Autor Wątek: Cukieras pierwszy dzieñ w szkole  (Przeczytany 7753 razy)

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 01, 2010, 19:31:52 »
Mam jeszcze jedno pytanko. Wiem, ¿e nauczyciela trzeba u¶wiadomiæ, ale co z dzieæmi? Rozmawia³am z pedagogiem szkolnym i twierdzi³a, ¿e 6-cio latki nie musz± wiedzieæ, ¿e Dawid jest chory. A jak by³o u Was? Czy dziecko samo mówi³o kolegom o chorobie, czy nauczyciel ich u¶wiadamia³, a mo¿e ukrywa³o cukrzycê?
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 01, 2010, 19:38:18 »
U mnie, w³a¶nie w zerówce, wydaje mi siê ¿e powiedzia³a im pani :)
pzdr.

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 01, 2010, 20:11:01 »
A Marcina pani w zerówce wziê³a dzieci do "kó³eczka"i powiedzia³a co¶ w tym stylu,¿e Marcin choruje na cukrzycê i jest to co¶ tak wyj±tkowego,jak to,¿e kto¶ nosi okulary i musi uwa¿aæ,¿eby ich nie st³uc,tak Marcin musi uwa¿aæ,by nie wyrwaæ "wê¿yka".....Wydaje mi siê,¿e to dostateczne wyja¶nienie dla dzieci..... :)  :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 01, 2010, 20:17:56 »
U nas na pierwszej lekcji Pani zapyta³a dzieci o choroby, czy na co¶ choruj±, albo kto¶ choruje w rodzinie ??? i naturalnie wysz³a Kacpra choroba. My¶lê, ¿e dzieci musz± wiedzieæ. Dzieci s± bardzo m±dre i mog± zauwa¿yæ np. dziwne zachowanie i zg³osiæ pani. Kacpra kole¿anka asystuje mu w pomiarach i wie kiedy mia³ ok. a kiedy wysoko :)
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 01, 2010, 20:47:17 »
EVITA,
Ja co dziennie o 9.15 jestem u Bartosza w szkole i podajê insulinê. Mam tak± pracê ¿e mogê sobie na to pozwoliæ i mam blisko 10 min. drogi  :D W tym roku jeszcze na pocz±tku pochodzê, mo¿e do i pó³rocza a pó¼niej Bartek bêdzie musia³ sam sobie radziæ bo to bedzie szed³ do IV klasy.
Cytat: "camilla"
Mam jeszcze jedno pytanko. Wiem, ¿e nauczyciela trzeba u¶wiadomiæ, ale co z dzieæmi? Rozmawia³am z pedagogiem szkolnym i twierdzi³a, ¿e 6-cio latki nie musz± wiedzieæ, ¿e Dawid jest chory.

Ja siê z tym nie zgadzam, dzieci musz± wiedzieæ. Ja w zerówce tak samo w I klasie poprosi³am znajom± nauczycielkê której córka ju¿ sporo lat choruje na cukrzycê i Ona przeprowadzi³a z dzieæmi pogadankê. Dzieci przyjê³y chorobê Bartka bardzo dobrze i nawet troszczy³y siê o niego  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 01, 2010, 20:51:06 »
o ja o to rowniez dzis sie upomnialam aby zrobic lekcje wychowawcza i uswiadomic dzieci bo i tak cukier bedzie mierzyc na lekcjach jesli jej tak wypadnie
aby nie byla taka sytucja jak miala miejsce w wakacje kiedy natka powiedziala ze jest chora i ze ta choroba nie jest zarazliwa a kolezanka powiedziala ze i tak obok nie usiadzie zeby sie nie zarazic  :evil:  sie we mnie w domu zagotowa³o

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 01, 2010, 21:29:13 »
Wed³u mnie dzieci powinny wiedzieñ. Nie powinno siê ukrywaæ choroby ,aby dzieco nie ¿y³o w przeswiadczeniu ¿e to co¶ co trzeba trzymaæ w tajemnicy i sie wstydziæ. U nas sam Maciek, chyba bo sama nawet nie wiem ,powiedzia³ dzieciom. Jeden ch³opiec w klasie wiedzia³ co to za choroba bio jego m³odsza siostra ma cukrzycê. Problem by³ tylko na pocz±tku jak Maciek nie jad³ wogóle s³odkich bu³ek a wtedy taka jedna dziewczynka jedz±c s³odk± bu³eczkê podesz³a do niego i powiedzia³a z u¶miechem << a ty tego nie mo¿esz>>. Jednak na ogó³ dzieci zaakceptowa³y jego chorobê i pomiary na lekcji, a kiedy chc± go czym¶ poczêstowaæ pytaj± siê go czy mo¿e i jest ok.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 01, 2010, 22:28:20 »
Mi siê bardzo podaba podej¶cie o którym napisa³a Joanna, pani powiedzia³a dzieciom tyle ile musz± wiedziec i w takiej formie jak powinna, naszej te¿ podpowiem ¿eby tak zrobi³a. Dzieñ pe³en wra¿eñ- tak to podsumujê :D Targa³y mn± ró¿ne uczucia, Pani wychowawczyni mia³a byc po szkoleniu a nie jest poza tym nic nie wie o tej chorobie wiêc jutro bêdziemy siê szkolic, ogólnie dyrekcja wykaza³a siê beztrosk± i bezmy¶lno¶ci± :roll: Ale nie poddajemy siê :lol:
A tak moje ciacho siê prezentowa³o :D Nonszalancki styl

i z plecaczkiem  :mrgreen:

W tle zachwycona babcia :lol: . Gratulujê wszystkim s³odkim mauchom rozpoczêcia roku szkolnego a jutro znowu bêdziemy zdobywac ¶wiat! :mrgreen:

[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 10:29 pm ]
Becia mam wra¿enie, ¿e Jasiek jaki¶ podejrzanie podobny do Bartka na niektórych zdjêciach  :lol:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 01, 2010, 22:57:17 »
Cytat: "pansa1"
Becia mam wra¿enie, ¿e Jasiek jaki¶ podejrzanie podobny do Bartka na niektórych zdjêciach :lol:


Czy co¶ mi sugerujesz, czy ja o czym¶ nie wiem  :twisted:  :lol:

No wiesz, ³adni ch³opcy s± zawsze do siebie podobni  :D  ale to fakt maj± co¶ z siebie   :P
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline pansa1

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1468
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 01, 2010, 23:59:57 »
Hahaha ,o¶wiadczam nie znam mê¿a Beci jak bum cyk,cyk :lol:
Pompa Paradigm 722 wk³ucia metalowe 6mm

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 02, 2010, 08:19:03 »
Pansa to tym gorzej ¿e nie znasz mê¿a Beci bo ona zna twojego :D  :D  :D
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Agnessj

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 347
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 02, 2010, 11:19:37 »
uff dzis szkola za nami rozmowa z Pania dyr. rowniez ( bylo bardzo pozytywnie)

Tak sie zlozylo ze jedzenie wypadlo w domu
ale jutro juz wypadnie w szkole

Lekcja edukacyjna byla jak przyszlam na mierzenie cala klasa nad Natalka stala z ciekawosci i razem z nia mierzyla.

Okazalo sie ze braciszek 3 letni jednego z chlopcow w klasie choruje na cukrzyce wiec i ten kolega opowiedzial o chorobie.

Natalka przyszla szczesliwa do domu - klasa sie nia opiekowala a i dzieci choc troszke wiedza z czym to sie je.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 02, 2010, 16:13:01 »
u nas tak¿e w zerówce by³a pogadanka na temat ró¿nych chorób dzieci.... i okaza³o siê ¿e oprócz naszej cukrzycy jest ch³opiec  z padaczk± :razz: inny,  który nosi okulary i musi uwa¿aæ na nie :razz: tak wiêc wszyscy wszystko wiedzieli , nikt z dzieci nie by³ z³y gdy Kaja jad³a cukierka bo wiedzieli ¿e musi, tak samo by³o z zabaw±- dzieci bardzo uwa¿a³y na jej wê¿yki  :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 02, 2010, 21:01:12 »
Jasiek bardzo podobny do Bartoszka. No, no, no muszê powiedzieæ, ¿e konkurencja siê robi dla ma³ej Julki, tylko ona bidna o tym nic nie wie :(
Swoj± drog±, to naprawdê S£ODKIE s± te Wasze dzieci, no nie mogê siê napatrzyæ, a przecie¿, nie patrz±c, jestem du¿o starsza od tych Waszych s³odko¶ci. :P
U mnie u¶wiadamia³am wuefistê, bo mamy nowego i by³ naprawdê w porz±dku :) Jutro czeka mnie jeszcze nauczycielka od niem.(nowa ech...) i od geografii(te¿ nowa).
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Cukieras pierwszy dzieñ w szkole
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 02, 2010, 21:58:57 »
To co¶ w tym musi byæ,bo my z Pêkalink± te¿ widzimy podobieñstwo naszych córek........ :D  :D  :D .Jej Natka ogl±da Martynkê na nk i mówi,¿e to ona....... :shock:
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano