Autor Wątek: Obóz dla dzieci z cukrzycą, co myslicie?  (Przeczytany 38275 razy)

Offline mamablizniaczek

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 619
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 16, 2011, 20:28:48 »
:)
Paradigm 754 VEO,
wk³ucia metalowe Sure-T

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2011, 19:58:45 »
mania , w takim razie nasze dzieciaki bêd± mog³y siê poznaæ - Kacper te¿ siê wybiera :) Mo¿esz Go jeszcze zapisaæ na weekend - tak dla oswojenia . Termin to bodaj¿e 28-29 maj , tym razem jad± do Uniejowa . A zapisy bêd± na stonce fundacji.
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2011, 20:08:23 »
Viki to super co do weekendu pewnie nie zaryzykuje :D  :D bo jak po weekendzie stwierdzi ze nie jedzie na kolonie to chyba bym musia³a go oskubaæ :D  :D
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2011, 20:10:03 »
My te¿ podjêli¶my decyzjê i Kacper jedzie równie¿ poprzez ³ódzkie stowarzyszenie. Dzisiaj pogada³am z Mani± i siê do koñca zdecydowa³am (Mania pozdrawiam :) ). W poniedzia³ek potwierdzam, wysy³am pieni±dze i ju¿ nie ma odwrotu.
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2011, 20:28:04 »
mania ,  jestem pewna , ¿e po tym wypadzie nie da³by Ci ¿yæ zamêczajac pytaniami  o to ,kiedy znowu wyrwie sie z domu .
Evita - to ¶wietnie , ¿e siê zdecydowali¶cie wys³aæ Kacpra . Widaæ "diabeticowe" dzieciaki opanuj± £ód¼ :)
Notabene , by³am na tym spotkaniu kolonijnym , gdzie omówiono kilka spraw organizacyjnych i by³a w³a¶cicielka biura podró¿y , przez które jest to organizowane. Zapowiada siê ekstra  .
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 19, 2011, 20:52:21 »
czyli mo¿e sie wszystkie trzy spotkacie odprowadzaj±c lub odbieraj±c swoje pociechy z kolonii.. ale macie fajnie:)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 19, 2011, 20:54:23 »
Na to równie¿ liczê - znak rozpoznawczy ustalimy bli¿ej terminu :)
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2011, 08:37:24 »
Viki, u nas w Szczecinie niestety nie ma ¿adnej fundacji ani stowarzyszenia, które organizowa³by co¶ fajnego dla dzieciaków (jakbym mia³a wiêcej czasu kto wie czy bym sama o tym nie pomy¶la³a). Super, ¿e siê poznamy :) Mania mi mówi³a, ¿e ma byæ spotkanie w czerwcu - na pewno przyjedziemy. Viki je¶li mo¿esz przy¶lij mi nr tel. na pw - chêtnie us³ysza³abym co tam ciekawego mówili na tym spotkaniu. Rozmawia³am z P. Ani± - bardzo sympatyczna i to ona mnie przekona³a :grin:
Ja mia³am mnóstwo w±tpliwo¶ci, ale Mania stwierdzi³a, ¿e jak nie spróbujemy to siê nie dowiemy. Kacper chce jechaæ, a to najwa¿niejsze. Trochê mnie to przera¿a, ¿e bêdzie na drugim koñcu Polski (ponad 800 km od nas) ale przynajmniej jak zadzwoni z p³aczem to siê nie ugnê i tak szybko nie pojadê ;)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2011, 09:31:42 »
Tak , Ania W. to super dziewczyna , z reszt± oni wszyscy tacy :)
Mo¿emy powiedzieæ , ¿e jeste¶my szczê¶ciarzami , bo mamy takich aktywistów i naprawdê du¿o siê dzieje dziêki nim .
Zgadzam sie z mani± - trzeba zaryzykowaæ , no i pomy¶l , ten czas bez ciag³ej kontroli ... bezcenny . Swoja drog± te Wasze chlopaki to naprawdê bystrzaki , mój dopiero w tym roku jedzie po raz pierwszy .
Ja ze swojej strony zapraszam w czerwcu do nas na odsapniêcie przed podró¿± i ju¿ siê cieszê na spotkanie :)
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 21, 2011, 16:59:40 »
No i obóz przyklepany. Dzisiaj potwierdzi³am nasz udzia³, robiê przelew i nie ma odwrotu. Dodatkowo siê cieszê, ¿e poznam Viki i Maniê :)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 21, 2011, 18:06:19 »
EVITA, no i super :) Teraz oswajaj siê z my¶l± 2-tygodniowej laby . Dzieci pod profesjonaln± , troskliw± opiek± , no a my ,  no có¿ ... trzeba bêdzie pomy¶leæ jak to dobrze wykorzystaæ  ;)
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 22, 2011, 16:31:01 »
tylko sobie tak pomy¶la³am... dwóch Kacprów i Jerz.... oby nie zrobi³o siê po tym turnusie 3 Jerzów :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline viki

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 447
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 23, 2011, 12:46:22 »
anitapa, nie zale¿nie od tego  czy Jerz   zKacprzeje , czy tez Kacprowie   zJerzowaciej±  , liczê na to , ¿e siê dogadaj± i wróc± zadowoleni  :grin:
 Ostatecznie Jerz x 3 = potrójny ubaw po pachy  :D   :D  :D
No chyba , ¿e  "pijesz" do tej innej opcji , hê ? :wink:
Paradigm 722 ,  Sure-T  6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 23, 2011, 13:46:19 »
Cytat: "viki"
Ostatecznie Jerz x 3 = potrójny ubaw po pachy :D :D :D
raczej chodzi³o  mi o tê wersjê..... oby¶cie siê nie zdziwi³y po powrocie ch³opaków :P  :P  :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
obóz dla dzieci z cukrzyc±, co myslicie?
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 24, 2011, 09:44:18 »
Noo Kochane nie przeceniajcie Jerza :) mam nadziejê ¿e ch³opaki sie polubi±
paradigm 722 sure-t 6mm