Autor Wątek: Tolerancja to rzecz z³udna :(  (Przeczytany 5205 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« dnia: Marzec 19, 2005, 23:29:25 »
Dzi¶ po raz kolejny spotka³em siê z objawem braku tolerancji. Facet wypi³ (za du¿o) i zacz±³ mi wymawiaæ takie tam ró¿ne rzeczy. Najbardziej mnie ude¿y³o to ¿e zaczê³o mu przeszkadzaæ moje mierzenie poziomu cukru i ewentualne korekty (przy piwie to norma). Szlak mnie trafia gdy mi kto¶ mówi ¿e to komu¶ przeszkadza. Rozumiem osoby którym to naprawde przeszkadza i które toleruj± moj± chorobe, ale nie mog± znie¶æ tych widoków.  Jak napisa³em w temacie -------- tolerancja to rzecz z³udna----- i punkt widzenia zale¿y od miejsca siedzenia. Czemu niektórzy nie potrafi± zrozumieæ prostych rzeczy, prostych normalnych spraw, które mog± Nam pomóc , które osoby zdrowe nie s± w stanie zrozumieæ.
 Innym razem, inny znajomy mówi³ mi, ¿e siê brzydzi widoku krwi i ¿e nie mo¿e na "te" rzeczy patrzeæ. Wys³ucha³em, zrozumia³em i ju¿ przy nim nigdy nic zwi±zanego z cukrzyc± nie robi³em. Wychodzi³em. Moge zrozumieæ takie podej¶cie, ale gdy kto¶ w ró¿nych stanach umys³u ma inne zdanie to ja tego poj±æ nie umiem. Wszyscy dooko³a mnie toleruj± moj± chorobê, moj± s³odko¶æ. Wszyscy oprócz tych 2 osób. Jedn± rozumiem, staram siê nie wchodziæ w drogê, ale drugiego podej¶cia nie moge rozgry¶æ.


Pozdrawiam:'
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2005, 00:55:02 »
Bo Polacy to baaaardzo tolerancyjny naród i wszyscy wszystkich toloeruj±, no z ma³ymi wyj±tkami: ¿ydów, murzynów, peda³ów, rudych, ³ysych, ow³osionych, ma³ych, du¿ych, grubych, chudych, w garniturach, w d¿instach, cukrzyków, epileptyków, niepe³nosprawych, pe³nosprawnych itd...
Ale to naprawdê wyj±tki.  :roll:  :roll:  :roll:
na³ogowy browerzysta

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2005, 01:02:43 »
Taaa, tolerancyjni jestesmy..... najbardziej w stosunku do siebie samych...  :570:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2005, 13:29:37 »
Hmmm... Wiecie co...? Ja tam od zawsze i zawsze wychodzê do toalety ¿eby robiæ "te rzeczy"... Jako¶ tak na wszelki wypadek. Jak widzê, niestety s³usznie.
Inna sprawa, ¿e dziêki temu mogê poudawaæ "normaln±". Nikt niczego nie podejrzewa, nie wypytuje ani siê nie dziwi. A o chorobie wie garstka ukochanych przyjació³.
S³onecznie pozdrawiam! Cichociemna Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2005, 16:43:35 »
Tak mi teraz przysz³o do g³owy...i chyba co¶ w tym jest...wiadomo,¿e z tolerancj± jest bardzo ró¿nie...pocz±wszy od ró¿nic koloru skóry,poprzez wszelkiego rodzaju tzw"odmienno¶ci"az po choroby i niepe³nosprawno¶ci.Dla mnie brak tolerancji czegokolwiek to pewnego rodzaju strach.Nie rozumiem jak mo¿na czuæ obrzydzenie widzac np kogos na wózku inwalidzkim  :?:  :?: ale wiem,ze s± takie osoby.Widok krwi...nie podlega dyskusji,bo potrafi "zmiêkczyæ"nawet najbardziej zatwardzia³ych typków. Ale kropla????Jedna ma³a kropelka krwi???Fakt,s± i tacy,których to tez brzydzi i odstrasza...Tylko nasuwa mi sie pytanie:Co osoba (tak brzydz±ca siê kropl± krwi)zrobi,kiedy i j± dopadnie cukrzyca???? :shock:  :shock: chyba umrze,bo nie zrobi sobie poziomu  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Sama czêsto zastanwiam siê nad wieloma sytuacjami w moim ¿yciu.Np pomiar cukru w ko¶ciele.Znam osoby(z rodziny),które potêpiaja to,ze robiê poziom w ko¶ciele (tu nie skomentujê,bo wylecê z forum  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted: piiiiiiiiiii)
Tak...Niby to brak szacunku i takie tam inne bzdury...Nie przjmujê siê i nadal robiê poziom w ko¶ciele.Przyznam siê jednak,¿e by³ taki czas...kiedy ukrywa³am glukometr i  z trzês±c± rek± wk³ada³am pasek.Co wtedy czu³am???Ogrmon± w¶ciek³o¶æ,¿e zachowujê siê jak kretynka!!!!Do wszystkiego dochodzi siê z czasem.Jednak jestem za tym,¿eby to byl krótki czas.Robi siê krzywdê dziecku takim postêpowaniem,bo choæby siê staraæ nie wiem jak bardzo..to ono zauwa¿y te trzês±ce siê rêce... :|
W takich sytuacjach sami traktujemy jak "Inne".Dlatego doros³e "cukiereczki",czy te juz starsze od naszych maluchów,musiscie sami naturalnie do tego podchodziæ.Wiem,ze to nie jest ³atwe.Ale wiem jedno: nasze zachowanie jest widoczne w reakcjach innych ludzi.


...ale naskroba³am :D sorki:D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2005, 16:55:48 »
Szczerze mówi±c nie spotka³em siê jeszcze z brakiem tolerancji - ale choruje dopiero ponad miesi±c ,wiec wszystko przedemn± :?  :sad:

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2005, 19:57:29 »
Niekoniecznie - ja chorujê ju¿ 25 lat i z nietolerancj± (z³o¶liwe "cukrzyk, cukrzyk!") spotka³em siê tylko raz, w szkole podstawowej.
Wpad³em w furiê i jak dorwa³em tego gnojka, to nauczy³em go lataæ przez dwumetrowe ¿ywop³oty. :lol:
Od tego czasu nie trafi³ siê odwa¿ny... :D
na³ogowy browerzysta

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2005, 20:50:07 »
Cytat: "biker"

Wpad³em w furiê i jak dorwa³em tego gnojka, to nauczy³em go lataæ przez dwumetrowe ¿ywop³oty. :lol:

Biker zobacz na swoje warunki fizyczne , a moje (170cm/51kg :? ) :D  :twisted:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 21, 2005, 20:58:17 »
Cytat: "biker"
dorwa³em tego gnojka, to nauczy³em go lataæ przez dwumetrowe ¿ywop³oty. :lol:
Od tego czasu nie trafi³ siê odwa¿ny... :D


hmmm......
a mówi±, ¿e lepsza si³a argumentu ni¿ argument si³y.... ;)  :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 21, 2005, 23:28:25 »
Cytat: "ARTUR"
Biker zobacz na swoje warunki fizyczne , a moje (170cm/51kg :? ) :D  :twisted:

WTEDY mia³em podobne warunki, albo nawet by³em jeszcze mniejszy. :razz:
na³ogowy browerzysta

Offline marder

 • Administrator
 • Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 273
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2005, 00:36:59 »
Koran mówi: Wiêcej prawdy w jednym mieczu, ni¼li w tysi±cu s³ów
Te¿ mia³em kilka tego typu sytuacji. W firmie w której pracujê, nigdy nie ukrywa³em, ¿e jestem epiletypkiem. Tu¿ po tym, gdy zacz±³em tam pracowaæ, jeden ze wspó³pracowników, zwróci³ siê do mnie per "ty kaleko" - przyznajê, zareagowa³em do¶æ impulsywnie i tylko to, ¿e inni potwierdzili, ¿e ów cz³owiek odezwa³ siê do mnie w ten sposób, uchroni³o mnie przed natychmiastowym zwolnieniem (z³ama³em nos temu @#$%^&  :twisted:  :twisted: ).

Pozdrawiam
marder
– Это водка? – слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
– Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2005, 01:44:11 »
No nie¼le  :grin: chyba zapiszê siê na kurs walki jakiej¶  ;) A tak na powa¿nie...niekiedy te¿ mam ochotê na zareagowanie hm....wiadomo jakie.Jednak wiem,¿e to niczego nie zmieni,jedynie to mo¿e jeszcze pogorszyæ sytuacjê.Z drugiej strony- na szczê¶cie nie by³o u nas tak drastycznej sytuacji,¿eby ktos nazwa³ moje dziecko kalek± czy inaczej.Wiem jednak,¿e to jest zawsze mo¿liwe  :evil:  :evil: I tego siê bojê....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 22, 2005, 07:19:21 »
Cytat: "biker"

Wpad³em w furiê i jak dorwa³em tego gnojka, to nauczy³em go lataæ przez dwumetrowe ¿ywop³oty. :lol:
Dobra biker przekona³e¶ mnie bêdê musia³ spróbowaæ jak dojdzie co do czego   :twisted:  :twisted:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 22, 2005, 17:50:24 »
nietolerancja ... a raczej jej brak ... ech  :?  do¶c przykra sprawa jesli dotyka nas osobi¶cie.
Bardzo niedawno ... mia³am przyk³ad ... zawiod³am sie ogromnie na tej osobie. Chociaz wiedzia³a ze choruje, wiedzia³a mniej wiecej o co chodzi itp...
Kiedy wyciagne³am glukometr, zeby zmierzyc poziom bo czu³am ze jest nisko...
Us³ysza³am tylko : "Monika ... nie rób z siebie osoby chorej, nie wszyscy musza wiedziec ... przeciez mozesz to zrobic w WC"  :(
Tak tylko ze majac niski cukier zanim dosz³abym do WC ... mog³o sie zle skoñczyæ. Tak tez nie skoñczy³o sie za dobrze ... pozosta³ niesmak, ¿al, troche bolu .... i ogromna w¶ciek³o¶æ.
Nie t³umaczy³am ... nie warto by³o.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Tolerancja to rzecz z³udna :(
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 22, 2005, 17:57:57 »
Nigdy nikt w mojej obecno¶ci nie nazwa³ cukrzycy kalectwem, ale spotka³am siê ze stwierdzeniem, ¿e cukrzyca to ¿adna choroba i ¿e nie powinny nam siê nale¿eæ z tego tytu³u ¿adne przywileje, a miejsce w sanatorium dla cukrzyka to nieporozumienie - bo kto¶ inny bardziej potrzebuj±cy móg³by to miejsce wykorzystaæ  :evil: Kto¶ kto tak rozumuje jest dla mnie przypadkiem beznadziejnym  :evil:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...