Autor Wątek: Odp: Jak młodzież spędza wolny czas?  (Przeczytany 32625 razy)

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 06, 2005, 10:28:35 »
:711: Jaka szkoda, ¿e nie jestem twoj± nauczycielk± - ju¿ ty by¶ w szkole pospa³...  :727:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 18, 2005, 22:05:50 »
A co to jest wolny czas?? Od poniedzia³ku do pi±tku siedze w szkole od rana do pu¼nego popo³udnia. Potem, jak docz³apie siê do domu, zjem co¶ i ide siê uczyæ, bo ci±gle mam jakie¶ sprawdziany i strasznie du¿o prac domowych. Potem jest ju¿ 21 i Agniesi przestaje mózg funkcjonowaæ. Wtedy mam "czas wolny" ale od myslenia. Siadam przy komputerze, sprawdzam co tam w niecie piszczy, a nastêpnie przygotowuje siê do spania. W weekendy: sobota= sprzatanie, zwlaszcza pokoju, bo po calym tygodniu to wygl±da jakby kto¶ granat mi przez okno wrzuci³. Wieczorem jaki¶ wypad: albo imprezka albo pub. W niedzielê zazwyczaj chodzê na spacer z psio³em do lasu, na £ys± Górê (kto by³ w Sopocie, ten pewnie j± zwiedzi³ :) ), a wieczorkiem... ksi±¿ki. Mam nadzijê, ¿e w przysz³o¶ci to zaowocuje.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 19, 2005, 12:13:38 »
Czy podpadam jeszcze pod ten temat??? Bo ja w³a¶nie po imprezie. Jako, ¿e nie umiem tañczyæ, wiêc bol± mnie ³ydki okrutnie. Od tañczenia! Pod koniec imprezy, gdy dawa³y siê ju¿ odczuæ braki kondycyjne siedzieli¶my po turecku i dygali¶my ramionami i tu³owiami i... czym kto móg³. W zwi±zku z tym od tañczenia bol± mnie równie¿ miê¶nie poprzeczne brzucha i ca³a talia! Da³am czadu, ale dó³ nie przeszed³. Brrr...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 19, 2005, 15:43:35 »
Cytat: "emh"
siedzieli¶my po turecku i dygali¶my ramionami i tu³owiami i... czym kto móg³.
:619:

hmmmm  ... to musia³o wygl±daæ super :lol:  :lol:  :lol:  :lol:   :twisted:  :twisted:  :twisted:    :619:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 19, 2005, 15:48:19 »
Ojjj!!! Wygl±da³o! Wygl±da³o!!!!
A jak mnie chcieli zmusiæ do tañca i ¿ebym wsta³a to wlekli mnie za ramiona z 5 metrów po wyk³adzinie (bo z³apali mnie od ty³u). Ech, dzia³o siê, dzia³o!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 19, 2005, 16:37:27 »
Ech te¿ bym posz³a na imprezkê... Co ja gadam...  :659:
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 19, 2005, 21:32:19 »
Dobra imprezka nie jest z³a!!! :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 19, 2005, 22:47:33 »
mnie te¿ siê jaka¶ fajna imprezka marzy, a tu same kinderbale ;)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 20, 2005, 14:17:10 »
No w³a¶nie kinderbale s± najlepsze, bo wtedy to dopiero mo¿na siê powyg³upiaæ. Przecie¿ dziecko Ciê nie wy¶mieje, bo nie zaczepi. A z doros³ymi i w¶ród doros³ych to ró¿nie bywa... Tak¿e KINDERBALE GÓR¡!!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 20, 2005, 15:03:45 »
Co do imprez, to je uwielbiam :) Nie schodzê z parkietu ca³± noc! Teraz jest jedna 18nastka za drug±, wiêc jest kiedy i z kim dobrze siê bawiæ :D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 20, 2005, 21:29:07 »
27 sierpnia czeka mnie zabawa do bia³ego rana :D:D:D:D:D
Obiecujê, ¿e na pewno wklejê foteczki do galerii z tej imprezeczki :D:D:D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 21, 2005, 01:00:29 »
A ja nadal walczê z bólem miê¶ni w pasie... He, he... Tak¿e jakby co, to nie tañczcie na siedz±co!!! :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 21, 2005, 16:45:59 »
Bêdê o tym pamiêtac :D:D:D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 21, 2005, 16:48:27 »
A bo zamiest siê gibaæ na siedz±co, to mogli¶my tylko wymachiwaæ ramionami zamiast pracowaæ t³owiem!!! Choæ, nie! To teraz bym umiera³a na bóle karku... :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Jak m³odzie¿ spêdza wolny czas?
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 21, 2005, 16:50:08 »
To zupe³nie jak po koncercie rockowym: wszyscy b³agaja o ko³nie¿e ortopedyczne :lol:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.