Autor Wątek: Problem z jedzeniem  (Przeczytany 8794 razy)

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« dnia: Wrzesień 29, 2011, 18:46:31 »
Jak w z³y dzia³ da³am temat, to proszê o przeniesienie w poprawmy. Z góry przepraszam i dziêkujê.

Muszê w koñcu Was o to zapytaæ, bo zaczynam siê niepokoiæ.
Ostatnio mam bardzo chwiejny apetyt. Rano nie mogê patrzyæ na jedzenie, bierze mnie na wymioty, jak tknê kromkê chleba do ust, to czujê jakbym jad³a twardy suchar i dalej nie jem. Potem na obiad co¶ tam zjem, ale ma³o, bo po wiêkszej ilo¶ci k³uje mnie ¿o³±dek. A pod koniec mam wilczy apetyt i jem ile siê da, a¿ siê najem. Czasami ca³y dniami nic nie jem, tylko pijê mleko czekoladowe.

W±tpiê, by to by³a anoreksja, bo nie uwa¿am siê za grub± i nie czujê potrzeby, aby schudn±æ. Wiecie mo¿e co by mi dolega³o...?
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline olivka

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 493
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2011, 19:21:40 »
a ciaza odpada??? :P
jesli tak to wydaje mi sie , ze musialabys zbadac zoladek, to znaczy nie sama ,wypadalo by sie przejsc do lekarza. :sad:
A wieczorem jak sie tak najesz to zoladek cie nie boli?
Paradigm 554 ,wklucia Quick-set 6mm
novorapid

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2011, 19:49:34 »
Cytat: "olivka"
a ciaza odpada??? :P
ja tez o tym pomy¶la³am....
w przeciwnym razie proponujê i¶æ do lekarza i zrobiæ badania
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2011, 19:51:51 »
Ul¿y³o mi, ¿e to nie anoreksja. Po pierwsze, faktycznie, jesz ¼le(chocia¿ pewnie to wiesz, wiêc siê nad tym nie rozwod¼my, bo do niczego to nie doprowadzi). Bo d³ugo, d³ugo nic nie jesz, a pó¼niej siê najadasz. Po drugie, jak zachowuj± siê Twoje cukry przy takim jedzeniu?
Wiesz, ja ma troszkê podobnie. My¶lê te¿, ¿e ma to trochê zwi±zek z aparatem :D Ju¿ siê nie mogê patrzeæ na ¶wiezy chleb ze skórk±, bo a¿ mi siê gry¼æ nie chce :D Ale rano te¿ ostatnio nie mam apetytu, dzisiaj wmusi³am w siebie p³atki, bo zje¶æ co¶ przecie¿ trzeba, my¶la³am te¿, ¿e zaraz zwrócê. odchudzaæ siê nie odchudzam, bo nie mam potrzeby. W szkole jak zwykle mam apetyt, obiad zazwyczaj te¿ jem ze smakiem, podwieczorek te¿, kolacjê te¿ raczej normalnie.
Tylko ze ¶niadaniami mam k³opot, tzn. jem, ale bez przekonania. Chyba ¿e jak zjem dzieñ wcze¶niej ostatni posi³ek o 18, to rano jestem g³odna i jem z apetytem. Ale ten brak apetytu rano mam tak od miesi±ca, od tych strasznych sierpniowych upa³ów. No nic, mam nadziejê, ¿e przejdzie ;)

[ Dodano: Czw Wrz 29, 2011 7:53 pm ]
Moja siostra mia³a podobnie - wiecznie bola³ j± ¿o³±dek. I w sumie nie wiadomo od czego. Tylko ¿e ona tez mia³a taki zwyczaj, ¿e d³ugo d³ugo potrafila nic nie je¶æ, a pó¼niej siê najada³a do oporu...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2011, 20:01:53 »
a ja jestem od ¶rody na kursach od 7:30 do 13:30.... pierwszy dzieñ nie zabra³am ¶niadania i zjad³am tylko dro¿d¿ówkê... wróci³am z kursu, posz³am 750m po Kajê do kole¿anki i wchodz±c do niej zrobi³o mi siê strasznie s³abo.... nogi z waty, rêce dr¿±ce... o pomy¶la³am spadek cukru wiêc za glukometr Kai..... i bingo..... mia³am tylko 52......  :shock:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2011, 23:02:22 »
Od razu odpowiadam, ¿e ci±¿a odpada :P Jeszcze w tych sprawach jestem rozwa¿na.

Wieczorem w³a¶nie jak siê najem, to nie k³uje ¿o³±dek. Tylko po obiedzie tak mam. A cukry zazwyczaj wtedy, gdy nie jem, nie jestem g³odna s± w³a¶nie po 120-140. Gdy jestem mocno g³odna pod wieczór - wtedy s± po 80-90.

W sumie od aparatu to przez pierwsze dni unika³am gryzienia, ale potem gdy mogê normalnie je¶æ, to nadal unikam jedzenia.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2011, 09:16:03 »
Gawor:) mo¿e byæ kilka powodów Twojego problemu:
1. jak najdasz siê na wieczór i popo³udniu to rano poprostu nie jeste¶ g³odna
2. mo¿e rano jeste¶ zestresowana i dlatego nie mo¿esz nic prze³kn±æ
3. mo¿e spróbuj wstaæ wcze¶niej - aby najpierw dobrze siê rozbudziæ a potem mieæ czas na zjedzenie ¶niadania.
4. wrzody na dwunastnicy powoduj± tzn. bóle g³odowe
5. mo¿e spróbuj rano wypiæ np. herbate, mleko, cokolwiek i dopiero potem zje¶æ co¶ tre¶ciwego
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2011, 20:16:49 »
Mania, ja tylko odblokujê.  :) Mo¿e ten wpis wystarczy.

[ Dodano: Pi± Wrz 30, 2011 8:17 pm ]
Pomog³o.  :D
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2011, 15:20:54 »
Ja by³am na warsztatach dziennikarskich w górach, tzn. w Pasterce, ko³o Szczeliñca, niedaleko mojej miejscowo¶ci, ale apetyt od razu du¿o lepszy. Po raz pierwszy od d³u¿szego czasu zjad³am ze smakiem ¶niadanie :)
Ogólnie by³o cudownie, najpierw chcia³am stamt±d zwiaæ, bo z Kudowy by³am tylko ja i moja kole¿anka, ale pó¼niej atmosfera zrobi³a siê taka swojska, ¿e ¿al by³o wyje¿d¿aæ. Te warsztaty trwa³y od wczoraj od godziny 17. do dzisiaj, tak po 14.00.
Coraz bardziej zaczynam siê zastanawiaæ nad malutkim drewnianym domkiem gdzie¶ w górach, na uboczu... fascynuje mnie takie otoczenie...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2011, 11:18:40 »
Chyba pójdê jakie¶ badania USG zrobiæ, albo nie wiem co.
Kiedy¶ np. lubi³am je¶æ pulpety. Dzi¶ nie mogê na nie patrzeæ i nie chcê ich tkn±æ. Co¶ mi siê we ³bie zakodowa³o, czy co?
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 02, 2011, 17:59:33 »
Gawor, a jak Twoje samopoczucie? Mo¿e to wp³yw jakiego¶ stresu lub symptomy atakuj±cej Ciê choroby? (odpukaæ)
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 02, 2011, 19:43:21 »
Choroba w³a¶nie chyba z³apa³a, gard³o wczoraj bola³o, na razie trochê odkaszlnê³am flegmy. Jutro idê do lekarza rodzinnego z tym, a potem muszê do ginekologa, bo w tych kwestiach te¿ nieciekawie.

Samopoczucie? Ostatnio ca³y czas jestem agresywna, a potem p³aczê. Mam lekki kryzys w zwi±zku, ale to chyba norma, tak jak w wiêkszo¶ci zwi±zkach. Nic poza tym.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 02, 2011, 20:12:45 »
no gawor... ginekologiem nie jestem...ale oznaki ci±¿y to ty masz 100% :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2011, 20:33:35 »
Anitapa, niestety nie jestem w ci±¿y, to odpada na 100%. ;)
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Problem z jedzeniem
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2011, 20:35:47 »
Gawor  :), chyba sama sobie udzieli³a¶ odpowiedzi, dlaczego masz problem z jedzeniem.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.