Autor Wątek: Ulgi dla chorych  (Przeczytany 15101 razy)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« dnia: Kwiecień 03, 2005, 21:52:42 »
jakie ulgi posiadaj± chorzy na cukrzycê? mo¿ecie podaæ kilka, bo za bardzo nie wiem. A czy jest kto¶ kto wie cos na temat ulg podczas egzaminu gimnazjalnego?
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2005, 22:06:04 »
podczas jakichs egzaminów jest dodatkowy czas (w razie jakiegos hipo czy cos), oraz mozliwo¶c wyjscia do toalety w kazdej chwili (tak jak np. na maturze wychodzic mozna dopiero po godzinie, tak cukrzyk moze nawet po 5 minutach  :wink: )

tylko tyle wiem. Aha ja musia³am miec zaswiadczenie z poradni o tym ze choruje itp.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2005, 21:33:36 »
Ooo...!! No to ¶wietnie siê sk³ada!! Mam maturê za roczek :D Nie wiedzia³m o tym. Za to wiem, ¿e jak ka¿da osoba przwlekle chora, w sytuacji, gdy jeste¶my "tu¿ pod kresk±" zdaj±æ do jakiej¶ szko³y (liceum czy studia), a razem z nami s± inni, to my mamy pierwszeñstwo :D:D:D Mam nadzijê, ¿e wszyscy, którzy jeszcze bed± siê gdzies musieli dostac, nie bed± musieli z tego przywileju ko¿ystaæ, bo wyniki bêd± wspania³e :) Jednak "warto znac swoje prawa, prawda??" ;)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2005, 22:39:01 »
Agniesia a sk±d o tym wiesz? Bo pewnie w praktyce to nie dzia³a.. :(
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2005, 23:14:44 »
Dzila, dzia³a :) Jak sie wczytasz w zasady rekrutacji, to znajdziesz gdzies przy koncu tak± informacjê.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2005, 12:01:58 »
Hmmm... Szkoda, ¿e nie wiedzia³am o tym parê lat temu :( A mo¿e to przepis tera¼niejszych czasów? Albo wszystko zale¿y od uczelni jaki sobie wymy¶li regulamin...?
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2005, 15:47:35 »
Cytat: "Agniesia"
Dzila, dzia³a :) Jak sie wczytasz w zasady rekrutacji, to znajdziesz gdzies przy koncu tak± informacjê.


seriooooo?  :shock:  :shock:  :shock:  ja tez o tym nie wiedzia³am

Tyle ze nie zamierzam korzystac z tego przywileju ... a egzaminy do szkó³ki juz nied³ugo  :shock:  :shock:  :shock:   Wole jednak dostac sie o w³asnych si³ach (lub odpa¶æ przez w³asn± g³upote) a nie wykorzystywac to ze jestem chora ....
Wole  nie mówiæ ze jestem chora ... poprostu wtedy sama czuje sie lepiej  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2005, 15:51:30 »
No, te¿ racja. Ja tam nie sprawdza³am, czy faktycznie by³y takie mo¿liwo¶ci. Nawet mi to nie przysz³o do g³owy, ¿e mog³y by byæ... Ale jakby co, to kto wie...? :>
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2005, 15:07:41 »
Je¶li jest taka mozliwo¶æ, to czemu nie sko¿ystac z niej?? Jest nam przecie¿ ciê¿ej ni¿ takiemu statystycznemu Kowalskiemu, prawda?? To niski, to wysoki cukier i jak mamy siê nauczyæ?? Sama w prawdzie nigdy nie wyko¿ysta³am tego, ¿e jestem chora, ale je¶li od tego bêdzie zaleza³o czy sie dostanê na wymarzone studia, to sie nie zawacham- trzeba walczyæ o swoje marzenia!
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2005, 22:55:50 »
ehh... od zasad na papierze do praktyki daleka droga... tak samo z przed³u¿onym czasem na egzaminie...
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 24, 2005, 01:53:56 »
Cytat: "Agniesia"
sko¿ystaæ...w prawdzie...zawacham...

A matura ju¿ za rok... :roll:
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 24, 2005, 18:41:15 »
Bik! Nie b±dz z³o¶liwy! Nic na to nie poradze, ze mam dysortografa!!
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 25, 2005, 18:13:49 »
Powodzenia na maturze i... korzystajcie z praw póki mo¿ecie bo pó¼niej jest ciê¿ko i na staro¶æ wszystko Wam pozabieraj± i cudownie uzdrowi± prawada Biker?????
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 25, 2005, 19:04:17 »
Agniesia dobrze zrozumia³am? Jeste¶ dyslektykiem? Je¶li tak, to z tego tytu³u te¿ przys³uguj± ulgi na wszelkich egzaminach...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Ulgi dla chorych
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 25, 2005, 19:35:52 »
Agniesiu :D ... ja tez jestem dyslektykiem. Nie wiem czy masz stosowne zaswiadczenia, jesli nie to naprawde warto postarac sie o nie przed matur±. Komisja wtedy zupe³nie nie patrzy na b³edy w czesci pisemnej (tyczy sie to jezyka polskiego plus obcego)

Moj znajomy by³ dyslektykiem, ale nie mia³ w³asnie zaswiadczenia, zdawa³ mature 7 razy. W tym roku uda³o mu sie za³atwic stosowny papierek ( w jego wieku to by³o juz trudne) i zda³ pieknie pisemny polski ... do tej pory oblewa³ w³asnie przez ortografie  :shock: (to tak zupe³nie nawiasem mowi±c)
Pozdrawiam Monika  :smile: