Forum Diabetica

Cukrzyca => Dojrzewanie a cukrzyca => Wątek zaczęty przez: Aga w Maj 22, 2006, 11:07:57

Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Aga w Maj 22, 2006, 11:07:57
Kochani przysz³a wiosna a wraz z Ni± od pewnego czasu wysokie cukry(w nocy) u Weroniki czy¿by ros³a?? Jednak nie wygl±da mi to na wzrost podobny do zesz³orocznego :?  wiem ¿e nie ma co porónywaæ poniewa¿ w cukrzycy nie ma regó³y :sad:  Obecnych cukrów nie mo¿na za diab³y zbiæ  :evil: dzi¶ np poziom 160 (dla mnie na korekte bo pójdzie do góry musia³am zbijaæ 2 razy bo nie chcia³ siê daæ zbiæ dopiero po drugim podaniu insuliny w sumie poda³am prawie 4 jednostki insuliny czy¿by insulinoodporno¶æ nocna?) Weronika ma 8 lat i chyba zaczyna te¿ dojrzewaæ. Nasze forum skupia wiele osób o ró¿nym wieku przebiegu choroby i do¶wiadczeniu jednak jak by¶cie mogli siê podzieliæ swoimi do¶wiadczeniem to bêdê wdziêczna  i warto wiedzieæ co¶ wiêcej ni¿ tylko z ksi±¿ek Pozdrawiam zamartwiona.........
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Ela w Maj 22, 2006, 20:19:40
Aga u nas jest to samo i nie wiadomo ile cukru zbije jedna jednostka. Walczymy dzielnie ju¿ od dwóch tygodni i raz lepiej i my¶lê, ¿e to ju¿ koniec a nastêpny dzieñ do luftu. Sama te¿ chêtnie skorzystam z rad.Równie¿ zmartwiona..............
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: boo w Maj 22, 2006, 20:24:43
Paulina ma 13 lat, od miesi±ca przerabiamy brzaski. Cukier zaczyna rosn±æ oko³o 4 nad ranem. Bez dostrzykiwania rano budzi³a siê z ró¿nymi poziomami (do 160), wiêc nad ranem dostrzykujê jej 2-3 j. humalogu i jako¶ to ci±gniemy... Jak d³ugo to potrwa???
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Joasia w Maj 22, 2006, 22:10:26
ja mam brzask od 10 lat i mimo ze nie rosne wcale nie przechodzi . lekarz mi powiedzial, ze nikle szanse na to by przeszlo w ogole...
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Monika w Maj 23, 2006, 07:39:38
Cytat: "Joasia"
ja mam brzask od 10 lat i mimo ze nie rosne wcale nie przechodzi . lekarz mi powiedzial, ze nikle szanse na to by przeszlo w ogole...


Jesli to brzaski to predzej czy pó¼niej przejd± :wink: tak mi przynajmniej mówili ... i tej my¶li siê trzymam :D
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Joasia w Maj 23, 2006, 09:31:43
u jednych przechodza u innych nie
wiesz tez sie kiedys pocieszalam , ze jak urosne to sie skonczy ta gahenna, ale niestety...
trzymam kciuki zeby Tobie przeszlo ;)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: monia w Maj 23, 2006, 09:52:54
My te¿ mieli¶my problem z rannymi cukrami, tragedia ostatnio by³a. Na wizycie u Pani doktor 10.05 zmierzono Damianka i okaza³o siê ¿e przez 3 m-ce bardzo wystrzeli³ w górê ze wzrostem i od tego te ranne cukry. Poprawili¶my bazê i w tej chwili (tfu tfu nie zapeszam  ;)) cukry s± perfekcyjne.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: kicia w Maj 23, 2006, 23:08:48
ja zachorowa³am maj±c dojrzewanie juz za sob± i dopiero teraz mam brzaski :evil:
dok³±dnie od 4 rosn± mi cukry :573:
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Maj 23, 2006, 23:31:56
Z tego co pamiêtam to homron wzrostu jest najbardziej aktywny miedzy 22.00 a 24.00 (i wtedy najbardziaj podnosi cukier). Natomiast  nad ranem (brzaski) za podnoszenie cukrów odpowiedzialne s± przede wszystkim hormony p³ciowe, a w mniejszym stopniu hormon wzrostu.

Ja mia³am brzaski 12 lat w sumie od 12 do 24 roku ¿ycia. Trzy ostatnie lata pozwoli³a mi siê wyspaæ pompa, a wcze¶niej wstawa³am i dostrzykiwa³am codziennie w nocy.
Da sie radê przyzwyczaiæ ;) Po 2-3 latach wstawa³am jak automat codziennie o tej samej porze bez nastawiania budzika ;)

...a i na brzaski nietety zwiêkrzanie d³ugodzia³aj±cych insulin nie pomo¿e... Trzeba dostrzykiwaæ krótkodzia³aj±ce... :(
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Maj 30, 2006, 14:25:23
No to i my do³±czamy do klubu. Drugi dzieñ rano ok.160. W nocy mierzy³am ok. 23 i by³o 117 /czyli nie docukrzamy sie jak ostanio ok. 22/ ale widocznie gdzies nad ranem Wczoraj to zwali³am na serek topiony ale dzisiaj nie mam na co :cry: , wiec niestety popudka o 4  :cry: ale moze to chwilowe
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Ela w Czerwiec 01, 2006, 18:27:49
U nas w kratkê jeden dzieñ 96, drugi 210 o 4 rano. Gdzie tu logika? DOsz³am ju¿ do wprawy i sama budzê sie ok 4 be¿ budzika. :lol:
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 02, 2006, 16:56:08
My sytuacjê opanowalismy. Rano wczoraj-108, dzisiaj-106. Cukry szaleja nam do ok.3 /czyli wzorowy hormon wzrostu :lol:  :lol: /.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 16, 2006, 15:47:23
Cytat: "Karmelek"
Z tego co pamiêtam to homron wzrostu jest najbardziej aktywny miedzy 22.00 a 24.00 (i wtedy najbardziaj podnosi cukier). Natomiast  nad ranem (brzaski) za podnoszenie cukrów odpowiedzialne s± przede wszystkim hormony p³ciowe, a w mniejszym stopniu hormon wzrostu.


dziêkujê Karmelku, teraz mam jasno¶æ sk±d te cukry wysokie nad ranem
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 24, 2012, 21:06:46
no w³a¶nie... dorad¼cie dziewczyny..... Kaja ma 9 lat ale niesamowite wypryski na czole... zaobserwowa³y¶my , ¿e czasami mniej czasami mocniej..... zastanawiam siê od kiedy kupowaæ jej specjalne ¿ele do mycia twarzy z  problemami tr±dzikowymi.... to ju¿ ten czas czy jeszcze jest za ma³a...... szczerze  sama nie wiem... 9 lat toæ to dziecko a z drugiej strony wiadomo dojrzewanie szybciej siê  rozpoczyna ni¿ jak my byli¶my w ich wieku:)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Wrzesień 24, 2012, 22:58:22
Anitapo, mo¿e wizyta u dermatologa?
Wypryski nie s± objawem tylko tr±dziku. Mo¿e to byæ jaka¶ alergia, reakcja na jaki¶ sk³adnik w po¿ywieniu, czasami nawet wypryski s± oznak± zaka¿enia gronkowcem. Wydaje mi siê, ¿e dziewiêæ lat to do¶æ wcze¶nie na tr±dzik, Kaja chyba jeszcze nawet nie miesi±czkuje...
Je¶li jednak chcesz kupowaæ co¶ do mycia twarzy, to raczej nie wydawaj pieniêdzy na serie 'specjalnie przeznaczone na tr±dzik' - czyli jakie¶ under twenty (a najgorsze s± te 3w1 czy 2w1), clean&clear (czy jako¶ tak), bo one mog± podra¿niaæ za bardzo i wysuszaæ bu¼kê, po prostu mog± podzia³aæ do¶æ agresywnie. Ja u¿ywam zakupionego w hurtowni kosmetycznej mleczka antybakteryjnego z Apisu.
Mnie siê jednak wydaje, ¿e na pocz±tek najlepiej odwiedziæ dermatologa (dobrego!!) i daj wtedy znaæ. :)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Mia w Wrzesień 25, 2012, 09:25:24
Dok³adnie, najpierw dermatolog. A je¶li specyfiki do cery tr±dzikowej to lepiej zainwestowaæ w  co¶ z apteki ni¿ z pó³ki w supermarkecie. :)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Wrzesień 25, 2012, 14:01:21
Potwierdzam, najpierw dermatolog.
Sama mam okropny problem z pryszczami etc., ale sama jeszcze nie by³am u dermatologa, bo mama moja stwierdzi³a, ¿e "nie potrzeba mi wydawania kasy na fanaberie" :|
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Wrzesień 28, 2012, 16:02:04
Ja tez mam pryszcze, co prawda ma³o, ale sa.
Pojawi³y sie jak mialam niecale 11 lat. Nie miesi±czkowa³am ale pryszcze juz byly.
Przemywa³am je  tonikiem Acnosanem, i dawa³o to znaczn± poprawê, pryszczy by³o mniej i by³y "³agodniejsze". Przez pewien czas my³am twarz te¿ jakim¶ antybakteryjnym ¿elem z Soraya. I pomagalo.
Jak dostalam miesi±czkê czyli kilka miesiêcy pó¼niej, pryszcze znowu siê pojawi³y. Najczê¶ciej te bol±ce czerwone wyskakuj± kilka dni przed okresem, potem znikaj±.
Teraz u¿ywam toniku bezance i czêsto myjê twarz, nie u¿ywam myd³a zwyk³ego bo ono mnie jeszcze bardziej podra¿nia³o. teraz jak mi sie te¿ ¿el antybakteryjny skoñczy³ to myjê sam± czyst± wod± a potem tym tonikiem Bezance. Zastanawiam siê nad zakupem kolejnego ¿elu  b±d¼ siarkowego myd³a, które poleca³a mi moja mama. ;)
Moja bu¼ka jest t³usta przez dojrzewanie i st±d te wypryski, ale z tymi ¿elami, myd³ami specjalnymi i tonikami nie nale¿y przesadzaæ aby nie wysuszyæ cery, dlatego w takim wieku lepiej bedzie jak dermatolog powie co robic, bo nie wiadomo czy to na pewno tradzik czy inne cholerstwo ;)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 06, 2013, 15:55:32
po pierwsze polecam do mycia twarzy ¿el kupiony w aptece firmy ziaja-nuno ¿el myj±cy antybakteryjny cera zanieczyszczona sk³onna do wyprysków..... super....
 dzisiaj wys³a³am Kajê do higienistki bo wydawa³o mi siê ¿e schud³a.... a tu proszê córka najwy¿sza w klasie 148 cm i 36 kg.... :P
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Luty 06, 2013, 19:38:19
Cytat: "anitapa"
po pierwsze polecam do mycia twarzy ¿el kupiony w aptece firmy ziaja-nuno ¿el myj±cy antybakteryjny cera zanieczyszczona sk³onna do wyprysków..... super....
 


A ja nie polecam. Na mnie to ani trochê nie dzia³a³o, ka¿dy organizm widocznie inaczej reaguje :)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Luty 07, 2013, 15:31:15
Mojemu dziecku kupuje plasterki na nos oczyszczaj±ce, ¿ele kupowa³am i koñczy³o siê,¿e ja je zu¿ywa³am ;)


Pozdrawiam serdecznie.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Beata77 w Luty 07, 2013, 19:39:38
Cytat: "anitapa"
córka najwy¿sza w klasie 148 cm i 36 kg.... :P


Anitko Kaja faktycznie wysoka :D Laura ten sam rocznik a ma 136 cm i 29 kg :grin:
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: slodka_cykada w Luty 08, 2013, 19:32:53
Dziewczyny - jedyny skuteczny sposob na tradzik to zel EPIDUO. Ja z tradzikiem zmagalam sie od czasu studiow, nie mialam tego problemu w okresie dojrzewania. Potem przez wiele lat, do mniej wiecej lata zeszlego roku, byl DRAMAT. Glownie broda, z czasem czolo. Przeszlam rozne kuracje, ale ostatecznie dermatolod stwierdzila, ze tylko retinoid, najlepiej w tabletkach, ale mozna zaczac od masci, czyli Epiduo. No i bomba! Po miesiacu zrezygnowalam, bo zmiany sie nasilily, potem jednak wrocilam do tego i juz bylo lepiej. Stosuje codziennie, ale niestety, po kilku dniach niestosowania problemy wracaja. Moj dermatolog twierdzi, ze to normalne. No i oki. Stosuje dalej, bo przyzwyczailam sie juz, ze tego swinstwa nie mam...
ALE - nie polecam retinoidow w tabletkach - mozna sobie poczytac, co robia z organizmem. Ograniczenie sie do zelu wystarczy... Totez wszystkich zainteresowanych zapraszam do poczytania o Epiduo - jest tego duzo, wiekszosc ludzi zadowolona.
Uzywalam tez skinorenu, ale nie bylo poprawy. Chodzi chyba o ten retionoid. Uzywam tylko na noc, a na dzien ysthal +, anti age, ma w skaldzie cos wspolnego z epiduo. Mam 33 lata.. Pozdrawiam!!
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 13, 2013, 00:06:18
Moj± Tysiê te¿ wysypa³o,szczególnie na czole.I chyba odwiedzê dermatologa.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 30, 2013, 09:02:57
Piszê tutaj bo chyba i mój syn zacz±³ dojrzewaæ nie tylko fizycznie ale i emocjonalnie.

Kacperek jest ch³opcem weso³ym, zawsze u¶miechniêtym, rozgadanym i generalnie nie przejmuje siê prawie niczym  ;)

Wczoraj jak umy³ zêby przyszed³ do mnie i nagle stwierdzi³, ¿e jego ¿ycie jest z góry przegrane  :sad:
Pytam dlaczego? Przez cukrzycê. Bo jest chory, a czy uda mu siê za³o¿yæ rodzinê, a czy jaka¶ dziewczyna go zechce? :(

D³ugo rozmawiali¶my, my¶lê ¿e uda³o mi siê uspokoiæ, wyt³umaczyæ. Ale wiem ¿e on doro¶leje i du¿o rzeczy zaczyna rozumieæ, analizowaæ.
Ja wczoraj oczywi¶cie za³apa³am do³a....
Ciekawa jestem jak u innych m³odszych i starszych nastolatków wygl±daj± takie rozmy¶lania, czy rozmawiaj± z wami?
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 30, 2013, 09:47:21
Jasiek jest m³odszy i jeszcze na etapie "jestem super bohaterem"  :P  mam nadziejê ¿e jak najd³u¿ej! Ja jestem optymistk± "niepoprawn±" nawet chyba, wiêc ode mnie do ch³opców p³ynie komunikat " mo¿esz wszystko" jasne ¿e to zniekszta³cenie poznawcze, ale bardzo fajne zniekszta³cenie  ;)  Jestem pewna ¿e pojawi± siê trudne w±tki, czekam na nie ze spokojem. Wszystko zale¿y od tego jak interpretujemy zdarzenia, nasz nastrój, nasze dzia³anie, nastawienie do ¶wiata. Niedawno pad³o pytanie: "co by by³o gdybym nie mia³ cukrzycy?" Odpowied¼: "by³oby trochê inaczej" by³a wystarczaj±ca i zgodna z prawd±. Potem doda³am "nie by³by¶ taki s³odziutki" da³am buziaka i polecia³ siê bawiæ  :razz:

[ Dodano: Sob 30 Mar, 2013 ]
Cytat: "EVITA"
Wczoraj jak umy³ zêby przyszed³ do mnie i nagle stwierdzi³, ¿e jego ¿ycie jest z góry przegrane    


Ja mam taki styl komunikacji z moimi synami, ¿e powiedzia³abym "oooo! mój syn zna przysz³o¶æ! proszê wywró¿ mi numery totolotka! Wygram mnóstwo kasy i kupiê ci jak±¶ m±dr± i fajn± ¿onê"
A potem przesz³abym na powa¿ny ton i wyt³umaczy³a, ¿e nikt nie zna swojej przysz³o¶ci.... Ale ka¿dy ma w³asny sposób oczywi¶cie.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 30, 2013, 11:29:22
Wiesz Eliza, my te¿ jeste¶my weso³±, optymistyczn± rodzink±. Nasza doktor ostatnio stwierdzi³a, ¿e musi rozdaæ mój telefon paru mamom które w ogóle nie radz± sobie z chorob± dziecka a my zawsze tacy weseli, zwariowani itd.

Ale my¶lê, ¿e pomimo wszystko nasze dzieci dorastaj± i oprócz "normalnych" nastoletnich problemów bêd± mieli dodatkowe "s³odkie" problemy.

Nasza rozmowa wczoraj z Kacprem skoñczy³a siê kup± ¶miechu bo wspominali¶my jak ja zawsze mówiê mu po wyj¶ciu z k±pieli z ulizanymi w³osami ¿e wygl±da jak Belmondo de la Spiczi  :D , a on jak by³ mniejszy mówi³ Mamo, wygl±dam jak Rajmondo  :D

I w koñcu podsumowali¶my ¿e ¿onê w sumie to ju¿ ma i nie ma co siê martwiæ ;)

Ika, pozdrawiam  ;)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 30, 2013, 12:26:07
Cytat: "EVITA"
Ale my¶lê, ¿e pomimo wszystko nasze dzieci dorastaj± i oprócz "normalnych" nastoletnich problemów bêd± mieli dodatkowe "s³odkie" problemy


Z ca³± pewno¶ci±, dorastanie to z "urzêdu" czas pod has³em "problem"  :twisted:  a choróbska wszelkie tej sytuacji nie u³atwiaj±, nasza w tym rola ¿eby dzieciaki utrzymaæ w jakiej¶ wzglêdnej równowadze, bez nastawienia czy bêdzie tak czy siak  :wink:
Siê zobaczy jak to bêdzie  8)  kiedy¶ bêdziemy mog³y wróciæ do tego w±tku i zweryfikowaæ z rzeczywisto¶ci±.  :roll:  :D

[ Dodano: Sob 30 Mar, 2013 ]
A swoj± drog± co to s± w dzisiejszych czasach (nie lubiê tego okre¶lenia, ale dostêp do informacji, jakie¶ jedno wielkie przewarto¶ciowanie wszystkiego, presja ¿eby nie wiadomo co osi±gn±æ, brak czasu dla rodziny,to jednak znak "naszych czasów"  :? )
problemy nastolatków?
do jakiej pój¶æ szko³y?
czy jestem wystarczaj±co fajny ¿eby mnie lubiæ?
jak spe³niæ oczekiwania rodziców?
jak wytrwaæ w tym wy¶cigu szczurów?
co jest w³a¶ciwie warto¶ciowe?
czy sk±d skombinowaæ kasê na markowe ciuchy?
Mam do czynienia z dzieciakami które znalaz³y rozwi±zanie: ¶rodki psychoaktywne wszystkie mo¿liwe! I co z tego ¿e byli zdrowi i bardzo dobrze zapowiadaj±cy siê? Niektórzy z nich to wraki. To jest tragedia dopiero!
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 13, 2013, 00:38:57
U nas dojrzewanie pe³n± gêb±.... Idzie oszaleæ...
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 13, 2014, 22:22:59
dziewczyny macie jakie¶ domowe sposoby lub sprawdzone specyfiki na tr±dzik na plecach?........u Kai ³ojotok ca³± par±...plecy wygl±daj± koszmarnie
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: renata153 w Luty 13, 2014, 22:49:28
No u Dawida czo³o.... A co do sposobów ja ostatnio kupi³am sobie Peeling b³otny do twarzy z kwasami owocowymi
 http://www.bingosklep.com/peeling-blotny-twarzy-kwasami-owocowymi-bingospa-p-280.html ,
poprosi³am jego by sobie czo³o troszku potar³ i pozostawi³ do wyschniêcia,po obmyciu zastosowa³am tonik do skóry z tr±dzikiem i powiem szczerze by³am zaskoczona bo po pierwszym zastosowaniu by³o widaæ efekty a kuracje powtórzyli¶my po tygodniu. Bardzo lubiê produkty z tej firmy maj± równie¿ maseczki na tr±dzik, ale raczej Dawid na to nie pójdzie  :D . Szczerze polecam  :grin:
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: ania1975 w Luty 14, 2014, 10:00:39
ja siê cieszy³am, ¿e mam super ustawion± bazê a tu dzisiaj o 2:00-232 po korekcie zesz³o bez problemu. Marcin te¿ ma pryszcze i zaskórniaki, u¿ywa pianki do mycia i toniku. No ale cukier pewnie tez taki bo wczoraj siê zdenerwowa³ nie tylko on ale i  my, a dzisiaj jeszcze walentynki.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Luty 14, 2014, 11:19:36
Mojemu dziecku sporadycznie co¶ wyskoczy, w³a¶nie na czole. Stosuje kremy antybakteryjne na tr±dzik, teraz akurat mamy Care & Control, ale wcze¶niej innych firm.
Nie powiem, aby stosowa³ regularnie, trochê muszê ¶cigaæ. Kiedy zapomina i nie smaruje przynajmniej raz dziennie od razu jest wiêkszy wysyp pryszczaków :)

Je¶li chodzi o plecy to te¿ sporadycznie jaki¶ jeden ,lub 2  pryszcz atakuje, tu pomog³o szorowanie plecków szczotk±.

Bardzo dobra jest woda utleniona na pryszcze.

Pozdr.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Luty 14, 2014, 13:38:50
Ja to ju¿ mam okropn± twarz od pryszczy i posz³am do dermatologa. Przepisa³ mi Normaclin i Differin. Poczekam na efekty :)
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 14, 2014, 14:48:39
ja nie chcia³abym Kai w wieku 11 lat ci±gaæ po dermatologach i stosowaæ  ma¶ci w których mnóstwo sterydów i antybiotyków.....
dlatego wola³abym jakie¶ domowe sposoby...
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: asiakrzysiek1 w Luty 14, 2014, 15:00:30
a ja mam now± ma¶æ ale bardziej na smarowanie miejsca po wk³uciach ma¶c ¿ywokostowa z ¿ywokostu lekarskiego i arniki górskiej sama tez swoje rêce smaruje wieczorami bo od proszków i p³yn czêsto pojawiaja mi siê czerwone plamy
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: slodka_cykada w Luty 14, 2014, 19:45:27
Anita, domowe sposoby na taki problem to duuuuzy problem.. Mialam kolezanke w podstawowce, ktora na twarzy i dekolcie miala potworny tradzik, na twarzy to byla wielka rana. Ta dziewczyna chodzila regularnie na oczyszczanie do kosmetyczki. chyba sie to nadal praktykuje. Lzejsze postaci tradziku w okresie dojrzewania mozna zlagodzic maseczkami z platkow owsianych na przyklad - mieszasz platki owsiane gorskie z woda do uzyskania w miare zwartej masy i rozprowadzasz te ma¼ na skorze. Ta maska jest o tyle fajna, ze wysusza i nieco wybiela zmiany tradzikowe, glownie te z lojotokiem (sciaga na maksa), ale trzeba regularnie powtarzacm zeby efekt sie utrzymywal.. Po maseczce skore  przemywac kwasem bornym w plynie. Ale  to raczej jeden ze srodkow.
Ja wciazy mialam tradzik rozowaty, lekarka powiedziala mi wtedy, ze ilosciowo ze skory do krwi wchlania sie bardzo malo tych szkodliwych substancji zawartych w masciach aktywnych. Stad mysle, ze nie powinnas sie obawiac mocniejszych masci w wieku Kai, o ile problem jest mocno nasilony, wplywa negatywnie na samopoczucie i powoduje, ze wszystko obraca sie wokol niego.. lekarz musiaby rzucic okiem..
A dla starszych, zmagajacych sie z tradzikiem - pamietacie EPIDUO? Kiedys o nim pisalam i polecam. Jedyna moim zdaniem skuteczna masc na tradzik.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 20, 2014, 12:55:00
a aptece panie poleci³y mi myd³o siarkowe.... i tonic z firmy  Ziaja do cery z ³ojotokiem i tr±dzikiem....zobaczymy.....
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Luty 20, 2014, 14:03:33
Anitapa cokolwiek antybakteryjnego, bêdzie siê stosowaæ powinno pomóc. Bardzo dobre s± peelingi.

My akurat stosujemy krem, bo moje dziecko ma tendencje do przesuszania skory i powinno jaki¶ krem stosowaæ. Krem jest i na such± skórê i na tr±dzik. Ch³opaka trudno namówiæ na pilingi, toniki itp. Ciesze siê ,¿e krem stosuje przynajmniej czasami. Zreszt± my nie mamy du¿ego problemu sporadycznie pryszcz, wystarczy krem. No i punktowo woda utleniona.

Najlepiej pój¶æ do dermatologa je¶li faktycznie ju¿ tr±dzik robi siê nie do ogarniêcia. Np koledze syna w³±czono antybiotyk, ale on na twarzy mia³ pryszcz na pryszczu.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 20, 2014, 14:43:22
Cytat: "Szybki kot"
Bardzo dobre s± peelingi.
wiem ¿e one s± dobre.. tylko ja wci±¿ my¶lê o tym ¿e Kaja ma dopiero 11 lat.... i ma ju¿ stosowaæ peelingi?to przecie¿ jeszcze bardzo m³oda cera.....
no albo ja siê starzejê i nie nad±¿am za wspó³czesno¶ci± :P  :P  :P
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Luty 20, 2014, 15:01:05
Na to dermatolog tylko odpowie czy dla 11 lat peeling jest OK. Jak dla mnie 11 lat to za wcze¶nie na tr±dzik. Nie spotka³am siê z tak wczesnymi problemami, ale nie jestem znawc±. Mo¿e lepiej dermatolog ?
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Angie w Luty 20, 2014, 15:47:40
Szybki kot,  u dziewczynki w tym wieku jak najbardziej mo¿e byæ tr±dzik. Dziewczynki dojrzewaj± szybciej ni¿ ch³opcy.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Szybki kot w Luty 20, 2014, 16:08:39
Angie zapewne tak, ale ja nie widzia³am u  kole¿anek mojego dziecka w klasie w tym wieku jaki¶ problemów. Starsze tak 13 lat i wiêcej, a i owszem i to ca³kiem spore, widaæ na twarzach by³o. Natomiast 11 lat to chyba nie takie czêste i mo¿e lepiej do dermatologa i¶æ.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Czarek i mama w Luty 20, 2014, 21:42:45
Ja zawsze stosowa³am ma¶æ cynkow± lub poprostu kupowa³am sudocrem...- na tr±dzik.
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Luty 21, 2014, 19:54:04
w wieku 11 lat mo¿e byæ tr±dzik jak najbardziej i nawet wtedy nale¿y udaæ siê do dermatologa, a nie "leczyæ" na w³asn± rêkê.
kosmetyki z drogerii tr±dziku nie wylecz±, a domowych sposobów nie ma (próbowa³am) tr±dzik leczy siê latami niestety... wszelkie zió³ka itp mog± jedynie pomóc a nie wyleczyæ
M±dry Polak po szkodzie - równie¿ my¶la³am, ¿e nie ma co i¶æ, samo mi przejdzie i takie tam, kupowa³am jakie¶ toniki, ¿ele z drogerii, na nic to siê zdawa³o, ale czeka³am. (mam tr±dzik na czole) w koñcu uzna³am, ¿e trzeba co¶ z tym zrobiæ, posz³am do dermatologa, wypisa³ mi leki miejscowe, nie doustne, jestem w trakcie kuracji, kilka tych kremów, antybiotyków ju¿ mia³am, s± dobre i gorsze okresy, ale na pewno nie jestem tak wysyfiona jak wcze¶niej.
ale kremy, antybiotyki od dermatologa nie wystarcz± - wa¿na jest te¿ pielêgnacja, toniki i ¿ele z drogerii zawieraj± w sobie alkohol czêsto i to wysusza skórê i wcale nie pomaga, zdecydowanie lepiej do³o¿yæ kilka z³ i kupiæ ¿el z apteki :)
warto pój¶æ do dermatologa, naprawdê :) ja mam 14 na karku xD i pani dermatolog zaleca³a mi peelingi enzymatyczne. jak by³oby to w wieku 11 lat - nie wiem. ale jako¶ w³asnie w wieku 11-12 lat zaczê³y mi siê pojawiaæ pierwsze krostki... teraz ¿a³ujê, ¿e nie posz³am od razu,  bo teraz pewnie nic bym ju¿ nie mia³a
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 21, 2014, 21:31:44
nie kupujê kosmetyków w drogerii tylko w aptece.....to raz.... a po dwa....antybiotyki :evil:  :evil:
na razie próbujemy
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Luty 22, 2014, 11:05:28
Kamil ma 8 lat i na jego nosie pojawiaj± siê ju¿ pryszcze, ¿e chodzimy z rêk± do dermatologa dosta³ robion± ma¶æ na nosek,  jak siê co¶ pojawia to smarujê , potem odstawiamy i na razie jest ok
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Maj 20, 2014, 23:24:31
U nas tr±dzik ...zaskórnikowy. W koñcu trafili¶my na dobrego dermatologa.Ty¶ka ma antybiotyk.Do tego ¿el do smarowania twarzy na noc.Jest widoczna poprawa,tylko...gdyby nie wyciska³a by³oby lepiej ...Przy tym rodzaju tr±dzika mo¿na korzystaæ z zabiegów kosmetycznych.Wcze¶niej lekarz dermatolog leczy³ j± sterydami,które nie przynosi³y efektu a pogarsza³y tylko stan skóry :( Zreszt± tr±dziku nie leczy siê  sterydami :( I id¼ tu lekarza...
Tytuł: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 21, 2014, 16:34:52
Po sobie wiem, ¿e nie da siê nie wyciskaæ. :D Gdy wycisnê i "robaczek" wyjdzie, czujê siê taka lekka. Taka ulga :D wiem, to dziwne xD
Strupek zostanie, potem zagoi siê i odpadnie :D
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 29, 2015, 23:48:07
U nas chyba najgorsze burze hormonalne minęły,choć od czasu do czasu potrafi nam dać w kość.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: MarysiaII w Grudzień 23, 2015, 12:04:00
Jestety, u nas jest dokładnie to samo. Trudno jest wyregulować poziom cukru. Hormony strasznie szaleją. mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze jednak. Trzymamy się diety i jesteśmy pod ścisłą kontrolą lekarza
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 28, 2015, 23:32:31
Dieta nie ma wpływu na dojrzewanie...Gdyby tak było,mielibyśmy raj na ziemi:-) a tak hormony skaczą sobie jak chcą.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 27, 2016, 18:00:13
u nas tragedia... dojrzewanie, którego totalnie nie potrafię okiełzać....od świat tylko kilka dni z normalnymi w miarę cukrami.... a tak koszmar... jak nie przeziębienie, to okres.... odchodzę od zmysłów...bo insulina jak woda...nawet peny nic nie dają,ani zwiększona procentowo baza... myślę że ją przeinsulinowałam i wzrosła insulinooporność....wizyta w lutym pewnie skończy się szpitalem, jak tego nie opanujemy.... czuję sie do d.....niestety... bezsilność i bezradność mnie dołuje totalnie....  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 28, 2016, 08:17:16
Anita a może zmieńcie insulinę - jak dobrze kojarzę zmieniałyście bo robiły się dołki?? ale może można już wrócić do poprzedniej. A zmieniacie miejsca wkłuć - u nas idą na zmianę ręce , nogi, pupa i czasami ale baaardzo rzadko brzuch. To już w końcu tyle lat że może jakieś zrosty się porobiły. Poza tym kiedyś Jerz mógł podać insulinę po posiłku i było ok a teraz lipa- zwłaszcza rano więc gonię go aby podał przed rozpoczęciem przygotowania do śniadania. I jeszcze jedno ja z glukometrów wierzę tylko Accucheckom:) bo np. glukometry Bayera u nas nieźle zaniżały i z cukrami a potem z HbA1c była masakra.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Styczeń 28, 2016, 12:20:56
już to kiedyś pisałem ale nie wiem czy się zachowało, w każdym razie w okresie dojrzewania też trudno było mi okiełznać cukry, ale bardzo dużo pomogło mi regularne uprawianie sportu, różnego w różnym czasie ale zawsze w sporej ilości, miałem różne okresy w życiu z nastawieniem na różne dyscypliny, ale dwie szczególnie przypadły mi do gustu tj. jazda rowerem, latem potrafiłem jeździć 7 dni w tygodniu, czasem nawet po 100km dziennie, później większą rolę odegrała w moim życiu koszykówka, grałem 5÷7 razy w tygodniu, bez względu na pogodę, pamiętam jak jednego roku w styczniu z kolegą odśnieżaliśmy boisko, żeby tylko pograć  :P, po za tym ćwiczyłem w domu różne przysiady, wstępki, pompki itp., dzięki temu brałem pewnie mniej insuliny, którą musiałbym brać gdybym nie ćwiczył, mimo wszystko miałem lepsze cukry, i co było jedną z najważniejszych rzeczy - mogłem więcej zjeść zarówno na główne posiłki jak i między nimi, a to w okresie dojrzewania było kluczowe, bo człowiek wiecznie głodny, także ja polecam sport, sport i jeszcze raz sport
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 28, 2016, 12:34:22
Kangoo na pewno masz dużo racji. Jurek gra w ping- ponga - treningi ma 3-4 razy w tygodniu (bywało 5-6:)). Każdy trenig trwa 2,5h zegarowej. Jak pogoda pozwala to na trening jedzie rowerem. I pewnie dlatego jeszcze poziomy ogarniamy
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 13, 2016, 20:45:25
U nas do bani.Pora chyba na zmiany.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 10, 2016, 23:40:06
Jak długo trwa okres dojrzewania? Bo nie wiem czy dam radę dłużej :P
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 09, 2016, 20:54:08
ja najpierw drastycznie podniosłam bazę.... i na pewien czas się uspokoiło...... ale nastąpił powrót wysokich poziomów..... więc wymyśliłam co innego..... obniżyłam bazę  i to dość mocno a zwiększyłam przelicznik na 1 ww... w sumie  ilość całodobowej insuliny zmalała i.... pfu pfu...... cukry o niebo lepsze :) i jestem zadowolona :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 12, 2016, 11:35:30
U nas teraz w porządku (tfu,tfu,żeby nie zapeszyć).
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Kwiecień 12, 2016, 12:41:33
Tiiia nic się koleżanki nie nauczyły przez te lata ;) ;) chwalą się chwalą i ciekawe czy dalej tak dobrze :P :P. Jęczeć trzeba to wtedy od razu lepiej.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 12, 2016, 16:35:37
mania ... święta racja... jak zachwalam  poziomy to zaraz coś wyskakuje nie tak..... nawet to pfu pfu nie pomaga  :o :P.... dlatego staram się nie pisać o dobrych poziomach  ;)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Kwiecień 13, 2016, 07:29:15
kobietki- zwłaszcza te mające szanowną młodzież)  Codziennie dzieciom sprawdzacie pompę godziny i ilość podanej insuliny? i odczyty na glukometrze? Dzwonią dzieci do do Was? Ja mam teoretycznie taki układ z Jerzem- mierze go codziennie o 6,30 i wydaje dypozycję co do dawki (biorąc pod uwagę wynik poranny). W ciągu dnia nie mamy kontaktu ( bo podobno nie ma takiej potrzeby :o). widzimy się codziennie ok 16-18 (jak ja wrócę z pracy lub Jerz z treningu). Codziennie pytam o poziomy i praktycznie codziennie przeglądam glukometr ale już pompę nie zawsze , poziomy- zawsze jak na glukometrze wysokie poziomy. Natomiast czasami się dziwnie czuję - jak pytam czy cukry ok, on że ok a ja "to pokaz glukometr' >:(Normalnie pełna inwigilacja.  :( :-\Nigdy nie wyciągam/ nie szukam glukometru jak Jerz tego nie widzi ale nie chciałabym być na jego miejscu
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Ula74 w Kwiecień 13, 2016, 10:37:29
Rano mierzę cukier,Ola dostaje kolorowe karteczki z ilością insuliny,którą ma podać na jedzonko w szkole.
Po szkole dzwonię zapytać,czy mierzyła cukier,niestety muszę jej o tym przypominać i to ja dzwonię przeważnie w ciągu dnia.
Ola ma tendencje do podawania mniejszej ilości insuliny,gdy nie ma mnie przy niej .Chociaz ostatnio poziomy w szkolnych godzinach sa zadawalające,bo tyle jej ciagle tłumaczę,że uwzględniam wiele czynników przy ustaleniu dawki na posiłki,które szykuję do szkoły.
Nie czuję się dziwnie przeglądając odczyty,dla nas to norma dnia codziennego,glukometr zawsze leży u niej na biurku.Ola wie,że codziennie wszystko sprawdzam i analizuję.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Kwiecień 13, 2016, 10:49:13
Tak robiliśmy do niedawna :-) Ale teraz (Martyna ma już w sumie 16 lat) nie dzwoni,ani ja nie dzwonię.Rządzi się sama.Po całym dniu sprawdzam glukometr(nie zawsze),pompę i sumę dawki dziennej (zawsze).Jak mi coś "podpada" to pytam dlaczego aż tyle insuliny. Natomiast jeśli cukry od rana są podejrzane,to wtedy piszę smsy i pytam jak jej idzie. Zazwyczaj jak są wysoki to młoda sama dzwoni,bo źle się czuje i radzimy co dalej.Niekiedy zabieram ją ze szkoły,ale tylko wtedy,gdy naprawdę są jazdy z cukrami.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2016, 10:51:44
u nas podobnie jak u Was :0 ;D...rano mierzenie cukru i podana insulina na pierwsze śniadanie.... do śniadaniówki: chleb, banan/jabłko, jogurt i karteczka ile podać insuliny na konkretny produkt..... Kaja przestała dzwonić ze szkoły, ale sama wszystkiego pilnuje :) wie ile podac w razie czego dodatkowo bo pamięta, że 1 j zbija 50......więc ewentualne korekty podaje sama.... jak wraca ze szkoły ok 14:30 to jest już w  domu -oprócz poniedziałków- idzie na ang i wtorków ma popołudniu hip hop........ glukometr i pompa codziennie wieczorem idzie w ruch- zapisywanie wyników w dzienniczku... więc obraz wyników mam codziennie :).... mimo 13 lat nie ma wciąż podjadania i nadal jak chce coś zjeść pyta czy może i pokazuje co :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2016, 10:52:44
Małgoś pisałyśmy w tym samym czasie   :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Kwiecień 13, 2016, 11:16:44
Mnie po prostu zawsze zastanawia czy jeśli pytam czy wszystko ok i dostaję odpowiedź  że tak a potem prosze o glukometr to to nie jest brak zaufania?
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2016, 11:34:06
myślę, że to nie brak zaufania tylko jeszcze nie wyrosłyśmy z nadmiernego  matkowania  ;)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Ula74 w Kwiecień 13, 2016, 11:59:41
Ja nie uważam,ze to jest brak zaufania.Uważam sprawdzanie wszystkiego za rutynę w tej chorobie.I tak mi pewnie na długo zostanie,poniewaz sama musze się z tym wszystkim uporac codziennie.Mam wrażenie,ze kiedyś mi było łatwiej,teraz ten okres dojrzewania jest taki trudny,odkąd pojawiła się u mojego dziecka miesiączka,tak się rozregulowuje wszystko,mimo zwiększania bazy w te dni,trudno nam zapanować nad cukrami.I czekam na moment,kiedy moje dziecko nie będzie ciężko wzdychać,ze znów musi zmierzyć cukier(nie wiem czy się doczekam;-)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Kwiecień 13, 2016, 12:16:34
,odkąd pojawiła się u mojego dziecka miesiączka,tak się rozregulowuje wszystko,mimo zwiększania bazy w te dni,trudno nam zapanować nad cukrami.

Ula a spróbujcie podnieść nie tyle bazę a przeliczniki na 1 ww podczas miesiączki.... ja podnoszę przelicznik o 0,2 j i czasami jeszcze dodatkowo podajemy 2 j ...... i jest o wiele lepiej niż podniesiona baza....
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Ula74 w Kwiecień 13, 2016, 12:35:40
A bazy nie podnosicie wogóle?U Oli cukry bardzo wysokie się pojawiają przed miesiączką,tak ok 3 dni,jak przy chorobie .Podnosze i bazę i przeliczniki.U nas to dopiero początek można powiedzieć,bo Ola dostała pierwszą miesiączkę w styczniu tego roku.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Kwiecień 14, 2016, 02:41:09
Ja nie uważam,ze to jest brak zaufania.Uważam sprawdzanie wszystkiego za rutynę w tej chorobie.

To ja chyba mam dziwną mamę :) Dałam jej do przeczytania parę postów i tylko słyszałam "boże, jakie te mamy są przewrażliwione, jakbym tak Ci dalej robiła to nie mam pojęcia czy w ogóle dziś byłabyś tu w tym domu" i śmiała się. :P Także różnice albo roczników albo poglądów :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Mia w Kwiecień 14, 2016, 18:10:57
Ja już pomału odpuszczam kontrolowanie, sprawdzanie. Nadal wspieram, oczywiście, czasem wyliczam dawkę, przypominam, pytam czy dał insulinę, usiłuję namówić do prowadzenia zeszytu (niestety, z marnym skutkiem  :-\) Generalnie radzi sobie ze wszystkim, chce być samodzielny. Nie mówi mi o wszystkim co je poza domem - ale to już nie jest podjadanie. Kontrolnie przypominam mu o skutkach źle prowadzonej choroby, o odpowiedzialności etc. Niemniej jednak prowadzenie się przejął na siebie ze świadomością, że zawsze -w razie czego - matka (czy ojciec) pomoże.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Lua w Maj 10, 2016, 14:38:49
Ja to dopiero teraz zaczełam kontrolować.....okres dojrzewania i mega małpi rozum (pożeranie tony słodyczy)  nie wpływają dobrze na cukry!!! Mam nadzieję, że to okres przejściowy, przynajmniej większość tak twierdzi ;-)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: ges27 w Czerwiec 06, 2016, 14:18:49
u mnie na szczescie rowniez przechodzi
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 14, 2016, 11:24:40
Mieliśmy z pozoru nieciekawą sytuację.W noc przed moim wyjazdem z córką na zieloną szkołę (3dni,2noclegi) w nocy Marcinowi padła pompa-pojawił się bodajże najgorszy z możliwych alarm-a 33.Sprawdziłam w necie i na bardzo wczesne (3.00)dzień dobry-"pump is death".Infolinia,Pani potwierdza,że w pompie wysiadł czujnik od insuliny...mamy przejść na peny,a kurier dowiezie pompę za 3dni!3dłuuuugie dni pomyślałam.Szybka nocna edukacja Marcina  samoobsługi w zakresie podawania penem..dziękczynne spojrzenie w kierunku nieba,że w lodówce spokojnie czekała na swój wielki dzień tak "lekceważona"insulina Insulatard...Nie miałam wyboru- na zieloną szkołę pojechać musiałam,również dlatego,że byłam zaanonsowana jako opiekunka grupy.Jakoś nie bałam się,a nawet w mojej głowie pojawiła się diabelska myśl,że może dobrze,że tak się stało-terapią wstrząsową Marcin nauczy się tego,co dawno powinien umieć,oswoi się...Te 3dni wcale nie okazały się takie dłuuugie...Marcin poradził sobie znakomicie,miał nawet lepsze poziomy,niż na pompie ostatnio...Kilka dni temu stwierdził,że przed meczem przejdzie sobie na peny,nie zabierze w ogóle pompy,wkłucie b.często odkleja się w trakcie meczu,a poza tym:"jakoś inaczej czułem ten ból w dzieciństwie ...i Wiesz..bardzo dobrze się stało,że miałem to zdarzenie....teraz mógłbym spokojnie być jakiś czas na penach,gdyby sytuacja tego wymagała..." :o :o :o Morał z tej przygody jest taki,że czasem trzeba czasu na oswojenie strasznego,a druga sprawa-trzeba mieć zawsze w lodówce insulinę długodziałającą!
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 14, 2016, 12:51:49
Asia gratulacje dla Marcina - proszę przypomnij mi ile on ma lat bo kojarzę 16-17? (chociaż pewnie się mylę).
My nie mamy żadnej długodziałającej insuliny w lodówce :o Na wyjazdy za granicę przeważnie pożyczam pompę od koleżanki ona ma dwie :). Jak zostajemy w kraju to biorę peny ... i wrazie czego do domu i do koleżanki :) Kiedyś jak się pytałam w Medtroniku co właśnie w takiej sytuacji to mi powiedziano że w godzinach otwarcia biura dostanę pompę od ręki. Jerza na penach sobie nie wyobrażam. On myślę żeby się wprowadził wtedy do koleżanki z cukrzycą i podpinał się na chwile do jej pompy podając sobie insulinę
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 14, 2016, 12:53:02
Asia a tak jeszcze z czystej ciekawości padła 722? czy 715? ile miała lat?
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 14, 2016, 17:33:16
Maniu,Marcin właśnie tak-w listopadzie skończy 17lat. Pompa 722 miałaby w grudniu 4skończone lata i dzięki Bogu,że nie miała,bo tylko dlatego była jeszcze na gwarancji i mogła zostać wymieniona...Niestety,o czym była już mowa na fb,nowa pompa (fabrycznie nowa) nie dostała nowej gwarancji,co jest dla mnie kompletnym absurdem  >:( >:( >:( .Martynki 715 skończyła właśnie 7lat i trochę się o to boję...szkoda,że nie można pompy dać do jakiegoś sprawdzenia,bo jednak tyle lat użytkowania mogło jakieś minimalne uszczerbki spowodować... (a może można??)...
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Czerwiec 15, 2016, 07:55:43
Asia ja miałam taką sytuację że stara pompa została wymieniona w ramach gwarancji i nowa dostała gwarancji 1,5 roku  :o dokładnie tyle ile miała jeszcze stara. Jak jej mijało 4 lata  (czyli 1,5 roku >:() zadzwoniłam do medtronika z pytaniem i co teraz i miła  Pani wysłała pismo do szpitala że pompa się nie nadaje do użytku i od ręki dostałam nową:)) . Na forum jest założony przeze mnie wątek o  braku przeglądów pomp ale... chyba tylko mi to przeszkadza. A ja nie zamierzam ani naprawiać pompy na swój koszt ani czekać na nowa bóg wie ile, ani się zastanawiać czy ona dobrze działa po upływie gwarancji i  dlatego przed upływem gwarancji póki co Jerz ma zawsze nową pompę :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 15, 2016, 09:06:34
ja tez nie mam dodatkowej insuliny długo działającej w lodówce..... na wakacje zabieram tylko dodatkowo peny i myśl, że gdyby coś z pompą to pójdę do lekarza po receptę na taka insulinę.....a tak swoją drogą to jaka w razie czego kupić tę insulinę?Lantus? Insulatard? doradźcie....
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Czerwiec 15, 2016, 10:54:16
Anito,Marcinowi wystarczył Insulatard-optymalne jest zwiększenie bazy o 20_30%.Ja podniosłam z 18,40 na pompie na 22jedn. i to wystarczyło...
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 15, 2016, 20:43:43
Anito,Marcinowi wystarczył Insulatard-optymalne jest zwiększenie bazy o 20_30%.Ja podniosłam z 18,40 na pompie na 22jedn. i to wystarczyło...
no to super.... już sobie zapisałam :) w razie patowej sytuacji :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: cukiereczek1 w Sierpień 19, 2016, 15:51:12
Hej Wam. Ja miałam brzaski jako dziecko, teraz już jestem pełnoletnia i są dużo rzadziej, jakby zaczęły przechodzić. Więc jest szansa, że nie utrzymają się na stałe, trzymam za Was kciuki, żeby tak było! :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Agnessj w Wrzesień 28, 2016, 09:09:29
U Na też cukry po kolacji super a rano cukry powyżej 200 wr i najlepsze jest to że korekta czasem wogóle nie działa, jak woda ;/

Ile Wasze dzieci mają insuliny ?
Natalia lat 14 i 50 kg
Baze ma 18.80 j z  15,50
a do posiłków

1,5
1,3
1,4
1,3

a miała max 1,2 do posiłków

qrcze jakoś dużo mi się wydaje, wychodzi ok. lub powyżej 50 jednostek a niedawno było max 38 j na dobę ;/
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 28, 2016, 17:04:29
Kaja lat 13... 164 cm i 55 kg... baza 19,85 a dobowo wychodzi od 45-57 jednostek :) przelicznik pierwsze śniadanie 1,5 j/1ww a pozostałe posiłki 1,3 j/1ww.... codziennie ćwiczenia : brzuszki i siłki, codziennie w-f w szkole, w poniedziałki siatkówka... staramy się co drugi dzień jeździć rowerem około 1-1,5 godziny
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Październik 07, 2016, 21:51:36
16 lat, 19j w bazie, ogólem średnio 40-45j na dobę, 50 kg.
Agnessj wyluzuj, jest ok. :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 10, 2016, 00:30:27
Moja Martyna ma podobnie.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 25, 2017, 22:35:37
Kolejne pytanie, jak myślicie czy z 14 latką mam isc do ginekologa dziecięcego czy juz takiego dla dorosłych? Dzisiaj na bilansie pani dr stwierdziła, że jeżeli Kaja ma od trzech lat miesiączkę to owinba juz mieć regularną, a jak nie to wypadałoby iść do ginekologa...Ale ja wyczytałam, że nieregularny okres może być do 16 roku życia...Co myślicie?Ej mamuśki córeczek?
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 26, 2017, 09:16:16
Anita jak Kaja ma te miesiączki bolesne, obfite, nienaturalnie długie, bóle w podbrzuszu bez miesiączki to możesz iść do gin. dziecięcego. Oni często takich dzieci nie badają tylko robią usg przez powłoki brzuszne aby ocenić stan jajników, czy nie ma  torbieli itp. Znam nastolatki którym gin. bez żadnych badań podawał na jakiś czas hormony aby wyrównać cykl. Możesz też jeszcze poczekać. przypomnij sobie czy Ty miesiączkowałaś regularnie bo... historia lubi się powtarzać :) A z Kai tarczyca jest wszystko ok? - bo jak dobrze pamiętam Ty masz Hashimoto ....a historia..... a przy tym schorzeniu nieregularne (wydłużone) cykle to standard.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 26, 2017, 11:00:55
Ja nie mam Hashimoto, ale leczę tarczycę moje miesiączki były koszmarne nim zaczęłam brać tabletki, wymiotiwaka i wilam się z bólu...Kaja też pierwszy dzień niedobrze się czuje, boli ją brzuch i dość obficie krwawi...Ostatnio wyniki tarczycy miała ok....Dzięki za odzew, porozmawiam jeszcze z lekarzami jak będzie na kontroli
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 26, 2017, 13:36:55
Czyli coś mi świtało ale nie do końca :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 13, 2017, 22:45:18
Polecam artykuł:


https://bibliotekadiabetyka.pl/artykuly/objawy-cukrzycy-u-mlodziezy

Przeczytajcie...warto :-)

A tu jest spis autorów- na pewno wielu z nich znacie ;-)

https://bibliotekadiabetyka.pl/autorzy
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Luty 14, 2017, 14:12:55
Fajny artykuł. Dzięki Tak sobie ostatnio myślałam jak to się wszystko przez te lata zmieniło. Jerz choruje od 12 lat. pamiętam te pierwsze lata : panikę, ważenie wszystkiego, proszenie o zważenie porcji w restauracji :o. Jerza hemoglobiną wtedy często nie przekraczała 6 tub oscylowała w okolicy 6. Posty rodziców o nastolatkach które nie mierzą cukrów, nie podają insuliny, jedzą co chcą i kiedy chcą czytałam ze dziwieniem, nie do końca zrozumieniem... troszkę winiąc rodziców za taki stan rzeczy. A dzisiaj jestem mamą nastolatka z horrroru:)) który zjada 6-8 posiłków (..chyba nie mogę powiedzieć że żre non stop ale to tak wygląda), dla którego każdy poziom glikemii jest ok. Na 1000 rzeczy nie mam wpływu i już mieć nie będę. ale pamiętam takie spotkanie z Kasią G:) kiedy nam opowiadała o swoim okresie dojrzewania i hemoglobinach po 11-12. A teraz jest wzorowym edukatorem :)) Jerza hemoglobina oscyluje między 6,7-7,2- więc jeszcze nie jest tak źle jak podobno bywa - ale szłau tez nie ma. Wiem już że wiek dojrzewania ma swoje prawa.. i musimy to przetrwać. A każde dziecię jest inne ..i jedni rodzice mają po prostu troszkę lżej a inni wręcz przeciwnie.
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 22, 2017, 16:38:24
No właśnie :-) Szkoda tylko,że nie każdy ma tyle empatii i zrozumienia...do Hb
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 23, 2018, 10:13:21
a ja zafundowałam Kai i sobie dawkę nerwów i wysokich cukrów :(... chciałam dobrze a wyszło nie tak jak powinno...mimo wizyty u ginekologa dziecięcego- Kaja ma 15 lat w tym roku i strasznie bolące miesiączki... chciałam jej ulżyć i poszłyśmy do lekarza... ten zapisał jakieś tabletki podpórkowe... tak myślałam- bo miałam kartkę z sugestia od naszego diabetologa... niestety lekarka zapisała inne i skończyło się na tym , że po pół roku stosowania Kaja zaczęła od rana wymiotować- objawy ciążowe... po konsultacji z lekarzem rodzinnym okazało się że organizm tak zareagował na leki i  jest to ciąża urojona!!!... wymiotowała dwa tygodnie w końcu poszłam prywatnie do miejscowego internisty i ten po dokładnym zbadaniu usg stwierdził: refluks żółci do dwunastnicy, zespół jelita drażliwego i malutki kamyczek w nerce- ale ten nie był przyczyną tych wymiotów, mamy go obserwować przy kolejnym badaniu nerek...gdy usłyszał jakie tabletki Kaja brała to wcięło go w fotel podobnie jak naszego diabetologa...tabletki odstawione i wszystko wróciło do normy oprócz boleści które pojawiły się na nowo i trwają teraz 3 dni :(  30 stycznia mmay kolejną wizytę i badanie poziomów hormonów jak będą złe to lekarka chce ponownie zastosować kurację hormonalna ale teraz plastry... i mam tak mieszane uczucia że nie wyrażę chyba zgody... przez te tabletki hormony tak dostały w kośc, że cukry od listopada były fatalne,a organizm dochodzi do tej pory...ach mówię wam to dojrzewanie :(
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 24, 2018, 14:56:01
Anita moja Zuzia też ma ten problem :(. Właśnie od następnego cyklu idzie na prochy żeby przesunąć miesiączkę tak aby na 100% nie wypadła w trakcie matury:(
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 25, 2018, 18:29:01
mania ... Kaja ma dopiero 15 lat... gdybym wiedziała, ze tak jej spierniczę gospodarkę hormonalną i poziomy cukrów to nie zgodziłabym się na te tabletki... a teraz juz sama nie wiem co zrobić... z jednej strony chciałabym jej ulżyć w tym bólu a z drugiej moze lepiej aby organizm sam się do tego dostosował.... :( i znowu nie wiem co mam robić... tym bardziej że w listopadzie Kaja pojedzie prawdopodobnie na staż do Anglii w ramach lekcji i oby tam nie dostała miesiączki, bo 3 dni będzie leżeć jak betka :(
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 26, 2018, 09:55:28
Anita Zuzi trochę pomagają termofory i jeden z lekarzy zalecił niedopuszczanie do pojawienia się bólu- czy zjada przeciwbólowe nawet jak ją już nie boli przez ta pierwszą dobę. Ale oprócz bólu brzucha ma wymioty i  robi jej się słabo więc w tym stanie napeno do matury by nie przystapiła. Mi pomagał pyralgin w zastrzykach który piłam... tak zalecili lekarze bo mieli dość wzywania pogotowia przez moich rodziców z powodu mojej utraty przytomności :o
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 26, 2018, 11:51:07
spróbujemy z tymi tabletkami... :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 31, 2018, 12:46:15
tym razem  Kaja ma przepisane tabletki  niehormonalne tylko ziołowe, bez recepty : Castagnus... mania może spróbujecie takich...jestem ciekawa czy te bóle ustąpią i jakie będą poziomy?
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Styczeń 31, 2018, 14:01:36
Napisz o efektach. Na razie wykupiłam 3 opakowania hormonalnych. Tak w duchu to trochę się skłaniam ku tym hormonalnym... bo moja córa coś przebąkuje o wyjeździe z chłopakiem po maturze.. więc przynajmniej nie będę się martwić że babcia zostanę. Na razie podobno na 100% nie ma szans ;)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 31, 2018, 20:20:24
babcia mania  :o ale  byłby ubaw ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Kangoo w Luty 01, 2018, 11:49:02
czasem jak trochę wcześniej to lepiej 30-35 lat i dzieci odchowane ;)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: mania w Luty 01, 2018, 12:14:54
Ja do roli babci jeszcze nie dojrzałam więc nie ma tego w moich planach. Z mojej trójeczki najbardziej kochliwy jest Wituś (10 lat). I nawet wczoraj mówi, wiesz mamo kobieta moich marzeń powinna mieć białe włosy, niebieskie oczy, być szczupła, mądra, kochać zwierzęta i pieniądze nie powinny być dla niej najważniejsze. Więc mówię Witusiu to masz problem bo Twoja dziewczyna jest brunetka o czarnych oczach i nie dalej jak wczoraj rzucała kamieniami w gołębie. Na co Witus- widzisz miłość nie wybiera. Wszystkiemu przysłuchiwał się Jerz i mówi- a moja kobieta nie musi być mądra grunt żeby była bogata i żeby miała duża pupę i cycki (Jerz ma 16 lat).
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 01, 2018, 15:19:34
no to Ci się szykują synowe... i jak tu nie być potem tą wredną teściową :P :P :P
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 04, 2018, 13:28:50
Mania :D Jak zawsze :D Twoje chłopaki wymiatają:P A jak lekcje z biologii w 4 klasie? :D
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: karpiczek w Kwiecień 16, 2018, 20:12:09
Dla Jerza mam idealną kandydatkę. Zapytaj czy duży brzuch też może być ;) Co do bogactwa, zapowiada się nie najgorzej :)
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 03, 2018, 22:57:21
Dojrzałość naszych dzieci mnie przerasta....ten czas....przecież Kaja dopiero co była mała....a dziś poleciała sama do Anglii na staż z projektu gimnazjalnego..na dwa tygodnie....dacie wiarę ?ze to już ten czas kiedy nasze dzieci wyfruwają nam z gniazd.... jakbym chciała zatrzymać czas....
Tytuł: Odp: DOJRZEWANIE
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 05, 2018, 09:43:49
Tak czytam i uśmiecham się...A dopiero co siedziałyśmy po nocach na czacie :P Jakiś etap mamy za sobą,ale z tą dorosłością ...Ech szkoda słów.