Autor Wątek: Renta na cukiereczka  (Przeczytany 24264 razy)

Offline matimartyna

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 902
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 28, 2008, 00:45:18 »
Pompa Accu-Chek Combo, wkłucia teflonowe lub metalowe.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 28, 2008, 14:09:53 »
marzenka polecam do ca³ej papierologii MOPS, bo w ZUSie ³atwiej trafiæ na bezdusznych urzêdasów. Po otrzymaniu orzeczenia, nale¿y siê zasi³ek pielêgnacyjny (144 z³). A je¶li 'za³apiesz' siê na kryterium dochodowe, to mo¿esz staraæ siê o zasi³ek rodzinny (64 z³) wraz z dodatkiem z tyt. kszta³cenia i rehablitacji (80 z³) i ¶wiadczenie rodzinne (420 z³).
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 28, 2008, 15:11:01 »
Cytat: "Mia"
marzenka polecam do ca³ej papierologii MOPS, bo w ZUSie ³atwiej trafiæ na bezdusznych urzêdasów. Po otrzymaniu orzeczenia, nale¿y siê zasi³ek pielêgnacyjny (144 z³)..


A nie 151 z³? Ja tyle dostajê...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Ela K

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 28, 2008, 15:39:44 »
A my dostajemy 153z³  :)
Ela i s³odka Martynka (ur. 12/2003)

Offline konrado

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 37
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 28, 2008, 16:08:37 »
Z tymi naszymi rentami to ró¿nie bywa. Ja mam rente, obecnie  przyznan± do marca 2009. Wcze¶niej mia³em przyznan± na okres 9 miesiêcy, nie wiem cosobie wyobra¿aj± ci lekarze na komisjach, ze co? Wyzdrowieje przez te 9 miesiêcy czy jak...
Poprostu ¿enada...
Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 28, 2008, 16:53:11 »
My po otrzymaniu orzeczenia o niepe³nosprawno¶ci z³ozyli¶my je w MOPS-ie i dostajemy: zasi³ek pielêgnacyjny-153z³,¶wiadczenie pielêgnacyjne-420z³,zasi³ek rodzinny 64z³ + dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego-80z³.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 28, 2008, 17:44:19 »
Oczywi¶cie, Bia³a, masz racjê, 153z³ . Te 144 z³, to kwota sprzed podwy¿ki, ale jako¶ tak mi utkwi³o w pamiêci :D Mea culpa, ¿e nie sprawdzi³am.  :wink:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 28, 2008, 20:12:16 »
Ja tez siê pomyli³am- 153 a nie 151 z³ :wink:

Mam jeszcze takie pytanie:
Do tej pory dostawa³am te pieni±dze do rêki w miejscowym MOPSie. Jest mo¿liwo¶æ bym dostawa³a je na konto? Mama mówi³a, ¿e kiedy¶ siê dopytywa³a, ¿e chyba wysy³aj± pod warunkiem, ze ma siê konto w banku Spó³dzielczym czy co¶ takiego... A ja mam konto w mBanku i by³oby mi o wiele wygodniej gdybym te pieni±dze dostawa³a przelewem ni¿ gdybym lata³a co miesi±c...
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline matimartyna

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 902
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 28, 2008, 20:42:50 »
Cytat: "Bia³a"
pieni±dze dostawa³a przelewem ni¿ gdybym lata³a co miesi±c...


Wg mnie nie ma znaczenia w jakim banku masz konto. Popro¶ o wysy³anie pieniêdzy na konto, podaj jego numer. W przypadku odmowy popro¶ o podanie podstawy prawnej takiego dzia³ania. Zrób to na pi¶mie.
Pompa Accu-Chek Combo, wkłucia teflonowe lub metalowe.

Offline iwa2

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 308
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 28, 2008, 20:44:01 »
Ja mam konto w PKO i dostaje zasi³ek  przelewem na konto.
Wydaje mi siê ,¿e to obojêtne gdzie masz konto, chyba ¿e chodzi o prowizje za przelew (w ramach oszczêdno¶ci ).
Pozdrawiam Iwa2
Pompa Accu Chek Combo FlexLink

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 28, 2008, 20:56:48 »
Jutro przejdê siê tam do nich i dowiem siê szczegó³ów. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie ¿adnych przeszkód.
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Ela K

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 28, 2008, 21:15:19 »
Ja mam konto w ING i razem z wnioskiem o zasi³ek pielêgnacyjny z³o¿y³am do Mops-u wniosek o przelewanie pieniêdzy. Nie by³o ¿adnych problemów i pieni±dze s± na koncie ok. 16 ka¿dego miesi±ca.
Ela i s³odka Martynka (ur. 12/2003)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 28, 2008, 22:37:53 »
No proszê. Ja nie sk³ada³am ¿adnego dodatkowego wniosku. Po prostu na tym podstawowym jest miejsce na wpisanie nr konta. Wpisywa³am go od pocz±tku (tzn. od pierwszego wniosku) i zawsze pieni±dze przychodz± przelewem. (Lukas Bank)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline marzenka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 81
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 29, 2008, 02:31:17 »
Bardzo dziêkuje za wszystkie podpowiedzi :) poczyta³am,dokumenty naszykowa³am,czas dzia³aæ,byæ mo¿e co¶ siê nam uda wywalczyæ :) jakby nie by³o miesi±c  w miesi±c to zawsze jaka¶ pomoc finansowa.Jak mi siê to uda,napewno siê odezwê i pochwalê :) albo i nie....ale probowaæ trzeba :)

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Renta na cukiereczka
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 29, 2008, 08:06:42 »
je¶li dziecko ma  orzeczenie o niepe³nosprawno¶ci to zasi³ek pielêgnacyjny nale¿y siê bez wzglêdu na wysoko¶æ dochodów  :) a ca³a reszta zasi³ków(rodzinny i ¶wiadczenie pielêgnacyjne) uwarunkowana jest kryterium dochodowym .
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.