Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Między nami nastolatkami :) => Wątek zaczęty przez: Misioza w Kwiecień 26, 2004, 14:23:03

Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 26, 2004, 14:23:03
To pytanie kierujê do nastoletniej czê¶ci forum:) Czy zdarza wam siê wypic np.piwo?Jak wtedy reaguje organizm?Jakie s± poziomy?nie obawiacie sie ryzyka z tym zwi±zanego???
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Kwiecień 27, 2004, 19:32:34
Czy¿by nastolatki nie pi³y piwa? Nie wierzê  :614:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Kwiecień 27, 2004, 20:42:48
No wiêc.... Czasem zdarza³o sie to piwo wypiæ. W ma³ych ilosciach.
Raz (ca³kiem niedawno) przesadzi³am z piciem a ze mia³am aceton to o wiele szybciej mnie "¶ciê³o" no i cóz... prowadzili mnie do domu. Cukier 560... Ale to by³o g³upie, niem±dre, niedojrza³e i wiêcej siê nie powtórzy! No!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 28, 2004, 09:45:28
u mnie z piwkiem dziwnie.... bo ....
jesli nie podam insuliny na piwo to pó¿niej wysoko
a jesli podam (naprawde nie wielk± ilo¶æ) to potem nisko.
Piwko pijam raczej rzadko - poprostu nieprzepadam. Innych alkoholi tez raczej nie ruszam, takze do¶wiadczeñ nie mam  :)  Za to uwielbiam soczki, cole i takie tam (z cukrami po nich nie ma problemu  :lol:

Pozdrawiam
Tytuł: Re: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 10, 2004, 16:12:47
Cytat: "Misioza"
To pytanie kierujê do nastoletniej czê¶ci forum:) Czy zdarza wam siê wypic np.piwo?Jak wtedy reaguje organizm?Jakie s± poziomy?nie obawiacie sie ryzyka z tym zwi±zanego???

Misioza, a dlaczego nie interesuj± Ciê do¶wiadczenia doros³ych cukrzyków?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 10, 2004, 18:37:23
Hehe spryciarzu:-) A co? nie czujesz siê m³odzie¿±?:D hihihihih
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 11, 2004, 16:09:45
No w sumie wg. norm PZPR to m³odzie¿± by³bym jeszcze ³adnych parê latek...  :lol:
Ale moje wra¿enia opisujê w nowym temacie.
Tytuł: Re: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 11, 2004, 17:02:40
Cytat: "Misioza"
Czy zdarza wam siê wypic np.piwo?Jak wtedy reaguje organizm?Jakie s± poziomy?nie obawiacie sie ryzyka z tym zwi±zanego???


Ja ju¿ nie pije !!! Poprostu masakra.
Wczoraj wieczorkiem stwierdzi³ysmy z kumpel± ze nie bedziemy tak o suchych pyskach siedziec :wink: i pos¿³y¶my po piwko. 2 REDSY
Oczywiscie obudzi³am sie rano a na liczniku 350 ...... odbicie z niskiego  :?  

I postanowi³am ze juz nawet piwa nie tkne, o nie......   przeciez w razie czego mi nie pomoga,
rodzinka zorientowa³aby sie pewnie nastepnego dnia pod wieczór ze cos ...... nie bardzo, bo d³ugo ¶pie :evil:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 13, 2004, 18:48:27
Alkohol i cukrzyca - wiadomo¶ci dla nastolatków

Po wypiciu alkoholu wzrasta zagro¿enie niedocukrzeniem, st±d pamiêtaj o regularnym przyjmowaniu posi³ków.
pij alkohol z umiarem
nigdy nie pij alkoholu bez jedzenia
kiedy pijesz alkohol, zw³aszcza gdy jest to alkohol wysokoprocentowy, lub gdy piciu towarzyszy taniec, to zjadaj lub wypijaj dodatkowe ilo¶ci wêglowodanów.
wstrzyknij mniej insuliny ni¿ zwykle
czêsto badaj stê¿enie glukozy we krwi
nigdy nie id¼ spaæ bez uprzedniego spo¿ycia dodatkowej przek±ski bogatej w wêglowodany

piwo 330ml; 12,9(alkohol w g) ;10,6(wêglowodany w g);127(zawarto¶æ energetyczna kcal); 531(zawarto¶æ energetyczna kJ)

piwo mocne 330ml; 19,8(alkohol w g); 15,2(wêglowodany w g); 209(zawarto¶æ energetyczna kcal); 874(zawarto¶æ energetyczna kJ)

wino czerwone wytrawne 150ml; 14,3(alkohol w g); 0,5(wêglowodany w g); 105(zawarto¶æ energetyczna kcal); 440(zawarto¶æ energetyczna kJ)

wino ró¿owe 150ml; 13,9(alkohol w g); 2,1(wêglowodany w g); 110(zawarto¶æ energetyczna kcal); 459(zawarto¶æ energetyczna kJ)

wino bia³e wytrawne 125ml; 11,9(alkohol w g); 0,3(wêglowodany w g); 87(zawarto¶æ energetyczna kcal); 362(zawarto¶æ energetyczna kJ)

wino bia³e s³odkie 125ml; 12,8(alkohol w g); 7,4(wêglowodany w g); 123(zawarto¶æ energetyczna kcal); 513(zawarto¶æ energetyczna kJ)

porto 40ml; 6,2(alkohol w g); 4,4(wêglowodany w g); 63(zawarto¶æ energetyczna kcal); 262(zawarto¶æ energetyczna kJ)

wódka 30ml; 9,6(alkohol w g); 0,0(wêglowodany w g); 6,9(zawarto¶æ energetyczna kcal); 288(zawarto¶æ energetyczna kJ)

Je¿eli wypijesz za du¿o:
nie zauwa¿ysz, gdy stê¿enie glukozy we krwi bêdzie zbyt niskie
pamiêtaj, ¿e Twoja w±troba jest zajêta unieczynnianiem alkoholu i nie bêdzie mog³a uwalniaæ glukozy aby ratowaæ Ciebie gdy masz niedocukrzenie.
Twoi przyjaciele mog± my¶leæ, ¿e siê zataczasz, bo jeste¶ pijany, podczas gdy Ty masz niedocukrzenie i potrzebujesz pomocy.

B±d¼ ostro¿ny. Powiedz swoim przyjacio³om, ¿e masz cukrzycê i zawsze miej przy sobie kartê identyfikacyjn± lub legitymacjê cukrzycow±.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 06, 2004, 00:39:10
Do innych uzywek/na³gów zalicza sie równiez Net:D:D:D:D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 06, 2004, 01:40:30
net ... 2 godziny na 1 j ins.  :lol:  :lol:  w szczególnych przypadkach trzeba podac dodatkow± ilosæ insuliny, gdzyz osoby z którymi sie klika nie zawsze s± mi³e ...itp. ... i moga swiadomie b±dz nie podnosc nam poziom cukru ...

 8)  8)  8)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Elnath w Lipiec 25, 2004, 00:13:20
a wie ktos jaki ma wplywa Marihuana na cukrzykow?? wszedzie mowi sie tylko o alkocholu, nic o tej podobno "bezpiecznej" uzywce....czekam na odp...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Lipiec 25, 2004, 00:18:37
Cytat: "Elnath"
a wie ktos jaki ma wplywa Marihuana na cukrzykow?? wszedzie mowi sie tylko o alkocholu, nic o tej podobno "bezpiecznej" uzywce....czekam na odp...


o tym ju¿ by³o poszukaj na forum :P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Lipiec 26, 2004, 11:55:28
Cytat: "Elnath"
a wie ktos jaki ma wplywa Marihuana na cukrzykow?? wszedzie mowi sie tylko o alkocholu, nic o tej podobno "bezpiecznej" uzywce....czekam na odp...


Powiem ci tyle: dzia³a tak jak na innych ludzi. Czyli: uszkadza p³uca i mózg  :twisted:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Szeger w Lipiec 29, 2004, 12:54:54
Pijany by³em ostatnio 9 lat temu.
Naprawiam swoje zdrowie nastêpujacymi czynami:
-wspinam sie po ska³ach,
-p³ywam,
-cwiczê honky tonky(to cos jak nunchako),
Wiêcej dobrodziejstw nie pamietam.
Duszo moja b±d¼ dla mnie ³askawa.
Amen
Ps. pozdrowionka dla misi <hej siorka!>
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 29, 2004, 13:29:58
I Twoje szczêscie:D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 29, 2004, 13:33:06
He he he, Szeger, misia sie pewnie przyczynila 9 lat temu, zeby sie picie nie powtorzylo...  ;)  :grin:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Szeger w Lipiec 29, 2004, 13:44:16
o kura!! odm³odzi³o mnie to forum!!!!
jak bym mia³ 24 ....a w sumie to czuje sie na 13!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Lipiec 30, 2004, 10:43:03
Fragment z rozmowy o alkoholu z lekarzem nefrologiem w dzisiejszej Gazecie :wink: Wybiórczej:
Alkohol zachowuje siê w naszym organizmie jak rozbójnik. Zawsze w procesie metabolizmu ro¶ci sobie prawo pierwszeñstwa. W±troba zajmuje siê przede wszystkim alkoholem i m.in. hamuje uwalnianie cukru. To mo¿e doprowadziæ do hypoglikemii nie tylko u cukrzyków, ale i zdrowych ludzi.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 30, 2004, 11:06:01
No proszê...Z ciekawo¶ci to sprawdzê na sobie;-)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 30, 2004, 12:53:22
hehe tylko z umiarem Misia - z umiarem... :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 30, 2004, 16:49:21
Hehehehe wiem  :lol: Po ostatnich :twisted: nie moich do¶wiadczeniach  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Lipiec 30, 2004, 20:42:41
hmmm o kim mowa???  :027:  :027:  :027:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: monia w Lipiec 30, 2004, 20:55:58
To na pewno nie chodzi o nikogo z forum... :D  :D  :D  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 02, 2004, 20:14:17
Ja tak pytam tyyyylko z ciekawo¶ci  :mrgreen:

Wódka nie ma w ogóle wêglowodanów, wiêc mo¿na przyj±æ, ¿e jest "diabetyczn± nagrod±" :D:D:D..... hehe(¿artuje)... Ale nie chcia³abym widzieæ skutków, po jej nieograniczonym spo¿ywaniu :D

A zdarzy³o Wam siê kiedy¶ zapomnieæ o 'normie' ? Poprostu upiæ siê do takiego stopnia, ¿e chcieli¶cie tylko zasn±c i nie my¶leæ o niczym? Jakie by³y skutki (cukry) ?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 03, 2004, 10:32:39
Cytat: "Megi"


A zdarzy³o Wam siê kiedy¶ zapomnieæ o 'normie' ? Poprostu upiæ siê do takiego stopnia, ¿e chcieli¶cie tylko zasn±c i nie my¶leæ o niczym? Jakie by³y skutki (cukry) ?


Zdarzylo nie raz :) Podczas snu cukier by³ wysoki, po kilkunastu godzinach robi± siê straszne niedocukrzenia. Np; jesli pije sie wieczorem to nastepnego dnia po poludniu/pod wieczor potrafi zwalic z nog.  O wolnym wchlananiu glukozy wtedy nie musze wspominac :D.Wodki raczej nie tykam, ze wzgledu na porazajaca moc (chyba skutki bylyby szybsze i gorsze). Jak juz to piwo w ilosci 'kilka' badz kwas siarkowy - i to i to zawiera cukier, wiec wysokie cukry prawdopodobnie st±d :D.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 03, 2004, 11:37:46
Co siê ze mn± dzieje w ¶rodku nocy, to nie mam pojêcia. Ale po wypiciu piwa w ilo¶ci tak powiedzmy ¶redniej (5-6 piw) wieczorem nie notujê zazwyczaj specjalnych skoków cukru, za to rano lub ¶witem czêsto mam niedocukrzenie.
Przy wiêkszych ilo¶ciach czêsto nie mam ¿adnych problemów - cukier ca³y czas idealny. :D
Jak jest z wódk± to nie mam pojêcia - jestem abstynentem :D wiêc nigdy jej nie pijê.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 03, 2004, 12:11:26
eh...przed chorob± to by³ luz i nie trzeba siê by³o martwiæ o takie co¶.. :sad:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 03, 2004, 17:15:08
ano :) megi, jak mialem te 2 latka to sie chlalo na umor  bez konsekwencji - yeah :)))))))
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 03, 2004, 17:24:08
Ja te¿ chla³am na umór, do tej pory mi to zosta³o...no w koñcu wychodzi³am z za³o¿enia pij mleko bêdziesz wielka... :D  :twisted:  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 03, 2004, 18:52:49
Cytat: "ArmlockedByLife"
ano :) megi, jak mialem te 2 latka to sie chlalo na umor  bez konsekwencji - yeah :)))))))


Mleko i kaszki chyba  :P  ( tak jak ja z reszt± :D )
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: czechu w Sierpień 03, 2004, 21:31:37
Ja sobie ostatnio wódeczke z piwkiem pomiesza³em i wam powiem ze nie by³o az tak ¼le tylko na drugi dzionek ma³a pora¿ka. Wiec nie polecam takich mieszanek . Ale jesli chodzi o piwko to ró¿nie z tym bywa czasami wypije ich 7-8 i cukier w normie a raz pól szklanki i cukier 280.. ale có¿ zycie heh :D  :D  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 03, 2004, 21:38:08
uchhh... jak ja sobie pomieszam wodeczke z piwkiem, albo z winkiem, to potem mam powazne rozmowy z kibelkiem.... :neutral:   :(::  :552:  :669:  :662:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 03, 2004, 23:26:24
Czechu :lol:  :lol: awatarek ekstra:D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 04, 2004, 13:23:57
Czesiu ja siê do³±czam, do tego, ¿e avatarek jest superancki... :D:D:D:D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 04, 2004, 14:56:31
Bêde oryginalna... :D tesh sie do³±czam
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 04, 2004, 19:36:21
Cytat: "Megi"
Wódka nie ma w ogóle wêglowodanów, wiêc mo¿na przyj±æ, ¿e jest "diabetyczn± nagrod±" :D:D:D..... hehe(¿artuje)... Ale nie chcia³abym widzieæ skutków, po jej nieograniczonym spo¿ywaniu :D
A zdarzy³o Wam siê kiedy¶ zapomnieæ o 'normie' ? Poprostu upiæ siê do takiego stopnia, ¿e chcieli¶cie tylko zasn±c i nie my¶leæ o niczym? Jakie by³y skutki (cukry) ?


Wódka nie ma wêglowodanów, ale cukier obni¿a tak, ze rano mozna nie wstac

Czechu, ja równiez przy³±czam siê do wielbicielek twojego avatara  8)
Szkoda, ze nie mieszkasz jako¶ blizej Lublina :P :mrgreen:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 04, 2004, 20:43:12
to znaczy, ¿e pozostaje mi tylko nie piæ nic do koñca zycia :(?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Sierpień 04, 2004, 20:45:51
Niee, niby czemu?
Po prostu trzeba z umiarem, no i zawsze lepiej cos zje¶æ  :P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 04, 2004, 20:48:59
Dokladnie tak, taki los inwalidy :/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 04, 2004, 21:07:26
no chyba dopiero teraz zaczê³am siê czuæ jak "inwalida".... ":(

ja nie lubie ograniczeñ..i nie tylko w tej kwestii...eh....nie bêde wiêcej pisac bo mnie usun± z forum :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: marder w Sierpień 04, 2004, 22:03:47
Cytuj
nie bêde wiêcej pisac bo mnie usun± z forum

Nie ma tak dobrze - trzeba sobie na to zas³u¿yæ  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Sierpień 05, 2004, 10:21:37
hehe... ta czê¶c, któr± napisa³am jest normalna...ale to co chcia³am dalej napisaæ to by³o by gorsze ;)...Ja nie chcê sobie na to zas³uzyæ :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ArmlockedByLife w Sierpień 07, 2004, 23:48:40
Dokladnie megi, u mnie sam alk. to tez nie glowny powod takiego uczucia, nie cierpie ograniczen :/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 08, 2004, 23:56:29
Na szczê¶cie kochani bez alkoholu mo¿na ¿yæ  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 09, 2004, 00:59:47
Tylko co to za ¿ycie. :P :(
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 09, 2004, 07:17:23
A wiecie o czym pomy¶la³am jak dowiedzia³am siê o posi³kach o sta³ej porze itp. rzeczach, które mia³y od tego czasu dotyczyæ mojej córy. O tym jak to dawno temu je¼dzili¶my ze znajomymi na ¿agle i pierwsz± rzecz± po odebraniu ³ajby by³o schowanie wszystkich zegarków b. b. g³êboko i zakaz ich u¿ywania a¿ do koñca wyjazdu... Teraz ZAWSZE wiem która jest godzina z dok³adno¶ci± do 15-20 min. niestety!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 09, 2004, 11:08:55
Asiu  :grin: Je¶li wyjedziecie znów na ¿agle,to zaproponuj,¿e ciebie ta zasada nie dotyczy  :lol: Oczywi¶cie nie bêdziesz nikogo informowaæ o godzinie:D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Asia w Sierpień 09, 2004, 23:51:25
To raczej nie jest powszechyny zwyczaj ¿eglarzy tylko nasz prywatny na totaln± beztroskê wakacyjn± i nie o sobie my¶la³am, bo ja to prze¿y³am tylko o tym ¿e Ewa tego nie zazna.
No, ale mo¿e cos wykombinuj± na t± cukrzycê. Ja mimo wszystko bardzo na to liczê... Chocia¿ jaka¶ pompa o obiegu zamkniêtym odporna na wodê morsk±, ró¿owa, w kszta³cie serduszka (to by Ewcia by³a w siódmym niebie), odporna na wstrz±sy i uderzenia, nigdy siê niepsuj±ca (jedn± wymianê pompy mamy za sob± w dodatku na wakacjach) z wk³uciami max 1cm na 1cm oczywi¶cie w kolorze ró¿owym (przynajmniej na najbli¿sze 3 lata, potem preferencje kolorystyczne mog± ulec zmianie, ale mo¿na wprowadziæ nak³adki na pompê z róznymi kolorami i ró¿ne kolory wk³uæ).  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
Czy macie jeszcze jakie¶ pomys³y na idealn± pompê? Bo ja przeczyta³am swój post i chyba jednak ju¿ muszê i¶æ spaæ...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Sierpień 11, 2004, 22:33:23
Cytat: "Asia"
ale mo¿na wprowadziæ nak³adki na pompê z róznymi kolorami i ró¿ne kolory wk³uæ).  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:


takie kolorowe nak³adki by³yby super .... mi szybko nudz± sie "rzeczy" na które patrze codziennie, i poprostu czasem pragne jakiejs odmiany .... to swietny pomys³ ... tylko ktos musia³by to opatentowaæ.
( widzia³am juz takie nak³adki do innych - nie polskich pomp, a raczej nie do pomp dostepnych w polsce)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ania:/ w Sierpień 18, 2004, 16:06:52
ja wlasnie dzisiaj ide na piwko :D
ale pije tylko sporaycznie, bo po co???? :P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Październik 27, 2004, 13:00:34
Ja piwo pijê bardzo czêsto. W wakacje minimalnie jedno dziennie a dochodzi³o do 10. Nigdy z tego powodu nie mia³em wiêkszych problemów a moje cukry nie przekracza³y 300.
Po wypiciu piwa najpierw poziom cukru sie podnosi a pó¼niej powolutku spada. Po takich mittingach piwnych (6-8 piw) to rano mój cukier nie przekracza³ 200. Tylko ¿e w tym nastêpnym dniu nale¿y znacznie ograniczyæ u¿ywanie insuliny.
Wódkê pijê sporadycznie, ale jak pi³em to te¿ problemów nie mia³em. Podobnie jak z piwem, tylko ¿e nalezy pamiêtaæ, aby wódkê popijaæ jakim¶ sokiem (pomarañczowym) i zagryzaæ jeszcze jakimi¶ wêglowodanami (kanapka raz na jaki¶ czas). Ja po takich zabiegach budzi³em sie z cukrami oko³o 160-180. Oczywi¶cie na drugi dzieñ tak samo jak w przypadku picia piwa - mniejsze dawki insuliny.

Po wakacjach mia³em robione badanie HbA1c - wynik 8,1... To chyba nie najgo¿ej jak na pó³tora miesi±ca wakacji poza domem gdzie o cukrzycy sie my¶la³o napewno mniej ni¿ podczas normalnego trybu ¿ycia...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 27, 2004, 13:09:19
Cytat: "KeBi"
Nigdy z tego powodu nie mia³em wiêkszych problemów a moje cukry nie przekracza³y 300.

Poziomu 300 na pewno nie mo¿na nazwaæ nawet przyzwoitym! 200 to te¿ jest za du¿o - gdy przekraczasz tzw. "próg nerkowy" (czyli ok. 180) nastêpuj± uszkodzenia organizmu. Takie poziomy teraz mog± zem¶ciæ siê baaardzo bole¶nie za kilka lub kilkana¶cie lat. :?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Październik 27, 2004, 13:31:49
Cytat: "biker"
Poziomu 300 na pewno nie mo¿na nazwaæ nawet przyzwoitym! 200 to te¿ jest za du¿o - gdy przekraczasz tzw. "próg nerkowy" (czyli ok. 180) nastêpuj± uszkodzenia organizmu. Takie poziomy teraz mog± zem¶ciæ siê baaardzo bole¶nie za kilka lub kilkana¶cie lat. :?

Ale czy ja napisalem ¿e to przyzwoity cukier? Napisalem ¿e nie przekracza³y 300 co nie znaczy ¿e zawsze by³y bliskie tej granicy. Bardzo czêsto oscylowa³y w granicy 120 - 150. Zdarza³y sie te¿ niedocukrzenia (50 - 70). Wiadomo na wakacjach nigdy nad wszystkim nie da sie zapanowaæ, jad³o sie wszystko co by³o, sie p³ywa³o, sie pi³o, sie bawi³o ;)
A co ma byæ za kilka(nascie) lat.. co ma byæ to bêdzie. Lepiej ¿yæ krótka i piêknie ni¿ dlugo i bez sensu (nie ka¿dy sie musi z tym zgadzaæ) a i tak w miarê sie staram aby to jako¶ wypo¶rodkowaæ...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Mia w Październik 27, 2004, 13:44:06
Cytat: "KeBi"
Lepiej ¿yæ krótka i piêknie ni¿ dlugo i bez sensu


Ale jeszcze gorzej zyc dlugo i 'bez sensu' z np. amputowanymi stopami lub powiklaniami neurologicznymi...
O powiklaniach mozna poczytac tutaj
http://diabetica.kylos.pl/articles.php?id=11

Jak rozumiem po wakacjach wracasz do dbania o swoje cukry??
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 27, 2004, 13:53:58
Cytat: "KeBi"
Ale czy ja napisalem ¿e to przyzwoity cukier?

Tak dos³ownie to nie napisa³e¶, ale ja odebra³em Twój tekst:
Cytuj
Nigdy z tego powodu nie mia³em wiêkszych problemów a moje cukry nie przekracza³y 300.

jako przyzwolenie i akcepracjê takich poziomów.
120-150 ja uwa¿am za bardzo dobry wynik, choæ znam ortodoksów nie akceptuj±cych poziomu 150 nawet po jedzeniu.

A po wiêkszej ilo¶ci alkoholu niedocukrzenia zdarzaj± siê nawet osobom nie choruj±cym na cukrzycê...
:564:

Cytuj
Lepiej ¿yæ krótka i piêknie ni¿ dlugo i bez sensu

Zgadzam siê. :D Ale jeszcze lepiej ¿yæ d³ugo i piêknie.  :razz:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 27, 2004, 18:06:34
hmm Kebi wynik 8,1 chyba nie jest najlepszy... :/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Październik 28, 2004, 13:49:09
Cytat: "boo"
hmm Kebi wynik 8,1 chyba nie jest najlepszy... :/


A ja siê z tym nie zgodzê. Jest tak naprawdê wiele norm. Niektóre szpitale/ pañstwa/ lekarze [niepotrzebne skre¶liæ] uwa¿aj±, ¿e norma siega w³a¶nie 8. Inni z kolei 7 uwa¿aj± za duzy... Z 8 to jeszcze dobrze. Ale i tak wiadomo, ze zarówno niedomiar jak i nadmiar jest z³y  :P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Październik 28, 2004, 14:36:34
Bia³a mo¿e i masz racjê, ró¿ne szpitale - ró¿ne normy. U nas hemoglobina jeszcze nigdy nie przekroczy³a 7, ostatni wynik 6,2 - wiêc 8 to dla mnie astronomiczny wynik. Pamiêtam jak bêd±c z dzieckiem w sanatorium, wybra³am siê na wyk³ad pewnej pani profesor. Tam  kilkunastoletnia dziewczyna opowiada³a o swoich wynikach (w³a¶nie takich jak pisze Kebi) i po tym co us³ysza³am utwierdzi³am siê w przekonaniu, ¿e to stanowczo za wysoko... Potem przez jaki¶ czas umawia³am siê na wizyty do tej profesor, bo przyjmuje w naszej klinice... i wcale tego nie ¿a³ujê, bo ma podej¶cie do ludzi i potrafi wbiæ do g³owy pewne sprawy, a tym samym utwierdziæ cz³owieka w przekonaniu co jest dobre... i jak nale¿y postepowaæ.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Październik 28, 2004, 21:27:12
Ja na pocz±tku te¿ mia³em HbA1c =~ 6, jednak¿e z wiekiem coraz trudniej jest sie oprzeæ pewnym pokusom. Nie mówie ¿e 8 to wspanialy wynik ale i tak dobry jak na moje niedbalstwo wakacyjne... Teraz planuje zjechac do 7 i wg mnie to juz bedzie sukces  :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Gosiaczek w Styczeń 09, 2005, 23:06:40
Mnie jako¶ nie ci±gnie do alkoholu :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Luty 01, 2005, 01:06:16
Gosiu ja w twoim wieku mia³em praktyki zawodowe w rozlewni wina,  a zachorowa³em po 19 urodzinach tak¿e 20 rok na tej ziemi by³ moim koszmarem.

pi³em alkohol w ró¿nych ilo¶ciach do 1997 roku  poprostu nie potrafi³em powiedzieæ NIE ale prze³ama³em sie postanowi³em i nie pi³em moze nie wogóle ale wypija³em jeden dwa kieliszki wódki i na tym STOP.

w 2000 roku w Maju w racaj±c z pracy z kotraktem na du¿a sume zosta³em poproszony o przys³ugê i poczestowany zosta³em alkoholem ........ znalaz³em sie w szpitalu o po 2 dniach 6 kg chudszy nie mog³em wstaæ  (jak to sie mówi zagryza³em kanpkê z pomidorem ) i owa skurka z pomidora w po³aczeniu z alkoholem nauczy³y mnie ¿eby uwa¿aæ  na to co pije kiedy  i z im oraz co....... kiedys by³em piekny i m³ody teraz staram sie byc ..M¡DRY

TOMASZ_O
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 01, 2005, 01:18:28
Dobrze powiedziane  :)  :)  :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Luty 01, 2005, 01:30:19
ale wyra¼nie powiedzias³em STARAM........sie byæ m±drym prawda misiu?
Tytuł: nowy
Wiadomość wysłana przez: omajden w Marzec 22, 2005, 22:49:10
Nowy jestem i wiele czytam rzeczy dla mnie niedorzecznych, innych z ktorymi zgadzam sie ale mnie bol±, jeszcze inne sa absolutnie madre!!!

Co do hemoglobiny to ja mialem jak zachorowalem bliska 9 a wogole mialem na samym poczatku fajna historie z pielegniarkiami......

Mieszkalem w Piotrkowie Tryb. i tam sobie wyszlo ze zachorowalem na cukrzyce..... ale w szpitalu, gdy stwierdzono juz ze choruje chcialo mi sie pic, bo mialem poziom okolo 360, pielegniarki daly mi wodu,a ze bylem glupim dzieckiem i przegotowana wioda mnie nie satysfakcjonowala wiec porosilem " o cos ze smakiem" i daly mi co....... wode z GLUKOZ¡!!! Jakby tego bylo malo, zrobily to drugi raz i tak wsiadlem do karetki, zapadlem w spiaczke a w Lodzi mialem przeszlo 900... potem mnie wyratowali, ale ta nieudolnosc pracownikow szpitala, wiecie do czego mogla doprowadzic...

Co do picia alkocholu, to ja czytalem, ze nawet niepelnoletni sie na ten temat wypowiadali.. i nikt nie protestuje.....  :wink:  wiec ja tez moge  8) Ja lubiem sobie wypic troche, i co do alkocholi to moje wrazenia sa takie...

Piwo - zdecydowanie u mnie dziala jak weglowodan i trzeba na nie dac insuline zgodnie podanymi juz przelicznikami, po kilku godzinach moze odrobine spac poziom, ale nie jakas strasznie i u mnie krotko to sie utrzymuje

Wino - podobnie, zreszta zalezy jakie, tanie wina w ktorych jest mnostwo cukru i nie wiadomo czego sa z reguly niepewne i wariacje moga byc po nich rozne (wiec nie polecam), ale z reguly daje odrobine insuliny, potem (po kilku godzinach) znow posilkiem blokuje hipoglikemie

Wodka - obniza, przynajmniej mi taka czysta i to od razu bardzo szybko i trzeba naprawde z kazdym kieliszkiem zjesc sporo weglowodanow, jesli to sa jakies likiery, tu sprawa sie komplikuje, bo one podnosza poziom, ale moga tez obnizac (ze wzgledu na brak doswiadczen brak danych)

Generalnie diabety wedlug mnie po prostu nie moze doprowadzic sie do stanu jak to nazywam - "alkocholowej smierci klinicznej", caly czas trzeba zachowac na tyle rozsadku zeby moc chociaz sie zatrzymac i przestac pic, jesli komus sprawia przyjemnosc upicie sie na maksa to tylko przy zaufanych osobach, ktore znaja sytuacje inaczej bedzie:  :573:  tak jak z tym obrazkiem! Poza tym jak mowi moj wujek "wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedziec w jakich ilosciach".... nic dodac, nic ujac....

Tomek z Lodzi
Tytuł: Re: nowy
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 22, 2005, 22:57:56
Cytat: "omajden"


Co do picia alkocholu, to ja czytalem, ze nawet niepelnoletni sie na ten temat wypowiadali.. i nikt nie protestuje.....  :wink:  wiec ja tez moge  8) Ja lubiem sobie wypic troche, i co do alkocholi to moje wrazenia sa takie...

Piwo - zdecydowanie u mnie dziala jak weglowodan i trzeba na nie dac insuline zgodnie podanymi juz przelicznikami, po kilku godzinach moze odrobine spac poziom, ale nie jakas strasznie i u mnie krotko to sie utrzymuje

Wino - podobnie, zreszta zalezy jakie, tanie wina w ktorych jest mnostwo cukru i nie wiadomo czego sa z reguly niepewne i wariacje moga byc po nich rozne (wiec nie polecam), ale z reguly daje odrobine insuliny, potem (po kilku godzinach) znow posilkiem blokuje hipoglikemie

Wodka - obniza, przynajmniej mi taka czysta i to od razu bardzo szybko i trzeba naprawde z kazdym kieliszkiem zjesc sporo weglowodanow, jesli to sa jakies likiery, tu sprawa sie komplikuje, bo one podnosza poziom, ale moga tez obnizac (ze wzgledu na brak doswiadczen brak danych)Nie ¼le , kiedy razem na piFko skoczymy  :570: :twisted: :D Mo¿e po¼niej przedziemy dalej  :twisted: (patrz Wódka :P )
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: omajden w Marzec 22, 2005, 23:01:25
Mozemy zaraz, tylko troche daleko mieszkasz :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 23, 2005, 00:55:23
....Omajden,o ile mnie pamiêæ nie myli,to na pewno nikt nie traktuje obojêtnie postu osoby niepe³noletniej na temat picia alkoholu...Swojego czasu chyba Bia³a pisa³a (oj i to dawno),o piciu alkoholu i zwrócono jej uwagê. W sumie jestem zszokowana,¿e w wieku 15stu lat masz ju¿ taki wachlarz do¶wiadczeñ i nie jest to chwalebne.Z drugiej za¶ strony nie mam z³udzeñ,¿e jeste¶ jedyn± osob±,która w tym wieku pije alkohol...I to jest przera¿ajace.Nie bêdê rozpisywac siê na temat wychowania ect...Waznym jest w tym temacie,aby nikt nie przesadzi³ z alkoholem,choruj±c na cukrzycê...Wiele m³odych osób z tego powodu nie do¿y³o swoich 18 nastych urodzin... :(  :(  :( Z g³upoty i brawury...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 23, 2005, 07:44:23
Cytat: "omajden"
Mozemy zaraz, tylko troche daleko mieszkasz :)

To  by³ ¿art , ale mo¿emy isc na ............. mineraln± do bólu  :twisted:  :twisted:  :D
Tytuł: Re: nowy
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Marzec 23, 2005, 16:56:20
Cytat: "omajden"

 jesli komus sprawia przyjemnosc upicie sie na maksa to tylko przy zaufanych osobach, ktore znaja sytuacje inaczej bedzie:  :573:  tak jak z tym obrazkiem! Poza tym jak mowi moj wujek "wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedziec w jakich ilosciach".... nic dodac, nic ujac....

Tomek z Lodzi


Je¶li chodzi o te zaufane osoby. Hmmm nie tak bym to nazwa³. Zaufana nawet osoba, a pijana, nawet wszystko wiedz±ca na temat cukrzycy po spo¿yciu alkoholu mo¿e zaszkodziæ, a nie pomóc. Dlatego w³a¶nie lepiej przychamowaæ wcze¶niej, lub mieæ ¶wiadomie (te¿ tylko do czasu) wysokie cukry. Mo¿na te¿ znale¶æ osobê która by takiego s³odkiego przypilnowa³a. Ale o to mo¿e byæ ju¿ ciê¿ko. Mi na ca³e szczê¶cie od k±d choruje jeszcze film siê nie urwa³.:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Wszystko jest stwo¿one przez ludzi i dla ludzi........wiêc.......Wasze zdrowie  :564:  :564:  :564:  :564:  :564:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 23, 2005, 18:52:17
wiecie co... wszêdzie tak strasz± na temat alkoholu i cukrzycy, a tak szczerze powiedziawszy w sumie nic sie nie dzieje. Moze troszke jest za wysoko, po wódce tez mia³am wysoko ( a mówi± co innego) . Nie pije do tego stopnia, ¿e obalam sie w krzaki i znajduja mnie po 12 godzinach, wiêc problemu nie mam.
Ostatnio wypi³am 0,7 z kolezank± na pó³ i nic mi nie by³o. Tanich win juz nie pijam, odk±d mia³am po nich rewolucje  :lol: (ale to inna bajka jak by³am jeszcze zdrowa)
My¶le ze pisanie na tamat alkoholu nie powinno byc krytykowane, bo tak to przynajmniej osoba, która chce cos wypic bedzie wiedzia³a co mniej wiecej j± moze spatkac, niz tak w ciemno ( a to ze kazdy m³odzik wypije cos to jest rzecz raczej pewna)

[ Dodano: Sro Mar 23, 2005 6:57 pm ]
Misioza ma³o kiedy znajdzie sie osoba, która siêgnie alkohol dopiero po ukonczeniu 18 lat. Znam duzo osób, które "¶wiec±" w szkole same 5, a na boku czyni± ró¿ne rzeczy, chyba zeby sie nie zanudzic. tez lubie "skosztowac" doros³o¶ci i chyba nikt sie przed tym nie uchroni.... pewnie mnie zjedziecie wszyscy po kolei za ten post, ale to jest raczej sama prawda.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: omajden w Marzec 23, 2005, 23:31:33
Nie wiem czy picie alkocholu mozna interpretowac  w postaci siegniecia po doroslosc, bo chyba nie o to w tym chodzie! W kazdym razie chyba zle zostalem zrozumiany, ja tez nigdy nie zalalem sie wtrupa, a wachlarz doswiadczen mam dosc spory i to nie tylko alkocholowych, bo bylem na pielgrzymce do Rzymu (2000km) na rowerze i na rajdzie do Berlina i o wyslilku wiem bardzo duzo!

Natomaist co do przerazenia ze wzgledu na sieganie po alkochol coraz mlodszych ludzi, to fakt i zgadzam sie ze nie jest to najlepsze, jednak wolimy karic, rodzice wola upominac, niz wypic pierwsze piwo dziecka w swojej obecnosci, ja wypilem pierwsze piwo z rodzicami i oni mi pomogli! Wiedzili ze i tak bede pijal, a lepiej abym pierwsze doswiadczenia zdobywal wraz z nimi, jednoczesnie nie pochwalaja picia w zbyut wczesnym wieku.... wazna jest w rodzinie, miedzy dzieckiem a rodzicami wiez i zaufanie na tyle glebokie, by tych trudnych doswiadczen moznabylo przezywac wsrod najblizszych a nie na imprezie wsrod rowiesnikow gdzie nitk nie ma kontroli...

Co do zaufanego czlowieka, to mialem na mysli osobe ktora na imprezie nie pije i pilnuje reszty, na imprezach na ktore ja chodzu, wsrod moich przyjaciol, zawsze jest osoba ktora nie pije i pilnuje paczki, a ze moje towarzystwo to w prawie sami ratownicy medyczni i przedmedyczni ( sam jestem ratownikiem ) to po jeszcze jednej dodatkowej instrukcji sa w stanie mi pomoc, zreszta wogole nie dopuszcza zebym sie zalal....

Najwazniejsze we wszystkim jest zeby zachiowac umiar.......


Ps: Sorki za bledy ale jestem juz tak zmeczony bo dzisiejszym dniu, ze nie mam sily pisac poprawnie... przepraszam.....  :neutral:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Marzec 23, 2005, 23:32:16
Cytat: "Megi"
.
Ostatnio wypi³am 0,7 z kolezank± na pó³ i nic mi nie by³o. Tanich win juz nie pijam, odk±d mia³am po nich rewolucje  :lol: (ale to inna bajka jak by³am jeszcze zdrowa)

Ja bym raczej pad³ teraz po takiej ilo¶ci :evil:  :572: . Ale dawniej to i 15 piwek wypi³em za 5 godzin  :oops:  :oops:  :oops: Podkre¶le wysz³em jak nowo narodzony zdrowy cz³owiek. Jeszcze my siê ¶nie¿kami rzucali:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D


Cytat: "Megi"
.My¶le ze pisanie na tamat alkoholu nie powinno byc krytykowane, bo tak to przynajmniej osoba, która chce cos wypic bedzie wiedzia³a co mniej wiecej j± moze spatkac, niz tak w ciemno ( a to ze kazdy m³odzik wypije cos to jest rzecz raczej pewna)

Dok³adnie

Cytat: "Megi"

Misioza ma³o kiedy znajdzie sie osoba, która siêgnie alkohol dopiero po ukonczeniu 18 lat. Znam duzo osób, które "¶wiec±" w szkole same 5, a na boku czyni± ró¿ne rzeczy, chyba zeby sie nie zanudzic. tez lubie "skosztowac" doros³o¶ci i chyba nikt sie przed tym nie uchroni.... pewnie mnie zjedziecie wszyscy po kolei za ten post, ale to jest raczej sama prawda.

A kto wymy¶li³ magiczn± granice 18 lat. W±tpie ¿eby kto¶ Ciê zjecha³. Masz wg mnie racje pisz±c takie rzeczy


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 24, 2005, 00:38:28
Dla niektórych to 40¶ci za ma³o na ustalenie granicy  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Mo¿e i nazwiecie mnie wapniakiem,ale uwa¿am,ze 15 lat nawet na picie piwa to stanowczo za ma³o...Je¶li o alkohol to jestem ciêta i to bardzo  :twisted:  :twisted:  :twisted: A jesli rodzice pozwalaj± to ich sprawa.Zawsze potem mo¿na na nich zwaliæ  :evil:  :evil:  :evil:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Borkows w Marzec 24, 2005, 08:22:14
Uff ... no to jest ciê¿ki temat. Misioza masz racji trochê w stwierdzeniu, ¿e 15 lat to za ma³o ale nie odpowiadasz ile lat jest wystarczaj±co. Moim zdaniem nie ma regu³y, kazdy w innym wieku w innych okoliczno¶ciach i ro¿nie siê to koñczy ... wiêc czy jest to 15 latek czy 18 nie ma znaczenia, chocia¿ jestem ZA zakazem sprzeda¿y alkoholu niepe³noletnim.

Jak sobie przypomnê (jak to dawno by³o ...) jak by³em m³odszy ... oj .... i ten tupot bia³ych mew nastêpego dnia ....   :D  :D  :D teraz te¿ sie przytrafi
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 24, 2005, 09:30:22
Misioza, a ja zadam inne pytanie. Ile mia³a¶ lat jak pierwszy raz siê napi³as alkoholu?
Napewno 18 lub wiêcej  ;) ?

Chyba lepiej sie czasem napic, niz w tym wieku na³ogowo paliæ albo æpaæ. Albo jak kilka razy czyta³am, ¿e 10 latek sie upi³ do utraty przytomno¶ci. To jest prawdziwa tragedia, a nie jak 16 latki sie czasem napij± i nic sie w sumie nie dzieje
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 24, 2005, 12:26:31
Wiesz ile mia³am lat??????????Nie uwierzysz! 24!!!!!Tak,pewnie w szoku jeste¶,ale to prawda.
Wiêc wiem,¿e to mo¿liwe.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 24, 2005, 16:32:39
Co za ciekawy temacik siê nawi±za³  8)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: omajden w Marzec 24, 2005, 16:59:19
W alkocholu, jak i w wlasciwie wszystkich waznych zyciowych problemach, nie jest najwazniejszy wiek lecz odpowiedzialnosc i gotowosc na pewne wyzwania i problemy! Nie o to chodzi kto i w jakim wieku zaczal pic, to zalezy od srodowiska w jakim sie zyje, a czasem wrecz jakis nie pisanych tradycji, wazne jest jak ktos sobie z tym radzi i czy jesli popelnia blad to ma tego swiadomosc! Nie sztuka powiedziec ze picie alkocholu wieku 15 lat to za malo, sztuka jest raczej wykazac zrozumienie, sprobowac sie postawic w sytuacji innej osoby! Ja uwazam ze moja "przygoda" z alkocholem zaczela sie w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposob, sa pewne rzeczy i problemy an ktore trzeba sie szybko uczulic i je zrozumiec, bo pozniej na to nie bedzie czasu! Nie wyznaje zasady ze trzeba w zyciu wszystkiego sprobowac!! ale.......
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Megi w Marzec 24, 2005, 17:56:12
no szczerze powiedziawszy to mnie zaskoczy³a¶ Misioza  ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Marzec 24, 2005, 19:01:53
ja mia³am ok 17 lat kiedy ... zaczelam pic powiedzmy piwo (chociaz to w tamtych czas by³o raczej cos w rodzaju Redsa ... i nie czesto :wink: ).  Ok. 20 lat... kiedy pare razy wypi³am cos mocniejszego ...
Nigdy nie upi³am sie na tyle aby uwa³ mi siê film. I nigdy nie mam takiego zamiaru. Baaa nigdy sie nie upi³am nawet. Przestaje pic, kiedy czuje ze starczy i ze juz inaczej sie zachowuje ( otoczenie nie widzi jakiej¶ ogromnej róznicy ... nawet rodzice)
To kiedy zaczynamy pic zalezy ... od nas, ale tez w duzej mierze od ¶rodowiska w jakim przebywamy. Moi znajomi raczej nie pij±, a niepewno nie pij± czesto. Mysle ze dlatego i mnie nie ci±gnie do alkoholu. Wychowanie ... tak naprawde mysle ze rodzicie niewiele maja tutaj do powiedzenia. Bo przeciez wiemy ze jak mówi nam sie ze co¶ jest beee, to 100 razy bardziej chcemy tego spróbowaæ.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: boo w Marzec 24, 2005, 23:20:16
hmm alkoholu spróbowa³am chyba w wieku 15-16 lat, ale teraz gdy czytam o tym jak piêtnastolatki pij± to krew mnie zalewa. Pamiêtam te¿ jak bêd±c ma³olat± t³umaczy³am rodzicom, ¿e cz³owiek uczy siê na w³asnych b³êdach i tych b³êdów nie da siê omin±æ. Nie wiem czy zrozumieli, bo jak wszyscy rodzice chcieli mnie przed wieloma rzeczami chroniæ.  Teraz ja - jak kiedy¶ mnie - chcê chroniæ moje dzieci, ale wiem, ¿e je¶li bêd± chcia³y to i tak zrobi± to co uznaj± za godne uwagi i nawet o tym nie bêdê wiedzia³a. Hmm - te¿ tak robi³am   :twisted: Mimo to i tak nie pochwalam picia ma³olatów  :evil:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 25, 2005, 11:14:12
Poczyta³am Wasze posty i nie wiedzia³am czy siê wypowiedzieæ czy nie, bo nie mam szerokiego wachlarza do¶wiadczeñ je¶li chodzi o alkohol  :) a tym bardziej je¶li chodzi o inne u¿ywki...
My¶lê jednak, ¿e to prawda i¿ ka¿dy m³ody cz³owiek wie na ile go staæ i na ile mo¿e sobie pozwoliæ. Niestety inna sprawa, ¿e nie ka¿dy chce przestaæ wtedy gdy czuje, ¿e powinien.
Ale wiem, ¿e z naszymi forumowiczami na pewno jest inaczej. Bo zapewne ¿adne z Was (mówiê o m³odzie¿y) nie upija siê do nie przytomno¶ci, bo wie ¿e maj±c cukrzycê narobi³ by sobie problemów i innym, bo osoby postronne mog³yby nie wiedzieæ jak Wam pomóc.
Fakt, ¿e coraz m³odsze osoby zaczynaj± piæ alkohol. Ja pierwszy raz wypi³am czyst± wódkê maj±c bodaj¿e 22 czy 23 lata. Nigdy mnie do tego nie ci±gnê³o i nie ci±gnie. Lubiê piwko, ale jedna puszka albo butelka wystarcza mi w zupe³no¶ci i to nieraz na spó³kê z mê¿em  :lol:  :lol:
Nie oceniam Was, bo wszystko jest dla ludzi ale w umiarze i wierze, ¿e wiecie jak postêpowaæ...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Kwiecień 01, 2005, 10:30:17
Kontrowersyjnie sie zrobilo ;- ))

Jak wczesniej pisalam, zdarzalo mi sie wypic. Ale teraz, im jestem starsza tym mniejsza mam ochote. Ostatnio kolezanka wyciagnela mnie na jedno piwo. Wypilam pól, reszte zostawilam. Na imprezach sie wstrzymuje, po prostu przestalo mnie to bawic. Znam lepsze sposoby na dobra zabawe :]
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: emh w Kwiecień 01, 2005, 10:54:50
Hmm... A mnie tam rodzice nigdy niczego nie zabraniali. A w ka¿dym razie picia piwa i wina. Pierwszy raz spróbowa³am browara ok. 15 roku ¿ycia. Wino chyba du¿o wcze¶niej, bo mamusia robi³a takie "domowej roboty"...  Dziêki temu NIGDY nie mia³am tzw. odruchu psa spuszczonego ze smyczy, co wielokrotnie zdarza³o mi siê obserwowaæ na imprezach  u moich znajomych "trzymanych pod kloszem". NIGDY, NAPRAWDÊ NIGDY siê po¿±dnie nie upi³am! Mimo, ¿e niejednokrotnie chcia³am (ups!). Po pewnej dawce alkohol po prostu przestaje mi smakowaæ! I nie jestem w stanie prze³kn±æ ju¿ ani ³yczka wiêcej!

A co do wódki... Có¿, bêd±c ma³± dziewczynk± (ok. 5-cu, 6-ciu lat) pomyli³am butelki. £yknê³am wódki zamiast wody mineralnej. Terapiê szokow± zapamiêta³am na tyle dobrze, ¿e pierwszy raz wódkê pi³am na weselu mojego brata, maj±c... 22 lata!

Ale generalnie te¿ uwa¿am, ¿e wszystko jest dla ludzi! Tylko trzeba umieæ zachowaæ umiar! Czego sobie i Wam ¿yczê! Ewa.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: TOMASZ_O w Kwiecień 03, 2005, 23:33:48
Ja zaczyna³em w wieku 15-16 lat mai³em praktyki zawodowe w ... Rozlewni wina.
Tam dowiedzia³em siê ¿e jedz±c wi¶nie z alkoholu upije sie bardziej ni¿ wypijaj±c alkohol z ze s³oika dlatedo owoce dawa³em zawsze kole¿ankom.
Miaem tez przepis na w³asnej roboty "ajerkoniak"  tylko ¿e jest pracoch³onny.
kolejna ciekawostka ,  alkohol przez grupe OH wi±¿e siê z cukrem obni ¿aj±c jego poziom we krwi , spalany jest jako pierwszy uwalniaj±c cukry mo¿liwe jest niedocukrzenie którego nie poczujemy.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Maj 04, 2005, 12:21:09
Ja pierwszy raz upi³em sie w wieku 15 lat, wypi³em 3 czy tam 4 piwka i mia³em problemu z kontrol± ruchu :P (autopilot mi sie w³±czy³ :P), a tak to na jaki¶ weselach sie popija³o :) Wtedy jeszcze nie chorowaem na cukrzyce.
Od czasu wyj±cia ze szpitala ju¿ z wykryt± cukrzyc± na pocz±tku nie pija³em alkoholu. ale ju¿ po 2-3 tygodniach wróci³em do swoich :P.
Aktualnie prawie codziennie pijê piwko, wódka baardzo okazjonalnie, wino tylko swojaczki albo cena > 10 z³, kiedy¶ sie tanie wina spija³o ale to ju¿ minê³o... Za stary jestem na takie zabawy :P
Wczoraj sobie 7 piwek spi³em i wszystko by³o gicio.. Majóweczka, rowerki, ognisko, kie³baski z grilla, PIWO... Da³o by sie jeszcze wiêcej wypiæ gdyby nie fakt ¿e trzeba by³o jeszcze rowerem do domu wróciæ (oko³o 15 km) no a jak ju¿ wróci³em to wszystko mnie tak bola³o ¿e my¶la³em jedynie o ³ó¿eczku i ¶nie...
Ja tam dla piwa jestem na TAK ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Maj 06, 2005, 12:45:46
Mam 18 lat... a chyba wszyscy wiedz± ¿e to jest okres imprez- jedna 18nastka za drug±... Prawde mówi±c nie przepadam za piwem, ale drinki??- czemu nie, tylko z umiarem! Do tego nie umiem przy g³o¶niej, skocznej muzyce usiedzieæ na miejscu... potrafiê ca³ymi godzinami nie schodziæ z parkietu. Nie zdarzy³o mi siê jednak ani razu niedocukrzenie. Mo¿e mam specyficzn± sytuacjê organizmu, bo mimo przymowania insuliny ju¿ drugi rok sama wytwarzam "co nieco" swojej. Biorê mniej jednostek wieczorem, jem dodatkowe 2 WW przed wyj¶ciem i rano mam zazwyczaj ok. 80-100 mg% cukru. teraz szykuj± siê dwie 18nastki pod rz±d... "Bêdzie siê dzia³o..."  :wink:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Borkows w Maj 11, 2005, 10:15:24
Wszystko dla ludzi ... ale ... widzia³em cukrzyków w ciê¿kim stanie po alkocholu, widzia³em jak byli ratowani!! Zostaje w g³owie na ca³e ¿ycie a sam nie jestem materia³em na abstynenta. A macie racje w tym, ¿e duzo zale¿y od ¶rodowiska w jakim siê dorasta, ale równie¿ od rodziców!
KeBi nie chce byæ jakim¶ ortodoksem bo jak napisa³em abstynentem nie jestem ale tak cdziennie wieczrkiem browarek?? a jak cukry?? HbA1c te¿ w normie??
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Maj 18, 2005, 14:57:05
Cytat: "Borkows"
KeBi nie chce byæ jakim¶ ortodoksem bo jak napisa³em abstynentem nie jestem ale tak cdziennie wieczrkiem browarek?? a jak cukry?? HbA1c te¿ w normie??

A ró¿nie z cukrami. Raz lepiej, raz gorzej, nieraz idealnie przez d³u¿szy czas. HbA1c ju¿ d³uuugo nie bada³em, ale kiedy¶ by³o oko³o 7,5
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: andzik w Lipiec 11, 2006, 11:42:01
To moze ja wam powiem jak ja robie gdy wychodze z kolegami na imprezke do klubu albo pubu lub jakies inne spotkania zakrapiana alkoholem...wiadomo m³odzi ludzi maja swoja prawa:D dwa dni przed takim wypadem staram sie dziennie wypijac 6 litrów wody i tak do dni wyjscia ...oczywiscie przed wyjsciem na imprezke wstrzykuje sobie ma³a ilo¶æ krotko dzia³ajacej a normlana ilo¶æ "L" i przychodze rano do domu to mam cukier w normie:) a tak w ogole to lubie tylko piwo czasami wodke, wina nie lubie...Najbardziej lubie jezdzic samochodem :D:Di to jest moj najwiekszy na³og
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Mia w Lipiec 11, 2006, 12:31:27
Cytat: "andzik"
a tak w ogole to lubie tylko piwo czasami wodke, wina nie lubie...Najbardziej lubie jezdzic samochodem :D:Di to jest moj najwiekszy na³og


Mam nadziejê, ¿e te 'na³ogi' nie wystêpuj± nigdy w parze  :!:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: andzik w Lipiec 11, 2006, 13:45:58
Nigdy w ¿yciu...jak juz jade to pije tylko powerade....dobry napoj dla diabetyka ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 11, 2006, 15:55:38
Widze ze sie jakis temacik od¶wiezy³ :P :P :P No to ja powiem tak :D Alkohol - ok ale tylko piwo i to bardzo rzadko :) Jak jestem na imprezie to pije tylko wteedy jak mam za duzo cukier (mi akurat piwo zbija cukier ) ewentualnie jakis szampan czy cos jak jest okazja i wtedy zazwyczaj zjem cos s³odkiego bez insuliny i jets ok :) Nie pale i nigdy mnie do tego nie ciagne³o :P O innych u¿ywkach, tych mocniejszych chyba nie musze nic mowic bo odp jest oczywista :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 12, 2006, 10:39:15
Ja ostatnio mam awers do piwa... Normalnie niemal mnie odrzuca. Ale wódeczka, zw³aszcza w drineczku czy winko wytrawne, to spoko...
Nie ma to jak czerwone wytrawne, lub pó³wytrawne plus serek Brie... :) I jeszcze do tego ¶wiece i  jaki¶ facet... :) :) :)
Wiem, mam braki!!! :(
Ale - wracaj±c do tematu - jako¶ mi piffo ostatnio nie wchodzi...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 14, 2006, 21:08:16
Cytat: "emh"
Nie ma to jak czerwone wytrawne, lub pó³wytrawne plus serek Brie... :)


dok³adnie!
zw³aszcza oryginalne, francuskie, ¶mierdz±ce serki :twisted:
tak naprawdê nie wiesz, czy zagryzasz serem cierpki smak winka, czy zapijasz winkiem cierpki smak sera :lol:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: olik04 w Sierpień 27, 2006, 22:08:42
co do tematu.. to najlepiej jak ktos ma cukrzyce to w ogole go nie pic :) mozna sie bez niego obejsc, moj Cukierek potrafi :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Sierpień 28, 2006, 03:24:55
Cytat: "olik04"
najlepiej jak ktos ma cukrzyce to w ogole go nie pic :)

W³a¶nie... :razz:  :razz:  :razz:
Cytat: "olik04"
mozna sie bez niego obejsc, moj Cukierek potrafi :D

I bardzo dobrze!!! :D  :D  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: mania w Sierpień 28, 2006, 21:44:08
Po³±czenia serka /b³êkitny lub turkasowy lazur/ i wytrawne czerwone :D  :D  /a swoja droga gdzie¶ czyta³am ¿e sery bardzo zmieniaja smak wina i nagorszy sikacz smakuje z serkiem wybornie dlatego nie nalezy przezadzaæ z wydatkiem bo i tak bedzie smakowac wybornie/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Mentauron w Sierpień 29, 2006, 10:35:54
Poperam wszystkich, którzy twierdz±, ¿e alkohol to nie jest najlepsza rzecz dla cukrzyków. Po co sobie jeszcze w±trobê niszczyæ? A bawiæ siê bez niego to sztuka ^^.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: :) w Styczeń 31, 2007, 19:40:09
oj ja powiem tak... jak nie prowadze piwko wypije pod warunkiem dobrego towarzystwa... a po ukoñczeniu 2 klasy technikum mam wstrêt do du¿ej ilo¶ci alkocholu  :lol:
a je¶li prowadze to nie pije a na zapas to ju¿ dzieñ wcze¶niej nie pije bo szkoda straciæ prawko przez g³upie piwo...
na codzieñ nie pije bo przecie¿ pó¼niej to na³óg wychodzi... papierosy to mama pali jak lokomotywa :lol: i czêsto wyzywam :)
jednak ja o cukier martwiæ siê nie musze...
Sie Ma!!!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Kwiecień 16, 2007, 21:25:21
Ja za to w ostatnim Diabetyku naczyta³am siê o wp³ywie nikotyny na chorych na cukrzycê i nawet nie wiedzia³am, ¿e a¿ takie. Na szczê¶cie zawsze chroniê dzieci przed biernym paleniem, chocia¿ ostatnio jedna z moich kolezanek swterdzi³a ,¿e u mnie nie mo¿e posiedziec bo nawet palic nie daj±, no có¿...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 16, 2007, 22:33:35
u mnie niestety pal± obydwoje rodzice ... tragedia.
Odk±d sie wyprowadzi³am zacze³o mi to przeszkadzaæ. U mnie sie nie pali, jak ktos bardzo musi to jest balkon.  :wink: Niestety tata nie potrafi tego zaakaceptowac i zawsze jak przyjedzie to mi nakopci tak ze szok :evil:  :evil:  :evil:
Jak jestem u rodziców to czasem sza³u mo¿na dostaæ. Do nich nie dociera ze szkodz± równie¿ mi  :x ... szczytem jest kiedy tata po skonczonym obiedzie zapala papierosa ... ja jeszcze jem  :?
A potem sie obrazaj± jak mówie ze bede sobie je¶æ obiad osobno :D Bo ja taka nierodzinna jestem :lol:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 17, 2007, 00:00:23
Jak by³am w ci±zy dym z papierosa budzi³ we mnie instynkt zabójcy. Czasem niewiele brakowa³o...
Mam to szczê¶cie, ze praktycznie wszyscy nasi bliscy znajomi nie pal±, wiêc nie musze siê dodatkowo stresowaæ.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Przemo w Kwiecień 20, 2007, 08:49:49
Dym z papierosa zawsze we mnie budzi instykty zwierzêce !! Mimo i¿ osobi¶cie na ci±¿e nie mam szans :) :) :) :) :)
Co do alkoholu to trzeba po prostu pamiêtaæ ¿e alkohol powoduje ¿e w±troba przestaje wydzielaæ cukier w normalnych ilo¶ciach wiêc mo¿na siê po prostu nie obudziæ rano !!
Jednak my¶lê ¿e to co najwa¿niejsze to to, ¿e ka¿dy organizm reaguje inaczej. Wiêc najlepiej w ogóle od³o¿yæ t± u¿ywkê na pó³ke albo jej nie braæ z tej pó³ki w sklepie.
Ja pijê okazjonalnie lub nawet bardzo okazjonalnie, lub nawet bardzo bardzo okazjonalnie :) :) :) :) :) Wtedy ograniczam drastycznie dawkê inusliny d³ugodzia³aj±cej.
Jednak chyba lepiej mieæ przekroczenia ni¿ w ogóle przestaæ siêprzejmowaæ wszystkim do oko³a przysparzaj±c jednocze¶nie rodzinie cierpienia !!
A ju¿ najlepiej w ogóle nie piæ :)


Ale ale wiem czym zast±piæ alkohol :) :) :) :) :)
Adrenalina to jest to co doskanale zastêpuje alkohol !!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 20, 2007, 23:17:06
Jestem strasznym wrogiem papierosów chocia¿ sama pali³am, ale to by³o 15 lat temu. M±¿ mój pali ale zawsze na balkonie, ciê¿ko mu zerwaæ z tym na³ogiem.
Przyjaciele z którymi siê spotykamy nie pal±, o nie  :598: tylko jeden plus mój ma³¿onek :wpale:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Kwiecień 21, 2007, 11:59:59
Ja nigdy nie pali³am i nie mam zamiaru :) Niestety moja mama pali ale gonie j± za to :) Z przyjació³ na 6 osób pala tylko 2 :D Wiêc nie jest tak ¿le :) Najbardziej mi sie chce ¶miaæ jak siedzimy sobie z przyjació³mi u mnie w pokoju, po czym przyjació³ka wychodzi z pokoju oznajmiaj±c nam ¿e "idzie sobie zapalic z pani± Beatk±" i siedzi z moja mama 20 minut, wypala papieroski, poplotkuja i wraca :D Ubaw mam z tego czasami niez³y :lol: Co do alkoholu to pije tylko okazyjnie- jaka¶ rodzinne imprezka czy wyj¶cie z przyjació³mi i jak ju¿ to tylko piwo albo wino :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Bia³a w Maj 20, 2007, 10:43:46
Ja te¿ nigdy nie pali³am i nie mam zamiaru. Nie cierpiê jak kto¶ pali w moim towarzystwie  8)  Niestety, niektórzy ze znajomych pal± i od czasu do czasu jestem zmuszona do "biernego palenia". Ech.

Z piciem te¿ mi ju¿ przesz³o, zreszt± teraz i tak nie mogê.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Kwiecień 20, 2008, 14:20:47
Wystarczy³a mi jedna impreza na trze¼wo, ¿eby siê zniechêciæ do alkoholu. To okropne, co ludzie wyprawiaj± pod jego wp³ywem. Ja potrafiê mieæ "fazê" bez picia :D  A najlepsze jest to, ¿e mo¿na tak± g³upawê w ka¿dej chwili przerwaæ, no i nie ma problemów ¿o³±dkowych :wink:

A mam pytanie odno¶nie guarany. Próbowali¶cie? Jak cukry?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 20, 2008, 19:30:37
Cytat: "koniarra"
Wystarczy³a mi jedna impreza na trze¼wo, ¿eby siê zniechêciæ do alkoholu. To okropne, co ludzie wyprawiaj± pod jego wp³ywem.

Formalnie to nie masz jeszcze prawa piæ alkoholu. :roll:
I po powy¿szym po¶cie muszê stwierdziæ, ¿e to jest dobre prawo - bo ma³olaty z zasady piæ nie potrafi±, co sama stwierdzi³a¶!
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Kwiecień 20, 2008, 21:14:23
Teraz siê z Tob± zgadzam, ale wiadomo jak to siê chce wszystkiego spróbowaæ... Wa¿ne, ¿e jak narazie to czujê wstrêt do alkoholu i stanu w jakim siê po jego spo¿yciu znajduj± ludzie, nie tylko ma³olaty ale te¿ doro¶li.

W¶ród przeciwskazañ do stosowania guarany wymieniona jest cukrzyca. Wiecie co¶ wiêcej na ten temat? W sumie to na rzeszowskiej uczelni na fizjoterapii cukrzyca te¿ zalicza siê do przeciwskazañ do studiów... Macie jakie¶ do¶wiadczenia z guaran±?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Kwiecień 21, 2008, 16:51:05
Cytat: "koniarra"
nie tylko ma³olaty ale te¿ doro¶li.

Tacy "niedoro¶li" doro¶li nie powinni byæ dla nikogo przyk³adem - chyba ¿e negatywnym, czyli jak nie nale¿y postêpowaæ. :wink:

Cytuj
Macie jakie¶ do¶wiadczenia z guaran±?

Osobi¶cie jedynie pijam kawê z guaran±. Zwyk³± (czyli ziarnist±) dla smaku i lekkiego pobudzenia, a t± paskudn± Prime z guaran± tylko wtedy, gdy potrzebujê ponadstandardowej energii przez kilka godzin. Tyle to mi pomaga.
Ale pewnie my¶lisz o jakim¶ intensywniejszym spo¿ywaniu tej guarany...?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: koniarra w Kwiecień 25, 2008, 17:59:12
W³a¶nie nie chodzi mi o guaranê w kawie, ale tak± zwyk³±, w proszku. Podawaæ na ni± insulinê? Nie mam na opakowaniu tabelki z wêglowodanami...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: qba w Październik 19, 2008, 14:10:48
Czyli mozna to tak rozumiec, ze powiedzmy pojde na impreze, najem sie "jak dzika swinia" i wypije kilka piw i bede mial cukier w normie?
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: JAjola w Październik 19, 2008, 16:01:43
Eeeee,nie tak to siê chyba nie da  :D ,
nie da siê tak naje¶æ jak dzika ¶winia bez ¿adnych konsekwencji  ,no chyba,¿e to bêdzie impreza ca³onocna  i wszystkie te kalorie nadprogramowe zostan± spo¿ytkowane
poprzez nadprogramowy ruch  :D

qba, a jak wypijesz kilka piw to bêdziesz w stanie upojenia alkoholowego i ciekawe czy bêdzie Ciê wtedy interesowa³ poziom cukru  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: qba w Październik 19, 2008, 21:19:22
JAjola, oczywiscie w pelni sie z toba zgadzam :D

a czy np. jest taka mozliwosc ze powiedzmy jestem 200 km od domu i nie wzialem insuliny to napije sie alkoholu i wszystko bedzie mniej wiecej w normie  :razz: ? Oczywiscie wiem, ¿e lepiej zg³osiæ siê do szpitala itd, ale ...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: matimartyna w Październik 19, 2008, 22:05:37
qba nie myl picia alkoholu z piciem piwa. To dwie ró¿ne sprawy.

Cytat: "qba"
najem sie "jak dzika swinia" i wypije kilka piw i bede mial cukier w normie?


Nie bêdziesz mia³. Piwo podnosi cukier przeciêtnie potrzebujesz 2ww na 1 piwo.

Alkohol czysty obni¿a ale z nim trzeba uwa¿aæ, bo pó¼niej cukier idzie do góry.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: emh w Październik 20, 2008, 07:51:37
Dok³adnie tak!
Obserwacje z w³asnego do¶wiadczenia ;) i na w³asnym organizmie. Wasze reakcje mog± byæ inne!!!
Piwo mi winduje poziom okrutnie. Wino (pó³wytrawne) jest w zasadzie obojêtne: ani nie ro¶nie ani nie spada. Wóda (czysta a nie w drinku, bo wtedy dochodzi jaki¶ soczek i wszystko bierze w ³eb) powoduje spadki. Ale poniewa¿ zwykle pije siê z zak±sk± to spadki te s± niezauwa¿alne. Ot, nie podajê insuliny do kanapki...
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Aranruth w Październik 22, 2008, 20:00:02
Popieram to co pisze omajden, pije alkohol od liceum, piwo, tanie wina, wodke, spirytus i rozne warianty, jak juz bylo wymieniane nad wszystkim trzeba miec kontrole i znac troche z autopsji, piwo dziala jak pepsi czy inny kaloryczny napoj, z wodka juz jestem ostrozny, bo tymczasowo podnosi i cukier slabo reaguje na insuline a po spaleniu alku cukier spada, takze do wodki zawsze zapijam i zagryzam i uwazam na cukier i insuline. Tanie wina podnosza cukier a potem obnizaja wiec trzeba takze uwazac z dawkami insuliny. Wszystko trzeba robic z pelna swiadomoscia i rozwaga. Za dzieciaka czulem sie jeszcze w jakis sposob ograniczony cukrzyca,  z wiekiem wyzbylem sie tej swiadomosci, kocham przelamywac wlasne slabosci, jestem asystentem masazysty i aktualnie studiuje fizjoterapie gdzie cukrzyca teoretycznie jest przeciwskazaniem. Zajmuje sie tancem z ogniem, pluje ogniem, poparzenia zablizniaja mi sie dluzej ale poza tym w niczym nie odstaje od zdrowych ludzi. Pracowalem na budowie i w hurtowni budowlanej fizycznie Mozna? Mozna. Nie czuje sie w jakis sposob niepelnosprawny. Wszystko to poznanie, oswojenie i zaakceptowanie choroby, dla mnie cukrzyca jest jak ogien i taniec z nim, najpier sie go boisz i przestrzegasz jakiegos bhp, potem ciekawosc, potem eksperymenty i juz wiesz ze mozesz go trzymac na dloni, mozesz ja podpalic, wiesz ze kontakt z samym ogniem Cie nie poparzy, juz sie go nie boisz i wiesz na jakich zasadach dziala, co wolno a czego nie z wlasnego doswiadczenia. Tak samo jest z uzywkami, poznajesz to majac juz jakis zarys i swiadomosc zagrozen i konsekwencji a potem optymalizujesz to sobie do wlasnych potrzeb i warunkow. Wszystko dla wszystkich, nie zamykajmy sie we wlasnych pokojach i swiadomosciach, nie upajajmy sie wlasnym "nieszczesciem" i "kalectwem" powiedzmy chu... Wam w d..., pokaze ze jestem taki sam jak Ty a moze nawet lepszy. Wchodzi tu tylko kwestia charakteru, nie chce, nie lubie pic to moja decyzja i tyle, a nie "chcialbym pic ale choroba mi nie pozwala". I chodzi mi  tu glownie o zycie a nie tylko o uzywki, poniewaz gdzies zobaczylem tekst w stylu "czuje sie ograniczony" i szlak mnie trafil, nie namawiam do chlania na umor zeby pokazac iz cukrzyk tez potrafi, tylko raczej do empirycznego poznania alku i jego nastepstw niz przyjmowania do swiadomosci "nie moge bo to jest zle poza tym nie moge bo mam cukrzyce", dla mnie slowo nie moge nie istnieje, bo naprawde mozemy wszystko, pracowac w kazdym zawodzie, wykonywac kazde hobby i bawic sie jak nam sie wymarzy, tylko musimy to sobie zoptymalizowac i zdac sobie sprawe ze MOZEMY!
Arigato za przeczytanie tego "eseju"
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Reni w Październik 23, 2008, 22:47:30
We Wrocku w Spi¿u jest pyszne piwo karmelowe, jest ono ciemne, chcia³abym je wypic(ma³e, 300ml), ile powinnam na nie przeliczyc WW? :roll:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Październik 24, 2008, 20:11:17
Cytat: "Reni"
piwo karmelowe, jest ono ciemne, chcia³abym je wypic(ma³e, 300ml)

To za ma³o informacji.
Wêglowodany w piwie bior± siê ze s³odu, a jego zawarto¶æ jest czasem (niestety, tylko czasem) podawana jako ekstrakt albo °Blg. Typowe piwo ma 12°Blg, mocne 15°, lekkie 10°. Te cukry s± fermentowane przez dro¿d¿e do alkoholu - z ka¿dych przefermentowanych 2°Blg wychodzi ciut powy¿ej 1% obj. alkoholu.

Nie ca³e cukry s± fermentowane do alkoholu, trochê ich powinno pozostaæ aby dawaæ smak. W piwach ciemnych zawsze pozostaje wiêcej cukrów - ale jak du¿o, to wie tylko producent piwa. Maj±c podan± zawarto¶æ ekstraktu oraz alkoholu mo¿emy to oszacowaæ - ale tylko oszacowaæ, gdy¿ browary regularnie k³ami± co do zawarto¶ci alkoholu pisz±c np. "do 6,2%" co czêsto oznacza, ¿e jest to tak naprawdê tylko 5% (taki maj± ustawowy obowi±zek podawaæ warto¶æ maksymaln± jak± mo¿e to piwo osi±gn±æ, a nie rzeczywist±).

Z powy¿szego widaæ, ¿e bez specjalistycznych badañ konkretnej partii piwa mo¿emy tylko zgrubnie oszacowaæ zawarto¶æ cukrów w nim. Do tego dochodzi alkohol, na który ka¿dy z nas reaguje inaczej - na przyk³ad u mnie piwo prawie nie podnosi cukru, za to ju¿ 100 ml wódki robi koszmarne kilkaset mg/dl, za¶ u Emh jest odwrotnie.  :roll: Czyli ka¿dy z nas musi sam sobie okre¶liæ zapotrzebowanie na insulinê po piwie, najlepiej na pocz±tku wychodz±c od danych podawanych w standardowych tabelach WW.

I jeszcze jedno - bez/niskoalkoholowe napoje karmelowe typu Karmi (Okocim) piwem nie s± i powy¿sze t³umaczenia sk±d siê co bierze w piwie nie s± dla nich w³a¶ciwe.
Ale w Spi¿u nigdy niczego takiego nie widzia³em - dlatego my¶lê, ¿e pytasz siê o piwo ciemne mocne, zwane tam "Granatowym".
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: przemek100018 w Październik 24, 2008, 20:42:35
Do³±czê i sw± opiniê na temat podwy¿szania/obni¿ania cukru po spo¿yciu piwa .
W moim przypadku piwo jest prawie obojêtne podczas picia ( max. podnios³o o 20 ) natomiast po 8 godz. od wypicia piwa muszê co¶ zje¶æ, s± to jakie¶ 4-5 wymienniki ³±cznie ( jem w 8. i 10. godz. po wypiciu piwa ), dodatkowo podaje mniej Lantusa ( a cukier z rana w dolnej granicy normy zawsze ).

Nawiasem dodam, ¿e nie mam w tej dziedzinie zbyt du¿ego do¶wiadczenia  :razz:   lepiej smakowa³o jak by³o zakazane- przed 18 urodzinami  :D  a teraz z moj± T1 i pe³noletno¶ci± to musi byæ wyj±tkowa okazja :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Reni w Październik 25, 2008, 13:04:21
Wczoraj po raz pierwszy odkad jestem chora by³am  na ca³onocnej imprezie, wypi³am 2 drinki i potanczylam pare godzin, wracam i cukier 72, zjadlam sobie przekaske i rano idealne 80 :D Przed impra zjad³am kolacyjke i da³am mniej insuliny ni¿ zwykle :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ciapson w Listopad 05, 2009, 15:21:00
Ohoho :P na wakacjach to masakra ;P Za bardzo przesadzi³em ;/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Listopad 05, 2009, 19:01:05
ja na wakacjach te¿ sobie nie ¿a³owa³am... i nie ¿a³ujê  :D
ale po piwie cukier mi ro¶nie bardzo, dlatego czas umila³am sobie winem czerwonym, wytrawnym... :lol:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: ciapson w Listopad 06, 2009, 11:41:08
Wydaje mi siê ¿e wino chyba najbardziej podwy¿sza cukier. W sumie nie pije win nigdy to nie wiem zabardzo ale bynajmniej tak mi siê wydaje.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Listopad 06, 2009, 13:25:40
no có¿, w tej chorobie chyba nie ma regu³y ....
po winie nie mam takich skoków jak po piwie,
a na wódkê reaguje jeszcze gorzej  :razz:
tak¿e czerwone wytrawne gór± ! :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Listopad 06, 2009, 21:36:55
Cukier podnosz± wêglowodany i alkohol.

Wódka prawie nie ma wêgli, ale ma masê alkoholu.
Wino wytrawne czerwone ma prawie tyle samo wiêcej wêgli co wódka, a bia³e niewiele wiêcej, za¶ alkoholu w stosunku do wódki maj± zdecydowanie mniej.
(Co innego wino s³odkie oraz "wino", które wêgli maj± sporo.)

Z tego wynika, ¿e wódka powinna podnosiæ cukier znacznie bardziej od wina wytrawnego.

Ale racjê ma tu haarfa - regu³ nie ma, ka¿dy organizm reaguje inaczej, a i ta reakcja czasem zmienia siê.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: kondziu w Listopad 08, 2009, 15:01:24
Z alkoholi to pije tylko piwo. 1 browar 2WW. Zawsze sobie policze dostrzykne i cukrow wysokich nie mam  :)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Maj 17, 2010, 11:10:05
Ja mo¿e siê wypowiem w temacie: "inne uzywki".

Otoz chodze na silownie, i ostatnio wazac 67kg pomyslalem, ze trzeba troche przypakowac.
Kupilem odzywki (MegaMass XL - typowa masowka) + Nitro Bolon II (kreatyna na rzezbe ciala). Podobno Cukrzyka nie jest zalecane brac takie srodki, ale sprobowalem.
Cukry byly w normie, caly cykl przebiegl OK, dietke trzymalem, zero problemow... efekt?

6kg+ czyli teraz waze 73kg :) Na razie zostaje przy tej wadze, bo nie wyobrazam sobie bys spaslakiem na boisku, aczkolwiek jezeli ktos chce, to potrafi.
Napisalem ten post dlatego, ze wielu cukrzykow ma problemy z niedowaga i nie wiedza jak sobie z tym poradzic. Oczywyscie powtarzam: same odzywki nic Ci nie dadza, jezeli nie bedziesz mial odpowiedniej diety

No a teraz grubasek leci pod prysznic  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: biker w Maj 17, 2010, 15:45:00
Cytat: "nAGER"
same odzywki nic Ci nie dadza, jezeli nie bedziesz mial odpowiedniej diety

I je¶li wiêkszo¶æ czasu bêdzie siê spêdzaæ przed biurkiem, na fotelu i na kanapie. :wink:
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: misiek1214 w Czerwiec 04, 2010, 13:42:38
Hmm to ja jestem totalnie inny bo mi alkohol zbija cukier ;P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: AfroOsman w Lipiec 29, 2010, 18:49:38
Po 1,2 browarach nic nie jest,je¶li dam insulinê zgodnie z pewn± ksi±¿eczkê, gdzie s± wypisane zawarto¶ci wêglowodanowe ró¿nych produktów. Wódki wolê nawet nie piæ, póki co bojê siê o g³êbokie niedocukrzenie po niej(pewnie dlatego,¿e mi tak wmawiano).
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Lipiec 29, 2010, 19:32:43
Nie pijê. I nie mam jako¶ z tego powodu poczucia, ¿e co¶ mnie omija. Wrêcz przeciwnie.
¯adnego alkoholu wolê nie próbowaæ, ale tak jak pisze AfroOsman, wódki to bym siê ba³a. Pielêgniarka w szpitalu mi powiedzia³a (my¶lê, ¿e to by³a prawda, czemu by mia³a k³amaæ?), ¿e trafi³ do nich kiedy¶ ch³opak (chory na cukrzycê) prosto z imprezy, gdzie podobno nie¼le siê zaprawi³ i trafi³ w stanie ¶pi±czki hipoglikemicznej. Podobno mia³ pó¼niej bardzo powa¿ne komplikacje i w efekcie sta³ siê kalek±.
Dlatego, jak mi napisa³ kiedy¶ kolega (te¿ chory na cukrzycê) - na 18stkach nie pijemy :D :D i nie tylko na osiemnastkach :D :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Lipiec 29, 2010, 19:34:23
Cytat: "AfroOsman"
Wódki wolê nawet nie piæ, póki co bojê siê o g³êbokie niedocukrzenie

Tu chodzi o ilo¶æ alkoholu. Je¶li wypijesz du¿± ilo¶æ piwa te¿ mo¿esz mieæ pó¼niej problem.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Lipiec 29, 2010, 19:35:24
Cytat: "biker"
Cytat: "koniarra"
Wystarczy³a mi jedna impreza na trze¼wo, ¿eby siê zniechêciæ do alkoholu. To okropne, co ludzie wyprawiaj± pod jego wp³ywem.

Formalnie to nie masz jeszcze prawa piæ alkoholu. :roll:
I po powy¿szym po¶cie muszê stwierdziæ, ¿e to jest dobre prawo - bo ma³olaty z zasady piæ nie potrafi±, co sama stwierdzi³a¶!

Oj, by¶ siê zdziwi³, nie tylko ma³olaty, nie tylko jak okre¶li³e¶ :D doro¶li te¿ nie s± wcale lepsi :D
Ja tak jak koniarra, na zakoñczenie gimnazjum by³am na takiej imprezie, oczywi¶cie ja na trze¼wo obserwowa³am ca³e to "fajne towarzystwo" i wiecie, pó¼niej ze 2 razy powtarzali te "imprezy", a ja jako¶ nie mia³am ochoty siê na nich pojawiæ :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Lipiec 29, 2010, 19:36:43
pinczerka,  ja s³ysza³am historiê o ch³opaku, który wypi³ kilka (8) piw i nie da³ rady podnie¶æ cukru, trafi³ na oddzia³.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: Aleksandra w Lipiec 29, 2010, 20:30:19
Ja alkoholu wysokoprocentowego siê wogole nie tykam  :)   piwko bardzo sporadycznie ... ale za to lampkê ( góra 2 .. bo mnie szybko ¶cina  :P  :P  ) czerwonego wytrawnego winka  lubiê siê napiæ  :oops:  z tym ¿e muszê uwa¿aæ  bo cukier leci pó¼niej w dó³ ... wieczorem daje mniejsz± bazê i rano do ¶niadania mniej insuliny :D a do obiadu juz normalnie  i jest ok   ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: tina w Sierpień 27, 2010, 12:47:13
Cze¶æ;)
Mam dzi¶ imprezê z przyjació³mi,móg³by mi kto¶ podpowiedzieæ co robiæ,wiem,¿e alkohol to raczej nie wchodzi w grê. Ale co z tañcem i nocn± dawk± insuliny??kiedy mam j± podaæ?na noc u¿ywam Levemiru
bêdê wdziêczna za wszelkie pomocne informacje ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: mk w Sierpień 27, 2010, 16:52:35
Jak by³am na penach i mia³am noc ca³± do przetañczenia to redukowa³am dawkê insuliny tej nocnej, ale o ile to Ci nie powiem, bo to zale¿a³o od tego ile planowa³am tañczyæ, od organizmu i insuliny. Jak siê okaza³o, ¿e zredukowa³am za ma³o i cukier spada³ to po prostu dojada³am. Tak¿e niezale¿nie od tego ile zredukujesz trzeba bêdzie sprawdzaæ co jaki¶ czas w nocy poziom cukru.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: tina w Sierpień 27, 2010, 17:06:06
Ale to znaczy,¿e mam wzi±æ pena na imprezê??;/
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: mania w Sierpień 27, 2010, 17:12:39
Tina od dzisiaj z penem i glukometrem sie nie rozstajesz- dasz radê :D  :D moje dzieciê w glukometr ma wsadzon± zawsze glukozê- na wszelki wypadek.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: tina w Sierpień 27, 2010, 17:20:08
ale jak ja mam go przenosic,jak bede tanczyc czy cos,podobno to trzeba chronic przed wstrzasami i temperatura!?? i co znaczy,ze mam redukowac dawke??
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Sierpień 27, 2010, 20:34:57
Zredukowaæ dawkê to znaczy, ze po prostu podajesz mniej jednostek.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: AfroOsman w Styczeń 02, 2011, 15:13:32
Oki, dwa dni temu by³ sylwester i u¿yczy³em sobie trochê(oczywi¶cie w dobrych granicach). Szczerze mówi±c, chcia³em przetestowaæ jak to wp³ywa na moj± cukrzycê. Ca³kowicie neutralnie to na mnie wp³ynê³o. ¯adnych problemów z cukrem. Czytaj±c wcze¶niejsze posty wynika,¿e alkohol ró¿nie wp³ywa na dany organizm.
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 08, 2011, 16:12:58
U mnie zaczynaj± siê osiemnastki :P I wczoraj by³am w³a¶nie na takiej osiemnastce ;P Mia³am 4 godziny na spanie, bo o 6 do K³odzka na zakupy... niestety, nic nie upolowa³am ;/
Po raz pierwszy na imprezie mia³am idealne cukry. Zaczê³am od 212, ale pó¼niej jak tañczy³am, to ³adnie spada³o - 160, 89, musia³am doje¶æ i skoczy³o mi do 180 i do koñca imprezy trzyma³o siê na tym poziomie, pó¼niej co prawda wyskoczy³o na 248, ale szybko zbi³am i rano mia³am 77 ;)
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Styczeń 08, 2011, 17:48:46
Pinczerko wiêc balowanie ci s³u¿y  :D
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 08, 2011, 18:12:54
Wychodzi na to, ¿e tak :P ale to dobrze, bo za 2 tygodnie idê na kolejn± :P
Tytuł: Alkohol i inne u¿ywki
Wiadomość wysłana przez: karioka w Styczeń 08, 2011, 18:38:06
Pinczerka, baw siê, ile wlezie.  :D Widaæ Twoje cukry s± stworzone do tañca.