Autor Wątek: SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)  (Przeczytany 48178 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« dnia: Marzec 31, 2005, 23:32:11 »
Jutro 1 kwietnia. Przygotowa³em co¶ takiego. Poprzyklejam to na szybach aut na parkingu ko³o zak³adu.  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :064:  :064:  :065:  :gitara:  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D


SPSZEDAM

Gumioki, cholewioki, onuce.
To co w lato wymuce.
Dwa barany i os³a
Cztery trybiki i posla
Wentylek z tylnej opony
Mo¿e nawet obie ¿ony
Kopke siana i dwa bole.
Kase wezme i siê napier……e

Prosze o kontakt telewoniczny
0 700  0 700  0 700  0 700
Dzwonic w samym srodku nocy
Chwilke po pó³nocy

Ni¿ej podpisany:
Bronek Sprzedacmusze


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2005, 00:42:17 »
:D  :D  :D  :D hehehe dobre  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2005, 10:45:09 »
Werty! Super! Mo¿e za³o¿ymy Klub Wierszokletów Imienia Pierwszego Kwietnia...?
:D :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2005, 13:08:06 »
:lol:  :lol: niez³e  :lol:  :lol:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2005, 13:37:02 »
:rofl:  :rofl:  :629:  :DDDDDD  :)))))

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2005, 13:52:44 »
:lol:  :lol:  :lol:  :lol: To ja biore wentylek z tylnej opony  :lol:  :lol:  :lol:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2005, 15:41:22 »
KÓPIE

Stado dzikich wê¿y
z (miejscowo¶æ)-ej prze³êczy
Copke gruszek
Pomidory
Kilo schabu
No i pory
Bede w nich ³azi³
tu i tam
A¿ siê w nie posrAm!
Po kolana, po pachy
oooo zapomnia³em
kópie jeszcze kie³bachy


Dzwoñ:
Do mojego s±siada


Jeszcze to wczoraj wykombinowa³em. :) :) . Robi³y furore. Co chwile by³y na innym aucie. Hehe


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2005, 16:02:19 »
Werty!
To ja dodam: dziurê z sera,
chmurê spod helikoptera,
bardzo gro¼ne minki,
kalesonki dziewczynki,
t³uszcz po kotletów sma¿eniu,
talerze brudne - po jedzeniu,
nakrêtkê od butelki,
ogniotrwa³e szelki,
wspomnienie lata,
miot³ê, co nie zamiata,
papierek po czekoladzie,
dziêcio³a, co w sadzie...,
...
Ja dopiero siê rozkrêcam! U¶ciski Werty!
Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 12, 2005, 23:18:06 »
No to lecimy dalej ;;;;;;

Cytuj
papierek po czekoladzie,
dziêcio³a, co w sadzie...,


Lub w nowej ³adzie
Co siê sam k³adzie
T³usty salcesonek
¦wiecisty dzwonek
Zegar jednowskazowy
Mundur morowy
Samolot bojowy
Czo³g bezlufowy
Jaki¶ tapczanik
Mo¿e byæ i dywanik
Deske bez drzazgi
Na staro¶c dwie laski
Nie laski drewniane
Ani dmuchane
Równie¿ nie o³owiane
Takie co siê ruszaj± same
¯ycia odrobine
Albo dobr± do tego mine

...........Kto dalej?..........

U¶ciski równie¿ dla Ciebie Ewo  :DD  :532:  :532:  :532:  :520: Zdrowiej szybko  :D  :D  :DPozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2005, 10:46:10 »
Lecimy? No to: lecimy! Uwaga! Wróci³am!!!
Ze specjaln± dedykacj± dla Piotra!!!

Oto niniejszym kolejna ods³ona
do czego Werty chce nas przekonaæ.
Obficie swoj± ofertê ju¿ przedstawi³,
ale co nieco jeszcze nam zostawi³...
Ukry³ wszystko w wielkim worze
i wciska co komu tylko mo¿e!
Ciekawi Was co jeszcze ma pod pazuch±?
Si±d¼cie wygodnie i nadstawcie ucho!

Pasiaste skrzyde³ko stonki,
czarne kropki biedronki,
ruchome motyla czu³ki,
er zet (rz) od g¿eg¿ó³ki,
kancera od znaczka,
z k±pieli gumowa kaczka,
kapka kurzu z ksi±¿ki,
kilka stopni gor±czki,
u¶miech jakiego¶ przystojniaka,
historiê, co zawi³a taka...
py³ek z kwiatka,
z dziurk± ³atka,
szum z kranu wody,
wieczorne wiosenne ch³ody,
ciep³y blask s³oneczka,
widok ³±czki, gdzie rzeczka...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2005, 18:59:23 »
Dziêki za dedykacje  :D  :D  :D
To teraz ja!!!!


Pa³ac Kultury w Warszawie
Jak tylko siê tam pojawie
Z Rzymu Koloseum
Dam je do muzeum
Statue Wolno¶ci
Teatr bez publiczno¶ci
Wie¿e Eiffla z Pary¿a
Ze sklepu ³adnego misia
Z Hongkongu Airport
Z Amsterdamu morski port
Porcelane z dynastii Shao Tse Tung
Od eskimosa iglo malutkie
Z apteki ig³y pro¶ciutkie

Piêknie rymuje nasza Ewa
Ciekawe czy tak ³adnie ¶piewa
¦piewa tañczy podskakuje
Co¶ J± ca³y czas zajmuje

Ty sprzedajesz ja kupuje
Mo¿e mnie to nie zrujnuje


Pozdrawiam s³odko:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 15, 2005, 21:33:09 »
:D hehehe niez³y dialog ;)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 17, 2005, 01:52:24 »
Ewo weekenda prze¿ywasz
I ¿ycia u¿ywasz
Czy mo¿e ¶pisz s³odko sobie
A ja niepotrzebnie skrobie
Wiem ¿e co¶ jeszcze napiszesz tutaj Nam
I nie bêde z Tob± sam :)
Mo¿e by kto¶ jeszcze siê przy³±czy³
I nas w rymach roz³±czy³
Czym wiêcej tym weselej bêdzie
Bêdzie Nas s³ychaæ wszêdzie


Kupie jeszcze sobie
hmmmm skrobie
Zimiocki i dwie gêsi
I co siê jeszcze zakrêci
Stodo³e bez dachówki
Cztery sztychówki
Zegarek bez kukó³eczek
Ma³y wózeczek
Sztachety prosto z p³ota
Zamiotaj±c± miot³e co miota
Samochodzik kieruj±cy
Sam je¿d¿±cy
Telewizor kolorowy
Drut zwojowy
przewód oporowy
Wózek wid³owy
Sad owocowy
Gaj malinowy

Na teraz starczy :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 17, 2005, 06:51:13 »
Ale¿ Piotrze Z³otousty!!!
Mamy jeszcze: g³±ba od kapusty,
¶limaczka z sa³aty,
niezap³acone raty,
trzaski winylowej p³yty,
kszta³ty wykszta³conej kobi(e)ty,
poniedzia³kow± pogodê,
zesz³oroczn± modê,
rymy wczorajsze i jutrzejsze,
skarpety, co mia³y byæ bielsze,
rozespan± poduszkê,
ba³agan pod ³ó¿kiem,
k³aczki na dywanie,
niedojedzone ¶niadanie...

Zawsze my¶lê, ¿e to ju¿ bêdzie koniec i nie przygotowujê siê wcze¶niej!!! Ty zostawiasz mnie w tyle i muszê improwizowaæ...
S³odkie ca³uski dla Ciebie Piotru¶!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
SPRZEDAM co¶ 1 kwietnia :):):)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 17, 2005, 08:56:34 »
Cytat: "WERTY"
Mo¿e by kto¶ jeszcze siê przy³±czy³
I nas w rymach roz³±czy³

Biker nawet jak piwo wypije
to nic mu siê nie rymuje.

Hmmm... :roll:

No w³a¶nie, a nie mówi³em? :P
na³ogowy browerzysta