Autor Wątek: Fajny ¿art... ????  (Przeczytany 7309 razy)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« dnia: Kwiecień 01, 2011, 09:11:58 »
Dzi¶ Ania mia³a zmienione wk³ucie. Rano wysoki cukier, wiêc nie chcia³am ryzykowaæ, przez co spó¼ni³a siê do szko³y. Nie zjad³a ¶niadania, bo nie mia³a ochoty (zreszt± przy takim cukrze niewskazane). Dzwoni do mnie o 8.30 i mówi, ¿e w³a¶nie id± do teatru i w ostatniej chwili z³apa³a sok i glukometr. Ale ju¿ mi co¶ nie pasowa³o, bo z opisu trasy nie wygl±da³o mi to. By³a zdenerwowana, bo w sumie bez ¶niadania z kiepskim samopoczuciem (nie wiem, mo¿e to wina pogody), ja te¿ siê wkurzy³am, bo je¶li to mia³a byæ tajemnica to przynajmniej pani powinna do mnie zadzwoniæ i mnie uprzedziæ.
Po 15 minutach dzwoni Ania i mówi, ¿e... to by³ ¿art primaaprilisowy wymy¶lony przez panie! Lito¶ci! Czy tak trudno jest pomy¶leæ? Ja wiem, ¿e nie kazali¶my Ani traktowaæ ulgowo, ale do jasnej cholery czasami trzeba.
I jaki jest efekt ¿artu? W zasadzie ¿aden. To, ¿e podskoczy³ jej cukier (a ju¿ spada³ po koñskiej korekcie) to przecie¿ nic w porównaniu ze ¶wietn± zabaw±. Tylko dla kogo??????????
Jestem w¶ciek³a!!!!!!!!!!!!!!!  :evil:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Czarek i mama

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 262
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2011, 09:32:40 »
To na jakim poziomie inteligencji sa te Panie.... :shock:
A¿ siê we mnie zagotowa³o.... :twisted:
Accu Chek Combo,metalowe Rapidy 6mm,Humalog

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2011, 09:37:05 »
Wiesz, ¿art mo¿e i fajny, ale w przypadku Ani zupe³nie siê nie sprawdzi³. Ja wiem, ¿e daleko nie odeszli, ale nieszczê¶liwym zbiegiem okoliczno¶ci Ania mia³a dzi¶ wysoki cukier (przy niskim pewnie te¿ nie by³oby wskazane) i nie czu³a siê najlepiej.
Potwierdza siê, ¿e przy tej chorobie trzeba planowaæ bo partyzantka nie zawsze wychodzi na dobre.
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2011, 09:44:18 »
O lito¶ci co za poczucie humoru :twisted:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2011, 12:28:53 »
Gdyby uprzedzili Ciebie albo Aniê, to nie s±dzê, ¿e to by³oby traktowanie ulgowe. Ale widocznie panie nie maj± pojêcia o tej chorobie. To nie by³ fajny ¿art. Kiedy¶ mia³am podobnie na wuefie - na drugiej lekcji mieli¶my biegaæ, i to do¶æ mocno, wiêc napi³am siê soku. Po przerwie okaza³o siê, ¿e dziewczyny uprosi³y pana, abysmy nie biegali, tylko grali w siatkê. Efektem by³o siedzenie na ³awce, bo w siatkê graæ nie lubiê, no i wysoki cukier...;/ dla nas, diabetyków, nie powinno byæ raczej takich "niespodzianek"...  :evil:  bo ca³e planowanie idzie w ³eb... :evil:
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2011, 16:22:19 »
I znów brak wyobra¼ni panie po prostu nie pomy¶la³y w tym momencie co taki ¿art znaczy dla diabetyka i jego rodziców  :evil: . My¶le ze skupi³y sie na samym zarcie bo i pewnie dla wiêkszo¶ci by³ on zabawny a zapomnia³y w tym ca³ym planowaniu o Ani.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2011, 17:06:17 »
Prawda jest taka, ¿e panie w ogóle nie maj± na uwadze choroby Ani. Dopiero jak bardzo im "zalezie" za skórê cukrzyca to wtedy wkraczaj± do akcji. Ale to chwilowy zryw...  :sad:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2011, 17:35:43 »
Masakra :evil:  :evil:  :evil: !Gdyby mi zrobiono taki ¿art,posz³abym z tym do dyrektora,choæ ogólnie wiele znoszê,to tego by³oby nadto!!!
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2011, 20:59:20 »
Brak s³ów  :evil:
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 01, 2011, 21:34:00 »
Cytat: "bunia"
Prawda jest taka, ¿e panie w ogóle nie maj± na uwadze choroby An


Wypisz, wymaluj tak samo jak wychowawczyni Bartosza.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline gawor93

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 696
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 01, 2011, 21:42:27 »
Ma³o jest teraz nauczycieli, którzy nadaj± siê na kompetentnych wychowawców i dbaj± o zdrowie wychowanków. Szkoda s³ów dla nauczycielki.
Glukometr - One Touch Select Plus i Accu-Chek Performa Nano
Insuliny - Apidra SoloStar i Lantus Solostar

Pompa - Medtronic MiniMed Paradigm®

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 01, 2011, 22:19:05 »
Wychodzi na to, ¿e przyjêcie do szko³y dziecka z cukrzyc± to ju¿ dla nas szczyt marzeñ...  :(
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2011, 12:04:11 »
Przeczyta³am, ale nie bêdê komentowaæ.
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 03, 2011, 06:46:11 »
Bunia na pocieszenie- Jerz w szkole zawsze ma sniadanie miêdzy 9,30-10 i  wtedy sie mierzy , jako ze u nas po domowym sniadaniu potrafi byæ niziutko to 10 to maks aby zrobi³  pomiar. W piatek nie mog³am siê zadiab³a do niego dodzwoniæ (i¶æ te¿ niesty nie) i dzieciê zadzwoni³o o 11 :evil:  :evil:  :evil: ¿e ma 50 :evil:  :evil: i w³asnie wrócili ze spaceru do parku na który zabra³ naszcze¶cie swój "przybornik" ale zapomnia³ telefonu (zostawi³ w szkole), a pani powiedzia³a ze zjedz± ¶niadanie po powrocie do szko³y :evil:  :evil:
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Fajny ¿art... ????
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 03, 2011, 08:45:11 »
Ehhh chyba ka¿dy ma takie wpadki. Kacper te¿ mierzy na przerwie o 9.40 i oko³o 09:45 juz dzwoniê jak on nie dzwoni. Kiedy¶ nie zadzwoni³ do 11.00, dodzwoni³am siê do Pani która mówi ¿e Kacper sprzedaje na kiermaszu (na parterze a klasa na II p.). Mia³ 45 - ciekawe co by³oby jakbym nie dzwoni³a......
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm