Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Hyde Park => Wątek zaczęty przez: Misioza w Styczeń 12, 2006, 14:12:57

Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 12, 2006, 14:12:57
Proszê o wype³nienie ankiety :-)

 :D  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 12, 2006, 14:49:18
Jako druga mam 50% udzia³ów!!! :D :D :D :D
W moim przypadku to znajomi. A konkretniej: jeden znajomy!!! Mój ukochany przyjaciel Biker. Cmok!!!
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Styczeń 12, 2006, 15:51:45
Ja internet :D :D :D Kto szuka ten znajdzie :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Mia w Styczeń 12, 2006, 17:13:15
Ja dosta³am adres od...lekarza  :D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 12, 2006, 17:17:59
Zaznaczy³am ze dowiedzia³am sie z internetu :wink:

Jak pierwszy raz zetkne³am sie z diabetic±, forum ani portal jeszcze nie istnia³ ... :D I pomysleæ ze to juz dwa lata ...  :D  :grin:  :D
Bedac na jakim¶ polchatowskim czacie ... otworzy³am liste pokoi ... i ku mojemu zdziewieniu ujrzalam ... DIABETICE :D Wpad³am i siedzia³a tylko misia :) czasemi by³ jeszcze kto¶ ... i tak sie zaczê³o :) ... moje "ma³e" uzale¿nienie od WAS :D

O powstaniu portalu dowiedzia³am sie chyba od Misi ;)
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 12, 2006, 17:59:05
Ja zaznaczy³am, ¿e od znajomych. Bo przecie¿ Misia mi powiedzia³a, ¿e powsta³ portal i forum :D:D:D Ja tak samo jak Monia zaczê³am od czatu :D:D:D:D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: boo w Styczeń 12, 2006, 18:50:25
Nie wiem co zaznaczyæ. Na czat ¶ci±gn±³ mnie tu jje, dopiero potem powsta³o forum i portal...
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: KAMILA w Styczeń 12, 2006, 19:09:26
:D  :D Ja oczywi¶cie dowiedzia³am siê z artyku³u z gazety DIABETYK.  :D  :D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: julola w Styczeń 12, 2006, 20:43:56
Ja z internetu, dobrze ¿e kto¶ wymy¶li³ internet.
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Aga w Styczeń 12, 2006, 21:36:25
A ja zaznaczy³am inne :D  bo mnie zwerbowa³a sama Miska  :lol: (z konkurencji) wtedy jeszcze nie by³a moj± przyjació³k± ale bardzo szybko ni± zosta³a wiêc powinnam chyba oddaæ 2 g³osy???
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Karmelek w Styczeń 13, 2006, 03:46:26
Ja z googlarki :)
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Joasto w Styczeń 13, 2006, 11:17:32
A ja te¿ przez google znalaz³am.
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: marder w Styczeń 13, 2006, 23:35:22
Mnie te¿ zwerbowa³a Mi¶ka  :twisted:  :twisted:
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: GoMi¶ w Styczeń 14, 2006, 17:15:01
Ja znalaz³am w internecie :grin:
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Giga w Styczeń 15, 2006, 02:24:10
To tak jak ja :razz:

I ca³e szczê¶cie !
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: emh w Styczeń 15, 2006, 03:32:31
NO! Tosmy siê szczê¶liwie spotkali!!!! :) :) :)
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Arleta w Styczeń 15, 2006, 12:18:14
Ja te¿ znalaz³am w internecie.
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: kicia w Styczeń 16, 2006, 18:03:49
Google gór± :D  :D  :D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Styczeń 26, 2006, 18:19:38
Sorry ale gdzie jest ta ankieta???
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 26, 2006, 18:28:28
Na samej górze:D Przed postami. :D
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Styczeń 26, 2006, 19:05:23
taa, tyle to zauwa¿y³em , ale jak sie g³osuje?? wyniki widzê ale nie mam ¿adnej mo¿liwo¶ci g³osowania, zaznaczenia czy jak tam zwa³:((
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 26, 2006, 19:37:56
To je¿eli widac wyniki ankiety, to albo ju¿ zag³osowa³e¶, albo czas ankiety dobieg³ koñca :) :) :)
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Styczeń 26, 2006, 21:37:04
Ja sie dowiedzia³am od kolezanki któr± pozna³am w szpitalu.Wielkie dzieki jej za to!!!!!!!! :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 27, 2006, 01:55:16
No to przed³u¿ê jeszcze :-)
Tytuł: ANKIETA
Wiadomość wysłana przez: wo6253 w Styczeń 27, 2006, 18:39:22
No to przed³uz:), ja znalaz³em strone w google, co prawda niezbyt ³atwo ale dla chcacego.....