Autor Wątek: Cytaty, sentencje ...............  (Przeczytany 41955 razy)

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #90 dnia: Lipiec 22, 2011, 18:10:48 »
a ja znalaz³am dzisiaj w swoich notatkach takie co¶:)


-powiedz-
Kopciuszku tobie siê uda³o
oddzieliæ mak od popio³u
przez jedn± noc
powiedz jak oddzieliæ
kota od kotki
ból od mi³o¶ci
³zê od do¶wiadczeñ
smutek od czasu
m±dro¶æ od staro¶ci
 i nie mieæ s³onia lat
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 17, 2012, 10:08:00 »
mam prezentacje zdjêciow± z ¶wietnymi tekstami na temat mi³o¶ci..... troszkê frywolne:0 :P wys³a³am do czê¶ci z Was na maile.... je¿eli jeszcze kto¶ zainteresowany to proszê o kontakt:)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Lua

  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 2619
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 17, 2012, 21:07:28 »
Anitko dziêkujê, po¶mia³am siê nie¼le :!:  Jeszcze raz dziêki :D
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline kruszynka

  • Bardzo Słodki
  • *****
  • Wiadomości: 717
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 19, 2012, 00:02:04 »
Poprosze
Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 19, 2012, 19:08:37 »
kruszynka przy¶lij mi proszê swój email
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #95 dnia: Kwiecień 03, 2012, 13:38:44 »
Kaja wypo¿yczy³a sobie ksi±¿eczkê.... a w niej znalaz³am co¶ takiego:

¯yczê Ci anio³a stró¿a:
-który w zdrowiu doprowadzi Ciê do mnie z podró¿y
-gdy z g³ow± w chmurach wêdrujesz przez ¿ycie
-który w dzieñ i  w nocy bêdzie chroni³ Ciebie i Twoich przyjació³
-który da Ci odwagê pod±¿ania w ¿yciu w³asn± drog±
-który Ciê pocieszy, gdy doznasz zawodu mi³o¶ci
-gdy znowu zechcesz przebiæ g³ow± mur
-gdy ciemne chmury przys³oni± na chwilê nik³y blask nadziei
-który bêdzie Ciê mia³ w opiece, gdy zab³±dzisz w krainie fantazji
-gdy odwa¿ysz sie zdobywaæ nowe l±dy
-gdy my¶lisz, ¿e odt±d wszystko bêdzie sz³o g³adko
-który nigdy nie straci Ciê z oczu
-gdy szczê¶cie Ci chwilowo  nie dopisuje
-który Ci poka¿e,¿e cz³owiek nigdy nie jest sam
-gdy zrozumiesz, ¿e musisz stan±æ na w³asnych nogach
-który  Ci poka¿e, jak wa¿ni s± prawdziwi przyjaciele
-który troszczy siê o Ciebie tak jak ja
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline karioka

  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 2225
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #96 dnia: Kwiecień 03, 2012, 14:09:57 »
Super, poproszê tylko o autora.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #97 dnia: Kwiecień 03, 2012, 17:09:04 »
karioka ... nie ma autora.... tytu³ oryginalny serii: Lillebi..... tytu³ orygina³u: Ich schenk dir einen Schutzengel!....... tekst Nina Steinbeck.....t³umaczenie Bo¿ena Micha³owska-Stoeckle....... tyle znalaz³am:)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline anitapa

  • Moderator Globalny
  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 6080
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #98 dnia: Maj 16, 2012, 18:43:58 »
a macie jakie¶ sentencje lub cytaty o siostrze.... i matce..... pilnie potrzebujê
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline karioka

  • 100% cukru w cukrze
  • *****
  • Wiadomości: 2225
    • Zobacz profil
Cytaty, sentencje ...............
« Odpowiedź #99 dnia: Maj 17, 2012, 13:20:42 »
"Siostra jest ¶wiadkiem,
który zna twe najwy¿sze wzloty
i najni¿sze upadki,
a mimo to kocha Ciê.
Jest Twym wspólnikiem
w psotach, nocnym towarzyszem,
kim¶, kto nawet w ciemno¶ciach wie, kiedy siê u¶miechasz."
Barbara Alpert


http://cytaty.klp.pl/scc-31.html
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.