Autor Wątek: ???????  (Przeczytany 11609 razy)

Offline Gosiaczek

 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
???????
« dnia: Wrzesień 26, 2004, 00:46:29 »
Czêsto zastanawiam siê co by by³o gdyby...gdyby jej nie by³o  :?: :!: ...gdyby ka¿dego ranka nie dawa³a o sobie znaæ...nie zalewa³a mnie ³zami ¿alu i ci±g³ymi pytaniami dlaczego ja :?:  :!:Bóg daje mi si³y by ka¿dy upadek stawa³ sie wzlotem a ³za rado¶ci±...chyba ju¿ wiem co by by³o gdyby :?:  :?: gdyby nie ona...nie by³abym tym kim teraz jestem :!:  :!:  :!:
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2004, 12:08:28 »
Nie tylko Ty Ma³gosiu zadajesz sobie to pytanie...Nie tylko Ty...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2004, 23:17:38 »
Codziennie od prawie dwóch lat zadaje sobie pytanie, czemu w³a¶nie Damianek, a nie ja. On powinien mieæ szanse ¿yæ normalnie jak reszta dzieci, jak Jego brat.
Wszyscy mamy ¿al, ¿e ta choroba nas dotknê³a, lub nasze dzieci...ale ja zawsze pamietam s³owa: " Z t± chorob± mo¿na ¿yæ". To jest najwa¿niejsze...Zrobie wszystko aby Damianek móg³ jak najlepiej ¿yæ z t± chorob± i nie odczuwa³, ¿e w jakis sposób jest inny...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Raistlin

 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2004, 20:28:54 »
Hmm.. tak macie racje.. dlaczego to akurat my mamy cukrzyce.. no ale.. wedlug mnie ma to tez swoje zalety bo jednak cukrzyca zmusza do bycia punktualnym, twardym psychicznie itp.

Offline Gosiaczek

 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2004, 21:51:19 »
Przez ten ca³y czas nie mogê siê pogodziæ z choroba...w sumie niby j± akceptujê ale to nie jest to....nie potrafiê o niej przestaæ mysleæ...ona jest i zasze we mnie bêdzie...muszê siê tylko do niej przyzwyczaiæ...pytanie tylko jak d³ugo to potrwa :?:  :?: ...minê³o 10 lat a ja nadal nie potrafiê :sad:
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2004, 20:36:03 »
A ja mimo wszystko siê cieszê ¿e mamy XXI wiek i faktycznie z ta choroba da sie zyæ. Chociaz oczywi¶cie bardzo bym chcia³± (to b egoistyczne) ale zeby trafi³o sie to komu¶ innemu i ktos inny æwiczy³ sobie charakter i punktualno¶æ!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2004, 23:49:43 »
Racja...To szko³a dyscypliny  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2008, 20:38:16 »
Beciu,kruszynko - dziêkujê. ¬le siê wyrazi³am, nie jestem inna - jestem taka sama. Ka¿dy czasami ³apie do³ki ale musi je zakopaæ :D Ja swój baardzoo dawno zakopa³am :). Jednak czasami ka¿dy ma z³e dni. Ale starajmy siê mieæ wiêcej tych dobrych,my¶leæ ¿e wszystko jest i bêdzie dobrze. Chocia¿ nie zawsze siê tak daje zrobiæ..trzeba jednak spróbowaæ!
Pozdrawiam wszystkie "cukiereczki" i nie tylko :))

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2008, 22:43:49 »
Cytat: "Anula5"
Poprostu jest mi smutno. ¿e ja jestem inna od innych :( :(

Aniu co to znaczy ¿e Ty jeste¶ inna od innych  :?:  jeste¶ taka sama jak Twoje kole¿anki i koledzy. Jedni nosz± okulary, drudzy maj± astmê, inni choruj± na serce itp. a Ty skarbie chorujesz na cukrzycê. G³owa do góry, u¶miechaj siê du¿o i niczym siê nie martw. Widzisz ja te¿ jestem du¿o za du¿o puszysta  :?  i te¿ bym chcia³a byæ szczuplutka ale nie jestem  :twisted: widocznie tak ju¿ musi byæ, jeden jest gruby aby drugi móg³ byæ chudy, jeden jest zdrowy ale i te¿ smutny, drugi chory ale u¶miechniêty  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline kruszynka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 09, 2008, 23:47:28 »
Jestes taka sama Aniu!
Jest wiele gorszych chorób niz cukrzyca!
Przytulam mocno!

Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Offline Patka_1234

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2008, 15:37:50 »
mnie cukrzyca w ¿yciu pomaga... wiadomo, ¿e bojê siê wahañ cukrów ale ¿yjê tak jak ¿y³am wcze¶niej :smile: no moze zrobi³am sie bardziej odpowiedzialna za siebie :)

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 10, 2008, 19:58:18 »
Pomaga... - pomaga to za du¿o powiedziane. Cukrzyca mi nie pomaga, nie lubiê jej...ale przecie¿ musimy siê z ni± pogodziæ i normalnie ¿yæ..
Pozdrawiam  :lol:

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2008, 20:52:15 »
A mi w ogóle nie pomaga :(
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Przemo

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2009, 14:32:54 »
Hmm mi te¿ nie pomaga.
Ale ale !! Do tej pory (tzn przed chorob±) my¶la³em, ¿e jestem piêkny m³ody nie¶miertelny.
A tu siê okazuje, ¿e nie jestem ani nie¶miertelny, ani m³ody (choæ to kwestia punktu odniesienia :) :) :) ) a do tego jak jeszcze kto¶ mi powie, ¿e wcale nie jestem piêkny to sam ju¿ nie wiem co zrobiê hehe :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

G³owa do góry. Trzeba siê czym¶ zaj±æ, ¿eby nie my¶leæ o tej k.....ole¿ance :)
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 09, 2009, 21:41:31 »
Mnie cukrzyca dzieci nauczy³a przede wszystkim pokory..przewartosciowa³a mój swiat.Czujê sie bardziej odpowiedzialna,wra¿liwa na bod¼ce z zewn±trz..
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano