Autor Wątek: HbA1c  (Przeczytany 622923 razy)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2835 dnia: Kwiecień 23, 2014, 21:15:53 »
Cytat: "pinczerka"
Anitko, przepraszam za spam, ale muszê: Ty z wiekiem m³odniejesz, serio! Jak Ty to robisz?!
czujê siê kochana...ot tyle:)....dziêki pinczerko:)
"nie liczê godzin i dat"....czasami zastanawiam siê ile mam ju¿ na swoim liczniku:) :P
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Beata77

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 382
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2836 dnia: Kwiecień 23, 2014, 22:33:26 »
Laura dzi¶ pojecha³a na zielon± szko³ê do Ko³obrzegu. Cieszê siê ¿e mo¿e ¿yæ jak jej rówie¶nicy ale jej cukry nie schodz± poni¿ej 200 a by³y i takie powy¿ej 300. Wraca w sobotê. I niestety wychodzi na to ¿e je ile mo¿e i co mo¿e bez mojej wiedzy... Tak¿e nastêpna hemoglobina... a¿ siê bojê pomy¶leæ.. Nie wiem kiedy do mojej córki w koñcu co¶ dotrze  :cry:
Pompa Paradigm 715, wk³ucia Sure-T 6mm
Glukometr -Accu-chek performa nano
Insulina- Novorapid

Mama Laury (11 lat)

Offline asiakrzysiek1

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 606
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2837 dnia: Kwiecień 23, 2014, 23:00:10 »
Anita wiem ze tu nie miejsce, na taki post ale podzielam zdanie PInczereczki i dodam ze super wygladasz, z wiosna super fryzura normalnie kwitniesz...
A¶kaAccu-chek Combo, Flex link 6/60, Novorapid

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2838 dnia: Kwiecień 23, 2014, 23:44:18 »
Cytat: "Beata77"
Nie wiem kiedy do mojej córki w koñcu co¶ dotrze  :cry:


Nie wiem co na takie dziecko mo¿e podzia³aæ, ale wiele lat pó¼niej najpierw da³a mi wizyta w szpitalu w ko¶æ, gdy dawano mi jedzenie w szpitalu. Ani to siê naje¶æ, ani to smakowa³o. Oczywi¶cie wtedy wymyka³am siê do toalety ze schowan± insulin± i dostrzykiwa³am sobie, ¿eby personel nie widzia³ i jad³am te¿ swoje jedzenie w ukryciu. No i dopiski na wypisie, by niczego nie braæ bez konsultacji z lekarzami :D Pierwszy krok, który mi wskaza³, ¿e lepiej sobie dostrzykiwaæ :P

A drugi? Có¿, nie dawno siê dowiedzia³am, ¿e zaraz po ¶lubie narzeczony chcia³by ze mn± mieæ dziecko i jakby wiadro zimnej wody na mnie spad³o. Dlatego ju¿ tak ostro siê biorê za siebie  :oops:
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2839 dnia: Kwiecień 24, 2014, 08:52:22 »
Anito,normalnie szok!Piêknie Wygl±dasz w nowej ods³onie! :)  :)  :) I pewnie przypadkiem Wpad³a¶ na taki wybór fryzury?
Gawor,cieszê siê,¿e u Ciebie ok,fajna z Ciebie dziewczyna,¿yczê Ci,aby spe³ni³y siê wszystkie Twoje plany!
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2840 dnia: Kwiecień 24, 2014, 10:53:48 »
dziewczyny...to fryzurka z wrze¶nia ub.r....ale utrzymywana do teraz....dziêki..".
a wracaj±c do tematu u Kai cukry s± przeró¿ne...wiêc nawet nie zastanawiam siê nad Hb...jaka bêdzie zobaczymy... mnie jedynie cieszy fakt ,¿e nie ma podjadania i wci±¿ pyta co i ile mo¿e zje¶æ.......
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2841 dnia: Kwiecień 24, 2014, 12:47:28 »
aaa, Gawor, to ju¿ wszystko jasne... :) Ja te¿ ju¿ "na zapas" my¶lê o ci±¿y, a przy moich niewyrównanych cukrach mogê sobie tylko pomarzyæ. W tym wypadku faktycznie nie mo¿na byæ egoist±; maj±c wysokie cukry i bêd±c w ci±¿y, niestety, nie tylko siebie cz³owiek by krzywdzi³, ale te¿ t± drug± istotkê...
Gawor, super, trzymaj tak dalej :* :* bardzo siê cieszê, ¿e tak Ciê ruszy³o :)
A ju¿ macie ustalon± datê ¶lubu?
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2842 dnia: Kwiecień 24, 2014, 16:24:44 »
Cytat: "pinczerka"
aaa, Gawor, to ju¿ wszystko jasne... :) Ja te¿ ju¿ "na zapas" my¶lê o ci±¿y, a przy moich niewyrównanych cukrach mogê sobie tylko pomarzyæ. W tym wypadku faktycznie nie mo¿na byæ egoist±; maj±c wysokie cukry i bêd±c w ci±¿y, niestety, nie tylko siebie cz³owiek by krzywdzi³, ale te¿ t± drug± istotkê...
Gawor, super, trzymaj tak dalej :* :* bardzo siê cieszê, ¿e tak Ciê ruszy³o :)
A ju¿ macie ustalon± datê ¶lubu?


Na razie nie, musimy znale¼æ pracê. Jak siê j± znajdzie, to rodzice nam pomog± i kupi± jak±¶ kawalerkê/mieszkanko. I wtedy siê ustali termin :)

Co do HbA1c - dowiem siê dopiero za tydzieñ, jutro bêdê wiedzia³a o TSH, morfologii i lipidogramie :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2843 dnia: Kwiecień 25, 2014, 22:16:32 »
Jej..Gaworku. A¿ siê by chcia³o klikn±æ "Lubiê To "   :D  My HbA1c 6 maja bêdziemy robili. :)
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2844 dnia: Kwiecień 26, 2014, 01:10:19 »
W pi±tek nastêpny poznam HbA1c, za¶ na dzi¶ wiem, ¿e morfologia i TSH jest ok :) Nieco mam podwy¿szony cholesterol, ale to poprzez wcze¶niejsze cukry, wiêc to te¿ siê zmieni :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2845 dnia: Kwiecień 26, 2014, 10:28:15 »
i tak trzymaæ....a na twoj± Hb czekamy z utêsknieniem......i mamy nadziejê ciê chwaliæ.......
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2846 dnia: Kwiecień 26, 2014, 16:29:32 »
tak trzymaj Gawor! ;) mi³o siê Ciebie czyta.. ;)

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2847 dnia: Kwiecień 26, 2014, 22:26:50 »
Cytat: "anitapa"
i tak trzymaæ....a na twoj± Hb czekamy z utêsknieniem......i mamy nadziejê ciê chwaliæ.......


Chwaliæ raczej nie bêdzie czego, ale siê zobaczymy :)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2848 dnia: Kwiecień 27, 2014, 09:12:50 »
Gawor, nawet nie wiesz jak siê cieszê na tak± przemianê w Tobie i trzymam kciuki :)

Anula, ju¿ Ci kiedy¶ pisa³am - ¶liczna jeste¶ :) Gawor zreszt± te¿ - te¿ jej pisa³am ;)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
HbA1c
« Odpowiedź #2849 dnia: Kwiecień 27, 2014, 16:50:12 »
Bêdziemy chwaliæ Gawor,  bo ka¿dy spadek z du¿ej hemoglobiny, nawet je¶li nie jest to od razu na ³adne 6-7, jest godny pochwa³y :) w koñcu nie od razu Kraków zbudowano.. ;)
Evita, dziêkujê :) A co do Gawor to siê zgadzam, pasuje Ci grzywka :D