Autor Wątek: Tak to sie zaczęło czyli słodki początek ;)  (Przeczytany 37434 razy)

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 10, 2004, 23:12:48 »
no, ale jakby tak miec te "niby ma³o" 280 przez kilka tygodni napewno poczu³by¶, ¿e co¶ nie tak ;)

[ Dodano: Pi± Gru 10, 2004 11:17 pm ]
Cytuj
Najgorzej wspominam ograniczanie podawania p³ynów (!!!)


Jak to Biker ograniczania p³ynów? Ja jak by³am to kazali mi piæ ile tylko moge, mia³am brzuch jak kangur. Jak ma³o pi³am to mieli kwasne miny no i trzeba by³o....
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 13, 2004, 11:12:04 »
Cytat: "Megi"
Jak to Biker ograniczania p³ynów? Ja jak by³am to kazali mi piæ ile tylko moge, mia³am brzuch jak kangur. Jak ma³o pi³am to mieli kwasne miny no i trzeba by³o....

A kiedy zachorowa³a¶? :P
Æwieræ wieku temu poziom wiedzy lekarzy o cukrzycy i metody "leczenia" by³y naprawdê kolosalnie inne...
na³ogowy browerzysta

Offline Megi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 169
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 14, 2004, 19:58:02 »
no fakt :) zuje w innym ¶wiecie ;)
\"Ka¿dy chce kochaæ, byæ kochanym bez mi³o¶ci serce krwawi, a te rany, nigdy siê nie goj±... nic nie ukoi bólu, samotno¶ci gdy mi³o¶ci brak..\"

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 11, 2005, 09:20:19 »
Wiecie, jestem w szoku. Wczoraj moje dziecko powiedzia³o, ¿e pamiêta, jak jechali¶my karetk±, ¿e mia³ rurkê w szyi i w ....hmmm.... cewnik ;). On mia³ przecie¿ 4 lata ! :shock:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Borkows

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 8
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 11, 2005, 10:38:51 »
Mo¿e nie jestem najbardziej zaawansowany na forum sta¿em ale 15 lat temu to by³ inny ¶wiat (a æwieræ wieku temu - Bajker sorki - to ju¿ ¶redniowiecze). Pamiêtam dzieñ kiedy trafi³em do szpitala, strach w oczach rodziców i ... niewiele wiêcej. No có¿ strzykawki, fiolki, mieszanie insulin, pierwszy glukometr ... I tylko jedno w szpitalu by³em prawie miesi±c i ciesze siê, ¿e trafi³em w³a¶nie do tego szpitala - Dzia³dowska w Warszawie - na oddziale nie by³em jedynym pocz±tkuj±cym cukierkiem a i zaawansowanych kilka by³o  :D .

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 11, 2005, 13:07:50 »
A kto pamiêta te szopki z proszkiem, do którego siê wkrapla³o kroplê moczu...? Tak wygl±da³o badanie moczu na aceton. Barwi³o siê na fioletowo. Albo fiolki, w których siê "gotowa³o" mocz, by sprawdziæ cukier...? Ka¿dy mia³ prawdziwe laboratorium w domu! Szklane p³ytki, fiolki, próbówki, zakraplacze... Ech, to by³y czasy! Jak dobrze, ¿e siê skoñczy³y!!! U¶ciski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 11, 2005, 13:19:49 »
A jak¿e, pamiêtam! :twisted: 5 kropli moczu i 20 kropli cukru do próbówki do której potem szczypczykami wrzuca³o siê tabletkê Glukostixu (?) pakowanego w s³oiczki po 20 sztuk. Jak ta tabletka buzowa³a! Dotykaj±c próbówkê na dole mo¿na siê by³o poparzyæ.
:roll:
na³ogowy browerzysta

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 11, 2005, 13:33:41 »
Wiecie, to jednak optymistyczne bo ja zachorowa³am 3 lata po EMH, a ju¿ by³y ketodiastixy, peny (choæ dopiero po kilku miesi±cach). Co trochê s± jakie¶ nowo¶ci, mo¿e nied³ugo doczekamy siê tej najwa¿niejszej i najbardziej wyczekiwanej....

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 11, 2005, 13:48:13 »
Byli¶my ¿ywymi uczestnikami historii medycyny. Ba! Nadal jeste¶my!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Borkows

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 8
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 11, 2005, 14:43:49 »
Cytat: "emh"
Byli¶my ¿ywymi uczestnikami historii medycyny. Ba! Nadal jeste¶my!


Tak, i tak jak dla innych marzeniem jest lot w kosmos to dla nas lotem w inn± galaktykê by³aby insulina do wdychania ... ale to juz off topic.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 11, 2005, 17:51:01 »
Jak czytam o Waszych do¶wiadczeniach to ogarnia mnie przera¿enie  :shock:  :shock:  :shock: dobrze,¿e polepszy³o siê juz w tej dziedzinie....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 11, 2005, 19:17:45 »
Badañ HBA1C te¿ wtedy nie by³o - tak wiêc jedyn± miar± prawid³owo wyrównanej cukrzycy by³ niepojawiaj±cy siê cukier w moczu.  :570:
na³ogowy browerzysta

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 12, 2005, 01:25:48 »
Wiem,¿e niektóre mamy,gdy nie by³o pasków to tylko w jeden sposób mogy sprawdziæ,czy w moczu jest cukier....chyba sie domyslacie?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 12, 2005, 21:01:30 »
Moja historia: by³am na sylwestrze i do domu wrucia³am bardzo pu¼no. Spa³am do popo³udnia. Kiedy sie obudzia³am, ca³ydzieñ by³o mi niedobrze. W nocy strasznie wymiotowa³am. Kiedy mam przysz³a mnie  obudzic, abym posz³a do szko³y, zobaczy³a co siê dzieje. Powiedzia³am, ¿e czuje sie tak tragicznie, ¿e chcê i¶æ do szpitala. By³a okropna zima. Pani doktor do której zadzwonili moi rodzice stwierdzi³a, ¿e taki ju¿ wirus panuje i wypisa³a skierpowanie do szpitala na nawodnienie. Pogotowie nie chcia³o przyjechcaæ, ale w koñcu siê ruszyli. Kiedy mnie zobaczyli troche siê zdziwili: wygl±da³am jak trup: wa¿y³am ok. 40 kg przy wzro¶cie 163cm, blada, pó³przytomna. Najpierw zawie¼li mnie do szpitala pediatrycznego, gdzie jaka¶ pielêgniarka wyczu³a odemnie aceton. Zawie¼li mnie wiêc do Akademii Medycznej na oddzia³ endokrynologiczny. Po 2 diach nie jedzenia i nocy wymiotów mia³am cukier 475mg%. Acetonu mia³am 4 plusiki... By³am w takim z³ym stanie, ¿e mia³am pod³±czony monitor serca przez dobê.
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Tak to sie zaczê³o czyli s³odki pocz±tek ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 12, 2005, 23:27:33 »
Skoro o tragicznych pocz±tkach mowa, mam propozycjê... mo¿e chwyci...

Pó³ roku temu przypadkowo us³ysza³am w poradni o nowym przypadku zachorowania malutkiego dziecka i rozpaczy rodziców. Od razu stan±³ mi przed oczami nasz pierwszy dzieñ - sami pamiêtacie: grom z nieba spada, ziemia siê usuwa spod stóp, od teorii puchnie g³owa, a do tego powracaj±ce pytanie: CO DALEJ?

Postanowi³am ich odwiedziæ w szpitalu, ale nie bez wahania... mo¿e pomy¶l±, ¿e siê kobieta wtr±ca lub ¿e jaka¶ nawiedzona... ale wziê³am kilka zdjêæ i materia³ów... i posz³am.
Dzi¶ wiem, ¿e by³o warto! (...oni sami zreszt± te¿ ju¿ pomagaj± kolejnym...)

Zamierzam zasugerowaæ szefowej naszej poradni, by powiadamiali nas lub innych "lokalnych" rodziców "cukierków" o nowych przypadkach, aby im z³agodziæ nieco ten pierwszy szok. Tu jednak wa¿ny jest wiek chorego - mi zdecydowanie ³atwiej jest rozmawiaæ z rodzicami malucha. Do przera¿onego i zbuntowanego 15-latka dotrze lepiej inny nastolatek.
Jest to co prawda ubieranie siê w kolejny obowi±zek, ale u nas nowe przypadki nie s± zbyt czêste, a poza tym... sama wiele bym da³a, aby tego 1 lub 2 dnia kto¶ do¶wiadczony do mnie zapuka³...

Mo¿e kto¶ z Was tak¿e zechce stworzyæ takie "pogotowie" u siebie...

Pozdrawiam, :)
GIGA-Dorota

PS: I GigaBartek, ale pssst ;)