Autor Wątek: Pompa - co i jak?  (Przeczytany 67845 razy)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 20, 2005, 17:10:14 »
No co jak co, mo¿e nie mam racji, ale to jest tylko moje zdanie - do pompy mnie nikt nie przekona !!!!!!!!!! ;)

ja wole po staro¶wiecku na penach ;) a i tak mam cukry lepsze ni¿ wiele osób na pompach.
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 22, 2005, 22:07:40 »
Có¿, zdanie mam podobne do Megi. Jako¶ trudno mi by³oby zaakceptowaæ uzale¿nienie siê od jakiegokolwiek cia³a obcego... Przera¿a mnie ta smycz, koszty i ca³a obs³uga. Aczkolwiek statystycznie na rzecz patrz±c wyniki s± zachêcaj±ce...
Monika jeszcze raz WIELKIE DZIÊKI za wyczerpuj±ce info, jak mi siê jeszcze jakie¶ pytanka przypomn±, to walê jak w dym! :D
Buziaczki! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mycha

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 22, 2005, 23:35:45 »
...najbardziej ba³abym siê wyrwania...poza tym zastanawia mnie czy kiedy jest siê poza domem i jest np lato, czy bardzo taka pompka zwraca na siebie uwagê?

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 23, 2005, 00:04:28 »
Cytat: "emh"
jak mi siê jeszcze jakie¶ pytanka przypomn±, to walê jak w dym! :D


 :grin:  :grin:  :grin:

Cytat: "Mycha"
...najbardziej ba³abym siê wyrwania...


zdarza siê wyrwaæ, ale ... jesli chodzi o bol .. to naprawde nic strasznego :wink:  :wink:  :wink:

Cytat: "Mycha"
poza tym zastanawia mnie czy kiedy jest siê poza domem i jest np lato, czy bardzo taka pompka zwraca na siebie uwagê?


hmmm szczerze?? ... nieee ... ludzie raczej mysl± (jesli juz co¶ mysl±) ze masz jakis telefonik ... teraz robi± takie bajery ze szok ... nikt nie kapnie sie ze to akurat pompa insulinowa. Tu problem jest inny ... jak Ty sie z tym czujesz. Ja ciagle sie rzucam, czepiam i wnerwiam ze latem to widaæ, a moi znajomi ... hehe oni tylko siê smiej± i za kazdym razem powtarzaja ze to wcale nie rzuca sie w oczy .... hmmm. Nie pozostaje mi nic innego jak im uwierzyc  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 23, 2005, 08:02:03 »
...

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 23, 2005, 10:46:38 »
Wszystko to kwestia przyzwyczajenia.  Ja jestem na pompie od roku, na pocz±tku baaardzo mi przeszkadza³a, ale teraz wcale. Cukry mam super, o wiele lepsze ni¿ na penach. Chorujê od 14 lat, wiêc mia³am zrosty po zastrzykach. Nigdy nie wyrwa³o ani nie zagiê³o mi siê wk³ucie , lekko zgiête wk³ucia by³y, ale nie mia³o to wp³ywu na cukry. Pompê noszê w kieszeni w spodniach,a w domu mam przypiêt± na klipsie do spodni, w nocy wk³adam j± pod poduszkê.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 23, 2005, 12:19:11 »
Cytat: "Majka"
Nigdy nie wyrwa³o ani nie zagiê³o mi siê wk³ucie , lekko zgiête wk³ucia by³y, ale nie mia³o to wp³ywu na cukry.


hehe to widze ze tylko ja taka sierota jestem  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Za to zagiete wk³ucie nie zdarzy³o mi sie nigdy  (chyba hehe) :grin:  :grin:  :grin:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 24, 2005, 00:33:45 »
Nam siê zdarzy³o i to nie raz :570:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 25, 2005, 12:11:02 »
Nam równie¿ zagiête siê zdarza³y, natomiast raz jedyny na pocz±tku Damianek wyrwa³ sobie wk³ucie, a teraz "pumpy" pilnuje jak oka w g³owie  :grin:  :grin:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline GoMi¶

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
Pompa
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 18, 2005, 23:50:27 »
W jakim wieku Wasze dzieci zosta³y pod³±czone do pompy,i jak to znios³y?
Mój Micha³ek ma pó³tora roku,dostali¶my pompê z WO¦P-u .Jeste¶my w trakcie szkolenia ,ale jestem pe³na obaw jak to bêdzie przy pod³±czeniu. Jak dla niego to spore urz±dzonko.Staramy siê mu zawieszaæ j± "na sucho",¿eby siê przyzwyczai³,ale on wyrywa j± sobie z paska,p³acze.Czy mieli¶cie podobne do¶wiadczenia.Martwiê sie.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 19, 2005, 00:21:23 »
GoMi¶, moja Martynka choruje od ukoñczenia 12stego miesiaca zycia.Obecnie ma 5 lat.W sumie zrezygnowalismy z pompy,bo nie wyobra¿a³am sobie tego,a dodatkowo jest uczulona na wenflony.Nie chcielismy ryzykowac zaka¿eñ i stanow zapalnych od wk³uæ.Zreszt± od pocz±tku jeste¶my na strzykawkach i nie nie mieli¶my nigdy problemow z wyrównaniem cukrzycy.Narazie nie chcemy pompy.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 19, 2005, 01:39:28 »
Cytat: "Misioza"
W sumie zrezygnowalismy z pompy, bo nie wyobra¿a³am sobie tego,a dodatkowo jest uczulona na wenflony.Nie chcielismy ryzykowac zaka¿eñ i stanow zapalnych od wk³uæ.


Misia nie strasz Basi.  ;)  
Ja wiem, Ty jeste¶ najlepsza w penach i chyba nie ma lepszej :one:  nic wiêc dziwnego, ¿e nie chcecie pompy. Te¿ bym nie chcia³.
Ale z nocnymi minikorektami nie mogli¶my sobie poradziæ. Do tego Gosia przez sen tak macha³a rêkami, ¿e nieraz nie wiedzia³em w które oko trafiê tym penem  :evil:
Niektórych spraw nie mo¿na sobie wyobraziæ bez spróbowania. A pompê zawsze mo¿na oddaæ. Wiêc bez obaw, trzeba spróbowaæ jak jest taka okazja.
Zaka¿enia nie zda¿y³y nam siê nigdy, lekki stan zapalny mo¿e z 5 razy, jak przenosili¶my wk³ucie >6 dni? Przed za³o¿eniem krótka dezynfekcja spirytem, sam klej na plastrze ma ponoæ w³a¶ciwo¶ci bakteriobójcze i powinien przed tym chroniæ.
Co do noszenia pompy, to Gosia przywyk³a do¶æ szybko, tylko ¿e mia³a wtedy 3,5roku. W przedszkolu dzieci sie bardzo interesowa³y i to j± dodatkowo podbudowa³o - mo¿e to jest metoda. Tak jak :
-Ale masz fajny samochód. Poka¿esz wujkowi?
-Nieeee! Nie oddam!
A mo¿e zachêciæ do ma³ego plecaczka i tam j± chowaæ?
Bêdzie du¿o t³umaczenia, ¿e nie trzeba bêdzie k³uæ - tego pamietam by³o sporo, szczególnie przy kolejnych wk³uciach.
Poza tym z do¶wiadczenia wiem, ¿e dzieci w tym wieku po 3 dniach przywykaj± do ka¿dej zmiany i nie pamiêtaj± ¿e bylo inaczej. Tak jest np. z odzwyczajaniem od smoczka. Bunt trzeba przeczekaæ, potem bêdzie ³atwiej.
Jak juz za³o¿ycie to daj znaæ. Poka¿emy Micha³kowi, ¿e Gosia ma te¿ tak±, powyg³upiaj± siê trochê razem, to mo¿e szybciej to zaakceptuje.

Misia, jak wygl±da uczulenie na wenflon? Chodzi Ci o alergiê na plastik  :roll: , czy raczej awersjê do wszelkich wk³uæ? Mo¿e to ten klej ma jaki¶ sk³adnik?

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 19, 2005, 08:42:00 »
Damianek mia³ 3 latka jak zosta³ pod³±czony. Nie by³o ¿adnego problemu aby zaczepiaæ pompê, ale mo¿e dlatego ¿e wcze¶niej mia³ pod³±czany CGMS, wiêc w jakim¶ tam stopniu ju¿ siê oswoi³, i¿ co¶ wisi u spodni.
GoMi¶ nie martw siê, najtrudniejsze s± pocz±tki...

P.S. W szpitalu le¿a³a z nami roczna dziewczynka, której pod³±czyli pompê, wiêc na pewno u Was bêdzie dobrze :) :) :)
Trzymam kciuki :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline mamas³odziaka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 93
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 19, 2005, 16:48:06 »
Jeste¶my z Maksem na pompie (równie¿ "pumpie"  :lol:  ) od stycznia (zachorowa³ na pocz±tku wrze¶nia. Wyporzyczyli¶my j±, ¿eby spróbowaæ i... ju¿ tak zosta³o. Na razie czekamy na odpowied¼ od OWsiaka i ja nie wyobra¿am sobie ju¿ cukrzycy malucha bez pompy. Przede wszystkim Maks jest ³akomczie rzeczywi¶cie mo¿emy wiêcej wtedy kiedy chce i nie musimy jak nie chce. Poza tym jak ma ochotê to mo¿e sobie d³u¿ej pospaæ - nie jeste¶my tak uwi±zani do godzin. Oczywi¶cie stosujemy dietê, staramy siê siê  ¿yæ regularnie, ale jest to ³atwiejsze.
Maks mia³ 1 rok i 9 mies. , jak pod³±czyli¶my pompê. Na pocz±tku kupili¶my zwyk³e szelki do spodni i przypinali¶my j± z ty³u. Jak ma³y siê przyzwyczai³, to zacz±³ j± nosiæ równie¿ z boku przy pasku. Czasem oczywi¶cie j± odczepia (od spodni) , otwiera etui i mówi "mam, pumpa gra  :) ". W nocy na pocz±tku pompa le¿a³a obok. Okrêca³ siê maksymalnie. Teraz przyczepiamy j± do pid¿amki. Nigdy nie wyrwa³ wk³ucia. Gorzej jest z robieniem tych wk³uæ. Boi siê panicznie. Ale boi siê raz na 5 dni. Polecam, polecam, polecam. Dla komfortu swojego i dziecka.  :smile:

[ Dodano: Czw Maj 19, 2005 4:49 pm ]
Co to jest CGMS?  :oops:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa - co i jak?
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 19, 2005, 17:14:34 »
A mój Damianek ma ju¿ takie "zboczenie", ¿e pumpa musi byæ ko³o Jego poduszki jak ¶pi, zawsze jej pilnuje jak wstaje, jest jakby czê¶ci± Jego samego.
Jak pompa pika, bo zosta³ podany bolus, albo skoñczy³ siê square to przychodzi i mówi "mama pumpa pik"  :lol:

A je¶li chodzi o CGMS to jest urz±dzonko, które pod³±cza siê jak pompê, czyli przez wk³ucie i mierzy ono ca³odobowo poziom cukru. Ale samemu trzeba równie¿ wbijaæ na to urz±dzonko pomiar z glukometru, kiedy zosta³a podana insulina i kiedy zosta³o podane jedzenie. Po 3-4 dniach jest od³±czane i dostaje siê takie dobowe wykresy. To czego nie wy³apa³ glukometr (czyli ukryte hipo czy hiper)...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....