Autor Wątek: Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA  (Przeczytany 29591 razy)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 11, 2011, 13:03:32 »
taka gruba do pompy? no nie wiem bo mamy inn± pompê ale z tego co mi wiadomo do pomp u¿ywa siê alkaicznych baterii
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 12, 2011, 19:27:29 »
Ta bateria to na pewno nie do Dany, w Danie jest ca³kiem inna bateria. Moje dziecko ma Dane i  jest ok z ni±. A co do bateri firma wysy³a razem z wk³uciami, na jedo opakowanie jedna bateria.A nawet jak by kto¶ chcia³ zakupiæ to kosztuje 10 z³, jak dobrze pamiêtam.
Peny , Novorapid, Lantus

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 12, 2011, 19:50:11 »
[ Dodano: Wto Lip 12, 2011 7:52 pm ]
Cytat: "pinczerka"
Cytat: "renata153"
Ta bateria to na pewno nie do Dany, w Danie jest ca³kiem inna bateria. Moje dziecko ma Dane i  jest ok z ni±. A co do bateri firma wysy³a razem z wk³uciami, na jedo opakowanie jedna bateria.A nawet jak by kto¶ chcia³ zakupiæ to kosztuje 10 z³, jak dobrze pamiêtam.

chocia¿ na tej stronie z t± bateri± litow± jest napisane, ¿e te baterie pasuj± do dany diabecare (II SG miêdzy innymi), nie pasuj± za¶ do Dany Diabecare R, któr± Ty i ja mamy. Wiêc nie wiem, mo¿e do tych starszych modeli bêd± pasowaæ?
W ka¿dym b±d¼ razie do "Erki" pasuj± tylko te, co wysy³aj± z firmy.

A Ty kokos, jaki masz model Dany?
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline kolasinski-j

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 08, 2011, 09:55:01 »
witam jestem u¿ytkownikiem 712 a moja dziewczyna pompy dana jestem zbulwersowany zachowaniem firmy Aeromedica . Sytuacja wygl±da³a nastêpuj±co ja zakupuje wklucia do mojej pompy zestawy springa jestem z nich bardzo zadowolony mia³em z tego powodu olbrzymia przeprawê z medtronic ale sie uspokolili natomiast moja luba tez chcia³a spróbowaæ wkluc obrotowych w danie kosztuj± one 46 z³ spyta³em przedstawicieli konkurencyjnej firmy czy maja jakie¶ zestawy bo do dany Spring nie pasuje! Po kilku dniach dosta³em telefon i¿ orginalny Adapter sooil zosta³ do mnie wys³any i odziwo moja dziewczyna ma adapter do pompy i wszystkie zestawy moze u¿ywaæ - muszê powiedzieæ ze testuje jak szalona teraz w kolejce czeka zestaw Roche. Do meritum adapter nale¿y zmieniaæ co jaki¶ czas firma willcare do zakupionych zestawow daje adapter gratis niestety trzeba ich kupiæ min 20, wiec postanowi³em zadzwoniæ do autoryzowanego przedstawiciela. No i ... Sto pytañ do wszystkie moje dane zosta³y wziête i mam czekac na tel. Po godzinie dzwoni jaka¶ kobieta i krzyczy na mnie , na pytanie moje z kim rozmawiam uzyska³em odpowiedz Aeromedica ?! Pani z tej firmy naublizala mi i krzyczac powiedzia³a mi ze ona ma pompy gdzie¶ , ze mam sobie juz wszystko w willcare kupowaæ no i ze oni sie wycofuj± ze maja do¶æ medtronic i Roche ??? Zwariowalem koñcz±c rozmowê zada³em jej ostatnie pytanie dlaczego w Niemczech do dany mozna kupiæ adaptery sooila normalnie za kilka euro i dlaczego zestawy obrotowe dany Sa w tej samej cenie co inne? Bo wówczas mo dziewczyna by kupowa³a je s danie jednak cena 46 niestety powala . Na to pani Aeromedica - jak sie okaza³o pani prezes Ge.... Krzyczac do mnie powiedzia³a to id¼ se pan kup w Niemczech a mi dupy nie zawracaj wiecej! Tu nast±pi³o rzucenie sluchawka. Wiec kupuj±c cokoolwiek w 3 firmach R , M czy W nigdy nikt mnie tak nie potraktowa³ to jest nie miejscu komentarz i opinie zostawiam u¿ytkownikom dany

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 08, 2011, 10:25:29 »
No to nie¿le. Nie ma jak podej¶cie do klienta. A teraz mam pytanie z innej beczki- bo z powy¿szego postu zrozumia³am ¿e do 712 czyli pewnie do 722 (bo jesli te z 712 pasuj± do 722 to..) te¿ pasuj± inne wk³ucia ni¿ z medtronica :shock:  :shock: czy jednak czego¶ nie zrozumia³am
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 08, 2011, 11:05:46 »
mania chyba tu chodzi o te wk³ucia obrotowe co juz w innym temacie by³a o nich mowa. Ja dzwoni³am do tej firmy i do 722 pasuj± te obrotowe tylko zamiast tego z medtronica pojemniczka czy jak kto woli strzykawki na insulinê trzeba zakupiæ inne ( nawet sa tañsze bo chyba po 6 z groszami  :D ) zdaje sie ¿e to jakie¶ cosmo czy cos takiego. Mam zamiar wzia¶æ od nich w pa¼dzierniku ca³y komplet tych wk³uæ i zobaczymy .
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 08, 2011, 11:08:57 »
Dziêki doczyta³am ju¿  - to w³ucia willcare- i wk³ucia teflonowe- my jednak wolimy metal:)
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline kolasinski-j

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 08, 2011, 11:13:41 »
Tak ja kupuje zbiornik do paradigma w firmie willcare za 6.50 z³ i do tego zestawy Spring no dosta³em jeszcze plecak :).
Tak wszystkie zestawy pasuj± do 712, 715 , i 722 no i VEO tez
Zerknij na www.wklucia.eu zobacz zak³adkê promocje :))) fajnie nie ?

[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 11:17 am ]
Metalowe maja tez orbit micro , ja uzywalem wcze¶niej metali bo by³em na teflon uczulony ale Spring ma nowej technologi teflon pokryty silikonem i nawilzony olejem jaki¶ kosmos ale co nsjwazniesze teflon sie nie zagin±³ ja noszê po 4-7 dni i zawsze wyci±gam prosty :) jest spoko

Offline Mawgosia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 10, 2011, 21:32:17 »
Mam Danê Diabecare R od 2 lat. Ma swoje wady i zalety, jak ka¿da pompa. Moja sztuka "chodzi" dotychczas bez problemów.
 Cieszy³am siê, ¿e pojawi³a siê na rynku Dana, teraz cieszê siê z obecno¶ci Willcare i mam cich± nadziejê, ¿e wszystkie firmy pozostan± na rynku, bo im wiêksza konkurencja tym lepiej dla nas :)
Pozdrawiam :-)


Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II

Offline kolasinski-j

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 11, 2011, 11:33:34 »
Masz racje im wiêksza konkurencja tym lepiej dla nas cieszê sie ze willcare odblokowal rynek wkluc , dziêki nim wszystkie wklucia pasuj± do wszystkich pomp, cieszê sie ze wreszcie mamy to samo co Niemcy czy inne kraje w EU. Fajnie ze firma tyle robi ja osobi¶cie jadê na festyn Stop Cukrzycy w Poznaniu . Widaæ ze robi± Cos dla nas : bo wszystkie firmy jak robi³y Cos to dla najbogatszych np niebieski bal medtronic jestem ciekaw czy kto¶ z u¿ytkowników pomp tam by³, albo bal w hotelu hayet fundacji cud , dziesi±tki tysiêcy wydane na bal by bogaci sie najedli, przera¿a mnie ze fundacja wyda³a na organizacje 70 tys z³ i ciesz± sie ze zosta³o 12 tys na zasilania kont fundacji . W Poznaniu jak rozmawia³em z organizatorem nie do¶æ ze mamy darmowe jedzenie , dwa dni darmowych atrakcji jak ; walki smokow , pi³karze , krêgle , kugle , jazda na byku , no i bieg z nagrodami , p³ac zabaw dla dzieci . Wreszcie jest Cos dla nas . Organizator narzeka³ ze ma³o ludzi sie zapisuje a plakietki upowazniaja do darmowego korzystania z atrakcji wiec ja zapraszam jest Cos dla nas to korzystajmy :)

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 11, 2011, 13:10:11 »
Cytat: "kolasinski-j"
jazda na byku

Nawet jakby tam dojenie krowy za darmo by³o, to i tak siê nie wybieram  :P
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 11, 2011, 13:13:45 »
Zielona, tym bardziej stawiaj zaleg³± kawê  :P
Misioza te¿ dzisiaj na festynie.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline Mawgosia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 11, 2011, 14:50:52 »
Cytat: "kolasinski-j"
(...) Widaæ ze robi± Cos dla nas : bo wszystkie firmy jak robi³y Cos to dla najbogatszych (...)


 Wydaje mi siê, ¿e istot± dzia³alno¶ci wszystkich firm jest generowanie zysku. Firma tworzy dobry wizerunek, ¿eby potem zarabiaæ.
Pozdrawiam :-)


Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II

Offline kolasinski-j

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 11, 2011, 15:51:31 »
Zielona nikt p³akaæ nie bedzie ze nie przyjedziesz :) :) wszystkie firmy generuj± zyski sle tez mog± robic Cos dla Diabetykow , ja sie cieszê sa dostêpne inne produkty i mogê je wreszcie stosowaæ . No i odstawilem lodówkê - juz wkluc nie muszê tam wk³adaæ by sie teflon nie zaginal :))

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 11, 2011, 16:52:50 »
Cytat: "kolasinski-j"
Zielona nikt p³akaæ nie bedzie ze nie przyjedziesz

Mi³e to nie jest.
Cytat: "kolasinski-j"
No i odstawilem lodówkê - juz wkluc nie muszê tam wk³adaæ by sie teflon nie zaginal  

My nie musimy kombinowaæ jak usztywniæ, nam siê nie zagina. :P

[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 5:00 pm ]
Cytat: "Mawgosia"
Wydaje mi siê, ¿e istot± dzia³alno¶ci wszystkich firm jest generowanie zysku

To jest oczywiste.
Niektórzy skacz± ze szczê¶cia bo firmowy d³ugopis gratis dostan± ;)
Nasz klient, nasz pan a reklama d¼wigni± handlu.
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK