Autor Wątek: Edukacja diabetologiczna w przedszkolach  (Przeczytany 10362 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« dnia: Luty 24, 2004, 09:59:28 »
Pozwolê sobie kontynuowaæ problem przedszkoli w odrebnym temacie:-)

Czy istnieje program szkolenia diabetologicznego  obejmuj±cy przedszkola?Oczywi¶cie mam na my¶li przedszkola chêtne do wspólpracy...Czy s³yszeli¶cie o czyms takim?A moze warto co¶ takiego zorganizowaæ?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2004, 16:49:25 »
No..Mam dobra wiadomo¶c:D Kochani rodzice cukiereczków-przedszkolaków! Jesli chcecie wyslac swoj± pocieche do przedszkola to mam propozycjê:D podajcie na forum adres i nazwe przedszkola a zostanie w nim przeprowadzone szkolenie z zakresu diabetologii. Na poczatek program szkoleñ obejmie 10 przedszkoli  w Polsce.Myslê,ze najlepiej jak podacie przedszkola,które Was interesuj±. Program szkoleñ opracuj± i przeprowadz± specjali¶ci z Centrum Diabetyka:-)

Czekamy na propozycje:D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline yoan

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2004, 11:17:08 »
W takim razie mam pytanko, czy aby przeszkoliæ personel w przedszkolu musi byæ wyra¿ona przez nich zgoda, czy przez dyrekcjê przedszkola? Czy jest to na zasadzie polecenia odgórnego, ¿e jest takie zapotrzebowanie i koniec. Wogóle Misiu czy to jest jeszcze aktualne, czy by³y przeprowadzane jakie¶ szkolenia z tego programu i jak to wygl±da. A mo¿e w takich przedszkolach nieintegracyjnych wystarczy³aby przeszkolona pielêgniarka i by³oby po problemie?
pozdrawiam cieplutko

Offline KAMILA

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2004, 15:05:34 »
U mojego synka w przedszkolu na szczê¶cie nie by³o problemu z przyjêciem i przeszkoleniem Pañ wychowawczyñ. Chocia¿ by³y bardzo przejête tym, ¿e w ich grupie jest "cukierek", to bardzo prosi³y mnie o jakiekolwiek materia³y na temat cukrzycy. A przy jakichkolwiek pytaniach zawsze mog³y zapytaæ mnie. I narazie s± bardzo zainteresowane dalszymi rozmowami ze mn± na ten temat. Oczywi¶cie w przedszkolu nie ma pielêgniarki a szkoda i zarazem powinna tam byæ bo przecie¿ ró¿ne wypadki sie wydarzaj± w przedszkolach. Ale póki co maj± mój numer telefonu i jakby co¶ siê dzia³o to w ka¿dej chwili jestem w przedszkolu. :grin:  I tak narazie jestem zadowolona z podej¶cia personelu przedszkola oraz kucharek. Chocia¿ nie gotuj± osobno dla mojego dziecka, to wiedz± co mo¿e je¶æ a czego nie lub w ograniczonych ilo¶ciach. A tak ba³am siê ¿e po przyjêciu do przedszkola bêdzie mia³ bardzo skacz±ce cukry, ale nie jest tak ¿le, radzimy sobie i to nie¿le. A wiêc pozdrawiam wszystkich rodziców cukiereczków, które chodz± do przedszkoli. :mrgreen:  :mrgreen:  :509:
By yourself, no matter what they say!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2004, 23:56:46 »
Program szkoleñ ma ruszyæ po nowym roku.Ale we w³asnym zakresie nale¿a³oby podejsc do Pani dyrektor i powiedziec,ze jest potrzeba przeszkolenia personelu w zakresie cukrzycy.Wtedy podejdzie do przedszkola pielêgniarka edukacyjna i przeprowadzi skzolenie:)Dobrze by³oby przygotowac sobie jakie¶ materia³y o cukrzycy :-) W temacie poprzednim napis³ama ale tu wrzucê jeszcze raz:

http://www.novonordisk.pl/documents/article_page/document/przez_cuk2.asp
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline yoan

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 9
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 21, 2004, 21:23:09 »
Bardzo dziekujê za informacjê, szybko przekazujê j± siostrze i bêdzie dzia³aæ w przedszkolu. Mo¿e przy okazji jakie¶ dziecko którego mama musia³a zrezygnowaæ z pracy, bêdzie mog³o pój¶æ do naszego przedszkola!
pozdrawiam cieplutko
pozdrawiam cieplutko

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2004, 15:08:55 »
Yoan, trzymam kciuki, zeby tak sie stalo  :lol:  :lol:  :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 11, 2005, 15:25:56 »
U mojej Ani panie przedszkolanki spisuj± siê na medal!  :mrgreen: Nie skorzysta³y z przeszkolenia, choæ by³a taka opcja. Same siê "wyszkoli³y" i jak na razie wiedza ksi±¿kowo-praktyczna w zupe³no¶ci im wystarcza. Wczoraj tylko o ma³o nie dosta³y zawa³u, jak Ania niechc±cy wyrwa³a sobie wk³ucie. No có¿, czasem siê to zdarza...  :DD
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2005, 22:57:34 »
W Raciborzu jest bardzo du¿o dzieci chorych na cukrzycê ok 30-40 matki wywalczy³y u burmistrza pieni±dze na przeszkolenie nauczycieli podobno obowi±zkowy program a przy chorym jednym cukierku np na 8 ty¶ miasteczko nie ma co liczyæ na wydarcie czego¶ z r±k o¶wiaty wiêc musimy liczyæ na siebie i mieæ nadziejê ¿ê we wrze¶niu Weronika trafi na rozs±dn± pania która zrozumie jej chorobê
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2847
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 17, 2005, 23:03:48 »
To w ogole zalezy od podejscia ludzi. W przedszkolu, do ktorego chodzi Mateusz, pieniadze od oswiaty na szkolenie i pielegniarke do dzieci cukrzycowych wywalczyla pani dyrektor.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 17, 2005, 23:58:51 »
Tak,ale si³a perswazji le¿y w rêkach rodzica  :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2005, 20:52:26 »
Powiem wam, ¿e szkolenie nauczycieli w naszej szkole co¶ jednak da³o. Na koniec roku szkolnego Paulina wystêpowa³a w szkolnym przedstawieniu (wyjazdowym). Trema da³a znaæ o sobie w postaci cukru ponad 200, zaskoczy³o mnie to ¿e nauczycielka wiedzia³a co  powinno siê zrobiæ w tej sytuacji i ogólnie mia³a ca³kiem niez³e pojêcie, nie odstêpowa³a Pauli na krok, po wystêpach przywioz³a j± samochodem pod sam dom, ¿eby zd±¿y³a na obiad. Szkoda, ¿e z tego szkolenia nie skorzysta³y panie przedszkolanki z przedszkola obok, które by³y zaproszone... a jednak nie przysz³y.
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 04, 2005, 10:23:12 »
Niestety, Boo... Nie p³aci sie nauczycielom i przedszkolankom za dodatkowe szkolenia tego typu, wiêc "niby po co mieliby marnowaæ swój cenny czas"?? :evil:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 04, 2005, 17:02:04 »
Przybiegn± jak tylko trafi do nich cukiereczek....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Edukacja diabetologiczna w przedszkolach
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 04, 2005, 19:12:07 »
Mieli ju¿ cukiereczka, parê lat temu, zanim jeszcze o szkoleniach ptaszki zaczê³y æwierkaæ. Ciekawe jak oni sobie radzili. Pewnie dziecko radzi³o sobie samo. Wiem tylko tyle ¿e by³o na pompie no i mama by³a dochodz±ca...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...