Autor Wątek: Obawy naszych dzieci  (Przeczytany 23528 razy)

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 28, 2006, 01:04:04 »
Asia zachorowa³a w wieku 6 lat. Nasza Pani doktor powiedzia³a ¿e z punktu widzenia psychiki i etapu rozwojowego, jest to "najlepszy"okres(je¶li mo¿na u¿yæ takiego s³owa).I rzeczywi¶cie nie by³o ¿adnych problemów z pobieraniem krwi,wk³uwaniem wenflonów itp.Za ka¿dym razem by³a g³o¶no chwalona za odwagê,i chodzi³a po odziale dumna jak paw. :D Tam te¿ mia³a urodziny.Zamówili¶my w cukierni tort jogurtowy,zaprosi³a wszystkie dzieci z oddzia³u-potem powiedzia³a ¿e to by³y najlepsze urodziny w ¿yciu-bo by³o du¿o dzieci.NIe  muszê pisaæ ¿e dla nas wprost przeciwnie.Po wakacjach posz³y¶my razem do zerówki.Badania i insulina by³y robione "komisyjnie"-kto chcia³,móg³ patrzeæ.W oczach kolegów widaæ by³o podziw dla jej odwagi,a w jej oczach dumê.Od tego czasu minê³o 2.5 roku.Asia chodzi ju¿ do 2 klasy,sama -bez mamy.Dojazd i powrót ma tak ustawiony,¿e nie musi siê badaæ ani podawaæ insuliny(jest na penach-actrapid i insulatard) W domu je pierwsze ¶niadanie, do szko³y bierze"picie", kanapkê i jaki¶ batonik czy wafelk 2ww w teczce ma jeszcze "awaryjne" cukierki.Ostatnio powiedzia³a ¯E JAK POZNA NOWYCH KOLEGÓW I KOLE¯ANKI TO NIE BÊDZIE IM MÓWI£A O CUKRZYCY-BO POTEM BÊD¡ J¡ WYZYWALI -"TY CUKRZYCO" :evil: .I skoñczy³a siê sielanka.I nie wiem co jej powiedzieæ,kiedy pyta dlaczego najlepsza kole¿anka tak mówi.A¿ mnie korci aby podpowiedzieæ parê "wyrazów".Ale nie zrobiê tego,spróbujê wyt³umaczyæ ¿e nie zdaj± sobie sprawy ¿e tak nie wolno.Ale siê rozpisa³am... :roll: idê badaæ :?:  i spaæ.pa pa
*pozdrawiam  Marzena

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 28, 2006, 23:47:28 »
Có¿ przykro mi jak czytam Twój post emkaa bo .... Weronika te¿ zachorowa³a jak mia³± 6 lat teraz ma prawie 9 i... chodzi do fajnej szko³y te¿ doje¿d¿a autobusem wszyscy wiedz± ¿e jest chora ale z tego nie ma jak na razie mi nie mówi³a ¿e ma problemy. Raczej wszyscy s± wra¿liwi i jej wspó³czuj±. A dzieci traktuj± j± normalnie, mo¿e powinna¶ zareagowæ ja na Twoim miejscu porozmawia³abym z nauczycielk± nie bagatelizuj sprawy bo przecie¿ nie¶wiadomo¶c dzieci tylko mog³a doprowadziæ do takiej sytuacji a cierpi Twoja córcia
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 30, 2006, 20:12:41 »
Emka popieram Agê. Powinna¶ sama zareagowaæ. To jest twoje dziecko i dzieje sie jemu krzywda. Sama te¿ jestem nauczycielem i wierz mi dzieci o wielu sprawach nam nioe mówi±. a jak nie wiemy to nie mo¿emy reagowaæ. Ja swoje dzieci juz nauczy³am, ze czy zrobi± dobrze czy ¿ler to leca i mówi±. Ale to wymaga³o ci±g³ej pracy trwaj±cej dwa lata. Teraz kiedy wreszcie mamy wspólny jêzyk odejd± do gimnazjum i moja praca na marne. Dlatego uwazam, ze powinna¶ przej¶æ sie do szko³y i porozmawiaæ z wychowawczyni± lub sama z dzieæmi bo chyba bardziej bêdziesz umia³a wyja¶niæ co i jak. ;)  ;)
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 30, 2006, 21:38:52 »
Witam :grin: Mój poprzedni post wypad³ do¶æ dramatycznie,ale ju¿ jest ok.Kole¿anka przeprosi³a(one szybko siê obra¿aj± i szybko godz±).Pani± wychowawczyniê mamy wspania³±,jeste¶my w kontakcie telefonicznym.Nie chcê zawracaæ jej g³owy za ka¿dym razem kiedy Asia pok³óci siê z kim¶,staram siê raczej Asiê "uodporniæ" na obra¼liwe s³owa zwi±zane a chorob±.Oczwi¶cie,gdy sytuacja bêdzie powtarza³a siê czê¶ciej,zwrócê siê o pomoc do wychowawczyni.Wczoraj wracamy z "wyprawy" na basen,a ona mówi-"trochê cieszê siê ¿e mam t± cukrzycê :shock: bo wszêdzie ze mn± je¼dzisz,mo¿emy siê tuliæ a inne dzieci s± same"  :shock: No i masz..... Elu,twoja praca napewno nie zmarnuje siê w gimnazjum.Zasia³a¶ dobre ziarno i napewno wyda dobry plon.   :516: papa
*pozdrawiam  Marzena

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 01, 2006, 19:26:07 »
Emka miejmy nadziejê, ze masz racjê.  :lol:   :lol:
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline frankie

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 04, 2006, 05:27:35 »
Wiecie jak narazie ,nigdy nie mielismy tego typu problemow,moze dlatego ze moja corka jest troche starsza?Nie wiem,wrecz przeciwnie,kolezanki pomagaja jej przy testach,ona sie kluje a pasek juz wlozony ,szykuja jej peny,prime i nastawianie jednostek.Na wyjezdzie z druzyna siatkowki ,nikt nie ruszyl sniadania dopoki Tasha sie nie zbadala i nie podala insuliny. :D  :D  :D

Offline frankie

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 15, 2006, 23:25:12 »
A my dzisiaj poszlismy robic hemoglobine i wyobrazcie sobie Tasha umowila sie z inna kolezanka,ktora tez choruje ,i poszly sobie razem.Siedzialy na sasiednich fotelach i sie chichraly na przemian.

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 31, 2007, 22:53:36 »
ja sie najbardziej obawialem sie, ze w szkole bede postrzegany jako chory i jednoczesnie gorszy od innych. Ale pokazalem, ze jestem jeszcze lepszy od innych. To byla silna motywacja odkad siegam pamiecia. szczegolnie pozniej mi pomoglo jka zaczalem przygode z pilka nozna.
Uwazam ze My chorzy na cukrzyce jestesmy bardzo ambitnymi ludzmi. To sie we mnie chyba njabardziej narodzila z biegiem czasu ambicja....
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 31, 2007, 23:58:35 »
Mo¿e Ewcia siê tu sama wypowie, ale wydaje mi siê ¿e na jej kontakty z rówie¶nikami cukrzyca w ogóle nie ma wp³ywu. Oczywi¶cie, ¿e czasem siê wkurza, ¿e ma cukrzycê. Poza tym jak chyba wszystkie dzieci w tym wieku chce robiæ to co inne dzieci i tak jak one. No có¿ matematykê te¿ musimy przerabiaæ na innym poziomie ni¿ reszta klasy. Inno¶æ niekonoiecznie musi oznaczaæ co¶ gorszego.

[ Dodano: Nie Kwi 01, 2007 12:00 am ]
Mam tylko nadziejê, ¿e nie zapeszê. Nied³ugo siê przeprowadzamy i Ewcia bêdzie mia³a nowe kole¿anki i kolegów.

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 09, 2007, 22:30:23 »
A'propos matematyki. w kangurze matematycznym dla III i IV kl (na razie jest w II) Ewcia zrob³a tylko 2 b³êdy!!!! Nie da sie ukryæ nasze dzieci po prostu siê wyró¿niaj±!!! :grin:   :grin:  :grin:
Trochê sie przechwalam, ale jestem bardzo dumna!!!

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 10, 2007, 01:17:08 »
Podobno dzieci chore dostaj± "co¶" w zamian... Co¶ w tym chyba jest. Mogê z dum± (mogê, prawda?  :wink: ) pochwaliæ siê, ¿e moja sze¶cioletnia Ania ju¿ czyta od jakiego¶ roku, od pó³ roku czyta p³ynnie ze zrozumieniem i... do góry nogami...  :mrgreen:  Co wieczór czyta sobie na "dobranoc" i mam nadziejê, ¿e bêdzie z chêcia uczyæ siê w szkole.   :)
Ostatnio Ania poskar¿y³a mi siê, ¿e kilku kolegów (w tym jeden, na którym Ani bardzo zale¿y a ja go, delikatnie mówi±c, nie lubiê  :wink: ) wy¶miewali siê z niej, ¿e musi sobie "pompowaæ pompk±"... Có¿, dzieci bywaj± okrutne, ale ciekawa jestem czy to ich reakcja czy pods³uchane od doros³ych. Natomiast dziewczynki s± pe³ne podziwu dla Ani i jedna nawet chcia³a mieæ cukrzycê, ¿eby nosiæ tak± pompê...  :shock:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 19, 2007, 16:37:55 »
Nie wiedzia³am, gdzie umie¶cic tego posta :?:

kilka dni temu, mój syn zada³ mi pytanie: "Czy ja jestem niepe³nosprawny, mamo"? :(

Co by¶cie odpowiedzieli? :?:

[
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 19, 2007, 16:44:37 »
Ja bym zaprzeczy³a!
Mnie uczyli jak Wiki zachorowa³a ¿eby wogóle nie uzywaæ stwierdzenia ¿e jest CHORA wobec niej jak i wobec innych,
tylko ¿e po prostu ma za ma³o insuliny i t± insulinê musimy podawaæ z zewn±trz!
Mnie osobi¶cie cz³owiek niepe³nosprawny kojarzy siê z tak± osob± co nie ma r±k albo nóg,jest na wózku inwalidzkim
-dla mnie taka osoba jest NIEPE£NOSPRAWNA!

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 19, 2007, 22:06:50 »
Zgadza siê, ale z drugiej strony nasze dzieci maj± orzeczon± niepe³nosprawno¶æ.  :sad:  Ja te¿ t³umaczê, ¿e trzustka siê popsu³a i nie daje insulinki, i musimy j± daæ (penem) pomp±.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Obawy naszych dzieci
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 19, 2007, 22:14:59 »
Cytat: "Iza"
Mnie osobi¶cie cz³owiek niepe³nosprawny kojarzy siê z tak± osob± co nie ma r±k albo nóg,jest na wózku inwalidzkim
-dla mnie taka osoba jest NIEPE£NOSPRAWNA!

Masz w 100% racji, ja te¿ tak my¶lê.
Cytat: "Lua"
nasze dzieci maj± orzeczon± niepe³nosprawno¶æ.

Wydaje mi siê ¿e powinni inaczej zdefiniowaæ to orzeczenie, Bo jakie nasze dzieci s± niepe³nosprawne. Rozwijaj± siê dobrze, bawi± siê, biegaj±, rozrabiaj±, zachowuj± siê jak zdrowe dzieci, jakie¶ w tym sformu³owaniu jest nieporozumienie.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm