Autor Wątek: Wadliwe wk³ucia  (Przeczytany 25322 razy)

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« dnia: Sierpień 31, 2004, 15:15:29 »
Czy kto¶ doswiadczy³ juz tego niemam pojêcia co siê dzieje wk³uwam po 3 wk³ucia na jeden raz przyczyna zaginaja siê a jest to ca³a nowa paczka(10 szt)ju¿ niemamy si³y ja i moja córeczka pok³uta :sad:
Beata

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 31, 2004, 15:20:15 »
Beatko z³ó¿ reklamacjê ¿e wk³ucia siê zaginaj±...s³ysza³am ¿e wymieniaj± takie wadliwe opakowania...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2004, 21:44:09 »
Moniu ale ja niemam opakowan i co? niewiesz?
Beata

Offline lukjan

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 191
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2004, 22:33:44 »
£ukaszowi zagina³y siê te pod k±tem prostym. Kiedy wbija³am to koñcówka podk³ucia dotyka³a miê¶nia(chude dziecko) i zagina³a siê. podk³ucie nie dzia³a³o i by³o do wymiany.
Teraz u¿ywamy trendów pod k±tem 45 i jest ok (wytrzymuj± ok 5 dni).
Mirk@

Offline Majka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 54
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2004, 13:22:52 »
Mo¿e spróbuj innych wk³uæ ? Ja u¿ywam Tenderów wkluwanych pod k±tem 45 stopni i jeszcze ani razu nie zagiêly siê a wk³ucia wytrzymuj± 7-8 dni. Niektorzy polecaj± te¿ metalowe Rapidy, te na pewno siê nie bêd± zagina³y bo maj± metalow± igie³kê. Czasem warto sprobowaæ innych wk³uæ. :wink:

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2004, 09:59:17 »
Gdy mieli¶my H-Trona to przetestowali¶my wszystkie wk³ucia Disetronika, najbardziej sprawdza³y siê nam Rapidy.

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2004, 11:15:59 »
Cytat: "beata"
Moniu ale ja niemam opakowan i co? niewiesz?


Beatko,powinni uznaæ reklamacjê. A jak±¶ fakturkê masz z MiniMedu za te wk³ucia??
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline beata

 • Wiadomości: 30
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2004, 13:45:26 »
Moniu to sa wk³ucia z refundacji wiêc do rêki nie dostajemy zadnej faktury.Powiedzcie mi czy te wk³ucia np.trendy czy niewiem jak sie fachowo pisze to wk³uwa siê jakims automatem czy tak na ¿ywca? :cry:
Beata

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2004, 14:55:07 »
No to w NFZ powinni miec jakies faktury...njlepeij zadzwon do MiniMedu i przedstaw jak siê sprawa ma...Oni powinni co¶ Ci doradziæ...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2004, 18:46:56 »
tendery wk³uwa sie rêcznie, ... ale sa tez minimedowskie odpowiedniki tenderów (takie same prawie) które montuje sie za pomoc± sertera
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 30, 2004, 09:20:44 »
Moi kochani co powiecie na to, ¿e dosta³am wk³ucia z refundacji, ten pakiet za 300 z³. I tu niespodzianka !!!! Jedno wk³ucie zagiê³o siê w dwóch miejscach, tak zgiêtego wk³ucia to nie widzia³am. Nie jest to spowodowane, ¿e mam ko¶ciste dziecko, bo przecie¿ ca³y czas tych wk³uæ u¿ywamy i nie by³o problemów. Nie jest to spowodowane, ¿e napi±³ po¶ladek i siê zgiê³o, ale¿ sk±d ostatnio Damianek nawet nie p³acze jak siê wk³uwam bo w³a¶nie rozlu¼nia po¶ladki i wiadomo, ¿e ból jest o 100% mniejszy. No wiêc zmieni³am to zgiête wk³ucie, cukry siê unormowa³y na chwilê, ale chyba dlatego ¿e poda³am penem insulinê. Wychodzimy na spacer, mierzê poziom a tam 579!!! na glukometrze. Wróci³am natychmiast do domu i drugie wk³ucie równie¿ zagiête !!!
Ta sama partia z refundacji. No wiêc nasuwa mi siê jedno pytanko. CZY¯BY FIRMA MINIMED CHCIA£A SIÊ POZBYÆ WADLIWYCH WK£UÆ I WCISKA TO LUDZIOM JAKO PROMOCYJNE PAKIETY??
Chcia³am zauwa¿yæ, ¿e nie jestem pierwsz± forumowiczk±,którama problem z wk³uciami z refundacji. Beatko w tej chwili doskonale Ciê rozumiem, serce mi siê kroi ¿e jeszcze raz trzeba wymieniac wk³ucie i mêczyæ Damianka.  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 30, 2004, 11:15:06 »
:shock:  :shock: Rety!!!Ju¿ teraz rozumiem co to za minka...Monia napisz do nich skargê!!!!Nie mo¿na tego tak zaostawiac!!!!Przecei¿ to zdrowie i zycie dziecka!!!!! :evil:  :evil:  :evil:
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 30, 2004, 11:25:07 »
Moni¶ ... spróbuj zareklamowaæ ... qrcze to kupa kasy, one nie mog± sie tak zginac po paru godzinach ... ci±g³e k³ucie i wymienianie wk³uæ mija sie z celem pompy  :evil:  :evil:  :evil:

Jak czytam co piszecie o wadliwych wk³uciach to mnie szlag trafia.

Mi nigdy chyba nie zdazy³o siê zeby sie wk³uci zgiê³o  :roll:  :roll: (a jesli sie zdarzy³o to chyba by³ jakis pojedyñczy wypadek)   ... ale ja tez ngdy nie kupi³am w polsce od przedstawiciela (sprowadzam z USA) moze dlatego ... niby to samo a jednak nie ? :?:  :neutral:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 30, 2004, 11:33:42 »
Reklamacjê z³o¿ê na pewno, nie popuszczê im tego, ¿ebym tak musia³a dziecko mêczyæ. A poza tym takie cukry by³y, ¿e lepiej nie wspominaæ.

Monia nam równie¿ do tej pory nie zdarzy³o siê, aby wk³ucie po wk³ucio siê zgiê³o i to w taki sposób, ¿e jestem zaskoczona. Dwa zagiêcia w ró¿n± stronê. Ja za te wk³ucia nie p³aci³am bo to jest ta refundacja dla dzieci za 300 z³.
Ale to nie znaczy, ¿e maj± wciskaæ wadliwy towar!!!!
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Arleta

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 76
  • Zobacz profil
Wadliwe wk³ucia
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 30, 2004, 18:16:43 »
Ja te¿ mam ten pakiet ale jeszcze nie u¿ywa³am.