Autor Wątek: To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie  (Przeczytany 50732 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« dnia: Wrzesień 23, 2004, 23:24:50 »
Tu...mo¿esz zapomnieæ siê...powiedzieæ,co czujesz,przelaæ na wirtualny papier my¶li,s³owa,smutki,radosci i troski...

A Ty Czytelniku - uszanuj ka¿de s³owo...:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Gosiaczek

 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
To co w sercu....
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2004, 23:49:24 »

„Ona”

Jest jak nowe miejsce, do którego muszê siê przyzwyczaiæ.
Czasami jak g³az, którego nie mo¿na ruszyæ.
Sprawia, i¿ ¿ycie jest s³odkie jak miód, a gorzkie jak uczucie pora¿ki.
Choæ czêsto potykam siê o Ni±, wstajê, aby móc z dum± powiedzieæ, ¿e cieszê siê ¿yciem tak jak chcê.
Gnêbi mnie i ¶ciska a¿ do ³ez wodospadu.
Prowadzi mnie ca³y czas krêt± drog±......, na której rozsypane s± marzenia niczym ma³e iskierki nadziei.
Lecz muszê dalej w tym brn±æ aby udowodniæ Jej, ¿e potrafiê  w zgodzie z Ni± ¿yæ.
                                 

 :)
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2004, 09:38:29 »
Wci±¿ pamiêtam tamten dzieñ
By³o ciep³o, trochê s³oñca
By³am w pracy i czeka³am pracy koñca

By³ telefon, potem drugi
Wielka rozpacz, ból i ³zy
Bo za oknem bardzo blisko sta³a¶ Ty

Nagle wszystko wokó³ zwiêd³o
Poszarza³o wszystko w ko³o
A przed chwil± jeszcze by³o tak weso³o

Nagle brak³o memu sercu
Tych uniesieñ, tej rado¶ci
Od tej pory w mojej duszy troska go¶ci

Teraz znam Ciê a¿ za dobrze
Jestem z Tob± a Ty ze mn±
Znam kaprysy Twe i z³o¶ci - troski bledn±

Jedna rzecz mnie jednak boli
Przy niej wszystko inne blednie
¯e dopad³a¶ moje dziecko - a nie mnie

Teraz juz mnie nie zaskoczysz
Tkam na novo z³ot± nic
Nie przeklinam Ciê, bo z Tob± mo¿na ¿yc...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2004, 12:21:18 »
S³odki Aniele...

S³odki Aniele
Stró¿u mój
Znasz doskonale
mój trud i znój
bezsenne noce
zaspane dni
¿ycie
zaledwie to kilka chwil...

Ranki,wieczory i ca³e dnie
pod ciêzkim skrzyd³em twoim tkwiê...
Bezwiednie sk³adam d³onie me
w modlitwie,której uczysz mnie
pokory...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Gosiaczek

 • Wiadomości: 25
  • Zobacz profil
"£zy"
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2004, 21:22:51 »
"£zy"

                           Sa jak morz pe³ne fal...
           Takie ma³e i niewinne ¶wiec±ce jak gwiazdki.
        P³yn±ce jak wodospad nie mog±cy siê zatrzymaæ...
    Czasami szczê¶cia i rado¶ci,lecz z ¿alu i cierpienia wylane.
"Nie jest sztuk± nigdy nie upa¶æ,lecz z ka¿dego upadku zwyciêsko siê podnosiæ"

Offline mart

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 6
  • Zobacz profil
tydzien...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2005, 02:08:48 »
tym razem (tak, wiem, tu pierwszym, ale nie szkodzi, heheh) proza


"tydzien"

wtorek

tia.. pewnie.. wtorek....  wtorek..???!! nie do¶æ, ze po prawdzie dzi¶ ju¿ ¶roda, to przecie¿ wszystkie porz±dne historie zaczynaj± siê w poniedzia³ek, 7:30....
a tu masz.... wtorek... niech go poskrêca...
musze chyba z tym autorem powa¿nie porozmawiaæ....
aaaj.... przecie¿ to ja nim jestem....
i co teraz, mój ty autorze...
teraz wtorek.


¶roda

cisza
radio w czapê dosta³o i zamilk³o... obrazi³o siê czy co...?
tak..... teraz znacznie lepiej s³yszê w³asne siorbanie...tylko czemu zielona herbata jest ¿ó³ta..?
mo¿e radio by powiedzia³o co wiedzia³o.....
ja nie... przynajmniej nie dzi¶...
dzi¶... cisza


czwartek

w³a¶nie, jaka¶ akcja powinna siê ju¿ pojawiæ, a on co... siedzi i jakie¶ bia³e i czarne kamyki na desce uk³ada.....
¿eby ta deska chocia¿ prawdziwa by³a... a to tylko na monitorze.... no ale oczywi¶cie jemu to nie przeszkadza...
a jaka minê ma przy tym zawziêt±.... jakby ¶wiat zbawia³...
albo przynajmniej siebie.....
jasne, zaraz sobie przeleje te same li¶cie trzeci raz i to bezmy¶lnie wypije...
a potem jeszcze siê bêdzie zastanawia³ nad kolorem...
ech... niech Go......


pi±tek

ca³kiem o mnie zapomnia³..... zaraz, zaraz....  to.... nie, sk±d, wcale o nim, znaczy o sobie... no, mo¿e faktycznie trochê...
wiec dobrze, czego¶ potrzebujesz ode mnie..?
taaaaak... dobre pytanie.... tylko czego tak naprawdê od siebie oczekuje...?
a to watek westchn±³ pi±tek....

sobota

dobrze, od dzi¶ przestaje odliczaæ dni, w zasadzie od jutra, ale nie szkodzi...
skoro nie napisze, ze jest ju¿ jutro, to jaka ró¿nica...
dobrze, dobrze... przestajê rozmawiaæ z autorem, niech tam sobie siedzi i stuka w te klawisze, ja i tak bêdê ¿y³ po swojemu....
zaraz... zaraz.... czy ja tu mam cokolwiek do powiedzenia czego on nie napisa³...?
hm.....
dobrze, ze przesta³em nazywaæ dni… swoja droga, akurat od …    w³a¶nie.
dzieñ co nie dzieli a ³±czy po³±czy³ mi resztê dni…
pora siê nad nim zastanowiæ…..


po-niedzia³ek

jak zwykle ¿ycie powróci³o do normy…
trochê ¿al…

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2005, 02:14:12 »
Klimat  pory wieczorowej... :)  :)  :) Mart,a jakby to rozbudowaæ?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2005, 22:52:46 »
Powiedz mi
nie zobacze Cie
nie zawo³asz mnie
 
Wszystko wokó³ zmienia siê
potykam siê o sny me
 
Nieprzespanych nocy
zamy¶lonych nocy
mru¿e oczy
¶nie
 
Marne ¿ycie
nie mam si³y by ¿yæ
co¶ we mnie ga¶nie
 
Pustka
jak studnia bez dna
g³êboka dziura w ziemi
Taka pusta
uczuæ ........ brak
Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2005, 23:26:54 »
Werty .... :) Wiem,ze masz wiecej ....Pisz.... :)  :)  :)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2005, 23:32:00 »
Werty piêkne, chyba ju¿ z 3 razy to czytam, bo tak mi sie podoba :) :) :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2005, 11:06:24 »
Cytat: "Misioza"
Werty .... :) Wiem,ze masz wiecej ....Pisz.... :)  :)  :)


Musze Ciê zmartwiæ, ale wiêcej nie mam  :mrgreen:


Pozdrawiam:
Piotrek

[ Dodano: Pon Sty 31, 2005 12:05 am ]
Kolejne moje bazgro³y.
Z teraz


Czemu ?
czemu gnije w tym ¶wiecie
¶wiecie pustym i nijakim

Pe³nem bólu i nienawi¶ci
z³owrogim , wstrêtnym, obcym

Ka¿dy ma cz³owieka gdzie¶
gdzie¶ schowanego
czy swojego
czy obcego

Nie wiem z k±d jestem
z tego ¶wiata
czy z wszech¶wiata
gubie siê!

Czy ja ¶nie
czy na jawie marze
marzenia s± b³êbokie

Marzenia
niech siê stan± faktem
faktem dokonanym
który nas prowadzi

do ¿ycia
¿ycia ludzkiego

Chce byæ tutaj
tutaj czyli tutaj
teraz i tu

Teraz w tera¼niejszo¶ci
Która jest lepsza
lepsza od przesz³o¶ci
ps. przepraszam za te bazgro³y. Tak mnie nasz³oPozdrawiam:
Piotrek

[ Dodano: Wto Lut 01, 2005 12:29 am ]
Znowu mnnie doda  !!!!!!!

Milcze - nie ma mnie
jestem - nie ma mnie
jestem, by³em, bêdê
niewa¿ne !

s³ucham - ja tak,
oni mnie - nie
g³uchy ¶wiat !

Widze - nikt nie widzi
patrze - maj± oczy zamkniête
¶lepi ?

Gdzie jestem ?
Prze¼roczysty ja


tu co¶ by³o ale ni ma, wcie³a amba fatima :)

Moje kolejne bazgro³y     :570:  :570:  :570:  
Z teraz
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline mart

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 6
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 15, 2005, 02:13:20 »
"zakazany p±czek, czyli wigilia t³ustego czwartku w domu dziecka"

tup tup tup
tupot nóg
od sypialni
obok pralni
pac pac
nagich stóp
w kuchni ¶cisk
dzieci pisk
ka¿de w r±czkach
¶ciska p±czka
i ze strachu
dr¿y

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 15, 2005, 10:26:45 »
Mart  :D Jeste¶  :D  :D

Wierszyk...cieplutki...wiesz...podsun±³e¶ mi pomys³...skoro nie ma wielu odwa¿nych na pisanie "na powa¿nie" to mo¿e piszmy wierszyki dla naszych pociech  :grin:  :grin:  :grin:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 17, 2005, 23:50:40 »
Wklejam :D Jeszcze cieplutkie¬d¼b³o trawy rosn±cej w lesie
Z kropl± wody któr± uniesie
Nasycon± zieleni± pe³n± zieleni
Bêdzie trwaæ wiecznie i siê nie zmieni

Niedaleko wody przejrzystej
Krystalicznie czystej
O tafli przejrzystej

Na brzegu jeziora s³odkiego
Przy ska³kach wzgórza wielkiego
Przy kamieniu piaskowym
Na pod³o¿u grudkowym

Pod niebem b³êkitem okrytym
Horyzontem zakrytym
Bez chmurki ukrytej
Promieniem s³oñca przebitej

Na ziemi gor±cej
Czysto¶ci pragn±cej
Chce ¿yæ
             I wyæ
             Ryczeæ
             I kwiczeæ

Samotno¶æ ¼d¼b³a
Wiecznie trwa


Pozdrawiam: :(
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
To,co czujê....czyli nasze próby poetyckie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 19, 2005, 19:10:04 »
WERTY! SK£ADAM CI HO£D!!!
I przesy³am specjalne ca³uski!!! W prawdziwej liryce dopiero jeste¶ ¶wietny!!!
Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj