Autor Wątek: Tolerancja to rzecz z³udna :(  (Przeczytany 5204 razy)

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz złudna
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 23, 2005, 06:42:28 »
Mo¿e to by³ kto¶ pracuj±cy w ZUSie?  :evil: 
:573:
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2016, 11:35:16 wysłana przez Misioza »
na³ogowy browerzysta

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 24, 2005, 23:44:29 »
aaaaa tego nie wiem  :x
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 24, 2005, 23:45:22 »
w ka¿dym b±d¼ razie by³ to rodzic dziecka niepe³nosprawnego ( nie cukierka)
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 15, 2011, 23:38:49 »
Nie wiedzia³am gdzie napisac tu http://blog.onet.pl/41256,archiwum_goracy.htmljest opisana historia niezwyk³ej matki-niesamowitej dziewczynki, p³akac siê chce jak siê czyta komentarze, z czego to wynika? zezwierzêcenie jakie¶!-choc to okre¶lenie, mam wra¿enie jest krzywdz±ce dla zwierz±t :evil:
To zabrzmi okropnie ale takie historie czasem podnosz± mnie na duchu, bo jak Oni daj± radê cholera, to ja te¿ chyba dam :oops:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 16, 2011, 00:31:44 »
Szkoda, ¿e cz³owiek musi siê podpieraæ takimi przyk³adami, ¿eby sam sobie w miarê radzi³. Takich przypadków, jak te wy¿ej jest multum i nikt mi nie wmówi, ¿e nie. Ten jest po prostu bardzo dobrze opisany. A co maj± powiedzieæ rodzice dzieci choruj±cych na raka z diagnoz±, ¿e zosta³o im kilka miesiêcy ¿ycia? Co maj± powiedzieæ rodzice dzieci choruj±cych na niewydolno¶æ wielonarz±dow±? Co maj± powiedzieæ dzieci, które zdaj± sobie sprawê, ¿e matce b±d¼ ojcu zosta³o kilka miesiêcy ¿ycia? Te przypadki zdarzaj± siê o wiele czê¶ciej ni¿ ten, który wystêpujê w historii Laury, dlatego tez zwracamy na niego szczególn± uwagê. Je¿eli kogo¶ widzimy rzadko, witamy siê z nim serdecznie, je¿eli kogo¶ widzimy codziennie, mówimy mu tylko "cze¶æ".
To, ¿e jedna historia zosta³a opisana niczego nie zmienia, bo takich historii s± tysi±ce, ale nie ka¿dy ma chêæ by o tym opowiadaæ, a te¿ oczekujê pomocy...
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 16, 2011, 15:47:10 »
Cytat: "pansa1"
To zabrzmi okropnie ale takie historie czasem podnosz± mnie na duchu, bo jak Oni daj± radê cholera, to ja te¿ chyba dam :oops:

Pansa, nie obra¼ siê, ale to zabrzmia³o okropnie... ja nie lubiê porównywaæ, ale nasza cukrzyca w porównaniu z tym, przez co przechodzi to ma³e dziecko i ich rodzice - jest naprawdê lajtowa. Poza tym, co to znaczy "to ja te¿ chyba dam", hm? :P :P Nie chyba, tylko na pewno. A Jasiek oprócz cukrzycy ma jeszcze jak±¶ chorobê? Bo jak tak patrz±c na cukrzycê, to coraz czê¶ciej u¶wiadamiam sobie, ¿e nie ogranicza mnie ona w niczym,. Oczywi¶cie, zdarzaj± siê do³ki, bo pompa wkurza, cukry mega, i odechciewa siê wszystkiego, ale jako¶ zawsze wychodzi siê na prost±. Poza tym jestem przera¿ona tymi wszystkimi chorobami Laury... i u¶wiadamiam sobie, ¿e im wiêksze cierpienie, tym wiêksza chêæ ¿ycia, bo je¶li jest ono takie kruchutkie, jak w przypadku Laury, to siê je bardziej docenia i docenia siê to, co jeszcze mo¿e zrobiæ ta dziewczynka... ja jej ¿yczê wyzdrowienia albo przynajmniej podleczenia siê, aby mog³a normalnie funkcjonowaæ, jak podro¶nie.
A ogl±dali¶cie woczraj w tvnie Uwagê?

[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 3:53 pm ]
Cytat: "nAGER"
To, ¿e jedna historia zosta³a opisana niczego nie zmienia, bo takich historii s± tysi±ce, ale nie ka¿dy ma chêæ by o tym opowiadaæ, a te¿ oczekujê pomocy...

Ale chyba nie do koñca. Ja uwa¿am, ¿e jak kto¶ czuje siê na si³ach, a pisanie przynosi mu ulgê, to niech pisze. I dla niektórych taka jedna historia mo¿e daæ wiele do my¶lenia. A na naszym forum jest u¿ytkowniczka, której córeczka jest te¿ bardzo powa¿nie chora, te¿ ma stronê (www.pomoz-amelce.pl), te¿ jest kronika (nad któr± kiedy¶ d³ugo przesiedzia³am i przeczyta³am ca³±) i opis zmagañ z chorob±... a nasze forum? te¿ jest swoistego rodzaju pamiêtnikiem...
uwa¿am, ¿e bardzo dobrze, ¿e powstaj± takie strony - bo u¶wiadamiaj± choæ trochê nasze spo³eczeñstwo. choæ nie ukrywam, niektóre komentarze to a¿ przykro czytaæ...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline robertinio

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 6
  • Zobacz profil
Odp: Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 07, 2016, 08:59:54 »
Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego cukrzycowcy mieliby kogoś drażnić :0. Nie mieści mi się to w głowie. Co komu to przeszkadza? Naprawdę jestem w stanie zrozumieć obawy przed kimś z np. łuszczycą - no ludzie nie potrafią rozpoznawać chorób na oko i mogą obawiać się zarażenia. Ale cukrzyca...?

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Odp: Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 07, 2016, 13:05:29 »
No niestety, tolerancji mamy baaaardzo dużo..... jeśli chodzi o nas samych....
Niemniej jednak zauważyłam, że ze świadomością ludzi o chorobie jest coraz lepiej - obawiam się tylko, że spowodowane jest to coraz powszechniejszym występowaniem cukrzycy.... niestety.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline fadamal

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 2
  • Zobacz profil
Odp: Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 09, 2017, 15:42:37 »
ja nie mam problemu z tolerancja

Offline leit54

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Odp: Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 29, 2018, 22:01:39 »
Kiedyś niestety byłem nietolerancyjny. Z wiekiem nauczyłem się jednak tej umiejętności.
Nie powiem: nie płaczcie, bo nie wszystkie łzy są złe.

Offline Kangoo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 641
 • słodki staż: tyle co WOŚP + kilka miechów ;-)
  • Zobacz profil
Odp: Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 30, 2018, 09:10:48 »
staram się być tolerancyjny, ale zawsze mnie zastanawiało dlaczego jak ktoś mówi o Białych - Biały/Biali to wszystko jest ok, a jak o osobach czarnoskórych powie się Czarny/Czarni to już ok nie jest, a podobno to Biali są rasistami