Autor Wątek: ???????  (Przeczytany 11231 razy)

Wrzesień 26, 2004, 00:46:29
Przeczytany 11231 razy

Gosiaczek

 • Information Offline
 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
???????
« dnia: Wrzesień 26, 2004, 00:46:29 »
Czêsto zastanawiam siê co by by³o gdyby...gdyby jej nie by³o  :?: :!: ...gdyby ka¿dego ranka nie dawa³a o sobie znaæ...nie zalewa³a mnie ³zami ¿alu i ci±g³ymi pytaniami dlaczego ja :?:  :!:Bóg daje mi si³y by ka¿dy upadek stawa³ sie wzlotem a ³za rado¶ci±...chyba ju¿ wiem co by by³o gdyby :?:  :?: gdyby nie ona...nie by³abym tym kim teraz jestem :!:  :!:  :!:
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Wrzesień 26, 2004, 12:08:28
Odpowiedź #1

Misioza

 • *****
 • Information Offline
 • 100% cukru w cukrze
 • Administrator
 • Wiadomości: 3853
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2004, 12:08:28 »
Nie tylko Ty Ma³gosiu zadajesz sobie to pytanie...Nie tylko Ty...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Wrzesień 26, 2004, 23:17:38
Odpowiedź #2

monia

 • *****
 • Information Offline
 • Pełna Słodycz
 • Mega Nałóg
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2004, 23:17:38 »
Codziennie od prawie dwóch lat zadaje sobie pytanie, czemu w³a¶nie Damianek, a nie ja. On powinien mieæ szanse ¿yæ normalnie jak reszta dzieci, jak Jego brat.
Wszyscy mamy ¿al, ¿e ta choroba nas dotknê³a, lub nasze dzieci...ale ja zawsze pamietam s³owa: " Z t± chorob± mo¿na ¿yæ". To jest najwa¿niejsze...Zrobie wszystko aby Damianek móg³ jak najlepiej ¿yæ z t± chorob± i nie odczuwa³, ¿e w jakis sposób jest inny...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Październik 07, 2004, 20:28:54
Odpowiedź #3

Raistlin

 • Information Offline
 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2004, 20:28:54 »
Hmm.. tak macie racje.. dlaczego to akurat my mamy cukrzyce.. no ale.. wedlug mnie ma to tez swoje zalety bo jednak cukrzyca zmusza do bycia punktualnym, twardym psychicznie itp.

Październik 07, 2004, 21:51:19
Odpowiedź #4

Gosiaczek

 • Information Offline
 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2004, 21:51:19 »
Przez ten ca³y czas nie mogê siê pogodziæ z choroba...w sumie niby j± akceptujê ale to nie jest to....nie potrafiê o niej przestaæ mysleæ...ona jest i zasze we mnie bêdzie...muszê siê tylko do niej przyzwyczaiæ...pytanie tylko jak d³ugo to potrwa :?:  :?: ...minê³o 10 lat a ja nadal nie potrafiê :sad:
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Październik 08, 2004, 20:36:03
Odpowiedź #5

Asia

 • ****
 • Information Offline
 • Słodki
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2004, 20:36:03 »
A ja mimo wszystko siê cieszê ¿e mamy XXI wiek i faktycznie z ta choroba da sie zyæ. Chociaz oczywi¶cie bardzo bym chcia³± (to b egoistyczne) ale zeby trafi³o sie to komu¶ innemu i ktos inny æwiczy³ sobie charakter i punktualno¶æ!

Październik 08, 2004, 23:49:43
Odpowiedź #6

Misioza

 • *****
 • Information Offline
 • 100% cukru w cukrze
 • Administrator
 • Wiadomości: 3853
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2004, 23:49:43 »
Racja...To szko³a dyscypliny  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Grudzień 06, 2008, 20:38:16
Odpowiedź #7

Anula5

 • *****
 • Information Offline
 • Bardzo Słodki
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2008, 20:38:16 »
Beciu,kruszynko - dziêkujê. ¬le siê wyrazi³am, nie jestem inna - jestem taka sama. Ka¿dy czasami ³apie do³ki ale musi je zakopaæ :D Ja swój baardzoo dawno zakopa³am :). Jednak czasami ka¿dy ma z³e dni. Ale starajmy siê mieæ wiêcej tych dobrych,my¶leæ ¿e wszystko jest i bêdzie dobrze. Chocia¿ nie zawsze siê tak daje zrobiæ..trzeba jednak spróbowaæ!
Pozdrawiam wszystkie "cukiereczki" i nie tylko :))

Grudzień 09, 2008, 22:43:49
Odpowiedź #8

Becia

 • *****
 • Information Offline
 • 100% cukru w cukrze
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2008, 22:43:49 »
Cytat: "Anula5"
Poprostu jest mi smutno. ¿e ja jestem inna od innych :( :(

Aniu co to znaczy ¿e Ty jeste¶ inna od innych  :?:  jeste¶ taka sama jak Twoje kole¿anki i koledzy. Jedni nosz± okulary, drudzy maj± astmê, inni choruj± na serce itp. a Ty skarbie chorujesz na cukrzycê. G³owa do góry, u¶miechaj siê du¿o i niczym siê nie martw. Widzisz ja te¿ jestem du¿o za du¿o puszysta  :?  i te¿ bym chcia³a byæ szczuplutka ale nie jestem  :twisted: widocznie tak ju¿ musi byæ, jeden jest gruby aby drugi móg³ byæ chudy, jeden jest zdrowy ale i te¿ smutny, drugi chory ale u¶miechniêty  :D
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Grudzień 09, 2008, 23:47:28
Odpowiedź #9

kruszynka

 • *****
 • Information Offline
 • Bardzo Słodki
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 09, 2008, 23:47:28 »
Jestes taka sama Aniu!
Jest wiele gorszych chorób niz cukrzyca!
Przytulam mocno!

Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Grudzień 10, 2008, 15:37:50
Odpowiedź #10

Patka_1234

 • **
 • Information Offline
 • Super light
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2008, 15:37:50 »
mnie cukrzyca w ¿yciu pomaga... wiadomo, ¿e bojê siê wahañ cukrów ale ¿yjê tak jak ¿y³am wcze¶niej :smile: no moze zrobi³am sie bardziej odpowiedzialna za siebie :)

Grudzień 10, 2008, 19:58:18
Odpowiedź #11

Anula5

 • *****
 • Information Offline
 • Bardzo Słodki
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 10, 2008, 19:58:18 »
Pomaga... - pomaga to za du¿o powiedziane. Cukrzyca mi nie pomaga, nie lubiê jej...ale przecie¿ musimy siê z ni± pogodziæ i normalnie ¿yæ..
Pozdrawiam  :lol:

Grudzień 21, 2008, 20:52:15
Odpowiedź #12

Bia³a

 • *****
 • Information Offline
 • Bardzo Słodki
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2008, 20:52:15 »
A mi w ogóle nie pomaga :(
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Luty 09, 2009, 14:32:54
Odpowiedź #13

Przemo

 • ***
 • Information Offline
 • Light
 • Wiadomości: 176
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2009, 14:32:54 »
Hmm mi te¿ nie pomaga.
Ale ale !! Do tej pory (tzn przed chorob±) my¶la³em, ¿e jestem piêkny m³ody nie¶miertelny.
A tu siê okazuje, ¿e nie jestem ani nie¶miertelny, ani m³ody (choæ to kwestia punktu odniesienia :) :) :) ) a do tego jak jeszcze kto¶ mi powie, ¿e wcale nie jestem piêkny to sam ju¿ nie wiem co zrobiê hehe :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

G³owa do góry. Trzeba siê czym¶ zaj±æ, ¿eby nie my¶leæ o tej k.....ole¿ance :)
Hmm jak nie bêdziesz trzymaæ g³owy wyprostowanej i walczyæ z przeciwno¶ciami to ju¿ jeste¶ skazany...
Skazany na zapomnienie...

Luty 09, 2009, 21:41:31
Odpowiedź #14

joanna ostrowsk

 • *****
 • Information Offline
 • Pełna Słodycz
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
???????
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 09, 2009, 21:41:31 »
Mnie cukrzyca dzieci nauczy³a przede wszystkim pokory..przewartosciowa³a mój swiat.Czujê sie bardziej odpowiedzialna,wra¿liwa na bod¼ce z zewn±trz..
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano