Autor Wątek: Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA  (Przeczytany 30051 razy)

Offline dihpl

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« dnia: Kwiecień 01, 2011, 12:19:07 »
Witam wszystkich,

Jestem tu nowy. W temacie cukrzycy te¿ raczej ¶wie¿o upieczony. U mojego 5 letniego synka 3 tygodnie temu zdiagnozowano cukrzycê:(

Powoli przymierzamy siê do zakupu pompy insulinowej i potrzebowa³bym opinii. Wczoraj byli¶my z synkiem u kontroli i dowiedzieli¶my siê od lekarki prowadz±cej, ¿e NFZ wybra³ w przetargu do refundacji pompê DANA a dok³adniej: http://www.glukopharma.eu/index.php. Pewnie j± znacie.
Oczywi¶cie jest mo¿liwo¶æ z³o¿enia wniosku, wnioski s± rozpatrywane 2 razy do roku itd.

Jednak mam pewne obawy, poniewa¿ lekarka zachowywa³a siê nad wyraz dziwnie. Dok³adniej mówi±c odradza³a pompê DANA bo, i tu móg³bym wymieniæ kilka jej argumentów.

Natomiast chwali³a 2 inne firmy:)

Nie muszê chyba wam pisaæ, ¿e DANA kosztuje 4800z³ w Polsce (w Niemczech znalaz³em cenê 3,600 euro) a pompy firm jakie poleci³a pani doktor kosztuj± w Polsce 10 i 15 tys z³.

I teraz najwa¿niejsze pytanie. O co tu chodzi?:)
Czy, rzeczywi¶cie pompy DANA s± awaryjne i maja z³± opinie u lekarzy a co najwa¿niejsze u u¿ytkowników?
Czy mo¿e w szpitalu dzia³a lobby na rzecz dwóch potentatów na polskim rynku pomp?


Pozdrawiam,
£ukasz z Wrocka

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2011, 13:17:24 »
pinczerka podaj link do swoich postów o tej pompie bo za chiñczyka nie mogê znale¼æ....a o pompie by³o tutaj ju¿ wiele...
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2011, 14:59:45 »
Z w³asnej wiedzy-tak s± awaryjne w naszym szpitalu wycofano bo psu³y siê ju¿ na etapie szkoleñ :evil:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2011, 16:06:26 »
Ja nie radzê. Mam j± osobi¶cie i mam z ni± zbyt wiele problemów.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2011, 16:16:40 »
Niestety i ja s³ysza³am tylko negatywne opinie o tej pompie. Ja wiem ¿e to co tañsze nie musi byæ lepsze ale w tym przypadku wybierz chyba inn± firmê. S³ysa³am ¿e zatykaja sie wk³ucia zw³aszcza u dzieci moze to dlatego ze u nich jest niedu¿y przep³yw insuliny. Je¶li NFZ refunduje ci pompê to nic nie p³acisz. My czekali¶my na pompê ok 10 mies. Mogli¶my wczesniej dostaæ ale wola³am po wakacjach.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2011, 21:02:45 »
Tak wiêc oprócz naszej pinczerki nikt nie ma o tych pompach dobrej opinii. Jej siê trafi³ widaæ jaki¶ do¶æ dobry egzemplarz.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2011, 21:05:12 »
Mnie czêsto siê ponoæ "zatyka³a", bo by³± zbyt du¿a wra¿liwo¶æ w pompie ustawiona i po³owa baterii nagle ucieka³a nie wiem sk±d po jednym bolusie. Oszukuje, co do ilo¶ci baterii.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2011, 13:01:21 »
Zaskoczyli¶cie mnie tymi postami. A najbardziej tym, ¿e w pompie Dana pojawiaj± siê pêcherze (w drenie, oczywi¶cie). No to proszê mi odpowiedzieæ, czy w Paradigmach i Spiritach W OGÓLE nie ma pêcherzyków? Nigdy Wam siê nie zdarzy³y? Przepraszam Was, ale opinia dot. pojawiaj±cych siê pêcherzy, maj±ca niejako byæ dowodem na "niesprawno¶æ' tych pomp, ¶mieszy mnie. Bo nie wierzê, ¿e w innych pompach powietrze siê nie pojawia. A mimo to nie "atakujecie ich".
Anitapo, nie wiem te¿, gdzie siê podzia³ ca³y temat o pompie Dana. Jakby go kto¶ usun±³ czy jak?
Na palcach obu r±k mogê policzyæ zatkane wk³ucia w ci±gu ca³ego mojego u¿ytkowania pompy. Fakt, z niektórych rzeczy w pompie nie jestem zadowolona, ale generalnie jest ok. Zobaczymy, co wyniknie z tego wszystkiego po kilku miesi±cach. Czy te pompy oka¿± siê "ch³amem", czy siê w koñcu sprawa przeja¶ni. Tajemnicze posty rzekomej Aeromediki i Pasierskiej nic nie wnios³y, czyli nie ma siê czym sugerowaæ. I tak naprawdê, to nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. A odpowiedzieæ pomo¿e mi powiedzenie - zapewne chodzi o pieni±dze.

[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 1:02 pm ]
Cytat: "Lua"
Tak wiêc oprócz naszej pinczerki nikt nie ma o tych pompach dobrej opinii. Jej siê trafi³ widaæ jaki¶ do¶æ dobry egzemplarz.

Lua, nie czyta³a¶ wszystkich opinii. Nie mo¿na tak generalizowaæ. Na inne pompy (te, które macie) te¿ czasami narzekacie. Ja jednak jestem ciekawa, kto robi tak± nagonkê i czy ta nagonka jest prawdziwa...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2011, 13:04:44 »
pinczerka  a kto pisa³ ¿e
Cytat: "pinczerka"
w pompie Dana pojawiaj± siê pêcherze (w drenie, oczywi¶cie)
? nie zauwa¿y³am w tym temacie...... przecie¿ dren nie ma nic do pompy.... w naszym ten zdarzaj± siê pêcherzyki i w Paradigmach te¿........
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline zielona75

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1106
 • mamuśka
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2011, 14:28:09 »
Pompa a dren i wk³ucie to dwie ró¿ne rzeczy je¶li chodzi o awaryjno¶æ.

Wszystkie wypowiedzi w takim temacie nigdy nie bed± obiektywne. Wszystkim nam brakuje do¶wiadczenia. Aby wyrobiæ sobie zdanie trzeba u¿ywaæ i porównaæ wszystkie dostêpne na rynku pompy a na to trzeba trochê czasu. Niemo¿liwe. Mo¿emy opieraæ siê jedynie na zas³yszanych opiniach, artyku³ach, ewentualnie w³asnych, ¶ladowych do¶wiadczeniach.
mama słodziaka (10 lat)
Paradigm 722; NR; Quick-set; MiniLink; Contour LINK

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2011, 15:58:12 »
Cytat: "anitapa"
pinczerka  a kto pisa³ ¿e
Cytat: "pinczerka"
w pompie Dana pojawiaj± siê pêcherze (w drenie, oczywi¶cie)
? nie zauwa¿y³am w tym temacie...... przecie¿ dren nie ma nic do pompy.... w naszym ten zdarzaj± siê pêcherzyki i w Paradigmach te¿........

W tym temacie nie. Ale w temacie o pompie Dana, który zosta³ chyba usuniêty. Poza tym i ze szpitala siê mnie pytali, czy pojawia siê powietrze itd., dlatego tak napisa³am.

[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 3:59 pm ]
Cytat: "zielona75"
Pompa a dren i wk³ucie to dwie ró¿ne rzeczy je¶li chodzi o awaryjno¶æ.

No w³a¶nie. Ale niektórzy na tej podstawie oceniaj± wadliwo¶æ pompy (np. w szpitalu...)...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline Mamu¶ka

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 209
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2011, 16:18:30 »
Muszê poprzeæ PINCZERKE my te¿ mamy Dana i nic siê z ni± nie dzieje ja my¶lê ¿e to jest po prostu jaka¶ nagonka ta pompa wchodzi na rynek nie jest tak d³ugo mo¿e jak inne firmy . Dlaczego wiêc nie postawi± sprawy jasno i nie wycofaj± tych pomp , niech np. bêd± tylko pompy refundowane Medtronik i nie by³o by problemu z tym wszystkim, dlaczego szpital mimo ¿e wie ¿e niby te pompy s± z³e to i tak kupi³ po co ? Jak napisa³a Pinczerka to na pewno chodzi o pieni±dze tylko czyje?
Pozdrawiam serdecznie
Pompa DANA Diabecare R

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2011, 16:28:54 »
Kto jeszcze ma Danê niech pisze co o niej s±dzi. Jak narazie na forum s± 3 osoby, które u¿ywaj± (u¿ywa³y) Dany i wychodzi na plus dla tej pompy 2 do 1.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Nowy - proszê o opinie na temat pompy DANA
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2011, 23:00:03 »
Jak wiêc wspomnia³am w moim przypadku, mam j± ju¿ prawie z rok i wnioski:

1. Problemy z bateri±. Nie chce przyjmowaæ czasem ¶wie¿ych, nieu¿ywanych baterii. I po³owa baterii automatycznie znika³a po jednym bolusie.
2. Problem ze zczytaniem wyników. 2 razy przyjecha³am do Wroc³awia i na marne. Dopiero, gdy wgrali nowy soft, to co¶ tam ciê¿ko sz³o, ale...
3. "Zatyka³a siê", gdy nie by³o ani b±belka, m±drymi s³owami z firmy t³umaczyli, ¿e to przez proces krystalizacji insuliny, gdzie czasami to stek bzdur.

G³ówne przyczyny dla której mam do¶æ tej pompy i osobi¶cie chyba wolê o wiele dro¿sz± lub peny.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline kokos3

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 2
  • Zobacz profil
Wymiana baterii
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 11, 2011, 12:41:45 »
Witam

Jestem tutaj nowy i mam pytanie. Chcia³em wymieniæ baterie w pompie insulinowej Dana
Wydaje mi siê ze znalaz³em do niej baterie litow± Bateria litowa do pompy insulinowej  ale proszê o podpowied¼ czy ta bateria bêdzie pasowaæ?