Autor Wątek: Nasze Forum  (Przeczytany 1793 razy)

Offline tomi32

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Nasze Forum
« dnia: Luty 13, 2005, 20:42:32 »
Wpad³em na taki pomys³ . Mo¿e oki  , mo¿e beznadziejny .

Mianowicie czêsto na forum pojawiaj± siê opiniê typu : apteka przyjazna diabetykom , przedszkole przyjazne diabetykom , tudzie¿ inna instytucja przyjazna diabetykom .

Pomy¶la³em sobie ¿e mo¿e by¶my wymy¶lili nasz  forumowy dyplom w postaci jakiego¶ ³adnego postera i kapitu³a naszego forum przyznawa³aby go instytucji osobie przedszkolu aptece itd itd , któr± uwa¿amy za przyjazn± naszej spo³eczno¶ci .
To by³by taki ma³y wk³ad naszego forum w ¶wiat realny . My¶lê te¿ , ¿e by³oby to wy¶cie naszego forum do ¶wiata rzeczywistego > a tym samym wiêcej ludzi zainteresowanych bêdzie o nas wiedzia³o .

Co s±dzicie na ten temat ???

My¶lê równie¿ ¿e mo¿na by zaprojektowaæ jaki¶ ³adny plakat o naszej stronce o diabetologii  i taki plakacik ka¿dy wywiesi³by na oddziale szpitalnym , w poradniach i w innych przyjaznych nam miejscach .
My¶lê ¿e doktorzy i zaprzyja¼nieni ludzie na pewno by siê zgodzili . Ka¿dy zagubiony rodzic ju¿ na oddziale wiedzia³by gdzie mo¿e trafiæ po przyjazn± rêkê i dobr± radê itd .
A oddzia³y naszego forum s± przecie¿ w ca³ym kraju ;-)  > ka¿de miasto ma naszego przedstawiciela tak¿e zasiêg by³by ogólnokrajowy .

Czekam na wasze opinnie na ten temat  :grin:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Nasze Forum
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2005, 23:59:06 »
Tomi ¶wietny pomys³! Tylko zanim przyznamy taki nasz dyplom,to dana placówka naprawdê musi byæ przyjazna  :grin: apteka,przedszkole czy inna instytucja  :) Chyba nawet nie trzeba projektowaæ specjalnie,bo wykorzysta siê logo Diabetici,z którym ju¿ nas kojarz± :-) Jedynie tre¶æ trzeba opracowaæ:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline tomi32

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Nasze Forum
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2005, 12:08:45 »
Zbiermy zatem propozyce , zrobimy burzê mózgów  , pó¼niej do druku i heja .
Swoj± drog± mam pytanko do naszego "szefostwa"  kto projektowa³ nasz± stronkê? logo ? itd
 :grin:  8)  :grin:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Nasze Forum
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2005, 12:38:18 »
Strona -Portal jest na szablonie JPortalu.Forum to nowe zrobil na bazie Przema Dzievmin :-) a logo zrobili garficy z Poznania :-) na bazie mojego pomys³u i projektu.Nieco tylko zmienili:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,