Autor Wątek: Pompa - co i jak?  (Przeczytany 67844 razy)

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 19, 2005, 18:10:41 »
Czy dziêki temu ³atwiej ustawiæ cukry? Kto podejmuje decyzjê o pod³±czeniu?

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 19, 2005, 18:14:50 »
Decyzjê podejmuje lekarz. A je¶li chodzi o ustawienie cukrów, to my¶lê, ¿e tak...na pewno dziêki temu urz±dzeniu ³atwiej jest sprawdziæ, kiedy pojawia siê ukryte hipo albo hiper. Przez te pare dni, kiedy CGMS jest pod³±czony mo¿na zobaczyæ kiedy z³e cukry siê powtarzaj± i skorygowaæ tam dawki insuliny...
Damianek by³ pod³±czany chyba ze trzy razy, ale to by³o przed tym jak dostali¶my pompê...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 19, 2005, 19:41:39 »
My byli¶my pod³±czeni 2 razy. Za ka¿dym razem po pod³±czeniu cukry by³y rozchwiane - moze to wina jakiego¶ stresu z tym zwi±zanego?????? Po od³±czeniu cukry wraca³y do normy...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 19, 2005, 20:25:41 »
To u nas odwrotnie, cukry mieli¶my idealne :) Jak na z³o¶æ :D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 21, 2005, 02:54:55 »
Te¿ mieli¶my CGMS ale bardzo krótko. Bo ten sprzêt by³ do d.....
Dali¶my stówê za to wk³ucie, bo przychodni nie by³o staæ na ca³e 200, a na drugi dzieñ zwrócili¶my to pude³ko. :((((
Co¶ nie styka³o w tym z³±czu (podobno ten typ tak mia³) i w nocy budzi³em siê z 10 razy, ¿eby znowu wpikaæ poziom jak siê podniós³ alarm. W koñcu siê w... :535: i Giga te¿, bo nastepnego dnia w przedszkolu zaczepi³a rurk± o krzes³o i wkucie siê wyrwa³o, a z pomp± nigdy sie to nie zda¿y³o. Po zczytaniu wyników okaza³o sie ¿e mamy wyniki tylko z 3-4 godzin po za³o¿eniu !!!!
Mieli¶my ambitne plany ¿eby poznaæ jak rozk³adaj± siê trudniejsze pokarmy w czasie i wszystko wziê³o w ³eb   :wpale:

A teraz nowa sprawa.
Nasze wk³ucia notorycznie zaczê³y siê przedwcze¶nie odklejaæ !
Kiedy¶ wytrzymywa³y nawet po 6 dni. To by³y dobre czasy ;)
2 lata temu byli¶my na urlopie i Giga k±pa³a siê z nimi po 4-5 godzin dziennie, zdejmowali¶my z trudem po 3-4 dniach.
Teraz po 2 dniach zaczynaj± od³aziæ same i na 3 dzieñ trzeba ju¿ trochê uwa¿aæ a czêsto wzmacniaæ dodatkowymi plastrami.
W tym tygodniu zmieniali¶my wk³ucie w nocy pon-wtorek, we wtorek by³ basen (1/2h w przedszkolu) a w ¶rodê plaster juz by³ do po³owy odklejony.
Co bêdzie jak znowu pojedziemy nad wodê - strach mysleæ.... :(

Zacz±³em podejrzewaæ celowe dzia³anie monopolisty. Jako¶æ przekszta³caj± w ilo¶æ we wiadomym celu ?
Dzi¶ dzwonilem do minimeda w sprawie tych odklejaj±cych sie wk³uæ.
Mówia ¿e nikt siê dot±d nie skar¿y³ i ¿adnych zmian sk³adu kleju nie by³o. Akurat by im powiedzieli, nie  :evil:
Ale moge wys³aæ oficjalne zg³oszenie. I wy¶lê  :!: :568:
Pochwalcie siê czy zaobserwowali¶cie co¶ podobnego, czy tylko my od 1/2 roku trafiamy na tak± feralna seriê?

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 28, 2005, 00:16:22 »
W grudniu na warszatach prezentowali przedstawiciele chyba minimedu??? dodatkowe plasty wzmacniaj±ce sprzedawane na metry ale by³y do kitu bo dzieciaki wypróbowywa³y na basenie i siê odkleja³y wiêc.....???? Giga w jaki¶ sposób mo¿e chc± Was zmusiæ do dodatkowych zamówieñ
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 30, 2005, 16:06:04 »
Tak te¿ my¶la³em, ale wygl±da na to, ¿e nikt z "pompiarzy" nie zaobserwowa³ tego zjawiska.
Cisza jak "zasiali górale ..." ...makiem ;))

A mo¿e sie mylê? Mo¿e wszystkim umkn±³ ten temat?
Je¶li zauwa¿yli¶cie jak±¶ ró¿nicê to napiszcie co¶ ... please.

Muszê zrobiæ rekonesans w aptekach na te awaryjne plastry, najlepiej z metra i z superglue :D
By³y kiedy¶ takie strasznie trudne do zdjêcia plastry rozgrzewaj±ce np. na korzonki. Mo¿e znajde cos podobnego.
pzdr

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 30, 2005, 16:28:33 »
U nas jako¶ na szczê¶cie plaster siê nie odkleja, ale byæ mo¿e spowodowane jest to spokojnieszym trybem ¿ycia Damianka. Nie chodzi na basen itp. wiêc mo¿e dlatego d³u¿ej siê trzymaj±.
Giga na Twoim miejscu zg³osi³abym reklamacjê.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 30, 2005, 17:05:12 »
Ja z plasterków jestem bardzo zadowolona. O ile po tych bia³ych np. z quck setów wysoczy³o czasem jakies uczulenie, do tego by³ ma³y problem z odklejeniem w niektórych miejcach. Tak z tych do sof-setów jestem zadowolona. Jasne czasem sie odklei, ale mam zapas w domku. Sa ... prze¼roczyste, dobrze trzymaj± (oko³o tygodnia, chyba ze gdzies zachacze, cos sie poderwie itp) smiesznie sie odklej± ... wystarczy go tak jakby naci±gn±æ  :lol:  i z³azi bez problemów. Pakowane sztukami. Jestem z nich bardzo zadowolona, ale tez pewnie dlatego ze prowadze spokojniejszy tryb zycia niz ... Giga :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 06, 2005, 20:03:54 »
Nam siê plasterki nie odklejaj±. Jak chcemy zerwaæ, to trzeba namoczyæ naft± kosmetyczn±, bo inaczej jest straszny p³acz. Ale póki co plasterki musz± znosiæ tylko pó³godzinne k±piele. Zobaczymy w wakacje, jak nasza dupcia zniesie moczenie w jesziorku (dupcia pewnie dobrze, ale sprawdzimy plasterki). :wink:

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 11, 2005, 23:24:20 »
te plastry faktycznie s± do kitu w wodzie odklejaj± siê po 5 minutach ,bez namoczenia dobrze trzyma ale uczulaj± bynajmniej Marek dosta³ po nich wysypke,a wk³ucia tez mu siê czêsto odklejaj± nawet 2 razy siê zdarzy³o ¿e w tym dniu co mu zrobi³am nowe wk³ucie poszed³ siê kompaæ i po wk³uciu. :x
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 13, 2005, 08:55:54 »
Damianek te¿ ostatnio zacz±³ dostawaæ wysypki od tych plastrów, a wcze¶niej tego nie mia³...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 14, 2005, 01:24:09 »
Jesuuuuu, Endzi :!:  W pi±tek zmykamy na urlopek. Je¶li te wkucia tak siê bêd± odklejaæ jak Tobie, endzi, to sie chyba pokrojê  !!!!

A te wysypki to mo¿e po prostu potówki?
Zrobi³o sie trochê cieplej ... chocia¿ czasem trzeba kilka razy to powtórzyæ, ¿eby samemu uwierzyæ    :evil:

Offline JarekR.

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 10, 2005, 17:47:36 »
Mnie podlacyzli do pompy 2 lata temu, sam nie chcialem tego wogole widziec, wlasciwie rodzice mnie zmusili.
Mialem problem w nocy, mialem wysoki cukier, jak szedlem spac mialem dobry a rano wysoki, nawet wstawanie w srodku nocy pomiar cukru i dostrzykiwanie nic nie pomagalo, ogolnie mialem bardzo rozchwiana cukrzyce.
Po tym jak mi zalozyli calkiem zmienilem zycie. Do tej pory siedzialem caly czas w domu nad gitara. Wlasciwie nie mialem znajomych a po podlaczeniu poczulem taka wolnosc, moglem isc gdzies, nie myslec, ze za godzine czy dwie musze isc do domu zrobic sobie zastrzyk.
Mi bardzo pomogla, mimo, ze nie do konca potrafie z nia dobrze wspolpracowac (za co mnie doktorka tepi) to mi pomogla ogolnie na stan mojej cukrzycy.

Ja nosze pompe w etui na specjalnym pasie  ktory mi z nia dali.
Malo mnie obchodzi co sobie ludzie mysla jak to widza wiec z tym mam spokoj, wlasciwie wszyscy moi znajomi o tym wiedza.
Jak narazie jestem szczesliwy  :)
Kto przestaje marzyæ - umiera.

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 10, 2005, 20:54:19 »
I tak trzymaj :D
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...