Autor Wątek: Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...  (Przeczytany 42623 razy)

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 27, 2004, 23:37:44 »
W naszym przypadku to by³ prawdziwy powód dla którego tak szybko jechali¶my. :!:
Gdyby¶my zabawili czas jaki¶ z policjantami Ewcia zamiast obiadu z dziadkami zjad³aby pewnie chrupkie kromki w samochodzie...
Tak czy inaczej by³am zaskoczona! :)  :)  :)

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 20, 2005, 22:38:32 »
Ostatnio:

Religia. Ka¿dy j± uznaje za lu¼n± lekcjê. Wszyscy wyciagaj± kanapki, me too ;- ))
Babka zauwa¿a to i siê drze:
-Chowajcie kanapki, nie je siê na lekcji. Pozwalam tylko chorym na cukrzycê!
[Nikt nie wie, ¿e jestem chora, oprócz garstki osób]
Wszyscy chowaj± kanapki or dro¿d¿ówki, ja dalej jem.
Nauczycielka: Do panienki nie dociera?
Ja: Jestem chora na cukrzycê
nauczycielka; Aha, dobrze...
Klasa *¶miech*
Wszyscy potraktowali to jako ¿art i gratulowali mi "pomys³u"- jak zje¶æ legalnie kanapkê  :mrgreen:
A ja siê tylko usmiecha³am  :)
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 22, 2005, 23:19:42 »
Mo¿e to i ¶mieszne, ale w pewnym sensie i przykre. Ta kobieta na pewno ma w rodzinie kogo¶ chorego, lub sama choruje, inaczej nie wpad³a by na taki tekst! Przynajmniej ja w takie u¶wiadomienie nauczycieli nie wierzê!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 24, 2005, 16:56:11 »
Cytat: "Megi"
Co tu mówiæ o edukowaniu zwyk³ych ludzi takich jak my, jesli s³yszy siê o przypadkach kiedy lekarz pierwszego kontaktu nie wie jak objawia siê cukrzyca. Ju¿ pisa³am o pewnym przypadku w innym po¶cie... lekarz zwleka³ z badaniem krwi mówi±c, ¿e wszystko jest dobrze a objawy s± spowodowane tym i tym....


ja sie spotka³am z taka niekompetencj± lekarza w o¶rodku zdrowia
cukier podwyzszony pewnie mia³am ju¿ od d³u¿szego czasu, dopiero potem dosz³y mi wszystkie podstawowe objawy, lekarz leczy³ mnie 2 tygodnie na ¿o³adek, wrzody itp przepisywa³ drogie leki, ja czu³am siê coraz gorzej, nie zrobi³ podstawowych badañ, ograniczy³ siê tylko do zdania "ja nie wiem co pani jest, tutaj jest skierowanie do szpitala"  :evil:  :evil:  :evil:

a wystarczy³o wzi±¼æ od pielêgniarki glukometr  :? nie mówi±c o badaniu krwi

teraz omijam go szerokim ³ukiem, a to mój s±siad  :twisted:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 09, 2005, 20:11:37 »
a ja .... przezy³am szok... powazny szok  :shock:  :shock:  :shock:
Wyciagam (a raczej wychylam) pompe w szkole zeby podac insuline na sniadanie... kolezanka tak rzuci³a okiem na pompe ... na mnie ... i pyta : ... masz cukrzyce? jak d³ugo chorujesz  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: Wiecie musia³am miec strasznie g³upi± mine bo zacze³a sie smiac  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 09, 2005, 22:30:07 »
Gatunek "u¶wiadomionych" zaczyna siê rozszerzaæ. Aczkolwiek zwykle to Ci, w których rodzinie kto¶ choruje...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 10, 2005, 12:08:59 »
Cytat: "emh"
Gatunek "u¶wiadomionych" zaczyna siê rozszerzaæ. Aczkolwiek zwykle to Ci, w których rodzinie kto¶ choruje...


Zwykle hmmmm. U mnie na wsi jest sporo osób "u¶wiadomionych". Oczywi¶cie wiêkszo¶æ z nich zosta³a "przeszkolona" przeze mnie. Wiêkszo¶æ z nich ma podstawowe informacje. Ale jest te¿ spora grupa znajomych co pytali siê o ciekawsze aspekty choroby :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 17, 2005, 10:58:06 »
ja ostatnio mia³am smieszn± sytuacje (smieszn± dla mnie) by³am na parkingu przed jakims supermarketem, by³o prawie pusto. podaje sobie insulinê i podchodzi do mnie jakis ch³opczyk i sie pyta która godzina, ja sie obracam z ta ig³± wbit± w ramie i mówie mu ze nie wiem, a ten jak mnie zobaczy³ zacz±³ uciekac jak szlalony..... hehe troche mi g³upio by³o ze strasze ludzi, no ale co poradzic :)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 17, 2005, 12:32:02 »
:lol:  :lol:  :lol: wyobrazi³am to sobie :) :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 17, 2005, 20:17:17 »
dobrze, ¿e nie powiedzia³ "ja te¿ chcê" :D
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 17, 2005, 21:14:57 »
:lol: trzeba bylo powiedzieæ, ¿e jest godzina podania amfetaminy/ kokainy czy czegokolwiek innego :D:D:D
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 17, 2005, 22:50:42 »
A po co k³amaæ?? Wystarczy z ob³êdnym wzrokiem powiedzieæ: pora na zastrzyk ;) :619:
Zreszt± i tak siê przestraszy³, wiêc nie ma o czym mówiæ :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 18, 2005, 09:50:39 »
k³amaæ nie :grin:
za to mog³a powiedzieæ "muszê siê sztachn±æ" :D "daæ sobie w zy³e"? :D
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 18, 2005, 13:46:12 »
Cytat: "kicia"
k³amaæ nie :grin:
za to mog³a powiedzieæ "muszê siê sztachn±æ" :D "daæ sobie w zy³e"? :D

i dodac: czego siê gapisz?? Nigdy nie widzia³e¶ zastrzyku?? albo "chcesz te¿?? "
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 18, 2005, 19:47:33 »
Ju¿ przestañcie. Nie dziwie siê, ¿e siê przestraszy³. O istnieniu takiej choroby jak cukrzyca wiedz± przawie wszyscy, ale rzadko siê zdarza ¿e wiedz± równie¿ jak siê j± leczy. Dzieciakom siê powtarza, aby uwarza³y na narkomanów, jakie¶ porzucone strzykawki itd, a ma³y nie odró¿ni³ co to :)

Pamiêtam jak by³am ma³a (5 lat) jeszcze nie chorowa³am na cukrzycê, przysz³a znajoma do mojej babci chora na T2. Gdzie¶ podgl±dnê³am jak podawa³a sobie insulinê (wtedy strzykawk± nie penem) i zacze³am tak wrzeszczeæ z przerazenia, ¿e mnie 10 min uspokajali. :shock:
Piêæ lat pó¼niej mnie sam± cukrzyca dopad³a - pewno kara za podgl±danie  ;)  :mrgreen: