Autor Wątek: Pompa i peny  (Przeczytany 21188 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« dnia: Październik 01, 2004, 11:51:12 »
Wczoraj rozmawia³am z kolezank±,ktora ma córkê na pompie od dwóch miesiêcy..I Zapyta³a mnie czy mo¿na raz pod³±czaæ pompê a raz byæ na penach  :?: Jak to jest naprawde???Ja osobi¶cie uwa¿am,ze jesli dziêki temu poziomy s± ok to chyba dobrze... :roll: A jak u Was? Te¿ tak robicie?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2004, 12:09:10 »
moja lekarka nie jest za tym aby czasowo przechodzic na peny. Ale wiadomo ze s± sytuacje kiedy trzeba, lub kiedy ktos sie uprze ze nie chce juz pompy.

Cukry po przejsciu na peny s± .... delikatnie mówi±æ brzydkie ...
chyba dlatego ze trzeba takjakby od nowa ustawiac dawki na penach, i metod± prób i b³êdów dochodzic do w³asciwych dawek.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2004, 13:29:24 »
W skrajnych przypadkach u¿ywam pena, jednak pompa jest bardziej dok³adna w podawaniu insuliny...chyba wiêcej zabawy by³oby przy byciu raz na pompie, a raz na penach...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2004, 14:16:30 »
Z tego co wiem, to chyba tez inaczej sie przelicza jedzenie.... Na penach wlasciwie bierze sie pod uwage tylko weglowodany, a przy pompie dochodza jeszcze tluszcze i bialka... prawda?
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2004, 14:46:15 »
Mia no dok³adnie, poza tym na penie nie poda siê bolusa przed³u¿onego...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2004, 15:06:23 »
Chocia¿ nie mamy pompy, to te¿ mi siê wydaje, ¿e przy ponownym przej¶ciu na peny cukry bêd± wariowaæ i dawki trzeba ustawiac od nowa...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2004, 10:10:18 »
A ja bym pompy za nic na ¶wiecie nie zamieni³a na peny!!! Wed³ug mnie cukrzyca na penach i cukrzyca na pompie to dwie ró¿ne choroby. I powtarzam siê ju¿ chyba ale gdyby Ewa mia³a teraz przej¶æ na peny to by³oby tak jak gdyby jeszcze raz zachorowa³a. Wyjdê na jak±¶ fankê pompy, ale prze¿yli¶my ponad pó³torej roku na penach i za nic nie chcia³abym do nich wróciæ!!!
Ciekawa jestem jakie sytuacje zmuszaj± Was do przej¶cia na peny. Mo¿e po prostu jeszcze do tego nie doszli¶my, w koñcu Ewcia ma tylko 6 lat...

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 02, 2004, 11:32:08 »
Asiu tak, ¿ycie na pompie to zupe³nie inne ¿ycie i równie¿ w tej chwili za ¿adne skarby na peny by¶my siê nie przerzucili. Chyba, ¿e w skrajnych przypadkach muszê podaæ insulinê penem, jak siê wk³ucie zapcha.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2004, 12:05:38 »
Ja jestem na pompie pó³ roku i pamiêtam, ¿e musia³am zmieniæ zupe³nie sposób my¶lenia gdy przechodzi³am na pompê. Na pompi jest zupe³nie inaczej, mam tu  na my¶li dawki insuliny, dobieranie bazy i bolusów. Nieraz mam do¶æ pompy, mam dni gdy przeszkadza mi jej noszenie, czujê siê jak na smyczy. Jednak u mnie cukry s± zdecydowanie lepsze na pompie ni¿ wtedy gdy by³am  na penach i z tego powodu nie przechodzê na peny nawet na krótko.

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 07, 2004, 15:23:40 »
A ja siê zaczynam zastanawiaæ, czy przej¶æ z pompy na peny.  Myslê o Lantusie. Jesli jest taki ¶wietny, jak go opisuj±, to czy nie lepiej przej¶æ na Lantusa i podawaæ tylko insulinê przed posi³kami. Czy to nie bêd± lepsze pomiary?


P.S. Na sytronie akcjisos jest kilka nowych propozycji insulin. Min podobna w dzia³aniu do Lantusa.
Mirk@

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2004, 19:37:58 »
Weronika zachorowa³a 7 miesiêcy temu i zaczêli¶my od penów i na penach jeste¶my. Nie my¶limy o zmianie choæ na pocz±tki kiedy us³ysza³am o pompie by³am zachwycona ale po przemy¶leniu sprawy dosz³am do wniosku i¿ poczekam a¿ Weronika zadecyduje sama. Jest osóbk± bardzo wra¿liw± i nie toleruje wenflonu a co dopiero igly wbitej w brzyszek przez parê dni. Moj m±¿ te¿ u¿ywa penów i byæ moze dlatego nie mam problemów z zastrzykami. Cukry u nas s± chyba dobre bo ostatnie badanie hemoglobiny glikozydowanej wynosi 5.38, a co do diety to obliczam ilo¶c ww i ilo¶æ zjadanych kcal w ci±gu dnia przez mojego cukiereczka. Wydaje mi siê ¿e nie liczy siê jak podajemy insulinê ale czy  jest skuteczny a sposób podawania jest indywidualn± spraw± ka¿dego z nas. Pozdrowienia Aga
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 26, 2004, 21:05:22 »
Mo¿e wyjdê na marudê, ale ostatnio poziomy £ukiego na pompie pozostawiaj± wiele do ¿yczenia. Kiedy na penach mia³ poziom 180 to wydawa³o mi siê, ¿e to okropnie wysoki poziom. A teraz na pompie 300 to nic nadzwyczajnego. Zapcha siê dren, podk³ucie i poziomik skacze odrazu na 300. To mnie denerwuje!! Zaczynam w±tpiæ...
Mirk@

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2004, 00:24:07 »
Mircia,a ja moze wyjdê na marudê,ale za kazdym razem utwierdza mnie to w przekonaniu,ze dobrze,ze podaje strzykawk±... Wcale mnie to nie cieszy  :sad: bo widaæ,ze pompa to nie jest dobre rozwiazanie...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2004, 10:11:12 »
Faktycznie na pompie zdarzaj± siê wysokie cukry, ale przynajmniej w nocy uda³o nam siê poziomy wyrównaæ. Niestety na penach nie mog³am sobie poradziæ z nocnymi cukrami.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Pompa i peny
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 27, 2004, 10:29:16 »
na pompie ³atwiej i szybciej mo¿na zbiæ wysoki cukier-s± zalety i wady. teraz £uki jest chory i ile bym nie da³a insuliny to poziom kr±¿y wokó³ 200. Mo¿e dlatego jestem pesymistycznie nastawiona.
Mirk@