo gorszy, idzie tez w tê stronê, nie wiedzieæ dlaczego.
To tak jak ma³olaty krzycz±: "chwdp, chwdp" a pytaj±c "dlaczego?", ich odpowied¼ brzmi: "Bo oni te¿ tak robi±" - mo¿e nie jest tak? Ludzie lubi± siê podporz±dkowywaæ innym, by nie czuæ siê gorszym, Ja taki na ca³e szczê¶cie nie jestem, bo mam swoje zdanie, o w³a¶nie! I rozumiem, ¿e nie lubisz Pani G.A
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 09, 2010, 19:37:17
O, w³a¶nie, i ¼le napisa³e¶. Gdzie ja napisa³am, ¿e jej nie lubiê? Nie znam jej na tyle, ¿eby tak mówiæ i pisaæ. Wyra¼nie napisa³am, ¿e nie przepadam za jej muzyk± - to taka ma³a ró¿nica ;)))
Aa, i sugerujesz, ¿e idê za "mas±"? Otó¿ nie, znowu siê mylisz. Po prostu nie s³ucham jej i tyle. Nie dlatego, ¿e kto¶ tego te¿ nie robi (nawet siê nie orientujê za bardzo, kto s³ucha, a kto nie s³ucha G.A). I szanujê czyje¶ gusta muzyczne, i mam swoje zdanie ;)) Tak jak wiêkszo¶æ napad³a mania na P.Coelho, to ja nie mam przekonania do jego ksi±¿ek, i wolê Gaardera. To taki przyk³ad.
A ¿e to jest temat o "³agodzeniu" to jako¶ nie mam specjalnej ochoty na jakie¶ przepychanki i z mojej strony temat Gosi Andrzejewicz jest zamkniêty ;))
------------------------------------
Nie wiem, czy pisa³am - s³ucha kto¶ Charliego Winstona? Np. Like a Hobo? Polecam :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Listopad 10, 2010, 20:01:48
ejjj Kochani co tu siê dzieje :shock: kurcze juz ca³a diabetica my¶la³a,¿e co¶ sie siêci,pada³y zdrobnienia -pinczu¶ i mójnagerek,a teraz?! oj robaczki,robaczki nu nu nu :!:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Lua w Listopad 10, 2010, 22:52:06
No w³a¶nie temat: muzyka ³agodzi obyczaje a tu jakie¶ sprzeczki. Nu, nu, nu ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 11, 2010, 00:30:12
¯adnych sprzeczek nie ma, zwyk³a dyskusja, tudzie¿ rozmowa z kipi±cym ze w¶ciek³o¶ci pinczkiem :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Listopad 11, 2010, 08:48:41
A ja w³a¶nie odpali³am sporn± piosenkê i uwa¿am, ¿e bardzo ³adna. Ale to tylko moje zdanie - ka¿dy ma prawo do swojego.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 11, 2010, 12:07:19


Us³ysza³em dzisiaj w radiu i podoba mi siê tekst :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 11, 2010, 14:31:23
Nie, co¶ Ty, dlaczego mia³abym byæ w¶ciek³a?  :?:
:P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 11, 2010, 16:04:16
Cytat: "pinczerka"
Nie, co¶ Ty, dlaczego mia³abym byæ w¶ciek³a?  :?:
:P

Wiem, ¿e nie jeste¶, bo mnie lubisz :D
ujeeeee!  :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 11, 2010, 17:07:48
noooo ... :oops:  z wzajemno¶ci± :PP
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Listopad 11, 2010, 21:34:20
Kto siê czubi ,ten siê lubi :D Jedni lubi± Chopina a inni Scootera i na tym to polega ,ze kazdy jest inny.

A ja s³ucham tego co mi sie rzuci na uszy :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Listopad 17, 2010, 22:42:57
ja dzisiaj tak:

Edit: nAGER
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 17, 2010, 22:56:44
Bardzo lubiê Elvisa, dlatego podoba mi siê Twoja propozycja :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Listopad 18, 2010, 14:19:15
Ale¿ On by³....mniam :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 18, 2010, 19:19:51
Mama mojej przyjació³ki uwielbia Elvisa, wiêc czasami jak jadê z nimi samochodem, to jestem "zmuszona" s³uchaæ. Ale czasami lubiê t± muzykê :)
A ja ostatnio znów wpad³am w klimaty reggae - tradycyjnie Bob Marley, ale te¿ np. Jamal :) Bardzo fajna muzyka do æwiczeñ albo do relaksacji.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 18, 2010, 23:00:20
Cytat: "pinczerka"
Bardzo fajna muzyka do æwiczeñ

Jak Jamala muzyka jest fajna do æwiczeñ, to chyba uprawiasz rzut m³otem, nie wspominaj±c o pchniêciu kul± :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Listopad 19, 2010, 09:36:47
têsknota za mê¿em :oops:
hmmm  na weekend bêdzie  :razz:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 19, 2010, 11:55:58
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
Bardzo fajna muzyka do æwiczeñ

Jak Jamala muzyka jest fajna do æwiczeñ, to chyba uprawiasz rzut m³otem, nie wspominaj±c o pchniêciu kul± :D

Nie, dlaczego tak my¶lisz? Zreszt± nie mam w domu warunków do takich æwiczeñ.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 19, 2010, 14:05:20
Cytat: "pinczerka"

Nie, dlaczego tak my¶lisz? Zreszt± nie mam w domu warunków do takich æwiczeñ.

³eeeejery, Pinczuchna, nie obra¿aj siê na mi¶ka :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 19, 2010, 16:33:26
Pêkalinka CHyliñsk± s³ucha moja Kaja :P bardzo lubi jej piosenki mimo swoich 7 lat........oczywi¶cie nie wszystkie..ale kilka :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 19, 2010, 16:39:06
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"

Nie, dlaczego tak my¶lisz? Zreszt± nie mam w domu warunków do takich æwiczeñ.

³eeeejery, Pinczuchna, nie obra¿aj siê na mi¶ka :D

A bo to jak ju¿ nie napisze siê bez emotikon, to znaczy, ¿e obra¿ona, co? :D
Nie obra¿am siê na mi¶ka, co Ty. Chocia¿ - chyba zacznê trenowaæ, szczególnie rzut m³otem. Przyda mi siê do czego¶ :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 19, 2010, 16:43:38
pinczerka ... to by³by rekord rzutu.... z Kudowy do Poznania :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 19, 2010, 18:59:30
A sk±d Wy takie pomys³y macie, ¿e Pinczulucheniutka chcia³aby rzucaæ akurat do Poznania, i mierzyæ w stronê Rynku £azarskiego :D?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Listopad 21, 2010, 20:42:10
Cytat: "pinczerka"
Chocia¿ - chyba zacznê trenowaæ, szczególnie rzut m³otem.

Cytat: "nAGER"
chcia³aby rzucaæ akurat do Poznania,

Jak to sie mówi ,,Trening czyni mistrza  :D
PINCZULUCHENIUTKA powalila mnie na kolana NAGERUTKU :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 21, 2010, 21:06:30
Anno, to ja a¿ sama siê dziwiê, ¿e tyle zdrobnieñ mo¿na wymy¶liæ. Co nowe, to mnie zaskakuje :D
Misiek, wiem przynajmniej, gdzie celowaæ: Rynek £azarski.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 22, 2010, 00:40:08
Cytat: "pinczerka"
Misiek, wiem przynajmniej, gdzie celowaæ: Rynek £azarski.

Zapisz sobie w notesie i trzymaj, bo kiedy¶ mo¿e siê przydaæ  :D

Oj  :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 22, 2010, 15:02:31
Mam do¶æ dobr± pamiêæ. :]
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 23, 2010, 01:21:14


 :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 04:09:40
Uwielbiam jego g³os!Jedyny artysta, którego wiêkszo¶æ piosenek mi siê podoba  :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 27, 2010, 10:41:06
Naprawdê bardzo fajne :)
A tego s³uchali¶cie? Genialne ...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 13:07:14
Tego to s³ucham po piêtna¶cie razy w pracy, gdy w³±czam radio :)

Fajna piosenka, ale co za du¿o to niezdrowo :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Listopad 27, 2010, 13:15:17
Cytat: "nAGER"
to nie zdrowo

Nie bêdê siê czepiaæ. :D A tak powa¿nie, to podoba mi siê. Poszukuje w necie piosenek do s³ów ks. Jana Twardowskiego.  Jak siê natkniecie, to pode¶lijcie linka.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 15:02:26
Spacja mi siê nie wcisnê³a, ale to ¿adne wyt³umaczenie, wiêc mój b³±d :)

http://www.twardowski.poezja.eu/opracowania_muzyczne.html - tutaj masz ich pe³no wraz z opisem :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Listopad 27, 2010, 15:12:46
Micha³, ja tylko ¿artowa³am.  :) Akurat te piosenki znalaz³am. Ale dziêkujê za odzew.  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 16:00:56
Cytat: "karioka"
Micha³, ja tylko ¿artowa³am.  :)

A czy Ja siê obrazi³em lub napisa³em co¶, co mog³oby na to wskazywaæ? :) Dziêkuje za poprawê, mój b³±d i tyle :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 27, 2010, 19:21:43
Cytat: "nAGER"
Tego to s³ucham po piêtna¶cie razy w pracy, gdy w³±czam radio :)

Fajna piosenka, ale co za du¿o to niezdrowo :)

Tê piosenkê odkry³am jakie¶ 2-3 tyg.temu przez kolegê. Bardzo mi siê spodobala. od wczoraj slucham jej na okraglo. :))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 20:14:18
Tylko tytu³ ¶rednio pasuj±cy do naszej sytuacji  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 27, 2010, 21:15:59
Cytat: "nAGER"
Tylko tytu³ ¶rednio pasuj±cy do naszej sytuacji  :D

A to czemu?
Pó¼na pora, nie kapujê ju¿ :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 21:25:10
Wonderful life - cudowne ¿ycie ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 27, 2010, 21:26:34
Przet³umaczyæ to akurat umiem :]
No ale przecie¿ zycie jest cudowne ;)) Wiêc czemu tytu³ ma nie pasowaæ? ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 27, 2010, 22:08:58
Bardziej odnosi³em siê do tego, ¿e my musimy walczyæ z cukrzyc± i ¿ycie nie jest takie kolorowe, jak to siê wydaje osobie, której nic nie dolega :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 28, 2010, 16:50:27
Poniek±d masz racjê. Mo¿na to tak nazwaæ - walka o poziomy. A tak naprawdê Ci, co nie maj± na co narzekaæ, narzekaj± najbardziej ;/
Ale jak siê zapomni na chwilê o cukrzycy to ¿ycie jest naprawdê wonderful :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 28, 2010, 17:38:12
Cytat: "pinczerka"
Ale jak siê zapomni na chwilê o cukrzycy to ¿ycie jest naprawdê wonderful :)

Ja ju¿ w ogóle nie my¶lê o cukrzycy - w sensie takim, ¿e nie rozpaczam i nie szukam winnych którzy podrzucili mi t± chorobê. Ona jest i bêdzie, dlatego trzeba walczyæ.

If you want wonderful life, look at me and touch my person :D

haha!
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 30, 2010, 17:27:50
Ale jednak tak ³atwo nie da siê zapomnieæ, przez pomiary, insulinê, itd. O to mi chodzi³o. Te¿ nie rozpaczam i nie szukam winnych, bo nie têdy droga.

[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 5:28 pm ]
Cytat: "nAGER"

If you want wonderful life, look at me and touch my person :D

haha!

:DDDD
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 30, 2010, 18:36:40
pinczupumba, co Ciê tak rozbawi³o? :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 30, 2010, 19:46:33
Twój angielski! ;) Je¶li uda³o mi siê dobrze to przet³umaczyæ :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 01, 2010, 12:12:45
Na pewno! Bo kogo jak kogo, ale ¿onê muszê mieæ zdoln± :D

CRAP CRAP CRAP!  :roll:

Wiesz co¶ o tym? :D  :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 02, 2010, 01:53:27
Kilka dni temu jak by³em na baletach, to spodoba³a mi siê ta "nuteczka" - bardziej m³odzie¿owa, do tañczenia i machania ty³eczkiem  :oops:

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 02, 2010, 18:30:51
Cytat: "nAGER"
Na pewno! Bo kogo jak kogo, ale ¿onê muszê mieæ zdoln± :D

CRAP CRAP CRAP!  :roll:

Wiesz co¶ o tym? :D  :oops:

Czy wiem co¶ o tym? Aaa, co¶ tam przeb±kiwano :DDD
a Ty? ;))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 08, 2010, 13:54:45
Ja te¿ co¶ s³ysza³em ;)

Dzieci drogie. Piszê od kole¿anki ze szpitala i niestety zostaje do pi±tku, bo muszê dokoñczyæ szkolenia, które zacz±³em.

Kolejna informacja jest taka, ¿e znalaz³em czas, by od Stycznia zacz±æ Studium Medyczne - dwuletnie, na kierunku "Ratownictwo medyczne", czyli bêdê pomocnikiem lekarza w karetce pogotowia - mam nadzieje, ¿e siê uda ;)
W tym wszystkim pomog³ mi kolega, który jest pielegniarzem na oddziale. Bêdê je¼dzi³ na weekendy do Czarnkowa, ale dam radê - wierzê w to :)

POZDRAWIAM WSZYSTKICH I DZIÊKUJÊ ZA WSPARCIE :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 08, 2010, 14:09:24
nAGER bombowa informacja. trzymamy kciuki
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 08, 2010, 15:09:15
Cytuj
Dzieci drogie. Piszê od kole¿anki ze szpitala


Staruszku drogi... :D  A gdzie ci sêdziwi mê¿czy¼ni, których siê tak obawia³e¶???  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 08, 2010, 15:11:14
Karioka...uprzedzi³a¶ mnie :D a mia³am  napisaæ, ¿e jednak nie trafi³e¶ do grona dziadków ;)
Na mecz nie pójdziesz!!! :( :(
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 08, 2010, 15:52:31
Cytuj
Na mecz nie pójdziesz!!!

Co za stanowczo¶æ! :D
I jak siê okazuje, Micha³ pojecha³ do szpitala, coby pobieraæ nauki. "Dziwny jest ten ¶wiat"... :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Grudzień 08, 2010, 17:50:40
Micha³ trzymam kciuki...napewno dasz radê uwa¿am, ¿e super decyzja!
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Lua w Grudzień 08, 2010, 20:26:53
My¶lê, ¿e bêdziesz odpowiednim cz³owiekiem na odpowiednim miejscu :!:  :D  Trzymam kciuki za wytrwa³o¶æ :!:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 09, 2010, 09:05:34
Dziêki, dziêki :)

Jutro wychodzê, a dzisiaj w nocy ogl±dam boks (o 4:00 walczy mój idol - Adamek). Niestety o 20 moja ekipa ma mecz, a mnie nie bêdzie, ale... zdrowie wa¿niejsze :)

trzymajta siê!

P.S Dziadków nie ma, m³oda elita :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Agata w Grudzień 09, 2010, 13:47:33
nAGER, gratulacje. Du¿o wytrwa³o¶ci i samych trafnych wyborów.... :grin:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 09, 2010, 16:31:39
Micha³, dziêki za pomoc, ¿yjemy... ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 10, 2010, 14:53:48
Wszystko napisalem Ci w sms'ie, i mam nadzieje, ¿e to zalatwisz.
Pisze bez polskich liter, poniewaz mam remont w domu i sie spiesze - tatus przegania. Zaraz wyruszam pojazdzic na nartach :)

Wieczorem juz bede "na stale" :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 10, 2010, 16:55:07
Cytat: "nAGER"
mam nadzieje, ¿e to zalatwisz

Nie za³atwiê!!! :evil: To psi obowi±zek rodziców, ¿e tak siê wyra¿ê. Nie bêd± mnie rodzice uczyli wymiany ampu³ek. To ma umieæ cukiereczek. Koniec tego dobrego.  :evil:

[ Dodano: Pi± Gru 10, 2010 5:13 pm ]
Cytat: "nAGER"
Zaraz wyruszam pojazdzic na nartach

 :evil: Oszala³, po szpitalu... Mi³ej zabawy i dobrych cukrów  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 10, 2010, 18:34:13
Jaka agresja  :shock:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 10, 2010, 19:24:11
Nie agresja. Tym razem po raz pierwszy wyst±pi³am do rodziców z MOIMI oczekiwaniami.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 11, 2010, 12:47:04
Aaa, widzê, ¿e da³a¶ upust swoim nerwom, ¿alom i w¶ciek³o¶ci. Nie dziwiê siê. Widocznie tego potrzebowa³a¶. My¶lê, ¿e w pewnym momencie by³a¶ za dobra - i rodzice to wykorzystali, zapominaj±c, ¿e nie mo¿esz podj±æ siê wszystkich dzia³añ zwi±zanych z chorob± dziecka. To mo¿e niech teraz oni siê podporz±dkuj± do TWOICH OCZEKIWAÑ i MO¯LIWO¦CI, a nie na odwrót?
Ja rozumiem Twoj± chêæ pomocy, dzia³ania i takie tam - ale mo¿e w niektórych sytuacjach przystopuj troszkê? :) Wszak masz nie tylko cukrzyka na g³owie, ale kupê innych dzieciaków, w tym nie wszystkich zdrowych i musisz to wszystko utrzymaæ w ryzach. Nie twierdzê, ¿e nie mo¿esz nauczyæ siê tych wszystkich zawi³o¶ci cukrzycowych (bo tak nie jest), ale nam, ¿yj±cym z t± chorob± na co dzieñ jest zawsze troszkê ³atwiej to wszystko ogarn±æ, tym bardziej, ¿e Ciebie trzymaj± na wodzy przepisy i nawet jakby¶ chcia³a podaæ insulinê czy jaki¶ lek, trzeba liczyæ siê z konsekwencjami.
Mam nadziejê, ¿e jako¶ ta sprawa siê rozwi±¿ê.
Tutaj ka¿dy rodzic bi³by siê o takiego nauczyciela jak Ty, a tamci chyba siê przyzwyczaili do tego dobrego. Musisz im pokazaæ, ¿e ka¿dy ma swoje granice wytrzyma³o¶ci, które Ty chyba w tamtej sytuacji przekroczy³a¶.
Pozdrawiam i trzymaj siê karioko :)))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 11, 2010, 13:20:16
Pinczerka, z³apa³am oddech... :)
A wracaj±c do muzyki... totalnie brakuje wymiany Twoich pogl±dów z Micha³em. Mo¿e te sms-y przerzucajcie trochê na forum? :D Zamar³y dyskusje muzyczne... ;)  ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 11, 2010, 14:08:22
Cytat: "karioka"
Mo¿e te sms-y przerzucajcie trochê na forum? :D

S± zbyt osobiste, by je ujawniaæ, prawda Kochanie? :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 11, 2010, 14:24:37
Ja ci±gle o muzyce... :D  Nie przekrêcaj... :D

[ Dodano: Sob Gru 11, 2010 2:25 pm ]
Cytat: "nAGER"
prawda Kochanie
:shock:
A ja ci±gle o muzyce... :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 11, 2010, 14:35:08
Cytat: "nAGER"
Cytat: "karioka"
Mo¿e te sms-y przerzucajcie trochê na forum? :D

S± zbyt osobiste, by je ujawniaæ, prawda Kochanie? :D

haha :D
 :oops:
Wracaj±c do dyskusji muzycznych, których Karioka nie mo¿e siê doczekaæ :P , mam bardzo fajn± pozycjê (ekhem - MUZYCZN¡) , która na pewno u³agodzi wszystkie obyczaje.
http://jurekztexasu.wrzuta.pl/film/3Vw08FyViLI/eagles_-_hotel_california_live
S³ysza³ kto¶ mo¿e? :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 11, 2010, 17:20:39
Cytat: "pinczerka"
mam bardzo fajn± pozycjê (ekhem - MUZYCZN¡)

Rzeczywi¶cie, fajna ta pozycja... muzyczna :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 11, 2010, 19:37:39
Mnie te¿ odpowiada... ekhm :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 11, 2010, 20:32:43
Cytat: "nAGER"
Mnie te¿ odpowiada... ekhm :D

O, proszê, co¶ nowego :] :D
tzn.utwór Ci siê podoba, czy tak? ;P

[ Dodano: Sob Gru 11, 2010 8:33 pm ]
Cytat: "karioka"
Mo¿e te sms-y przerzucajcie trochê na forum? :D

No nie wiem...mo¿e lepiej nie? :P Haha. :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 11, 2010, 20:42:41
Pinczerka, ja ci±gle o muzyce  :D . Tak zamilkli¶cie na ten temat, ¿e podejrzewa³am o wymianê "my¶li muzycznych" inna drog±. Mój ulubiony temat powróci³.
Cytat: "pinczerka"
Mnie te¿ odpowiada

A to ewenement.  :D

[ Dodano: Sob Gru 11, 2010 8:43 pm ]
Cytat by³ Micha³a...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 11, 2010, 23:58:35
Cytat: "pinczerniaczek"

tzn.utwór Ci siê podoba, czy tak? ;P

Nie, pozycja :D

Cytat: "pinczerniaczek"

No nie wiem...mo¿e lepiej nie? :P Haha. :D

Mo¿e lepiej nie... :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 12, 2010, 09:31:57
I wszystko wróci³o do normy  :D Humoru nie brakuje, a riposta Pinczerki mo¿e byæ nader ciekawa.  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 12, 2010, 19:08:35
Riposta pinczerki nie bêdzie ani twórcza ani interesuj±ca :D :D
Zgadzam siê z Kariok±, ¿e wszystko wróci³o do normy - humor te¿ :D a zapewne k³óciæ siê te¿ bêdziemy. Na razie Misiaczkowi podobaj± siê utwory (tak, tak UTWORY) , które wrzucam, tak¿e bardzo fajnie. Muszê zapisaæ w notesie wszystkie zdrobnienia od "Pinczerki", bo ciekawie brzmi±. Hmmm, Nager, mo¿e teraz Ty co¶ zaproponujesz? Z muzyki, rzecz jasna. :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 12, 2010, 19:29:15
:D  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 12, 2010, 19:30:06
Z mocniejszych rytmów - "Samotny dzieñ" :)

System of a Down - "Lonely day"Cytat: "pinczepek"
Nager, mo¿e teraz Ty co¶ zaproponujesz?

Proszê Ciê, nie tutaj... :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 12, 2010, 19:31:40
:D  :D  :D
Coraz lepsza ta muzyka.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 12, 2010, 19:39:33
Cytat: "nAGER"

Cytat: "pinczepek"
Nager, mo¿e teraz Ty co¶ zaproponujesz?

Proszê Ciê, nie tutaj... :D

A dlaczego nie tutaj? Hmm, nie wiem o co chodzi...bo ja jak Karioka - ci±gle o muzyce  :P  :P
to te¿ fajne, takie bardziej w stylu "rap"...
A system of a down s³ysza³e¶ "violent pornography"?


Jak by³am ma³a, moja siostra mnie tym zespo³em "katowa³a". Teraz czasami pos³ucham parê utworków. Zaraz w³±czam "Samotny dzieñ". ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 12, 2010, 21:23:20
Cytat: "pinczerka"
Jak by³am ma³a

No bo teraz jeste¶ du¿a jak Bed¿amin s³oñ tr±balski :D

Co do SOAD - wiêkszo¶æ utworów s³ysza³em :)

A tutaj co¶ piêknego, spokojnego...

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 13, 2010, 17:55:52
Odwala³am ¶nieg do rock end rolla, ale tu linka nie umieszczê... :)

[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 5:56 pm ]
Zamilk³a dobra muzyka...  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 13, 2010, 17:58:57
Cytat: "karioka"
Zamilk³a dobra muzyka...  :D

Pinczybuba struny wymienia  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 13, 2010, 18:15:23
Cytat: "nAGER"
A tutaj co¶ piêknego, spokojnego...

Masz racjê. I romantycznego...  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 13, 2010, 18:23:57
Cytat: "nAGER"
Cytat: "karioka"
Zamilk³a dobra muzyka...  :D

Pinczybuba struny wymienia  :D

niee, pinczerka uczy siê historii   :|  :|  
wesz³am na stronê uniwersytetu wroc³awskiego i jestem za³amana rekrutacj±..  :( buu...
jak mo¿e byæ 18,6 cz³owieka? :D haha.

[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 6:25 pm ]
Cytat: "nAGER"

A tutaj co¶ piêknego, spokojnego...


Tak, bardzo piêkny utwór. W³a¶nie go s³ucham. Dobrze wspó³gra z Mieszkiem I...

[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 6:25 pm ]
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
Jak by³am ma³a

No bo teraz jeste¶ du¿a jak Bed¿amin s³oñ tr±balski :D

Wiedzia³am, ¿e siê tego czepisz :D :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 13, 2010, 18:28:23
Pinczerka, o ile to nie tajemnica, to na co siê wybierasz? Na historiê??
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 13, 2010, 20:04:29
Cytat: "akrezcnip"

Wiedzia³am, ¿e siê tego czepisz :D :P


Trzeba by³o reagowaæ... ma³a :D

hahaha, pad³em :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 13, 2010, 21:30:02
Cytat: "karioka"
Pinczerka, o ile to nie tajemnica, to na co siê wybierasz? Na historiê??

Nie chcê zapeszaæ :P
Na historii chybabtym umar³a... i na filologii polskiej te¿ :D z nudów...tak mi siê wydaje...
co¶ w kierunku dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna...

[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 9:31 pm ]
Cytat: "nAGER"
Cytat: "akrezcnip"

Wiedzia³am, ¿e siê tego czepisz :D :P


Trzeba by³o reagowaæ... ma³a :D

hahaha, pad³em :D

na co reagowaæ? :P
pfff...dlaczego siê ¶miejesz?...
:DD
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 13, 2010, 21:54:12
Cytat: "pinalbin"
na co reagowaæ? :P

Jak wiedzia³a¶, ¿e siê uczepie napisanego przez Ciebie zdania "Jak by³am ma³a", trzeba by³o edytowaæ i zmieniæ sens :D
Cytat: "pinalbin"
pfff...dlaczego siê ¶miejesz?...
:DD

Och, Kochanie...
na pewno nie z Ciebie :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 13, 2010, 22:58:14
:D

[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 8:47 pm ]
:shock: Cisza...., muzyka nie gra...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 14, 2010, 21:03:07
Karioka, w³a¶nie mia³am co¶ wrzuciæ :P Ajajaj, jaka¶ Ty niecierpliwa.
Pewnie wiêkszo¶æ zna, ale co tam...
Sting - Fragile :)

[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 9:03 pm ]
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinalbin"
pfff...dlaczego siê ¶miejesz?...
:DD

Och, Kochanie...
na pewno nie z Ciebie :P

No i masz szczê¶cie.
:P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 14, 2010, 21:06:36
Cytat: "pinkuminku"
No i masz szczê¶cie.
:P

uuu, powia³o groz±... nie rób mi krzywdy  :sad:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 14, 2010, 21:07:15
Pinczerka, muszê byæ na topie... z m³odzie¿± te¿ pracujê. :D Wkrótce bale noworoczne i dyskoteki. A poza linkami... muzyka ogromnie ciekawa...  :D  :D

[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 9:29 pm ]
Pinczerka, piêkna, ale smutna...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 15, 2010, 15:28:30
Cytat: "karioka"
muzyka ogromnie ciekawa...  :D  :D

cieszê siê, ¿e Ci siê podoba. :) :D

[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 3:29 pm ]
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinkuminku"
No i masz szczê¶cie.
:P

uuu, powia³o groz±... nie rób mi krzywdy  :sad:

nie mam zamiaru... :P
nie p³acz ju¿ ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 15, 2010, 18:05:26
Cytat: "pinleczek"

nie mam zamiaru... :P

Wiem, bo wolisz mnie... po prostu ukochaæ :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 15, 2010, 19:17:04
Cytat: "nAGER"
po prostu ukochaæ

 No dobra, a gdzie link do tego???  :D  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 15, 2010, 19:22:27
Cytat: "karioka"
No dobra, a gdzie link do tego???  :D  :D


http://pinczusukochamisia.pl

tylko nie wiem, czy nie zmienili serwera :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 15, 2010, 19:26:32
Oops! This page appears broken. :sad:

[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 7:27 pm ]
DNS Error - Server cannot be found.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 15, 2010, 19:33:32
no w³a¶nie mi te¿ nie dzia³a :((
jeste¶ pewien, ¿e adres dobry? a nie powinno byæ na odwrót? :P
to jest fajne: dla tych co lubi± reagge pomieszane z rapem ;))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 15, 2010, 19:37:55
Cytat: "pinczerka"
a nie powinno byæ na odwrót?

Jak dla mnie to na jedno wychodzi, ale na odwrót to link te¿ siê nie otwiera... :D  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 15, 2010, 20:05:36
W tym przypadku musi byæ tak jak napisa³em, bo Ja jestem potulny jak mi¶ koala - przecie¿ wiecie, h±±± :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 15, 2010, 20:37:53
Cytat: "nAGER"
Ja

pfff...  :twisted:

[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 8:38 pm ]
Cytat: "nAGER"
jestem potulny jak mi¶ koala - przecie¿ wiecie, h±±± :D

taaa... ;)
muzyka ucich³a... ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 15, 2010, 20:42:45
Cytat: "pimpulek"
muzyka ucich³a... ;)

¦miesz twierdziæ, ¿e taki nie jestem? :(
Znalaz³em gdzie¶ w Internecie moje zdjêcie sprzed kilku miesiêcy :D

(http://mobini.pl/upload/files/129/526/195/689/927/402_cuddly_koala.jpg)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Grudzień 16, 2010, 21:16:10
A ja jestem zakochana :oops:  wpad³am po uszy! wstyd mi bo jak pensjonarka siê zakocha³am i rozwa¿am przeprowadzkê na Sl±sk... :razz:
 Odkry³am ich ju¿ do¶c dawno i muszê powiedziec ¿e to cudowna odmiana od ch³amu i wszechobecnego "celebrycenia" ...odp³ywam za ka¿dym razem...niemo¿liwie na mnie dzia³a ta kapela  :582:  


Ciekawe czy Pinczerce siê spodoba?  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 17, 2010, 13:08:31
Spodoba³o siê :) Bardzo fajna muzyka. Nie dziwiê siê, ¿e jeste¶ zakochana... ;)

[ Dodano: Pi± Gru 17, 2010 1:09 pm ]
A na jaki ¦l±sk? Bo na Dolnym ³adniej... :P
Nager, podobieñstwo zaskakuj±ce :D :D :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 17, 2010, 15:49:14
Cytat: "pinczirinczi"
Nager, podobieñstwo zaskakuj±ce :D :D :P

Dziêkujê, aczkolwiek Twoje zdjêcie te¿ mi siê uda³o wy³apaæ...

(http://ibihz.wp.ap.siedlce.pl/images/prosie.jpeg)

:D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Grudzień 17, 2010, 17:16:14
Pansa, normalnie kobieto musimy siê kiedy¶ spotkaæ.
JA KOCHAM D¯EM!!!
Wprawdzie glany i zaaad³ugie swetry zdjê³am 100 lat temu, ale taka muza to moja muza :D
Ch³opak normalnie g³os po ojcu odziedziczy³......
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 17, 2010, 17:57:40
Te¿ lubiê  ten zespó³  :)
Droga m³odzie¿y (Micha³ i Pinczerka), je¶li natkniecie siê na jak±¶ ³adn± piosenkê po francusku lub w³osku to wrzuæcie link. W wersjach angielskich mogê odnie¶æ siê tylko do melodii, s³ów nie kumam (nie uczy³am siê tego jêzyka).
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 17, 2010, 18:06:56


:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 17, 2010, 18:16:10
:D Nie do¶æ, ¿e rozgryz³ mój telefon zastrze¿ony, to jeszcze moje gusta  :shock:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 17, 2010, 18:17:09
Cytat: "karioka"
Te¿ lubiê  ten zespó³  :)
Droga m³odzie¿y (Micha³ i Pinczerka), je¶li natkniecie siê na jak±¶ ³adn± piosenkê po francusku lub w³osku to wrzuæcie link. W wersjach angielskich mogê odnie¶æ siê tylko do melodii, s³ów nie kumam (nie uczy³am siê tego jêzyka).

Nie gadaj, ¿e umiesz w³oski i francuski? Zazdroszczê! :)
Ja w³a¶nie postanowi³am uczyæ siê hiszpañskiego ;) Bardzo podoba mi siê ten jêzyk i jest nawet podobny do polskiego.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 17, 2010, 18:21:45
karioka, kiedy¶ jak dostawa³em dziwne telefony z zastrze¿onego numeru, to dziêki symbianowi w prywatnej komórce doszed³em, kto sobie ten numer zastrzega :)

Ja zdawa³em Maturê z angielskiego i francuskiego, z czego jestem dumny :)
Do dzisiaj swobodnie operujê tymi jêzykami, a uczê siê jeszcze holenderskiego :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 17, 2010, 18:23:38
Pinczerka, to dawne czasy..., ale z pomoc± s³owników jako¶ sobie radzê.  :) Lepiej z francuskim. Lata temu startowa³am na filologie rosyjska i po dzi¶ dzieñ ¿a³uje, ¿e nie na francusk±. Brak³o mi 1 pkt. No i tym sposobem z przypadku zosta³am tym, kim teraz jestem, a chcia³am byæ t³umaczem..

[ Dodano: Pi± Gru 17, 2010 6:32 pm ]
Micha³, nic siê nie uczê, no bo ile mo¿na chodziæ do szko³y...  :D A przed Tob± ca³a wieczno¶æ.
M³odzie¿y, a gdzie te linki do Waszej muzyki??
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 17, 2010, 18:35:19
Moja przyjació³ka uczy siê francuskiego. Moim zdaniem, te¿ fajny jêzyk.
Ale hiszpañski strasznie mi siê spodoba³. Poza tym mam kole¿ankê w klasie z Argentyny, wiêc mo¿e ³atwiej pój¶æ nauka. Poza tym czyta³am, ¿e hiszpañski jest najprostszym jêzykiem na ¶wiecie...
Byæ t³umaczem siê op³aca... Wychowawczyni opowiada³a nam o dziewczynie z naszego liceum, która przez dwa lata uczy³a siê japoñskiego. A teraz za jedn± stronê przet³umaczon± bierze 300z³...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 17, 2010, 18:58:21
Cytat: "pinczerka"
A teraz za jedn± stronê przet³umaczon± bierze 300z³...

Rzuæ hiszpañski i naucz siê gotowaæ, bêdê p³aci³ wiêcej :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Grudzień 17, 2010, 19:12:53
Cytat: "EVITA"
Pansa, normalnie kobieto musimy siê kiedy¶ spotkaæ.
JA KOCHAM D¯EM!!!


Najchêtniej na koncercie Cree co?  :D ...ach ja te¿ kocham! jak wpadnê w "D¿emowy" nastrój to mój ma³¿ mówi "to co, teraz pewnie Whisky by¶ siê napi³a?"  :lol:
A Bastek to zbawienie dla wielu d¿emowców i dosta³ od ojca piêkne dziedzictwo i co najwa¿niejsze nie zdewaluowa³ go...to co Ewa polujemy na koncert Cree gdzie¶ w pó³ drogi miêdzy Szczecinem a Warszaw±? 8)
 
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 17, 2010, 19:18:55
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
A teraz za jedn± stronê przet³umaczon± bierze 300z³...

Rzuæ hiszpañski i naucz siê gotowaæ, bêdê p³aci³ wiêcej :D

A sk±d wiesz, ¿e nie umiem gotowaæ? :P :P
pff, wolê ju¿ t³umaczyæ z japoñskiego na polski i odwrotnie.
:D
----
Me gusta tocar la guitarra. No patrzcie jaki piêkny jêzyk... Tylko ¿e w Internecie trochê sprzeczno¶ci znajdujê i nie wiem jakiej stronie ufaæ...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Grudzień 17, 2010, 19:49:55
Eliza polujemy!!!
Bêdê :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 17, 2010, 22:33:27
Cytat: "pinczerka"
pff, wolê ju¿ t³umaczyæ z japoñskiego na polski i odwrotnie.
:D


My¶la³em, ¿e z francuskiego... haha :D

P.S Je prefere la langue francaise. L'espagnol est la feuilleton :) (Pisa³em bez znaczników, bo nie mam francuskiej klawiatury :D )
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Grudzień 19, 2010, 10:11:21
Tears in Heaven wykonane przez(na oko) 8letnich ch³opców wed³ug mnie bardzo dobre(nie odwo³ujê siê do wykonania z mam talent.....)

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 19, 2010, 10:44:53
Tylko pozazdro¶ciæ takiego g³osu.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 21, 2010, 23:13:25


"No Apology, No Apology
We will not back down, No Apology
We are not afraid, No Apology
Not a drop of doubt"

<3
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 22, 2010, 18:41:06
¦wietne, link na gg te¿.. :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 22, 2010, 21:29:29
Cytat: "kariobuczek"
link na gg te¿.. :D

¦ledzisz mnie? :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 22, 2010, 21:36:18
Tylko w dwóch sytuacjach skorzysta³am z Twojego gg. Ju¿ go usuwam, nie ¶ledzê, mam co robiæ ;) .

[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 10:18 am ]
Pinczerka, a masz jakie¶ piosenki do s³ów ksiêdza od biedronki???
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 26, 2010, 23:41:59
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 27, 2010, 09:33:26
Cytat: "karioka"

Pinczerka, a masz jakie¶ piosenki do s³ów ksiêdza od biedronki???

Ups...karioka, przepraszam, nie zauwa¿y³am Twojego posta. Przepraszam, ale do jakich s³ów jakiego ksiêdza i od jakiej biedronki?? :D :D Jako¶ nie rozumiem, sorki...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 27, 2010, 11:46:46
Pinczerka, poszukujê piosenek do s³ów (wierszy) ksiêdza Jana Twardowskiego.  :)  W innym temacie napisa³a¶, ¿e lubisz jego poezjê. A ksi±dz nazywany jest "ksiêdzem (lub Janem) od biedronki".  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 27, 2010, 15:42:15
Tak my¶la³am, ¿e chodzi Ci o ks.Twardowskiego, ale wola³am zapytaæ. Kiedy¶ czyta³am (wprawdzie nie do koñca) jego biografiê. Mo¿e gdzie¶ mi przemknê³o, ¿e go siê tak nazywa. Ks.Twardowskiego lubiê czytaæ, ale po prostu je¶li wpadnie mi jaki¶ wiersz, to czytam. Poezjê rzadko wypo¿yczam (czê¶ciej czytam prozê), ale kiedy¶ mama wygrzeba³a gdzie¶ tomik z poezj± ks.Twardowskiego. Parê wierszy przeczyta³am. Mia³ ¶wietny styl, taki niewymuszony. Muszê kiedy¶ bardziej wg³êbiæ siê w jego twórczo¶æ. Muzyki poszukam, ale nie obiecujê, ¿e znajdê. Ale zale¿y do jakich s³ów. :)
Proponujê ka¿demu Gaardera do poczytania. W³a¶nie koñczê "przepowiedniê d¿okera". :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 27, 2010, 23:51:35
Znowu nie wiem gdzie napisaæ...

Przed chwil± wróci³em do domu. Brat mia³ wypadek. Jecha³ swoim bmw 70km/h (tak mówili, ale znajac jego, to myslê, ¿e ponad 100 mia³), za nim kobieta zmienia³a pas i uderzy³a w jego bok, obróci³a go, kozio³kowa³, ma obie rêce i obie nogi po³amane, lezy w szpitalu. By³em na miejscu wypadku i pisze to, co mówi³a Policja. Bêdê rzadko siê pojawia³, teraz jade do szpitala. Jak nie urok to sraczka. Trzymajcie siê, pa.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Grudzień 28, 2010, 00:25:39
nAGER,  to Ci wspó³czujê  :sad:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Grudzień 28, 2010, 06:53:20
nager trzymam kciuki, bêdzie dobrze
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Grudzień 28, 2010, 08:45:11
Bêdzie dobrze Micha³, ja te¿ trzymam kciuki.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 28, 2010, 10:44:20
trzymaj siê... bêdzie dobrze
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Grudzień 28, 2010, 11:15:18
A ja nie wiem co napisaæ, bo w takich sytuacjach jakiekolwiek s³owa nie brzmi± tak, jak chcieliby¶my, aby brzmia³y... kurczê...nieszczê¶cie straszne. :( ale najlepsza wiadomo¶æ to taka, ¿e Twój brat ¿yje. Jak siê pojawisz, to daj znaæ, dobra?
trzymaj siê. Jak co¶, to na forum masz wsparcie.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Agata w Grudzień 28, 2010, 14:07:10
nAGER, bêdzie dobrze, tyle osób Ciê duchowo wspiera, czujesz?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Lua w Grudzień 28, 2010, 22:08:51
Trzymam kciuki za króciutk± rekonwalescencjê :!:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Grudzień 28, 2010, 22:29:02
Dziêkujê wszystkim za s³owa otuchy, naprawdê jest mi bardzo mi³o :)

Pani, która jecha³a Passatem Kombi przyzna³a siê, ¿e wypi³a wcze¶niej - na przyjêciu - dwie lampki wina, poniewa¿ by³a w delegacji i nie widzia³a siê z rodzin± w ¦wiêta  :roll:  

Brat ma rêce i nogi w gipsie, po³amane ¿ebra, wstrz±s mózgu i krwotoki z nosa. Le¿y pod³±czony do jakie¶ aparatury i kroplówek, dziêki czemu czêsto ¶pi i nie odczuwa a¿ tak du¿ego bólu.

Rozmawia³em z nim normalnie, niestety krótko, ale z tego co mówi³ on i policja, to jecha³ przepisowo.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Grudzień 28, 2010, 23:54:06
Trzymaj siê,Micha³!Tak,jak napisa³a Pinczerka-najwa¿niejsz,¿e Twój Brat ¿yje...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Grudzień 30, 2010, 23:02:19
mam nadzieje,¿e nikt po mnie nie pojedzie :D ale tak sobie spisujê  mojej córci cukry s³uchaj±c muzuki i tak natknê³am siê na takie wykonanie-dla mnie fajne
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Grudzień 30, 2010, 23:26:02
A mi siê to podoba http://jajuha.wrzuta.pl/audio/474viADO2Q0/nie-dzielni_-_moze_daleko_demo
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 03, 2011, 15:36:36
Ja ostatnio mam fazê na Myslovitz :P
D³ugo¶æ d¼wiêku samotno¶ci - dla mnie jeden z ich najlepszych utworów ;)

Micha³, jak Twój brat?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 03, 2011, 15:44:56
pinczerka ja te¿  bardzo j± lubiê
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Styczeń 04, 2011, 01:59:30
Cytat: "pinczerka"
Micha³, jak Twój brat?

Dziêki, wszystko wraca do normy. Pomimo gipsu ma laptopa i dzisiaj mi wys³a³ krówkê :)

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 04, 2011, 16:19:25
Fajna ta "krówka" :) Skoro humor ma dobry, to faktycznie z ka¿dym dniem musi byæ coraz lepiej :)

[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 6:02 pm ]
Mój ukochany Dire Straits w genialnym utworze:

A znacie taki zespó³ Tab Two? Polecam piosenkê "Let it Flow" i "Belle Affaire" -> http://aspider.wrzuta.pl/audio/52JawYM5H04/tab_two_-_belle_affaire
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Luty 14, 2011, 18:22:38
Pierwsza zdecydowanie bardziej mi siê podoba.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 14, 2011, 20:59:27
Tab Two... z 10 lat temu by³am na koncercie.... nawet wiêcej - Mata jeszcze nie by³o :D Najbardziej lubiê Think Thank.
A znacie Air?

Venus (http://www.youtube.com/watch?v=9SiIDDoN4lM&feature=related)
Alpha Beta Gaga (http://www.youtube.com/watch?v=au5sadJFSYk)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 17, 2011, 09:06:54
moja Kaja s³ucha miêdzy innymi  takiej muzyki
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Luty 18, 2011, 00:27:07
W³a¶nie sobie pos³ucha³am i bardzo fajnie wpada do ucha a i nogi same siê podrywaj± do tañca  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 21, 2011, 19:02:02
Cytat: "Mia"
Tab Two... z 10 lat temu by³am na koncercie.... nawet wiêcej - Mata jeszcze nie by³o :D Najbardziej lubiê Think Thank.
A znacie Air?
]

A gdzie by³ ten koncert? Podoba³o Ci siê? :)Z piosenek tego zespo³u (w internecie nie ma ich du¿o)najbardziej lubiê Let It Flow i Belle Affaire. Think Thank ju¿ mniej mi siê podoba, ale to nie znaczy, ¿e jest kiepski, po prostu nie wpada w ucho jak wymienione wy¿ej. :)
Podobno zespó³ siê rozpad³...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Luty 21, 2011, 21:10:38
Koncert by³ we Wroc³awiu, klub, zdaje siê, nazywa³ siê Kazamaty (? g³owy sobie nie dam uci±æ)
Podoba³o mi siê, a posz³am na koncert, bo ich zna³am, a co innego s³uchaæ p³yt i co innego zobaczyæ na ¿ywo :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Luty 21, 2011, 23:09:59
Jako, ¿e do Poznania zawita³ Armin van Buuren, nie mog³o mnie tam nie byæ.

Filmik z imprezy :)

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 22, 2011, 19:14:08
a ja sobie przypomnia³am Adama z Raz Dwa Trzy..... w tym samym czasie studiowali¶my i mieszkali¶my w tym samym akademiku


Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 06, 2011, 19:42:21
a ja dzisiaj by³am na koncercie z okazji Dnia Kobiet..... Jerzego Po³omskiego... s³uchajcie dawno nie by³am na takim koncercie..... on ma ju¿ swoje lata(78) ¶piewa³ na ¿ywo i przeplata³ wspomnieniami... oczywi¶cie porycza³am siê na Kodeksie

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 06, 2011, 21:23:39
Jerzy Po³omski jest ulubionym wykonawc± mojej mamy, a ja na jego wystêpie by³am wiele lat temu, ale pamiêtam ¿e bardzo uj±³ mnie za serce  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 07, 2011, 09:56:54
Becia ja posz³am na ten koncert tylko i wy³±cznie przez mamê.. chcia³am j± wyrwaæ z domu..... Po³omski znany by³ mi tylko z kilku piosenek TV i radiowych..... to nie mój typ muzyki..... ale przyznajê wzruszy³ mnie skromno¶ci± i wykonaniem piosenek....
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 08, 2011, 00:03:19
Nie jest to kawa³ek hip-hopowy, chocia¿ mo¿e siê tak wydawaæ.

Liver & Sylwia Grzeszczak - Czerñ i biel.

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 08, 2011, 17:04:21
Nager, fajnie czasami sobie pos³uchaæ czego¶ innego ;) bo z regu³y to s³ucham innych klimatów:)
a ja za tydzieñ jadê na koncert Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, mam nadziejê, ¿e znacie ten zespó³. Oni maj± zawsze ¶wietnie opracowane utwory dla partii gitarowych,ach...
pozdr.: :))
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Marzec 08, 2011, 17:31:28
A to s± moje klimaty: http://www.dailymotion.pl/video/x5rorm_republika-obejmij-mnie-czeczenio_music
A i ludzie z krêgu fanów Republiki s± mi bardzo bliscy. Dziêki nim Ania mia³a pierwsz± pompê i to w ci±gu 3 tygodni...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 16, 2011, 21:05:15
Ostatnio oglada³am bitwê na g³osy i tak mi zosta³o: cudny utwór :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 17, 2011, 12:53:54
W sumie znam jej kilka piosenek, ale ta jest wyj±tkowa.

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 17, 2011, 13:01:41
a ja s³ucham takich klimatów...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 23, 2011, 23:41:05
Nie wiem czy kto¶ jest fanem Eminema czy nie, ale ja zawsze szanowa³em jego muzykê i to, co robi. Ostatnimi czasy jako¶ ¶rednio mi siê podobaly jego utwory, ale ten jest po prostu epicki :)

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Agata w Marzec 25, 2011, 15:39:33
Trudno powiedzieæ,¿e jestem fank± Eminena ale lubiê go pos³uchaæ. A nauczy³ mnie tego mój ,nieco straszy od Ciebie nAGER , syn. A to na yuotube jest niez³e :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 25, 2011, 16:26:15
A to jest co¶, co móg³bym s³uchaæ godzinami... Bryan May.

Mia³em okazjê byæ na jego koncercie w Warszawie oraz Gijon (Hiszpania), co¶ piêknego...Móg³bym za nim je¼dziæ wszêdzie. <33
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 25, 2011, 19:19:52
Ja bardzo lubie s³uchaæ Eminema, w jego piosenkach a przede wszystkim g³osie jest jakas magia, która mnie powala, po prostu bardzo kubie jego piosenki  :D  Tego jeszcze nie s³ysza³am, dzieki Nager.


Brian May jest REWELACYJNY !!!!  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Lua w Marzec 25, 2011, 23:29:01
Cytat: "Becia"
Brian May jest REWELACYJNY !!!!
Zgadzam siê w 1000% :!:
Powiem szczerze, ¿e pierwszy raz "¶wiadomie" pos³ucha³am Eminema i chyba jeszcze siê nie starzejê :!:  :P   Podoba mi siê :D  Dziêki Nager. :D
Jaki¶ czas temu "odkry³am" Amy Winehouse i powiem, ¿e mnie oczarowa³a.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 26, 2011, 01:06:30
No to ja jestem inna chyba. Ja s³ucham jedynie disco polo i japoñskiego rocka b±d¼ OST z przeró¿nych anime. Choæ inne gatunki muzyczne równie¿ czasem pos³ucham. ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Marzec 26, 2011, 12:38:23
To pos³uchaj tego, co podsy³aj± w linkach. Mo¿e co¶ przypadnie Ci do gustu?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 26, 2011, 13:35:05
Ja te¿ lubiê s³uchaæ Eminema. Wiêkszo¶æ jego piosenek mi podpasowuje, poza tym uwa¿am tak jak Becia, ¿e ma dobry g³os i ¶wietnie rapuje :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 26, 2011, 22:08:07
Cytat: "gawor93"
japoñskiego rocka

Synowie sluchaja,wiec jakby posrednio  ..nawet mi sie podoba :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 26, 2011, 22:49:51
Cytat: "kruszynka"
Cytat: "gawor93"
japoñskiego rocka

Synowie sluchaja,wiec jakby posrednio  ..nawet mi sie podoba :D


Oj, chêtnie bym siê z nimi pozna³a :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Marzec 26, 2011, 23:14:52
Ja ze swej strony chcia³bym poleciæ 2 ballady(metalowe) mimo typu muzyki ma³o maj± wspólnego a dzwiêki s± do¶æ przyjemne ;)
DragonForce- Starfire i Trail of broken hearts tego samego zespo³u ;) Do tego jest sporo piosenek np. z orkiestrami ale to dodam potem jak wyszukam co¶ wartego pos³uchania:)  :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 26, 2011, 23:20:52
Cytat: "misiek1214"
Ja ze swej strony chcia³bym poleciæ 2 ballady(metalowe) mimo typu muzyki ma³o maj± wspólnego a dzwiêki s± do¶æ przyjemne ;)
DragonForce- Starfire i Trail of broken hearts tego samego zespo³u ;) Do tego jest sporo piosenek np. z orkiestrami ale to dodam potem jak wyszukam co¶ wartego pos³uchania:)  :P


DragonForce jest cudny <3 Ja uwielbiam ten kawa³ek - - Through the fire and flames. Zw³aszcza jeszcze ten kawa³ek zagraæ na Guitar Hero <3
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 27, 2011, 19:48:25
A tutaj cover piosenki za¶piewanej przez Celine Dion - I Surrender.

"List" wykona³a Edyta Górniak, teledysk w wersji HD ni¿ej - mnie zgiê³o, jak to przes³ucha³em - piêkne.

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 27, 2011, 19:59:28
no Edytka potrafi piêknie wygl±daæ i teledysk pe³en emocji.... super
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 27, 2011, 20:39:29
Jedna z piosenek Edyty, która zawsze u mnie wywo³uje ³zy. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 27, 2011, 21:13:23
Cytat: "gawor93"
Jedna z piosenek Edyty, która zawsze u mnie wywo³uje ³zy. :)


Nie ryyyycz :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Marzec 27, 2011, 21:19:56
Kasiu, poznaj naszego dowcipnisia.
Rzeczywi¶cie piêkny "List"
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 27, 2011, 21:25:32
Czasem trzeba pop³akaæ. ;)

Ja teraz na³ogowo s³ucham Haddaway - What is love. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 27, 2011, 21:58:36
Kasiu, karioka kocha ironiê :D

Piosenka fajna, ale bardziej kojarzy mi siê z tym filmikiem.:D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 27, 2011, 22:22:41
Taak, uwielbiam ten filmik :D
Jim Carrey tutaj odwala kawa³ dobrej roboty <3
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 28, 2011, 00:18:30
Odbiegaj±c od tematu. W Lubinie przy stadionie znajdowa³ siê bazar, a ja, ¿e jestem nie do ¿d¿arcia, musia³em podej¶æ i co¶ kupiæ :D Interes siê krêci, czy wykoptowali wszystkich stamt±d? :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Marzec 28, 2011, 11:31:28
Na to siê mówi nAGER "gie³da" :D Co sobotê od ok. 6 rano do ok. 14 jest mnóstwo stanowisk z ciuchami i innymi bajerami do kupienia i ju¿ tak z dobre kilka lat. ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Marzec 28, 2011, 21:57:43
oj tam, oj tam :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 30, 2011, 14:00:21
Dawno szuka³am tej piosenki, dopiero "Bitwa na g³osy" pomog³a mi j± znale¼æ. :) Cudowna.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 04, 2011, 22:02:13
Zakocha³em siê w tym. :oops:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Kwiecień 05, 2011, 07:53:27
Nager, super ta piosenka. Widzê, ¿e Pan ma duszê romantyczn±  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Kwiecień 05, 2011, 08:22:16
Z gatunku tych, które lubiê s³uchaæ.  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 05, 2011, 11:17:07
Cytat: "EVITA"
Nager, super ta piosenka. Widzê, ¿e Pan ma duszê romantyczn±  :)

I tak bywa... :)

Z takich romantycznych rzeczy mogê opisaæ po "krótce" zdarzenie, które zapamiêtam do koñca ¿ycia. Mam kole¿ankê na wózku inwalidzkim i wiem, ¿e uwielbia jêzyk francuski, gre na gitarzê i ¶piew. A ¿e ja nie mam g³osu, kiedy¶ uczy³em siê graæ na gitarzê i uczê siê jêzyka francuskiego, to po³±czy³em wszystkie atuty i ubytki i z okazji jej dwudziestych pierwszych urodzin zagra³em i za¶piewa³em w jêzyku francuskim przy ognisku, które sama zorganizowa³a. Oczywi¶cie, w naucê gry pomaga³ mi brat, ktory kilka lat gra na gitarze elektrycznej a resztê sam skleci³em :D Przygotowania trwa³y trzy miesi±ce, ale warto by³o - w dodatku, gdy kilka dni przed dowiedzia³em siê, ¿e w ogrodzie robi ognisko i bêdzie duuu¿o osób :)

Jej ³ez nie zapomne nigdy - ale uwielbiam robiæ takie rzeczy :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Kwiecień 05, 2011, 13:11:45
To wspania³e akurat ja chyba jestem romantyczk± bo mam wiele utworów Andrei w³a¶nie takich jak s³ucham mówiê wam mam gêsi± skórkê a zw³aszczahttp://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo&feature=list_related&playnext=1&list=MLGxdCwVVULXepe1ZdFrZh3n4N4HEqtGEs takie i s³uchane bardzo g³o¶no
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 05, 2011, 13:14:47
nAGER, a¿ mi siê cieplej robi na sercu, jak przeczyta³am Twój post.
Szkoda, ¿e romantycy to powoli wymieraj±cy gatunek... sama jeszcze do nich nale¿ê. Robiê drobne gesty, ale póki co ciesz±. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 05, 2011, 16:57:47
Ja tam wiem, ¿e nAGER to romantyczna dusza :P tylko tak siê maskuje :P a tak na serio, macie racjê, ma³o jest ludzi z tak± dusz± - tak, tak, napiszecie, ¿e s³odzê, ale wcale tak nie jest. Utwór naprawdê ³adny i wykonany tak profesjonalnie.Z takich romantycznych to s³ucham Kenny'ego G - ach, ten jego saksofon... mhm... czy kto¶ z naszych forumowiczów mo¿e ukrywa z tym, ¿e umie graæ na takim cudnym instrumencie? :) :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 05, 2011, 17:11:08
pinczonaldo, nikt siê nie maskujê, to widaæ go³ym okiem :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Ika w Kwiecień 05, 2011, 17:51:56
Cytat: "pinczerka"
kto¶ z naszych forumowiczów mo¿e ukrywa z tym, ¿e umie graæ na takim cudnym instrumencie? :) :P

ja w czasach licealnych gra³am na saksie tenorowym w orkiestrze dêtej
ale pewnie chodzi³o ci o jakiego¶ przystojniaka wygrywaj±cego ckliwe kawa³ki  :D  :D  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Kwiecień 05, 2011, 19:32:00
Ika a czy ta orkiestra dêta nie by³a w ekonomiku :?:  Bo je¶li tak  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Ika w Kwiecień 05, 2011, 20:30:31
oczywi¶cie ¿e w ekonomiku  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Kwiecień 06, 2011, 09:10:10
Hihi to witaj kole¿anko ze szkolnych murów  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Kwiecień 06, 2011, 11:29:38
Jaki ten ¶wiat ma³y co? :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 06, 2011, 18:51:35
Na ostatniej imprezie baaardzo dobrze siê przy tym bawi³em.

HIT KWIETNIA :D!

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 06, 2011, 22:20:01


Oj ja bym chcia³a polecieæ do Japonii i byæ na takim koncercie. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Juras w Kwiecień 07, 2011, 08:31:51
Cytat: "gawor93"
Oj ja bym chcia³a polecieæ do Japonii i byæ na takim koncercie.

Oryginalny koncert. A nie boisz siê o trzêsienia ziemi? Chyba nie dobry moment na wycieczki...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 08:43:10
Cytat: "Juras"
Cytat: "gawor93"
Oj ja bym chcia³a polecieæ do Japonii i byæ na takim koncercie.

Oryginalny koncert. A nie boisz siê o trzêsienia ziemi? Chyba nie dobry moment na wycieczki...


Gawor, lecisz teraz do Japonii? Faktycznie niedobry moment...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 07, 2011, 09:37:01
Nie, nie lecê tam i chyba nigdy nie polecê. To by³oby marzenie tam polecieæ, ale zbyt kosztowne jak na dzisiaj.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Juras w Kwiecień 07, 2011, 09:49:24
Cytat: "gawor93"
Nie, nie lecê tam i chyba nigdy nie polecê. To by³oby marzenie tam polecieæ, ale zbyt kosztowne jak na dzisiaj.

Marzenia trzeba spe³niaæ :) tego Ci ¿yczê :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 07, 2011, 14:32:43
Koszt samolotu do Tokio w obie strony w 2007 wyniós³ mnie ok. 2000z³ + za tygodniowy pobyt kolejne 2500z³ = 4500z³ za lot w obie strony, miejsce pobytu (hotel) oraz ró¿ne atrakcje. 4500zl to nie jest a¿ tak du¿o, ¿eby nie mozna by³o uzbieraæ. Bêdziesz systematycznie odk³adaæ po 500z³ z wyp³aty i w 9 miesiêcy masz uzbierane pieni±¿ki na to,  by spe³niæ swoje marzenia :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 14:35:08
To nie jest takie proste, niestety :( Zale¿y kto ile zarabia i jakie ma wydatki...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 07, 2011, 15:07:44
Cytat: "bunia"
To nie jest takie proste, niestety :( Zale¿y kto ile zarabia i jakie ma wydatki...
Oczywi¶cie, ¿e wszystko zale¿y od zarobków. Chodzi mi o to, ¿e 4500z³ to nie jest a¿ tak bardzo wygórowan± kwota, by nie mo¿na by³o spe³niæ swojego marzenia, jakim jest pobyt w Japonii.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 15:12:25
W sumie nie jest, to tylko pó³ metra kwadratowego mieszkania... (wiem, wiem, zale¿y w jakim zak±tku Polski, bo gdzieniegdzie to nawet ca³y metr!  :grin: ).
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Kwiecień 07, 2011, 15:12:37
Cytat: "nAGER"
Chodzi mi o to, ¿e 4500z³ to nie jest a¿ tak bardzo wygórowan± kwota

Wierz mi, ¿e dla niektórych to maj±tek. W zastraszaj±cym tempie ro¶nie liczba dzieci, którym zaczyna poma³u brakowaæ wszystkiego... z jedzeniem w³±cznie.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 15:15:55
Cytat: "karioka"
Cytat: "nAGER"
Chodzi mi o to, ¿e 4500z³ to nie jest a¿ tak bardzo wygórowan± kwota

Wierz mi, ¿e dla niektórych to maj±tek. W zastraszaj±cym tempie ro¶nie liczba dzieci, którym zaczyna poma³u brakowaæ wszystkiego... z jedzeniem w³±cznie.

karioka, nAGER pisze to z punktu widzenia osoby samotnej- bez rodziny, bez zobowi±zañ. Ale ja dalej twierdzê, ¿e to bardzo du¿o kasy. Gdyby pomno¿yæ to przez np. 4 osoby (rodzina) to niejednokrotnie roczne zarobki...  :oops:
Ale jak zwykle punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia.  :?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 07, 2011, 15:22:59
Cytat: "karioka"
W zastraszaj±cym tempie ro¶nie liczba dzieci, którym zaczyna poma³u brakowaæ wszystkiego... z jedzeniem w³±cznie.

W Afryce jest ich z nadwy¿k± i nikt siê tym zbytnio nie przejmujê. Wszystkim nie pomo¿esz, bo musz± co¶ daæ od siebie. A je¿eli rodzice nie s± gotowi na dziecko z powodu braku finansów, to ich g³upota. Trzeba my¶leæ a potem robiæ - trzy minuty przyjemno¶ci i mêczarnia niemowlaka.

Ludzie maj± marzenia typu - chcia³bym mieszkaæ w Los Angeles, mieæ willê z basenem i pokojówki w wieku maksymalnie 24 lat. Koszt - ok. 12 000 000 $, dlatego nadal twierdzê, ¿e 4500z³ to pryszcz - je¿eli chodzi o marzenia.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 15:25:57
nAGER, mnie siê marzy dostatnie ¿ycie i co?  :P A co do posiadania dzieci... Có¿, nigdy nie jest dobry moment, no, przynajmniej nie dla wszystkich. Zawsze mo¿na mieæ jakie¶ wymówki: nie ma odpowiednio du¿o pieniêdzy, nie zrobi³em/ am kariery, etc... M³ody jeszcze jeste¶.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Kwiecień 07, 2011, 15:26:09
Cytat: "bunia"
jak zwykle punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia.

No to teraz proszê o jak±¶ muzyczkê godn± tematu "Muzyka ³agodzi obyczaje"  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 07, 2011, 15:31:20
Proszê uprzejmie, choæ to nie klimaty wielu z was, ale mia³o byæ ³agodnie :D :
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 09, 2011, 15:18:35
a ja lubiê s³uchaæ takich klimatów....

 i takich

  s³ucham w³a¶nie VHR - a raczej ogl±dam...... same stare fajne przeboje z m³odych lat :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 10, 2011, 17:37:06
Anita - kocham Cohena, kocham Claptona, mogê ich s³uchaæ ile wlezie :)
A tutaj mam utwór Dire Straits, nie wiem, czy go przypadkiem kiedy¶ nie wrzuca³am, ale co tam:
(solóweczka saksofonu - cudna!! niech kto¶ siê jej nauczy!!)
Dzisiaj napadnê³y mnie klimaty wakacyjne, czyli nie¶miertelny Bob Marley i jego "Buffalo Soldier" oraz "Bad Boys", tylko ¿e linków mi siê nie chce wklejaæ...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Kwiecień 11, 2011, 17:43:31
A co z takimi hitami jak ? :D===---Poziom HARD---===

Kawa³ek który uwielbiam :P Gatunek to mix Speed i Power Metalu :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Kwiecień 11, 2011, 19:14:39
Cytat: "misiek1214"
A co z takimi hitami

"W sin± dal, w sin± dal"  :)
Dobrze, ¿e ludzie maj± ró¿ne gusta - to, co Ty uwielbiasz, to mi nie le¿y.  :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: bunia w Kwiecień 11, 2011, 19:29:34
W sin± dal, w sin± dal, dla kochasia, który odszed³ w sin± dal"...  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Kwiecień 11, 2011, 19:47:59
Karioka nie dziwiê siê ¿e Ci nie podchodzi ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 11, 2011, 22:30:49
Co kto lubi ;)

A ja dzi¶ sobie wolê pos³uchaæ tego :D

- klimaty Italo Disco z po³±czeniu z tañcem Para Para (udziela mi siê mania fanów Japonii :D)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2011, 20:16:35
polecam tak± stronkê, na której znajdziecie  muzê podzielon± na wykonawców, konkretne tytu³y i zespo³y.....
http://www.lyricstube.net/

 a tu muzyka instrumentalna 65 utworów.....
http://www.saigonocean.com/nghenhacHoaTau/jukebox.swf
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2011, 20:21:07
w tym drugim linku np. utwór 64:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 13, 2011, 21:23:55
anitapa, super, dzieki w moim imieniu  :D  Drugi link to jak pere³ka dla mojej duszy  :D
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 14, 2011, 09:52:18
Becia dla mnie te¿.... nie wiem który utwór podoba mi siê najbardziej .... np. 6 czy 64? :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Kwiecień 14, 2011, 21:19:40
Niemiecki zespó³ The Baseballs >
Graj± covery a`la rock n` roll niekiedy lepsze od oryginalnych ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 14, 2011, 21:43:24
polecam tak± stronkê, na której znajdziecie  muzê podzielon± na wykonawców, konkretne tytu³y i zespo³y.....
http://www.lyricstube.net/
Cytuj
[/i]

dzisiaj chcia³am wej¶æ na tê stronkê ale jest chyba zamkniêta  :?
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Kwiecień 19, 2011, 01:10:18
A tutaj szczera prawda - :)
Tekst jest mistrzowski! Druga zwrotka zawiera trochê przekleñstw ale mimo wszystko proponujê przes³uchaæ do koñca - kto mia³ w rodzinie alkoholika, ten zrozumie.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 21, 2011, 19:12:42
Nager, przes³ucham, ale nie teraz, bo mój tato w³a¶nie gra na gitarze :D
A czy kto¶ s³ucha piosenek o tematach religijnych? Nie chodzi mi tu o ko¶cielne "smêty", ale normalne utwory - z gitarami, perkusj± i innymi ró¿nymi instrumentami. Ja czasami lubiê sobie takich utworków pos³uchaæ, bo nastrajaj± bardzo pozytywnie :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 21, 2011, 22:52:46
Tematyka religijna? Ja s³ucham chrze¶cijañskiego rocka, np. Skillet.

- Skillet - Monster. ¦wietna piosenka i w sumie jest co¶, co mo¿na t³umaczyæ sobie z religii, ale to nie moja broszka. Jedynie nuta dobra ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Kwiecień 22, 2011, 21:52:45
pinczerka mo¿e takie wykonanie .akurat ten czas:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 23, 2011, 09:01:43
Pekalinka, bardzo mi siê podoba :) Chocia¿ chodzi³o mi o troszkê inne klimaty, bardziej te, o których pisze Gawor. Ja bardzo polecam zespó³ Maleo Reggae Rockers, a tu ich dwie, moim zdaniem jedne z najlepszych, piosenki:

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Kwiecień 24, 2011, 12:16:45
Ot tak ¶wi±tecznie :)


Dodatek w postaci Tria: Bryan Adams, Rod Stewart i Sting`a :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 14, 2011, 17:44:00
a ten g³os jest po prostu  nieziemski
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Iza w Maj 19, 2011, 23:11:24
Polecam  
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 01, 2011, 16:29:49
Kto¶ s³ucha mo¿e Georginy Tarasiuk? Dzisiaj mnie jako¶ wziê³o, ¿eby j± pos³uchaæ. Jest niesamowita. Ma genialny g³os. Jest utalentowana, piêkna i skromna. Nie wydurnia siê w telewizji, nie robi wokó³ siebie szumu. Tak± artystkê siê ceni. Mog³aby wiêcej tworzyæ - bo je g³osy s³ucha siê z przyjemno¶ci±. I ca³y czas ma siê dreszcze. Zastanawiam siê, dlaczego w Polsce jest moda na lansowanie beztalenci i badziewskiej muzyki? Kasa, kasa, kasa i znajomo¶ci. A prawdziwe talenty umykaj± gdzie¶ w bok.
Tutaj piosenka Georginy - idealna w ka¿dej sekundzie, zreszt± jak jej wszystkie utwory i utwory wykonane przez nia:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 02, 2011, 17:52:52
Cytat: "pinczerka"
Zastanawiam siê, dlaczego w Polsce jest moda na lansowanie beztalenci i badziewskiej muzyki? Kasa, kasa, kasa i znajomo¶ci. A prawdziwe talenty umykaj± gdzie¶ w bok.

Szkoda tylko takich naprawdê uzdolnionych jak Georgina.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Czerwiec 08, 2011, 19:50:07
Karioko, a mo¿e ona siê cieszy, ¿e nie zosta³a kolejn± "gwiazdeczk±"? Dla mnie jej zachowanie oznacza, ¿e siê ceni.
-----------------
tak z innej beczki: kto¶ s³ucha Damiana Marleya?
Mam bardzo fajny kawa³ek, do¶æ zywy i na pewno wpadnie w ucho :) (wiadomo, ¿e nie ka¿demu...)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 08, 2011, 22:22:33
Cytat: "pinczerka"
Karioko, a mo¿e ona siê cieszy, ¿e nie zosta³a kolejn± "gwiazdeczk±"? Dla mnie jej zachowanie oznacza, ¿e siê ceni.

Tu nie chodzi mi o gwiazdeczkê. Tylko o to, ¿e wsparcia dostaj± nie te osoby, które powinny. A talenty nale¿y wspieraæ, a diamenty szlifowaæ.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 09, 2011, 09:32:53
moja znajoma by³a na eliminacjach  XFaktor w Zabrzu jako widz...... opowiada³a,¿e odpadali przede wszyscy tacy którzy ¶wietnie ¶piewali ale byli zwyczajni.... Kuba W. ponoæ okre¶la³ ich jako zbyt doskonali tylko bez osobowo¶ci... z czym ta moja znajoma nie potrafi³a siê pogodziæ
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Czerwiec 09, 2011, 14:10:50
Ja sie z tym zgadzam w pe³ni, ¿eby byæ na scenie trzeba jeszcze mieæ osobowo¶æ, i jest to fakt na który jest mnóstwo przyk³adów. Dobry g³os to ma³o. ¯eby wzbudzaæ emocje w odbiorcach trzeba mieæ to co¶.

[ Dodano: Nie Lip 24, 2011 10:45 pm ]


Wielka strata dla muzyki...m³oda, piekielnie zdolna i tak autodestrukcyjna jak Janis Joplin, Hendrix, Morrison, Cobain...Smutne  :cry:
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Sierpień 21, 2011, 20:01:35
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: karioka w Sierpień 26, 2011, 20:40:11
Te¿ w tym stylu  :D
http://video.interia.pl/obejrzyj,film,60461,sortuj,u,st,37152,pozycja,87,%C5%9Apiewaj%C4%85cy_hipopotam.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 26, 2011, 16:36:34
Ostatnio zakocha³am siê w tym utworze (i w g³osie wokalistki te¿!!)
Tylko nie piszcie, ¿e kolejna, co us³ysza³a z reklamy kinder bueno, bo akurat utwór lecia³ w trójce. A reklam± kinder bueno wspomog³am siê przy szukaniu utworu (na drugi dzieñ po us³yszeniu go w trójce natknê³am siê na reklamê kinder bueno... i siê skapnê³am, ¿e to to, w czym siê zakocha³am.)
A wokalistka - m³oda, piêkna, utalentowana, pracowita i wydaje mi siê, ¿e skromna. Z nieziemskim g³osem.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Październik 02, 2011, 17:35:07
Klasycznie ; )
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Monika w Październik 02, 2011, 17:41:49
pinczerko te¿ uwielbiam ten utworek ... a pozna³am go dzieki reklamie ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Listopad 12, 2011, 11:58:56
Michael Franti -
Bardzo fajny utworek. "pozna³am" go, jak puszczali w radio.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Grudzień 07, 2011, 14:08:58
a ja zafundowa³am sobie na Miko³aja.... p³ytê ze ¶cie¿k± filmow± z "Przepisu na ¿ycie".. po prostu rewelacyjna p³yta a w³a¶ciwie dwie p³yty i ksi±¿eczka z kilkoma fajnymi przepisami... muzyka klimat lat 50-60.... jedna piosenka lepsza od drugiej:)

zachêcam do pos³uchania
http://merlin.pl/Przepis-na-zycie-OST_EMI-Music-Poland/browse/product/4,962860.html
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Luty 10, 2012, 14:26:51
http://w703.wrzuta.pl/audio/5hjPn6m0hsl/me_som_rom_jamaro -> z serialu "G³êboka woda", wpada w ucho. :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Luty 21, 2012, 22:10:59
Taka ciekawostka dla mi³o¶ników opery i nie tylko.Ja osobi¶cie jestem zachwycona  :grin:


Polecam pos³uchaæ wiêcej

[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 10:18 pm ]

a¿ mi ciarki chodz±

[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 10:20 pm ]


[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 10:22 pm ]

to ju¿ ostatni link ,ale mnie wzie³o  ;)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 08, 2012, 19:40:22
jak dla mnie przebój lata:) co¶ co nie ka¿demu siê podoba.... ale mnie zdecydowanie wpad³o w ucho:)i nawet potrafiê nuciæ:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 08, 2012, 21:50:17
Oj a gdzie ostrze¿enie ¿e grozi zara¿eniem hê?  :D  :shock:
 
Cytat: "anitapa"
nawet potrafiê nuciæ:)


Ja umiem te¿ zatanczyæ... nawet w samochodzie :lol:  :P
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Marzec 08, 2012, 22:07:46
Cytat: "anitapa"
jak dla mnie przebój lata:) co¶ co nie ka¿demu siê podoba.... ale mnie zdecydowanie wpad³o w ucho:)i nawet potrafiê nuciæ:)

A ja nucê i tañczê z odkurzaczem :D

Czêsto tez sobie nucê to
A tego s³ucham dla spokojno¶ci ducha :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Kwiecień 21, 2012, 22:34:06
Piêkny utwór, w Shreku puszczali...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 17, 2012, 11:23:22
http://pozytywna.pl/obrazek/189/
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Stella w Maj 22, 2012, 18:07:41


We¼cie od razu na 6:50. Niesamowita dziewczyna. By³a wtedy w moim wieku, jak gra³a ten utwór. To koncert Sibeliusa - prawdopodobnie najtrudniejszy kawa³ek skrzypcowy kiedykolwiek. A ja nadal siedzê nad symfoni± hiszpañsk± Lalo. Ju¿ siódmy miesi±c.  :sad: Na szczê¶cie egzamin nied³ugo, wiêc trochê posunê siê do przodu.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 25, 2012, 15:42:58
Mnie dzisiaj zmia¿d¿y³ doszczêtnie ten utwór:

Puszczali go w Trójce...

[ Dodano: Pi± Maj 25, 2012 3:46 pm ]
Cytat: "Stella"
A ja nadal siedzê nad symfoni± hiszpañsk± Lalo.

Stella, mówisz o tej symfonii?
Uwielbiam j±, a szczególnie w wykonaniu tej ma³ej dziewczynki, jest niesamowita. No i utwór bardzo oryginalny, spodoba³ mi siê od pierwszego przes³uchania, czyli dobrych parê lat temu.
Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia w grze tego utworu. :) Bardzo buduj±ce jest s³yszeæ, ¿e m³odzie¿ interesuje siê muzyk± klasyczn± i ¿e j± nawet gra. Widzicie? Jednak nie wszystkich mo¿na nazwaæ okre¶leniem o zabarwieniu pejoratywnym "ta dzisiejsza m³odzie¿..."
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Stella w Maj 26, 2012, 12:47:10
Nom, o tej mówiê, tylko ¿e ja gram ca³±, nie pierwsz± czê¶æ. Wiesz, ja te¿ j± lubi³am, ale chodzi o to, ¿e wszyscy j± graj±. Po prostu po³owa mojego rocznika. Za wiele razy j± us³ysza³am. No i mam problem jeszcze dodatkowy, bo muszê dopracowaæ interpretacjê tak, ¿eby nauczyciele zapamiêtali mnie, a nie np. moj± kole¿ankê. Jak zagram nudno, tak samo jak wszyscy, to nie ma co liczyæ na pi±tkê.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 26, 2012, 23:00:42
Pinczu¶ masz racjê...Szymborska jest  po prostu geniuszem.... Wspania³ym obserwatorem ...
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 26, 2012, 23:03:03
Stella jeste¶ w szkole muzycznej? Pe³en szacunek :-) A ten link...Dziewczyna jest niesamowicie zdolna...
Nie martw siê :-) i Tobie siê uda :-) Ja trzymam kciuki :-)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Maj 27, 2012, 19:47:34
Cytat: Stella
Mam do Ciebie pytanko, Kamil nie jest raczej super uzdolnionym muzycznie dzieckiem, gra na bêbnach, próbuje na gitarze, dobrze mu idzie, ale nie jest fanatykiem nauki jest raczej "gwiazdorem", uwielbia braæ udzia³ w koncertach ale ju¿ gorzej z codzienn± prac±.  Chodzi na zajêcia muzyczne i jego wyk³adowca namawia nas na szko³ê muzyczn±, ale ja mam obawy, czy poziom w tych szko³ach jest wysoki? Czy trzeba byæ na prawdê dobrym, by sobie poradziæ.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Stella w Czerwiec 03, 2012, 20:29:30
S³uchaj, to jest tak, ¿e ka¿da szko³a jest inna. Generalnie nie jest strasznie trudno, ale mówiê to ja, która ma niez³y s³uch (ale za to u mnie z harmoni±, czyli z tym co musisz wkuwaæ a nie s³yszeæ, jest cieniutko). To znaczy - problem nie w poziomie nauki, tylko raczej w czasie który ona zajmuje. Po po³udniu to siê raczej dzieciakom chce na dwór wyj¶æ, w co¶ pograæ, a nie siedzieæ nad piêciolini± i pisaæ dyktando. A co do codziennej pracy - ja te¿ w podstawówce nie chcia³am æwiczyæ. Dopiero teraz dojrza³am do polubienia pracy nad interpretacj± utworów. A uwierz ¿e sporo moich kolegów niezbyt æwiczy i dostaj± czwórki jakie¶ (a to ju¿ drugi stopieñ). Wiêc - mo¿e warto spróbowaæ, pój¶æ na egzaminy chocia¿, i jak ju¿ s± zdane, to przemy¶leæ ca³± sprawê.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 04, 2012, 09:49:43
popieram Stellê...agnieszko zaryzykuj a w razie czego spytaj przy zapisach jak to jest z ewentualn± rezygnacj±..... no bo to chyba wchodzi w rachubê, ¿e kto¶ jednak rezygnuje......ja bym próbowa³a na Waszym miejscu
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Stella w Czerwiec 08, 2012, 20:34:26
Tak, zawsze trzeba potwierdziæ czy siê idzie, ¿eby w razie czego z rezerwy wzi±æ dzieci. A poza tym, mo¿na pochodziæ rok, dwa i zobaczyæ jak to jest.
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 17, 2012, 23:06:41
A ja ostatnio zas³uchujê siê tym :-)Mój ulubiony zespó³,który siê nie starzeje...

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Sierpień 01, 2012, 00:18:36


:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Wrzesień 07, 2012, 08:14:28


Bardzo lubiê tego ch³opaka rewelacyjny g³os!
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 07, 2012, 10:06:13
my te¿:)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Becia w Wrzesień 07, 2012, 20:31:39
Uwielbiam Dawida, ca³y czas mu kibicowa³am, zreszta w domu wszyscy byli¶my za nim  :D
Przy okazji znalaz³am Ewê, nawet nie wiedzia³am ¿e Ona startowa³a w Szansie na sukces

Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Wrzesień 07, 2012, 22:00:46
Oj by³a, by³a Ewa i to dawno :)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Luty 24, 2013, 15:30:58
Ciekawe aran¿acje znanych utworów wykonanych przez LSO ; )
http://www.youtube.com/playlist?list=AL94UKMTqg-9AUfFCmlFRxwjz3T25Dw1tZ
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: oliwka13 w Luty 26, 2013, 03:30:37
Muzyka w naszym domu to podstawa  :razz:
Matka bêbni w garach. ;) upsss (¶piewa³am kiedy¶ w ko¶cielnym chórze)
Tato  Kami na niewidzialnej perkusji ci±gle siê trzêsie i puka w co siê da.(rêkoma)
Oliwka gwiazda od zerówki, ta to naprawdê jest muzykalna
Ma³a Julcia ,prawie by³a niemow± hehehe ,zaczê³a ¶piewaæ prawie(PRAWIE) tak jak balba  :roll:
U nas muza na wszystko , to taka jak hity w esce :) , pó¿niej schodzimy do bebe llili, i te krasnoludki i wszystkie te inne gady, gorzej jak tatu¶ próbuje zaraziæ swoim Sleyerem :cry:  :evil:  :twisted:
Co do szant to lubimy, szczególnie , ¿e balba zacze³a graæ na gitarze.
Co do poezji ¶piewanych to zdoby³a 2 miejsce na uniwersytecie wroc³awskim grechuty ,,ojczyzna"i znów chluba szko³y hehehe
Wydaje mi siê , ¿e  jestem na ka¿d± muzykê otwarta ty bardziej moje dzieci :twisted:
(jeszcze)
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: cukierek_87 w Kwiecień 10, 2013, 00:12:24
a ja siê ostatnio w to ws³ucha³am i naokr±g³o to s³ucham :
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 18, 2013, 22:38:24
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: grazka78 w Październik 22, 2013, 09:31:46
Tytuł: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: cukierek_87 w Listopad 12, 2013, 03:03:22
a mnie chyba do glowy cos uderzylo bo zaczelam sluchac smetow , i od wczoraj na okraglo to slucham :
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Listopad 25, 2015, 21:27:22
Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: commos2 w Styczeń 29, 2016, 15:05:06
co to za piosenka na wideo??
Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 30, 2016, 19:15:34Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Marzec 10, 2016, 19:37:34

Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2016, 12:23:26
a my ostatnio słuchamy tej piosenki :)
Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Kwiecień 29, 2016, 09:26:57
Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Maj 08, 2016, 22:12:13
Tytuł: Odp: Muzyka ³agodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Maj 23, 2016, 20:52:47
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Czerwiec 16, 2016, 17:38:18
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 19, 2016, 23:44:53
Hhahaha,ale ze mnie jest...Szukałam przycisku "Lubię to " :D Rety...Mardi dziękuję za ten utwór :-)
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Czerwiec 20, 2016, 20:22:43
A nie ma za co :)
A kojarzysz to?
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Sierpień 10, 2016, 21:03:37
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Październik 04, 2016, 21:57:04
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 11, 2016, 19:07:56
zmarł mój ulubiony  Leonard Cohen...... :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
uwielbiam jak śpiewa " Love Itself" i " A Thousand Kisses Deep"
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Lipiec 17, 2017, 21:13:12
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Sierpień 13, 2017, 21:22:50
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 16, 2017, 17:56:40
Wykopane z kuferka;-) Mardi też lubisz sięgać po zakurzone przeboje :-)
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Sierpień 17, 2017, 08:13:28
U mnie one się nigdy nie zakurzyły :)

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Sierpień 21, 2017, 20:52:43
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Październik 08, 2017, 19:18:52
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 14, 2018, 14:57:59
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 17, 2018, 10:51:57

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 17, 2018, 21:46:08
Widzę,że wracamy do przebojów z naszych lat ...młodszych lat :D

Ja odkryłam ostatnio całkiem przypadkiem młodego artystę...Jest naprawdę świetny.

https://www.youtube.com/results?search_query=tokio+myers
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 18, 2018, 11:20:23
z "nowości" lubię to ;) :
a z trochę starszych jeszcze np to:
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 27, 2018, 16:59:54
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 27, 2018, 17:27:23
aż nie chce się wierzyć, że można tak zagrać na tym intrumencie- haaaa nie wiem czy to wiolonczela czy kontrabas :)

mnie ostatnio bardzo przypadła do ucha piosenka Kayah i Grzegorza Hyżego " Podatek od miłości"
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 27, 2018, 17:54:12
To wiolonczele, kontrabas jest trochę większy.

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 27, 2018, 18:01:17
są rewelacyjni
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Luty 14, 2018, 19:21:57
To może coś z Luizjany? Trochę muzyki Cajunów :)

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Marzec 09, 2018, 20:51:18
To może dla odmiany, nuta z Bałkanów :)

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Kwiecień 13, 2018, 22:41:29
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Czerwiec 24, 2018, 22:55:25
Co po takim meczu można słuchać ?  :(
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 25, 2018, 10:30:32
 Guantanemra.........
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Czerwiec 29, 2018, 20:08:52
Co po takim meczu można słuchać ?  :(

Np:

Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 06, 2018, 13:43:08
Hahaha Mardi :D Jak zawsze gotowa odpowiedź :D
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Lipiec 29, 2018, 15:24:43
Teraz na smutno, zmarła jedna z moich ulubionych wokalistek, Kora.  :( :'(Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 31, 2018, 13:06:08
I już minął miesiąc od jej śmierci...Czas leci strasznie szybko i nieubłaganie...
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Listopad 02, 2018, 17:59:25
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 08, 2019, 09:39:17
Tytuł: Odp: Muzyka łagodzi obyczaje...
Wiadomość wysłana przez: marder w Czerwiec 23, 2019, 19:40:37