Forum Diabetica

Dieta => Ogólnie o diecie => Wątek zaczęty przez: Agniesia w Lipiec 29, 2005, 10:33:17

Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 29, 2005, 10:33:17
Ostatnio zaczelam czytaæ ksi±¿ke wa³¶nie o tej diecie. Zosta³a skomponowana przez lekarza- kardiologa. Generalnie opiera siê na jedzeniu nienasyconych t³uszczów i wieglowodanów o niskim indeksie glikemicznym i oczywi¶cie jakiej¶ tam porcji bialek. Czy spotkali¶cie siê z ni±? Jakie s± Wasze opinie na jej temat?
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 29, 2005, 13:09:39
Szczerze mówi±c: pierwsze s³yszê!
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Lipiec 29, 2005, 17:25:59
Dla tych z Was, którzy podobnie jak Ewcia, nie s³yszeli o tej diecie znalazlam króciutki artyku³ na jej temat :
http://www.vita.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=43
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 01, 2005, 08:53:30
Przeczyta³am. I nadal nnie mam zdania!!! Wygl±da na to, ¿e ja na takiej diecie jestem niemal od zawsze!!! :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 01, 2005, 12:25:33
Przecie¿ napisa³am, ze ten artyku³ jest króciótki :) Ja przeczyta³am ksia¿kê- 116 str opisuj±cych na jakiej zasadzie dziala ta dieta, wiec co to jest 1 stronka opracowania??


Mo¿e sam spróbujê przybli¿yæ co nieco jej zasady... Otórz:
-dieta opiera sie na t³uszczach nienasyconych( tran i oleje) i wêglowodanach o niskim indeksie gilkiemicznym
-ma doprowadzic do spadku wagi, obni¿enia pozimu z³ego choloesterolu (LDL) i poprawy stanu uk³adu sercowo-naczyniowego, cofniecia stanu insulinoodpornosci (cukrzycy typu II)
-w za³oznieniu ma byc to dieta prosta i ³atwa do stwosowania- w ka¿dej fazie osoba j± stosujaca nie ma odczowaæ g³odu dzieki stopniowemu wzrostowi i spadkowi poziomu cukru we krwi
- jest podzielona na 3 fazy:
 *I- faza ¶cis³a, zabronine s± wszelkie produkty m±czne, owoce, t³uste miêsa czerwone, t³usty drób, nabia³ z wyj±tkiem odt³uszczonych serów oraz zabrania sie picia jakiegokolwiek alkoholu. Wskazane natomiast: wszelkie owoce morza (wszystkie ryby i skorupiaki), chude miesa, jaja, orzechy (w ograniczonych ilo¶ciach), warzywa i ro¶liny str±czkowe( poza warzywami korzeniowymi i bobem)
 Ta faza trwa 2 tygodnie. Mozna schudnaæ (podobno, nie próbowa³am, wiec nie moge podzielic siê ¿adnym do¶wiadczeniem) od 3,5 do 6 kg.
 *II- Do jad³ospisu stopniowo nalezy wprowadzaæ weglowodany o wy¿szym indeksie glikemicznym, np.: owoce, w ma³ych ili¶ciach produkty z pe³nego ziarna, odt³uszczony nabia³ + moza piæ czerwone wino.
 Ta faza trwa a¿ do uzyskania po¿±danej wagi ( tygodniowo mo¿na chudno±æ od 0,5 do 1 kg)
 *III- ta faza nie jest ju¿ nazywana diet± tylko stylem od¿ywiania. Ma ona na celu utrzymanie nowej wagi przez reszte ¿ycia. Teraz mozna juz w zasadzie je¶æ wszystko, byle z g³ow±- nadal nale¿y trzymac siê t³uszczów nienasyconych i wenglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, jednak od czasu do czasu mo¿na sobie pozwoliæ np. na kawa³ek czekolady czy kilka ly¿eczek deseru. Makarony czy pieczywo nadal nie s± wskazane, chyba, ¿e "od ¶wiêta" i w ma³ych ilo¶ciach.To by bylo na tyle. Jak przyjdzie mi jeszcze co¶ do g³owy to dodam :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 01, 2005, 17:05:52
Jednym s³owem "optymalni"  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 01, 2005, 17:17:49
:lol: no ba! Te tony mas³a i zapaszek sekty... To jest to! ;)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 02, 2005, 09:20:47
Albo tony sekt i zapaszek mas³a... :D :D :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 03, 2005, 11:36:48
Ja jestem juz w tym wieku,w którym powinnam zrezygnowaæ z miêsa czerwonego na rzecz warzyw...ble...ale ja jestem tak miêso¿erna...
Ale trochê ograniczy³am miesko na rzecz makaronów!!! Tak to mogê.
Ja te¿ mam ksi±¿kê o w/w diecie, tylko jeszcze jej nie przeczyta³am :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Sierpień 03, 2005, 17:06:23
A my nie jemy ani cieleciny,ani wolowiny od czasu do czasu wieprzowe chude.A tak to indyk i kura.
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 04, 2005, 07:50:06
A ja nie jadam indyka! Jak bym nie oszukiwa³a kubków smakowych, to i tak miêso wydaje mi siê s³odkie. I go nie lubiê!!!
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 04, 2005, 13:32:17
masz racjê, nie ma to jak porz±dny schabowy :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 04, 2005, 15:03:59
... albo bitki wo³owe... :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 04, 2005, 17:23:00
Chcia¿ devolaje te¿ s± pyszne :grin: (ale te z serem a nie maselkiem :) )
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Giga w Sierpień 05, 2005, 03:00:37
Eeee, nie znacie sie na indykach!
Nie ma jak indyk z rodzynkami i jab³kami. Pyyyyycha !
Jad³em w sobotê.
Moje kubki nie protestowa³y.
Kieliszek do bia³ego wina te¿ nie pró¿nowa³.  :wink:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 05, 2005, 11:08:24
Co kraj to obyczaj. Co cz³owiek to smak! Nie znoszê miês na s³odko!!! Brrr...
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 05, 2005, 13:40:13
I tu sie z Ewci± zgodze- miêso na slodko to dla mnie co¶ strasznego. Jestem zgorza³± zwoleniczk± potraw nie zbyt ostrych i s³onawych ( nie sole du¿o), a miêso z owocami jest dla mnie "nie do przej¶cia".
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 08, 2005, 18:16:29
Nie cierpiê schabowego  :x  wolê piersi kurczaka udaj±ce "schabowy"  :wink:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 08, 2005, 18:37:26
Z udawaczy schabowego to najbardziej lubie boczniaki :grin:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 08, 2005, 20:37:42
Dobre s± te¿ kanie a'la schabowy :razz: Pyszno¶ci :grin: ale nie polecam jesli kto¶ nie zna siê na grzybach- nie chce mieæ nikogo na sumieniu :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Mia w Sierpień 08, 2005, 21:58:03
Kiedy¶ lubi³am sma¿one panierowane grzyby, ale co¶ mi siê gust zmieni³ i wolê sosy grzybowe, a sam zapach le¶nych grzybków przyprawia mnie o ¶linotok ;) kurki w ¶mietanie....mhhhmmm......
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 09, 2005, 10:26:40
A miêsko z szyneczki wieprzowej... pociête na cieniuteñkie paseczki, wyle¿akowane przez noc w oleju z zió³kami i usmarzone... lub podduszone! Mmmm... Poezja! :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 09, 2005, 13:58:33
a poledwiczki wieprzowe w panierce...mmmmmm.....idê co¶ zje¶æ :grin:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 09, 2005, 15:11:16
Albo drobiowa w±tróbka z cebulk±...
Dostajê ¶linotoku!!! :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 09, 2005, 16:11:28
Oj!! Jak ja nie lubie ¿adnych podrobów!! Wprost nienawidze serduszek, nereczek czy w±trobek- brrrryy...     :zly:    :zly2:    g:((  a my¶l o kaszance przyprawia mnie o md³osci...
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 09, 2005, 16:30:53
z podrobów to lubietylko watróbkê z cebulka :grin: a kaszaneczka pyszna, ale z grila :P
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: julola w Sierpień 09, 2005, 22:21:36
A ja tam lubiê miêsko w ka¿dej - no prawie postaci :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 09, 2005, 23:22:29
ja te¿ z warzyw to najbardziej lubiê schabowe :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 10, 2005, 00:08:20
Nie cierpiê w±tróbki :P Ale serduszka, ¿o³±deczki i inne miêsiwko to wcinam tylko uszy mi siê trzês± :D:D:D:D:D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 10, 2005, 09:05:15
A ja z kolei z podrobów, to w³a¶nie tylko w±tróbkê!!! :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 10, 2005, 09:37:11
W±tróbka mo¿e byæ.... byle nie drobiowa tfu tfu...
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 10, 2005, 11:58:43
Chyba ciê¿ko by nam by³o siê zdecydowaæ na obiad na jedn± potrawê...? :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 11, 2005, 15:12:50
My¶lê, ze znalaz³oby sie co¶ co wszyscy lubimy... nie koniecznie na g³ówne danie :roll: :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Aga w Sierpień 11, 2005, 15:23:07
np. poledwiczki z grilla z sa³at± zielon±, mozzarella i pomidorami w zalewie olejowej, chlebek pieczony z grilla i wino czerwone (koniecznie wytrawne) u nas w czasie lata robi to furrorê
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 12, 2005, 10:11:39
Polêdwiczki i wino czerwone wytrawne brzmi zachêcaj±co... :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 12, 2005, 21:21:15
i mase³ko czosnkowe :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 13, 2005, 01:09:06
A ja z mase³kiem czosnkowym uwielbiam pstr±ga...
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 13, 2005, 09:32:16
Tak,tak, tak!! Mase³ko czosnkowe to jest to co tygryski lubi± najbardziej :grin:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 13, 2005, 16:50:50
Tygryski z Centrum najbardziej lubi± sos czosnkowy!!! :) Mniam!!!
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 13, 2005, 21:47:08
Mase³ko, sosik czy postac surowa- czosnek jest pyszny. :grin:  Tylko potem mozna kogo¶ oddechem powaliæ ;)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: boo w Sierpień 13, 2005, 22:15:14
Samego czosnku chyba bym nie strawi³a...
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 13, 2005, 22:48:22
Sam czosnek nie, tylko jako dodatek do ró¿nych rózno¶ci :grin:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: monia w Sierpień 13, 2005, 23:22:41
Mase³ko czosnkowe na takim cieplutkim chrupiacym pieczywku :) :) :) :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: julola w Sierpień 16, 2005, 11:08:37
mniam mniam
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Sierpień 16, 2005, 23:47:04
Czosnek spo¿ywam tylko do jaje¶nicy :D W innej postaci bleeeee. Chyba ¿e jest go ma³o i o nim nawet nie wiem ;)  ;)


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 17, 2005, 10:19:32
Jak zaczynam robic jajecznicê z czosnkiem to wszyscy w domu kln±- zapach podsmarzanego czosnku roznosi sie wszêdzie :D:D:D Nie wiem czego oni sie czepiaj±- ja uwielbiam ta cudown± woñ :grin:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Sierpień 17, 2005, 14:26:26
Zapomnia³em dodaæ, ¿e jest to czosnek suszony z torebki :P :wink:  :wink:  :wink:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: emh w Sierpień 17, 2005, 14:42:48
Cytat: "WERTY"
Zapomnia³em dodaæ, ¿e jest to czosnek suszony z torebki :P :wink:  :wink:  :wink:


Pozdrawiam:
PiotrekCzyli sam siebie oszukujesz...?
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Sierpień 17, 2005, 18:36:36
Cytat: "emh"
Czyli sam siebie oszukujesz...?

Nie pierwszy i nie ostatni raz  :P  :P  :P  :oops:


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukjan w Sierpień 17, 2005, 19:36:25
Werty wszystko przed Tob±, ja od niedawna jem czosnek :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: julola w Sierpień 17, 2005, 19:59:39
Ja te¿ od niedawna, kiedy¶ nie cierpia³am czosnku.  Werty wszystko przed Tob± :D  :D  :D
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Agniesia w Sierpień 17, 2005, 23:18:27
To ja tak mia³am najpierw z serem ¿ó³tym, a potem z twaorgie- kiedy¶ ich nie znosilam, teraz bardzo lubiê :)
Tytuł: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: biker w Sierpień 24, 2005, 14:12:42
Cytat: "boo"
W±tróbka mo¿e byæ.... byle nie drobiowa tfu tfu...

W±tróbka z cebulk± - pycha. Ale wy³±cznie drobiowa! :D

A czosnek móg³bym je¶æ codziennie i w ka¿dej postaci (surowy, mase³ko, sos...) Ostatnio czêsto piekê chleb ¿ytni cebulowo-czosnkowy - rewelacja!
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: cukrowyjanek w Grudzień 18, 2015, 12:02:27
Słyszałem o tej diecie, ale czy jest dobra dla cukrzyków?? :-\
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: MarysiaII w Grudzień 23, 2015, 12:08:59
Słyszałam o tej diecie. Jednak ciężko trochę myślę na niej wytrwać. Jeśli jesteś dzielna i wytrwała, próbuj. Słyszałam, ze działa super.
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Grudzień 30, 2015, 00:44:14
Żadna dieta nie działa,jeśli nie ma w niej wszystkich składników potrzebnych organizmowi i RUCHU.
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: laura22 w Styczeń 14, 2016, 19:18:19
To chyba nie jest zbyt zdrowa dieta skoro nie ma w niej owoców, czyli witamin..., a ciekawe jak z efektem jojo.
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: wiedzma85 w Styczeń 29, 2016, 14:16:52
Czosnek śmierdzi. A czosnek z torebki cuchnie, dlatego się czepiają:)
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: cukrowyjanek w Luty 02, 2016, 16:13:18
ta dieta chyba działa bo dużo osób ją stosuje i są zadowoleni:)
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lili36 w Marzec 17, 2016, 22:28:22
Tylko nie można się zniechęcać.
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 18, 2016, 10:13:39
Z dietami nie można przesadzać.I trzeba na nie uważać.Nie każdy może stosować dietę.Nie każda jest odpowiednia.Należy najpierw poczytać z czym co się wiąże.Inaczej można zrobić sobie lub komuś krzywdę:-)
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: jagoda332 w Kwiecień 19, 2016, 23:30:57
Trzeba by się chyba zwrócić z tym do specjalisty, czyli dietetyka. Moja koleżanka stosowała różne już diety, z marnym skutkiem bo zawsze wraca do wagi sprzed diety.
Tytuł: Odp: Dieta South Beach
Wiadomość wysłana przez: lukajanaa25 w Wrzesień 17, 2018, 18:03:23
Czy można z tą dietą używać suplementy, np. link usunięto, bo nie lubimy tu spamerów.