Autor Wątek: ....  (Przeczytany 12859 razy)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« dnia: Marzec 06, 2005, 13:55:48 »
Dzisiaj "biegaj±c" po necie zupe³nie przypadkiem znalaz³am .... ten tekst i ... odrazu pomysla³am o Was. O wszystkich razem i kazdym z osobna ... o portalu, forum.. o ludziach ..... poprostu o Was


S± takie chwile, kiedy czyja¶ pomocna d³oñ
jest niezbêdna; czyja¶ obecno¶æ jest ratunkiem,
wybawieniem, otuch±, pocieszeniem.
Jak dobrze, ¿e jest kto¶,
do kogo mo¿esz zwróciæ siê o pomoc.
Jak dobrze, ¿e ty jeste¶,
by komu¶ przyj¶æ z pomoc±,
po prostu przy nim byæ, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, ¿e jeste¶...

(Ma³gorzata Stolarska)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2005, 17:06:26 »
:)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2005, 22:29:07 »
Moni¶ dziêkujê w imieniu swoim i ca³ej mojej s³odkiej rodzinki :grin:
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2005, 10:04:02 »
:588:
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2005, 23:17:55 »
i jeszcze co¶ ...
_________________________________________________ __________

Dla przyjació³

Kiedy was nie ma to jakby nagle
Zabrak³o w moim ¿yciu muzyki
Kiedy Was nie ma to czas mnie straszy
¯e przeminê, ¿e bêdê chwil±
Kiedy was nie ma to jakby niebo
Mia³o siê rozstaæ na zawsze ze s³oñcem
Kiedy Was nie ma dosyæ mam wszystkiego
I pragnê st±d na zawsze odej¶æ

Moi przyjaciele
Moi przyjaciele
Moi przyjaciele b±d¼cie zawsze ze mn±

Moi przyjaciele
Moi przyjaciele
Z wami wiem, ¿e wszystko mogê
¯e wystarczy tylko chcieæ

Jak mam wy¶piewaæ, jak mam dziêkowaæ
Jak wyt³umaczyæ, ¿e bez was mnie nie ma
Przytulam do was moj± mi³o¶æ
I wdziêczno¶æ m± w modlitwê zamieniam

Milion anio³ków narysujê
I wszystkie razem postr±cam z nieba
Dom na górze wybudujê
I zagram klauna kiedy trzeba

Moi Przyjaciele


Agata Budzyñska
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2005, 23:11:26 »
sorki ... sorki ... ale ... musze to powiedzieæ ... nie moge siedziec cicho ... i najchetniej powtarza³abym to codziennie :D :D :D

UWIELBIAM WAS
[scroll]I ... NIE WYOBRAZAM JUZ SOBIE ZYCIA ... A NAWET DNIA BEZ WAS :524: [/scroll] :588: :588:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2005, 14:24:58 »
I czytajac ten tekst pomysla³am o Was :588:
_________________________________________________ ___________________

...Ci±gle jeszcze istniej± w¶ród nas anio³y.
Nie maj± wprawdzie ¿adnych skrzyde³,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy s± w potrzebie.
Wyci±gaj± rêce i proponuj± swoj± przyja¼ñ.


Phil Bosmans
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2007, 23:53:29 »
Piêkne...
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2007, 20:15:01 »
Monika, dzieki
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline *Andzia*

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 197
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 01, 2007, 20:33:56 »
To wszystko jest piêkne,bo tak trudno w dzisiejszych czasacho prawdziwych przyjació³............

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 01, 2007, 22:34:14 »
Piekne slowa warto wtedy zyc dla drugiej osoby.
Monia wielki uznanie dla Ciebie. Pozdrawiam
 I wiecie co moi drodzy co raz bardziej zaluje, ze nie znalem tego forum wczesniej.
Mam tylko nadzieje, ze zagoszcze w nim juz na dobre 8)  8)  8)  8)  8)
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2007, 20:50:26 »
Dziêkujê

Dziêkujê za Twój u¶miech,
otwarte okno Twego istnienia.
Dziêkujê za Twoje spojrzenie,
zwierciad³o Twej uczciwo¶ci.
Dziêkujê za Twoje ³zy,
które s± znakiem,
¿e dzielisz rado¶æ lub smutek.
Dziêkujê za Twoj± rêkê
zawsze wyci±gniêt±,
aby daæ lub otrzymaæ.
Dziêkujê za Twoje objêcie,
które jest szczer± go¶cin±
Twojego serca.
Dziêkujê za Twoje s³owo,
wyraz tego, co kochasz
i w czym pok³adasz nadziejê.
Dziêkujê, ¿e jeste¶.

Helena Oshiro

:588: Duzy buziak dla Was Kochani ... za to ¿e jeste¶cie :588:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 25, 2007, 15:47:55 »
Piêkne  :588:
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 11, 2009, 20:36:26 »
Jako ¿e porwa³am sie z motyk± na s³oñce (i po 6 latach od skoñczenia szko³y zdecydowa³am sie spróbowaæ zdawaæ mature ... ) szukam rzeczy do mojej pracy z polskiego.
Pisze o przyja¼ni ... i za ka¿dym razem mysle o Was :)

A to co¶ co znalaz³am dzisiaj ... mo¿e Wam siê spodoba :)
''Przyja¼ñ to najwiêkszy skarb, który jest ukryty na dnie serca.
Przyja¼ñ to niewidzialna niæ, która ³±czy ludzi.
Przyja¼ñ to pokój duszy, który daje poczucie potrzeby.
Przyja¼ñ to rozleg³a przestrzeñ, która prowadzi do jedno¶ci.
Przyja¼ñ to warto¶æ, której nie da siê wyceniæ.
Przyja¼ñ to przygoda, która jest nas±czona odpowiedzialno¶ci±. ''
ks. Piotr A. Faliñski
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
....
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 11, 2009, 20:53:13 »
³adne..... a to znasz.....
wykre¶liæ ze ¶wiata przyja¼ñ-to jakby zgasiæ s³oñce na niebie...... Cyceron
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog